Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”-9 martie

Trimite acest articol mai departe!

Din vremurile de demult până în zilele din urmă, această sfântă icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a stat pavăză în fața invadatorilor, a ajutat în vindecarea diverselor epidemii și a fost un sprijin de nădejde viitoarelor mame în aducerea de prunci  pe lume.

Evanghelia după Luca, Cap XXI, 8

" Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei."

Locație

Icoana Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup” se află, ca o adevărată paznică a frontierei, în Catedrala Bunei Vestiri, în oraşul Blagoveşcensk,  pe malul rus al fluviului Amur (Tamur), numit de chinezi „Fluviul dragonului negru". Acesta râu reprezintă astăzi graniţa naturală dintre China şi Rusia, pe mai multe sute de km.


Locatia-Google maps
Actuala catedrală a fost construită pe parcursul mai multor ani, respectiv  din 1997 până în 2002 sub Arhiepiscopul Gabriel (Stebliucenko).

Prăzuire

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”-Albazin este cinstită în data de 9 martie.

Iconografie

Icoana Îl prezintă pe Iisus copil, în picioare, în zona pieptului si a pântecelui Maicii Sale.

Icoana este pictată pe pânză, întinsă peste o suprafaţă de lemn de 73/67 cm. Potrivit istoricilor, aceasta sfântă icoană a fost pictată în 1492 de călugărul Nikodim.

Istoric

Originea si aducerea Icoanei la Albazin

Numele Icoanei, „Cuvântul s-a făcut trup”, vine de la Evanghelia după Ioan, Cap 1-1 : „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul”. La nașterea Pruncului Iisus a avut loc Întruparea, adică Cuvântul s-a făcut trup, în slavona bisericească – „Cuvântul s-a făcut trup”.

Numele Icoanei, „Albazin”, provine de la fortăreaţa Albazin de pe apa Amurului, ridicată în 1650 de către conducătorul cazac Hierotheus Khabarov, pe locul aşezării prinţului daurian Albaza.

De fapt, până la venirea cazacilor  în sec. XVII , în acele ținuturi vieţuiau populaţiile păgâne de daurieni şi tungusieni.  Odată cu venirea cazacilor, împreaună cu populația băștinașă, a fost ridicată fortăreaţa Albazin. Chinezii au sesizat situaţia şi au atacat, o primă confruntare având loc în anul 1652. Deşi la început ruşii au rezistat, chinezii au atacat continuu, până când, în 1658, au înfrând pe cazacii conduşi de Onufrie Stepanov. Albazinul a fost ars, iar mare parte din populaţie dusă în robie, în China. Zona Albazinului se voia transformată în pustiu.

Totuşi, în 1665, ruşii s-au întors şi au reconstruit Albazinul.

Tot în anul 1665, ieromonahul Ermoghen de la mănăstirea Sfintei Treimi – Kirensk a adus la Albazin  Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”-Albazin.

În 1671, bătrânul Ermoghen a construit o mică mănăstire la un kilometru şi jumătate de Albazin, unde a fost instalată Icoana. Apoi, în Albazin s-au ridicat două biserici (în cinstea Înălţării Domnului şi a Sfântului Nicolae al Mirelor Lichiei) şi o nouă mănăstire. Pentru hrana spirituală au fost rânduiţi arhimandriţi, egumeni sau preoţi care să slujească în zonă.

Popoarele daurian şi tungusian s-au botezat în scurt timp. Chiar şi prinţul Hantimur, al daurienilor, s-a botezat împreună cu fiul său, Katana, primind numele de Petru, respectiv Pavel.

Dar chinezii nu au abandonat lupta, dorind cucerirea Albazinului.

În 10 iulie 1685, o armată de 15000 chinezi a înconjurat cetatea în care se aflau doar 450 de soldaţi ruşi şi trei tunuri. Chinezii au pregătit lemne de jur împrejurul cetăţii, ca să-i dea foc. Fiind în imposibilitatea de a face faţă, ruşii s-au retras din cetate, luând cu ei doar lucrurile sfinte, printre care Icoana Albazin.

Deodată, invadatorii s-au speriat şi au început să se retragă, ignorând comanda superiorilor. Aceasta a fost considerată o minune a Icoanei Albazin, rămasă fără explicaţie sau detaliere.

În 20 iulie 1685, ruşii s-au reîntors în Albazin.

După un an, cetatea a fost din nou atacată de chinezi. Asediul a durat cinci luni. De trei ori oraşul a fost apărat de săgeţile şi ghiulelele chineze. Cu toate acestea, mulţi ruşi au murit eroic. Asediul a fost ridicat în decembrie 1686, iar în oraş rămăseseră în viaţă 150 soldaţi, din cei în jur de 800 de la început.

În anul 1690, Albazinul a căzut pentru o lungă perioadă în mâinile chinezilor, iar ultima trupă de cazaci a părăsit cetatea, condusă de Vasil Smirenikov.

Icoana Albazin a fost mutată din timp la Sretensk, pe râul Shilka (afluent al Amurului).

După distrugerea Albazinului, localnicii au contribuit la răspândirea Ortodoxiei în Orientul Îndepărtat. Prizonierii luaţi de chinezi au propovăduit creştinismul, încât împăratul chinez a ordonat ca un templu budist din Beijing să fie transformat în biserică ortodoxă, în cinstea Sofiei – înţelepciunea lui Dumnezeu. Biserica a primit în 1695 un antimis, cărţi de slujbă, sfântul şi marele mir, de la mitropolitul Ignatie de Tobolsk.

Odată cu trecerea timpului, zona Amurului a fost eliberată de către ruşi. La 1 august 1850 a fost fondat oraşul Nikolaevsk-Amur, pe râul Amur. A urmat înfiinţarea altor aşezări cazace în zonă, sub păstorirea spirituală a Arhiepiscopiei de Kamceatka.

Chiar şi pe locul fostei fortăreţe a Albazinului s-a ridicat o aşezare cu acelaşi nume.

Icoana Albazin a fost considerată în tot acest timp ocrotitoarea Amurului. Trei noi oraşe ruse s-au ridicat, dintre care unul a primit chiar numele de Blagoveşcensk, de la Buna Vestire (Blagoveştenia).

Mutarea icoanei la Blagoveşcensk

În 1868 Icoana a fost mutată de la Sretensk la Blagoveşcensk, de către episcopul Veniamin de Kamceatka, iar în 1885 s-a stabilit în mod oficial sărbătoarea anuală a Icoanei la 9 martie, prin episcopul Gurie de Kamceatka.

Tot atunci s-a alcătuit şi un Acatist al Icoanei Albazin.

În 1885 şi 1895, icoana a stopat epidemiile de difterie, scarlatină şi ciumă.

În timpul păstoririi episcopului Gurie, s-a dezvoltat practica procesiunilor cu icoana şi cu Crucea prin Blagoveşcensk. Se merge cu Icoana de-a lungul străzilor oraşului şi se intră în toate casele unde este nevoie de sprijin şi tămăduire, în special acolo unde se află grav bolnavi, la anumite zile. De multe ori se petrec vindecări minunate. Aceste minuni sunt cunoscute în toată regiunea Amurului, din eparhia Kamceatkăi.

O altă ameninţare pentru Amur a apărut în 1900.

Trupele de chinezi s-au stabilit pe malurile Amurului, lângă Blagoveşcensk. Orăşenii s-au rugat în biserica Bunei Vestiri din oraş, unde se afla şi Icoana. Se citea Acatistul ei neîncetat. Deodată, potrivit mărturiilor chinezilor, s-a arătat deasupra Amurului o Femeie strălucitoare, care i-a înspăimântat. Îndată au ridicat asediul şi au plecat.

De peste 300 ani, Icoana Albazin străjuieşte frontiera Amur a Rusiei. Este cinstită în primul rând ca ocrotitoare a soldaţilor, dar şi a mamelor. Mai ales femeile însărcinate şi cele aflate în preajma naşterii cer ajutor la Icoana Albazin.

Mai multe copii ale Icoanei au fost făcute în zona Amurului şi în toată Rusia.

Minuni

Această sfântă icoană a apărat în mai multe rânduri cetatea Albazinului de atacurile cotropitorilor chinezi.

De asemenea, aceasta a fost folosită de-a lungul timpului în procesiuni pentru tămăduirea oamenilor în tot felul de suferințe.

În 1885 şi 1895 icoana a stopat epidemiile de difterie, scarlatină şi ciumă.

Astfel, în Blagoveșcensk s-a înregistrat o epidemie de ciumă, iar peste multe case fluturau steaguri negre, ceea ce însemna că, cineva din familie era infectat sau a murit. În acel moment, clericii și poporul s-au decis să facă o procesiune cu sfânta icoană, înconjurand orașul și stropind  cu apă sfințită. Epidemia a încetat să se mai răspândească.

Viitoarele mame vin adesea la Maica Domnului. Ele se roagă în fața sfintei icoane pentru o naștere ușoară, pentru că Maica Domnului este înfățișată cu un prunc în pântece.

 

Catedrala Buna Vestire-Blagoveşcensk

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia dupa Luca, Cap XXI

8. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.

9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.

...

25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.

26. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina.

27. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.

...

33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

34. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,

35. Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.

36. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.

Acatistul  Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”

Mijlocitoarea noastră atotmilostivă, Maica Dumnezeului întrupat Cuvântul, ne închinăm chipului Ei din Icoana din ținutul Amur, căci din el se revarsă belșug binecuvântări trupești și sufletești. O, Prea bună Născătoare de Dumnezeu, ajutorul femeilor care nu pot rodi și a celor care nasc, biruitoarea răului, întărește-ne pe calea credinței și fii-ne veșnic apărătoare.

Condac 1

Voievodesei celei alese și Bunei noastre Mijlocitoare, cântări de laudă îi aducem la sfânta Sa icoană. Primește rugăciunile noastre, și prin rugăciunile Tale salvează-ne din toate necazurile, dăruiește-ne tot ce este bun pentru mântuire căci cu tandrețe te chemăm: Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Icos 1

Arhangheli și Îngerii s-au bucurat de Nașterea Fiului Tău, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, iar prin înfățișarea icoanei tale, regiunea albaziană a Amurului a primit harul ceresc, iar noi luminați de credință Te strigăm:

Bucură-te, venind în satul binecuvântat de Dumnezeu Cuvântul;

Bucură-te, Fecioară care ai născut Mielul ce a luat păcatele lumii;

Bucură-te, rai purtător de flori;

Bucură-te, Doamnă Maică Fecioară, care ai născut bucurie cerului și pământului;

Bucură-te, aducând îngăduința strămoșilor Adam și Eva;

Bucură-te, împlinire a cuvintelor profetice;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 2

Ieromonahul Ermoghen de la mănăstirea Sfintei Treimi – Kirensk a adus la Albazin o Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”, locuitorii credincioși lăudând pe Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2

Fiind luminat și întărit de Dumnezeu, Călugărul Ermoghen a rezistat cu curaj nenorocirilor și greutăților din ținutul acela, fiind întărit în credință prin binecuvântările vădite ale icoanei Maicii Domnului, căreia îi mulțumim:

Bucură-te, milostiva noastră Mângâietoare;

Bucură-te, că nădejdea noastră nu este rușinată prin Tine;

Bucură-te, acoperirea tuturor celor ce vin la icoana Ta;

Bucură-te, dând bogății tuturor celor ce Te cinstesc;

Bucură-te, ascultătoare de glasul rugăciunii a tuturor celor ce plâng;

Bucură-te, Născătoarea Celui Milostiv;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 3

Puterea harului lui Dumnezeu a fost dăruită icoanei Tale, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, fiind sprijin celor care se roagă în încercările vieții și dând eliberare celor închiși. Bucurându-ne de această bunăvoință a lui Dumnezeu,  Îl lăudăm cu un cântec: Aliluia.

Icos 3

Adevărată Războinică și Mijlocitoare, icoana Ta face multe semne și minuni, iar noi ne bucurăm spunându-Ți:

Bucură-te, zid nesurpat;

Bucură-te, binecuvântata stăpână a Cunoașterii;

Bucură-te, primind bogată comoară prin sfânta Ta icoană;

Bucură-te, că chipul Tău ne-a sfințit pământul;

Bucură-te, mijlocind la Dumnezeu să ne învețe;

Bucură-te, că împlinești cererile celor ce se roagă Ție;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 4

În vremuri de prigoană ai fost de mare ajutor credincoșilor, punând pe fugă prin icoana Ta armata cotropitorilor, păzând recoltele de grâu ca cei vii să aibă pâine; bucurându-se de această manifestare a milei Tale, cei ce se roagă cu mulțumire strigă către Dumneze: Aliluia.

Icos 4

Ai făcut o nouă minune, Maica Domnului, când ai apărut într-o frumusețe de nedescis,  îmbrăcată în alb călare pe un cal, alungând cu puterea Harului Tău din nou cotropitorii chinezi la granița cu Rusia și înspăimântând răul, iar noi te chemăm cu drag:

Bucură-te, încununând cu roade binecuvântate munca agricultorilor;

Bucură-te, Născătoare plină de milostivire, revărsând mare bunătate creștină;

Bucură-te, îngrijindu-te de cei în nevoi;

Bucură-te, dând putere celui obosit și prizonierilor;

Bucură-te, înmulțind credința;

Bucură-te, stăpâna noastră ocrotitoare;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 5

Icoana Ta binecuvântată este o stea plină de Har, Maica Domnului, arătând chipul Cuvântului lui Dumnezeu întrupat din Tine. Văzându-ne cum  ne rugăm înaintea Ta, ne întărești în credinţa cea adevărată să Îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, învăţându-ne şi pe noi să Îl lăudăm: Aliluia.

Icos 5

Văzând minunile ce izvorăsc din icoana Ta binecuvântată, ne bucurăm că este lumină sfântă în Orientul Îndepărtat, fiind păzitoare de graniță și aducând flacăra credinței în Hristos, iar noi cu umilință Te strigăm:

Bucură-te, că ai înălțat cetatea Ortodoxiei;

Bucură-te, strajă a credinței adevărate;

Bucură-te, aducând darul mângâierii și al acoperământului Tău;

Bucură-te, luminându-ne cu razele milei Tale;

Bucură-te, Slăvită Maică Fecioară care faci minuni prin icoanele Tale;

Bucură-te, dăruind după credință darurile lui Dumnezeu celor care aleargă la Tine;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 6

Lumea propovăduiește toate minunile din icoana Ta Albazin apărută în țara Rusiei îndepărtate, și nu există oraș care să nu înalțe rugăciuni la această icoană pentru a primi bucuria mântuirii. Ne minunăm de această hotărâre a lui Dumnezeu, de apariția minunatei Tale icoane, și oamenii recunoscători îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 6

Ai strălucit cu razele victoriei, Maica Domnului, când prin rugăciunile făcute înaintea icoanei Tale ai venit în ajutorul armatei ruse conduse contele Nikolai Muravyov pe râurile Shilka și Amur, fiind păzitoarea granițelor rușești. Ai apărat poporul rus de invazia anglo-franceză, iar ei te-au lăudat așa:

Bucură-te, conducătoare războinică neînvinsă pentru armatele creștine;

Bucură-te, ajutor pentru creștini;

Bucură-te, încununând poporul Tău cu biruință;

Bucură-te, căci icoana Ta e izvor de minuni mari pentru noi;

Bucură-te, alungând întunericul ispitelor de la cei ce Ți se închină;

Bucură-te, încurajându-i pe cei ce se roagă la Tine prin semne de înțeles;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 7

Credința în Domnul Iisus Hristos s-a răspândit în toată regiunea, Maica Domnului, căci Sfântul Inochentie cel întocmai cu Apostolii împreună cu guvernatorul au întemeiat un oraș al cărui primă clădire a fost catedrala închinată Sărbătorii Bunei Vestiri, unde au așezat icoana Ta preasfințită cântându-I neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 7

O nouă arătare a milostivirii lui Dumnezeu s-a făcut după rugăciuni fierbinți aduse icoanei Tale, Maică Născătoare de Dumnezeu, când s-a încheiat tratatul de la Aigun și sub ocrotirea și călăuzirea Ta s-a înființat pacea și armonia între Rusia și China. Iar noi, oameni iubitori de pace, cu bucurie căzând la chipul Tău miraculos cu un singur strigăt și cu o singură inimă te chemăm:

Bucură-te, că ne aduci pace, liniște și prosperitate;

Bucură-te, binecuvântând credincioșii;

Bucură-te, ocrotire puternică a celor care și-au pus încredere în Tine;

Bucură-te, apărând pământurile și recoltele noastre cu ziduri de neclintit;

Bucură-te, aducând bucuria celor smeriți;

Bucură-te, că ne acoperi cu acoperământul Tău cel strălucitor;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 8

Ai făcut o noua minune, Maica Domnului,  când oamenii din nou-înființatul oraș al Bunei Vestiri, numit astfel după hramul Bisericii, fiind copleșiți de mulți ani de epidemii și de boli aducătoare de moarte s-au rugat Icoanei Tale și au băut binecuvântata Apă Sfințită, primimd tămăduire și încetarea molimei. Hrăniți cu harul lui Dumnezeu și al Tău Buna noastră Tămăduitoare, oamenii I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8

Îmbrățișează-ne cu iubirea Ta, Prea Binecuvântată, pe cei ce alergăm la icoana Ta cu veșnică umilință și stăruință, și așa cum le-ai dat părinților noștri ajutorul binecuvântării Tale, fii milostivă și cu noi care te chemăm:

Bucură-te, păzindu-ne de urgie și nimicirea morții;

Bucură-te, că ne aperi de înec și ne scoți din învolburarea apelor cu Mâna Ta cea puternică;

Bucură-te, izbăvindu-ne prin roua rugăciunilor Tale de arderea focului;

Bucură-te, că ne ferești de loviturile fulgerelor și ale tunetelor;

Bucură-te, nădejde celor deznădăjduiți;

Bucură-te, mijlocind femeilor naștere grabnică și fără dureri;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 9

Orice veac și creștin Te slăvește pe Tine și pe Fiul Tău, Împăratul Cerului și al pământului, rugându-se icoanei Tale cea făcătoare de minuni, lui Dumnezeu cel iubit strigându-I cu pocăință: Aliluia.

Icos 9

Mintea omenească nu poate cuprinde taina mijlocirilor tale pentru a apăra cetatea Albazin, Maica Domnului, căci chinezii vedeau adeseori o femeie strălucitoare cu un Prunc în brațe trecând pe deasupra râului Albazin, și o putere mare îi încremenea așa încât uneltirile lor se spulberau pe loc și nu mai puteau ataca poporul creștin. Bucurându-ne de apariția Ta minunată, ne rugăm la icoana Ta cu credință:

Bucură-te, Mijlocitoarea noastră în rugăciunile Tale înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, Ocrotitoare în mari nenorociri;

Bucură-te, mângâiere celor îndurerați;

Bucură-te, nădejdea celor fără nădejde;

Bucură-te, mână de ajutor în necazuri;

Bucură-te, iubire și milă de mamă pentru noi;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 10

Ajută-ne să fim mântuiți în rândul celor vii și fii ajutor celor care își varsă sângele pentru neam și pentru credință, Maica Domnului. Prin lucrarea sfântă a întâistătătorilor Bisericii din Albazin mulți chinezi au crezut în Hristos văzând puterea credinței și a nenumăratele minuni care s-au făcut prin minunata Ta Icoană, învățând să strige și ei lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10

Icoana Ta este zid de neînvins și izvorul minunilor din regiunea Amurului, Fecioara Maria, fiind sprijin poporului în zilele apostaziei severe și ale marilor încercări duhovnicețti. Dar credem că ocrotirea Ta este neclinită, și Te lăudăm:

Bucură-te, Rug Aprins, luminându-ne cu focul chipului Tău slăvit;

Bucură-te, nelipsită mijlocitoare pentru poporul care se roagă la icoana Ta făcătoare de minuni;

Bucură-te, acoperind locașurile sfinte și hrănindu-ne cu belșugul lui Hristos;

Bucurați-vă, vigoare și îndemn credincioșilor păstori ai Bisericii;

Bucură-te, afirmând în noi adevărata credință;

Bucură-te, păzirea noastră de învățăturile eretice;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 11

O cântare de laudă aducem Preasfintei Fecioare înaintea Icoanei sfinte și făcătoare de minuni. Păzește-ne orașul și pământurile cu recolte de toate ispitele și rânduiește să trăim o viață liniștită și tăcută în toată evlavia și curăția, cântând Fiului Tău Dumnezeu: Aliluia.

Icos 11

Icoana Ta strălucitoare „Cuvântul s-a făcut trup”, Maica Domnului, este ca o fereastră dătătoare de Lumină Sfânta, izvorând din ea focul imaterial al harului Tău, iar cei ce cred în Tine primesc daruri și minuni și noi te chemăm:

Bucură-te, primimd mângâiere de la Tine;

Bucură-te, că ne binecuvântezi în taină;

Bucură-te, că îți cântăm slava strălucitoare;

Bucură-te, că cei căzuți din credință sunt învățați de Tine;

Bucură-te, că prin tine s-a sădit adevărata credință în țara noastră;

Bucură-te, că prin tine se va rușina răutatea vrăjmașilor Ortodoxiei;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 12

Harul și milostivirea Ta dă-ne nouă, Doamnă Născătoare de Dumnezeu prin icoana Ta Albazin, ca nimeni din cei ce Ți se roagă să nu fie rușinați, slăbiți și neauziți de Tine. La fel ne închinăm și Ție și ne rugăm: păzește-ne în Ortodoxie și dă-ne ca până la ultima noastră suflare să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 12

Cântând harul Tău străvechi și noi, Maica Domnului,  ne închinăm minunatei Tale icoane din Amur, te lăudăm pe Tine cea mai slăvită decât Heruvimii și mai cinstită fără de asemănare decât Serafimii, și ne rugăm:

Bucură-te, că prin Icoana Ta ne arăți minuni și ne dai mare milă;

Bucură-te, alungând întunericul ispitelor de la cei ce Ți se închină;

Bucură-te, că prin mijlocirea Ta ne izbăvim de toate necazurile;

Bucură-te, vindecând bolile noastre mintale și fizice;

Bucură-te, sfânt adăpost al credincioșilor;

Bucură-te, dătătoare de binecuvântări veșnice;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 13

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care L-ai născut pe Cuvântul cel mai Sfânt decât toți sfinții, uită-te la rugăciunile noastre, apără-ne de toate necazurile și ne eliberează de dureri, boli și ispite, ca să fim și noi  moștenitorii Împărăției Fiului Tău, să primim îndurările Sale, cântând veșnic Dumnezeului nostru Imnul Heruvimilor: Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori).

Apoi se citește:

Icos 1

Arhangheli și Îngerii s-au bucurat de Nașterea Fiului Tău, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, iar prin înfățișarea icoanei tale, regiunea albaziană a Amurului a primit harul ceresc, iar noi luminați de credință Te strigăm:

Bucură-te, venind în satul binecuvântat de Dumnezeu Cuvântul;

Bucură-te, Fecioară care ai născut Mielul ce a luat păcatele lumii;

Bucură-te, rai purtător de flori;

Bucură-te, Doamnă Maică Fecioară, care ai născut bucurie cerului și pământului;

Bucură-te, aducând îngăduința strămoșilor Adam și Eva;

Bucură-te, împlinire a cuvintelor profetice;

Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Condac 1

Voievodesei celei alese și Bunei noastre Mijlocitoare, cântări de laudă îi aducem la sfânta Sa icoană. Primește rugăciunile noastre, și prin rugăciunile Tale salvează-ne din toate necazurile, dăruiește-ne tot ce este bun pentru mântuire căci cu tandrețe te chemăm: Bucură-te, Preacurată Fecioară Maria, lauda Amurului și Mijlocitoare pentru pace!

Rugăciune:

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Preacurată Născătoare a lui Hristos Dumnezeul nostru, Mijlocitoare a neamului creștin! Cădem înaintea icoanei Tale făcătoare de minuni și Te laudăm pentru că prin acoperământul Tau suntem apărați. Ne rugăm Ție: păzește-ne de cotropitori și de războiul cel dintre noi,  dăruiește lumii pace, pământului roade din belșug, păstrează-i în sfințenie pe păstorii noștri care lucrează în bisericile sfinte, dă-le spor și putere ziditorilor de biserici și binefăcătorilor Tăi. Păstrează-ne credincioși în ortodoxie și dă unitate fraților noștri, înțelegere celor care au greșit și s-au abătut de la credința ortodoxă și adu-i înapoi pe calea mântuirii.

Fii acoperire, mângâiere și adăpost tuturor celor care aleargă la icoana Ta făcătoare de minuni, dând vindecare celor bolnavi, mângâiere celor îndurerați și îndreptare celor ce au păcătuit. Primește rugăciunile noastre și ridică-ne la Tronul Atotputernic al Sfintei Treimi, pentru ca mântuiți să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Cântări ortodoxe

"Din Suflet la suflet" 

 Bibliografie

https://doxologia.ro
https://calendar.ortodox
https://acoperamantulmaiciidomnului
https://jurnalspiritual.eu
https://lacasuriortodoxe.ro
https://azbyka-ru
https://www-amurvisit-ru

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact