Icoana Maicii Domnului „Ajutătoarea celor smeriți” - 16 septembrie

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului „Ajutătoarea celor smeriți" este o sfântă icoană făcătoare de minuni, din care acum multe sute de ani au curs lacrimi de sânge, iar în anii din urmă s-a proslăvit cu o copie "nefăcută de mână omenească".

Fragment din Evanghelia zilei-Ioan, Cap. 8, 28:

"Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc."

Locație

În prezent o copie a icoanei Maicii Domnului "Ajutătoarea celor smeriți" se află spre închinare la Mănăstirea Vvedensky, situată pe strada Moskovska, 42/2, din Kiev, Ucraina, nu departe de Lavra Pecerska.


Locatia-Google maps

Prăznuire

La 22 noiembrie 1995 Sinodul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a decis ca icoana "Ajutătoarea celor smeriți", în urma minunilor şi a nenumăratelor vindecări săvârşite prin ea, să fie considerată făcătoare de minuni şi să fie prăznuită pe 16 septembrie.

Ziua de 16  septembrie  a fost aleasă în  cinstirea mutării în Catedrala din Pskov a icoanei originale.

Iconografie

În icoană, Maica Domnului e zugrăvită şezând. Capul îi este încununat de o coroană. În mâna dreaptă ţine sceptrul, iar cu stânga Îl ţine pe Dumnezeiescul Prunc. Pruncul este zugrăvit stând în picioare pe genunchii Maicii Sale. Cu mâna dreaptă se atinge de obrazul ei, iar în stânga ţine globul pământesc ‒ simbol al stăpânirii asupra lumii.

Istoric

Prima atestare documentară referitoare la icoana „Ajutătoarea celor smeriți" trimite la îndepărtatul an 1426, în unul din vechile hrisoave bisericeşti fiind amintită minunea pe care a arătat-o această icoană, prevestind nenorocirile ce aveau să se abată asupra locuitorilor din părţile Pskovului - din ochiul drept al prea cinstitului chip a curs sânge, atât în locul în care stătea icoana, cât şi pe drumul spre Pskov.

Iată ce este  înregistrat în letopiseţul oraşului. „În vara anului 6934 (1426), toamna a fost un semn de la icoana  PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, lângă  lacul Kamenoe, moşia lui Vasile: se vărsa sânge din ochiul drept şi picura pe locul unde stătea, şi pe cale curgea sânge, când duceau icoana PreaSfintei la Pskov, în septembrie pe 16, în ziua de pomenire a marii muceniţe Eufimia".

Acestei întâmplări i-au urmat un şir de evenimente tragice - foamete, pojaruri înspăimântătoare, năvălirea cneazului lituanian Vitovt asupra pământurilor pskoviene.

La 16 septembrie 1426 a avut loc mutarea icoanei în catedrala din Pskov, unde a fost păstrată o perioadă îndelungată. Însă în anul 1917,  în împrejurări necunoscute această sfântă icoană a dispărut.

Însă, conform unei străvechi tradiţii, de pe icoanele care s-au proslăvit prin minuni mari, se obişnuia să se facă copii, pentru a arăta pietatea faţă de chipul îndrăgit al Preacuratei.

Astfel, una dintre copiile icoanei Maicii Domnului „Ajutătoarea celor smeriți" datează din sec. XIX, exemplar care în prezent se află în Mănăstirea Vvedensky, din Kiev.

În vremurile vechi, cândva, aceasta copie a icoanei a aparținut slujitorului Mănăstirii Vvedensky, protoiereului Boris Krasniţk. În anul 1937, înainte de a fi arestat, el a dat-o spre păstrare, fiicei sale duhovniceşti, viitoarea schimonahie Teodora, care pe atunci se găsea sub ascultare în Mănăstirea Vvedensky (Intrarea în biserică a Maicii Domnului).

În 1961 Mănăstirea Vvedensky a fost închisă pentru a doua oară, iar maica Teodora a ajuns  la mănăstirea de maici a Înălţării Domnului, din Kiev. Aceasta a păstrat în continuare icoana până în toamna anului 1992, când a  dăruit-o Mănăstirii Vvedensky, în fapt locului de unde plecase inițial.

Icoana a atras imediat atenția credincioșilor, încă dinainte de a face minuni cărora să li se ducă vestea, nu doar prin frumusețea exterioară și strălucirea deosebită a culorilor, dar și fiindcă toți cei ajunși înaintea ei se simțeau îndemnați a se ruga vreme îndelungată acolo, spunând Maicii Domnului toate durerile lor.

Într-o zi a anului 1993, starețul Damian a observat că icoana Maicii Domnului, care era așezată într-un baldachin de lemn prevăzut cu geam de sticlă, devenise mai întunecată. Îndepărtând geamul, starețul a observat din nou culorile luminoase ale icoanei. Pe sticla situată în fața icoanei apăruse imprimată o copie identică a icoanei Maicii Domnului, argintată.

Vestea acestei minuni s-a răspândit rapid, iar în mănăstire au început să vină un număr uriaş de pelerini.

Mitropolitul Vladimir (Sabodan) al Kievului şi al Întregii Ucraine a binecuvântat să se efectueze o investigaţie ştiinţifică a acestui fenomen unic. Rezultatele studiilor efectuate de savanţii din Kiev au fost uimitoare: reflecţia argintie de pe sticlă are origine organică şi este o oglindire nefăcută de mână a Maici Domnului şi a Pruncului, care pe fundal întunecat apare în negativ, iar pe fundal alb - în pozitiv.

Sticla cu oglindirea icoanei a fost pusă lângă icoană. De atunci în preajma icoanei şi a chipului nefăcut de mână de pe sticlă, se săvârşesc minuni.

După minunea din anul 1993 a fost realizată o ramă de aur pentru icoană. Sfântul chip este împodobit cu multe lanțuri, brățări și alte ofrande de la oameni recunoscători care, prin rugăciuni la sfânta icoană au primit ceea ce au cerut.

Icoana a fost purtată în pelerinaj prin diferite locuri ale lumii, printre care și la Mănăstirea Danilovsky din Moscova. Aici, în Catedrala „Sfânta Treime”, preoții au săvârșit înaintea icoanei făcătoare de minuni paraclisul icoanei Maicii Domnului „Ajutătoarea celor smeriți”.

Minuni

Prima minune legată de icoana Maicii Domnului "Ajutătoarea celor smeriți" s-a întâmplat în anul 1494, când, prevestind nenorocirile ce aveau să se abată asupra locuitorilor din părțile Pskovului - din ochiul drept al prea cinstitului chip a curs sânge, atât în locul în care stătea icoana, cât şi pe drumul spre Pskov.

Apoi, conform tradiției, se spune că prin aceasta sfânta icoana au fost săvârșite nenumărate vindecări.

De asemenea, conform spuselor maicii Teodora (cea căreia de-a lungul timpului i-a fost încredințată spre păstrare), icoana a vindecat o fată surdo-mută, care se ruga la ea împreună cu bunica sa şi a început dintr-odată să vorbească. Fiind întrebată cum s-a întâmplat această minune, fetiţa a răspuns: "Această  tanti a suflat spre mine".

În vremurile din urmă, așa cum deja am menționat anterior, în anul 1993 pe sticla situată în fața unei copii a acestei sfinte icoane, aflată în Mănăstirea Vvedensky, a  apărut imprimată o copie identică a icoanei Maicii Domnului, argintată.

Minunea vizibilă a fost doar începutul. Au urmat multe vindecări, prima minune consemnată fiind cea a tămăduirii minunate a unei femei însărcinate, care era în pericol să piardă sarcina, din cauza unei hepatite confirmate prin analize medicale.

O altă întâmplare minunată este legată de un băiat care și-a revenit cu o arsură pe șaizeci la sută pe suprafața corpului.

De asemenea, se spune că o femeie oarbă, care a fost dusă la biserică de nepoata ei, a văzut lumina.

Minunile săvârşite prin rugăciunile în fața acestei sfinte icoane au întors multă lume la credinţă, au fost salvate vieţi şi au fost tămăduite suflete.

În dreapta icoana datând din sec. XIX, iar în stânga copia "nefăcută de mână omenească"

După ce au primit vindecare, mulți îi mulțumesc Maicii Domnului, dau ceva icoanei, sau pur și simplu se roagă cu recunoștință. Doar cei mai apropiați ai lor vor ști despre înfăptuirea unui miracol sau vindecări. De exemplu, o persoană vine și dorește săvârșirea unei slujbe de mulțumire în fața icoanei și dacă este întrebată  „Din ce motiv?”, răspunde: „Vreau să-i mulțumesc Maicii Domnului pentru mila pe care a avut-o”. „Ce milă?”, este întrebată din nou;  „Da, nu voi vorbi despre asta...”, răspunde cu smerenie acea persoană.

Icoana este invitată şi aşteptată cu nerăbdare de credincioși departe de locurile sale, solicitările fiind făcute  cu mult timp înainte.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia zilei: Ioan, Cap. 8, 21-30

  1. Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.
  2. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica singur viaţa? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.
  3. Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta.
  4. V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.
  5. Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început.
  6. Multe am de spus despre voi şi de judecat. Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este, şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume.
  7. Şi ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
  8. Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc.
  9. Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.
  10. Spunând El acestea, mulţi au crezut în El.

Rugăciuni

Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Ajutătoarea celor smeriți”

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al  Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;

Doamne, curăţeşte păcatele noastre;

Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;

Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !

Doamne, miluieşte !

Doamne, miluieşte !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Crezul

Cred  Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pămân-tului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi .

Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede,

Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci.

Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.  Amin !

Troparul, glasul 4: Zid nebiruit - chipul tău şi izvor de minuni, precum demult prin el ocrotirea ta oraşului Pskov i-ai dăruit aşa şi acum cu milostivire izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile şi scârbele şi mântuieşte sufletele noastre ca o mult iubitoare Maică.

Condacul, glasul 3: Preacurată Fecioară, de la cei ce cinstesc oglindirea Chipului tău daruri de mulţumire primind, celor vii şi celor răposaţi le ajuţi, oraşul şi ţara noastră le aperi şi înaintea Fiului Tău rugăciuni aduci şi ne mântuieşti pe noi toţi.

Mărimuri: Mărimu-te pe tine Preasfântă Fecioară pruncă de Dumnezeu, aleasă şi cinstim a sfintei tale icoane minunată oglindire.

Condacele şi Icoasele

Condacul 1

Apărătoarei Doamne, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, care prin prea slăvita arătare a Sfintei sale icoane, pe oamenii oraşului Kiev minunat i-a cercetat, cântare de mulţumire să-i înălţăm. Tu însă, prea bună apărătoare a neamului creş-tinesc, izbăveşte-ne din toate nevoile şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ne aco-peră, pe cei ce te cheamă cu credinţă: Bucură-te, prea curată Fecioară de Dumne-zeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Icosul 1

Împărăteasă a îngerilor şi Stăpână a tuturor făpturilor, Preasfântă de Dumnezeu Fecioară, prin milostiva arătare a chipului tău sfânt, în vremurile de demult ai mân-tuit oraşul Pskov, iar acum oraşul Kiev l-ai luminat cu har şi mulţime de minuni ai izvorât celor credincioşi. Pentru aceasta cu osârdie şi cu dragoste căzând în faţa prea curatului tău chip, rugăciuni de umilinţă aducem milosârdei tale apărări şi cu frică grăim:

Bucură-te, primitoarea celor orfani şi ajutătoarea celor străini;

Bucură-te, bucuria celor scârbiţi şi acoperitoarea celor necăjiţi;

Bucură-te, că vezi nevoia noastră, vezi necazul nostru;

Bucură-te, că ne ajuţi nouă ca unor neputincioşi, ne hrăneşti ca pe nişte străini;

Bucură-te, că nu avem alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare degrabă;

Bucură-te, că nu avem altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne acoperi şi ne aperi în vecii vecilor;

Bucură-te, prea curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 2

Văzând mila ta nemărginită, prea curată Stăpână, nenumăratele minuni de tine arătate şi dintotdeauna revărsate de la sfintele tale icoane, cu ele precum ca nişte stele de Dumnezeu luminate toată lumea creştină ai împodobit-o, te mărim pe tine, ceea ce ai prea mărit neamul nostru cu bunăvoinţa ta, şi cu dragoste, căzând la sfântul şi de minuni făcătorul tău chip cântăm Fiului Tău, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Văzând credincioşii din oraşul Kiev că chipul sfânt al Maicii lui Dumnezeu s-a oglindit pe sticla chivotului, s-au mirat foarte şi cu adâncă evlavie, privind cu ochii trupeşti la icoana dătătoare de tămăduiri, cu osârdie au strigat celei mai cinstite decât Heruvimii şi mai slăvite fără de asemănare decât Serafimii:

Bucură-te, că cinstitul tău chip prea minunat fără amestecul mâinilor omeneşti pe sticla chivotului s-a oglindit;

Bucură-te, că pe toţi credincioşii foarte i-ai bucurat şi i-ai înduioşat cu această arătare;
Bucură-te, prea curată, care căutând la smerenie, auzi glasul nostru şi cureţi toate fărădelegile noastre;

Bucură-te, Fecioară care prin Naşterea ta purtătoare de viaţă, pe şarpe L-ai omorât;

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, care prin rugăciunile tale ne ajuţi să dobân-dim viaţa neîmbătrânitoare;

Bucură-te, Născătoarea Cuvântului Tatălui, care stingi focul patimilor noastre cu roua rugăciunilor tale;

Bucură-te, mângâietoare bună, ceea ce cu rugăciunile tale de Maică furtunile inimilor noastre le domoleşti;

Bucură-te, cea care îndrepţi rugăciunile robilor tăi şi le dăruieşti dezlegarea multor păcate;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 3

Puterea Celui de Sus te-a făcut pe tine, cea plină de har, izvor nesecat de mângâieri pentru cei dintru nevoi. Fiindcă multe scârbe răbdând, poţi şi celor ce se ispitesc să le ajuţi. Iar oamenilor noştri, care rău se chinuiesc de necredinţă şi rătăcire, ai binevoit cu milă să le arăţi această comoară plină de har - chipul tău făcător de minuni - în Biserica Sfintei intrări a Maicii Domnului ca semn al milei tale către pământul nostru, pentru apărarea de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi ca, fiind întăriţi de ajutorul dumnezeiesc, lui Hristos Dumnezeu să-i cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Aşa precum de demult ţarul a poruncit fraţilor să se aşeze cu traiul lângă icoana Maicii Domnului de Tihvinsk şi ţie celei prea curate măriri să-ţi cânte şi pentru toată lumea să se roage, aşa şi acum mitropolitul Vladimir a poruncit să se facă mănăstire şi fraţilor adunaţi sub chipul tău făcător de minuni, arătat de curând, rugăciuni să înalţe pentru toţi oamenii şi să-ţi cânte:

Bucură-te că prin arătarea ta tot pământul Kievului ai sfinţit;

Bucură-te, eliberatoarea celor strâmtoraţi;

Bucură-te, a celor nepedepsiţi pedepsitoare milostivă;

Bucură-te, prea înţeleaptă povăţuitoare a celor neînţelepţi;

Bucură-te, pentru cei ce obijduiesc înspăimântătoare groaznică;

Bucură-te, celor obijduiţi prea bună apărătoare;

Bucură-te, gonitoarea duhului mâhnirii şi a fricii;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 4

Ca o stea strălucitoare, ca un nou semn al milei sale a arătat prea curata Fecioară, credincioşilor din de Dumnezeu păzitul oraş Kiev, cinstită icoana sa "Caută la Smerenia" pentru întărirea dreptmăritoarei credinţe în vremuri de grele încercări, neorândueli şi rele desfrânări, pornite de duşmanii credinţei şi ai Patriei noastre. Noi însă, văzând în această arătare semnul unei mari purtări de grijă a lui Dumne-zeu pentru aceste meleaguri, cu frică şi cu cutremur grăim către tine, Împărăteasa Cerului şi a Pământului: Tu eşti scut nebiruit şi zid nesurpat pentru toţi cei ce te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind despre minunata arătare a Sfintei tale icoane în oraşul Kiev, prea bine-cuvântată Împărăteasă a cerului şi a pământului, mulţime de oameni a venit la Biserica ta pentru a vedea şi a se mira de această minune, pentru a se închina cu bucurie şi cu evlavie icoanei tale făcătoare de minuni, chemându-te cu laude:

Bucură-te, că ai aflat har la Dumnezeu şi eşti mai prea mărită decât toţi Îngerii şi Sfinţii;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, Născătoarea lui Hristos, cel puternic în războaie, care ne izbăveşti pe noi de mâhnire şi de năvălirile rele ale duşmanilor;

Bucură-te, că ai născut negrăit pe de Viaţă dătătorul Hristos şi ne învii pe noi cei morţi cu sufletul;

Bucură-te, Stăpână, sfinţitoarea inimilor noastre pângărite, ceea ce ai născut Cu-vântul cel PreaSfânt;

Bucură-te, milostivă, care ne întinzi nouă o mână de ajutor, ca mântuiţi fiind, neîn-cetat să te fericim;

Bucură-te, Fecioară de Dumnezeu bucurată, care cu stropirea milei tale stingi căr-bunii patimilor noastre;

Bucură-te, ceea ce aprinzi luminătorul cel stins al inimilor noastre;

Bucură-te, ceea ce milostiveşti pe Judecătorul, Fiul tău;

Bucură-te, că ne slobozeşti de patimile noastre cele necurate şi ne învredniceşti de veşnica mărire;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 5

Arătându-se minunea de la icoana ta, credincioşii s-au bucurat, iar cei necre-dincioşi s-au mirat "cum poate fi una ca aceasta", şi căutând să înţeleagă au pri-ceput puterea prea curatei, recunoscând după o vreme înaintea poporului, că oglin-direa pe sticla chivotului nu este de mână omenească făcută, iar noi, iară şi iară minunându-ne de mila ta, ne rugăm ca Domnul, Împăratul Slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile noastre ale tuturor care cu credinţă cheamă numele tău sfânt, cântându-i Fiului tău: Aliluia!

Icosul 5

Răsărit-a nouă harul cel strălucitor de la sfânta ta icoană făcătoare de minuni, Pruncă de Dumnezeu aleasă, şi în faţa ei căzând cu lacrimi ne rugăm: goneşte norul ispitelor şi necazurilor venit asupra noastră ca să-ţi cântăm cu bucurie:

Bucură-te, prea cântată poartă cerească, care ne deschizi nouă calea mântuirii;
Bucură-te, prea curată, care ne întinzi nouă o mână de ajutor şi din adâncul su-ferinţelor ne scoţi;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare a Luminii nezidite, care din bezna patimilor ne slobozeşti;
Bucură-te, bucuria Îngerilor, bunătatea drepţilor, nădejdea credincioşilor şi ocrotitoarea noastră;

Bucură-te, pod, care duci la Viaţa cea neîmbătrânitoare pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste te prea măresc;

Bucură-te, ceea ce înalţi cornul credincioşilor, a celor ce te cântă şi se închină prea cinstitului tău chip;

Bucură-te, călăuzitoarea către bunătăţile Împărăţiei Cereşti şi către pacea dumnezeiască;
Bucură-te, că ne întinzi o mână de ajutor şi ne îndrepţi spre limanul mântuirii;
Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 6

Propovăduitoare a negrăitelor tale minuni, Maică a lui Dumnezeu, s-a arătat Sfânta ta Biserică din oraşul Kiev, pentru că în ea s-a împlinit prin tine, curată Fecioară, minunata purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când am avut dorinţa tainică a inimii de a împodobi prea minunatul tău chip cu o cunună preţioasă de pietre scumpe, cu milostivire ne-ai auzit. Şi acum ne auzi pe noi, cei păcătoşi şi nevrednici, care cu osârdie venim spre chipul tău cel prea slăvit şi cu glas de po-căinţă strigăm din adâncul sufletului: Stăpână, mântuieşte-ne că pierim de mulţimea fărădelegilor noastre, ca întotdeauna să-ţi mulţumim şi să te prea mărim pe tine, ajutătoarea noastră grabnică şi minunată, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Aşa precum de demult iudeii au adus pentru chivot argint şi aur, aşa şi acum toţi cei ce au primit prin tine vindecări, cu mulţumire îţi aduc argint şi aur, chivotule prea curat, şi astfel împodobind cu multe daruri, veşmânt scump şi cunună de pietre scumpe prea sfântul tău chip, ne închinăm ţie şi cu lacrimi strigăm:

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care naşti şi după naştere curată te afli;
Bucură-te, prea bună, ceea ce dăruieşti inimilor noastre duhul umilinţei şi al smereniei, curăţenie minţii şi îndreptare vieţii;

Bucură-te, prea nevinovată, lăsarea greşalelor noastre şi dăruirea izvoarelor de la-crimi;
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale vindeci rănile sufletelor noastre;

Bucură-te, potirul Vieţii şi al nemuririi, care ne aduci pre noi la porţile veşniciei;
Bucură-te, izbăvitoarea noastră din nevoi şi necazuri şi de straşnica Judecată ce va să fie;

Bucură-te, izvor de viaţă, purtător al bucuriei şi neputrejunii, care adapi sufle-tele noastre însetate;

Bucură-te, prea milostivă, care cu lumina ta blândă goneşti întunericul patimilor şi al păcatelor noastre;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 7

Domnul cel Îndelung răbdător, vrând să arate a Iubirii Sale de oameni plină de daruri şi nemărginită beznă, te-a ales pe tine una pentru a-i fi lui Maică şi te-a făcut pentru oameni apărare nesurpată: ca cel ce după Judecata lui Dumnezeu vrednic de osândă se va afla, scăpând sub acoperământul tău împărătesc pocăinţei să se dea, cântând: Aliluia!

Icosul 7

O nouă scăldătoare Siloam, precum cea de demult, ni s-a arătat nouă Biserica Intrării tale, pentru că toţi credincioşii se închină icoanei tale făcătoare de minuni şi cântări de rugăciune în faţa ei întotdeauna săvârşesc ca să nu rămână tăinuit izvorul cel plin de har al vindecărilor pentru toţi cei ce au nevoie. De aceea noi nu tăinuim binefacerile tale, prea curată, ci cu mulţumire cântăm:

Bucură-te, mieluşea, Născătoarea Mielului celui ce a luat păcatele lumii;

Bucură-te, frumoasă la suflet, frumoasă la trup, frumoasă la gânduri, Fecioară prea curată, ceea ce cureţi necurăţia sufletului;

Bucură-te, sfinţitoarea a toate, ceea ce reverşi neîncetat din mâinile tale tămăduiri;

Bucură-te, viţa dumnezeiască, care ai crescut Strugurele cel prea frumos, dându-ne nouă băutură nezavistnică;

Bucură-te, una fără de prihană, care în viaţa pământească ne acoperi cu acoperă-mântul milei tale;

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti cu rugăciunile tale de Maică de venirea bolilor şi de orice vătămare sufletească sau trupească;

Bucură-te, prea buna noastră povăţuitoare, care ne înveţi să aducem mulţumiri pentru toate binefacerile tale;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 8

Toată viaţa noastră pământească este plină de dureri şi scârbe, de clevetiri, supărări, mustrări şi de alte feluri de nevoi şi necazuri. Slăbeşte trupul, slăbeşte şi duhul nostru. Către tine alergăm, cea plină de har şi cădem în faţa chipului tău prea curat: umple de veselie şi bucurie inimile noastre scârbite, ca întot-deauna să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Minunată arătare a fost dată unui om atunci când, stând la rugăciune, se ruga pentru răposata sa rudă care fără de pocăinţă a adormit, deodată văzu apărut pe perete sfântul tău chip, Stăpână, iar după aceea o văzu în acelaşi loc şi pe răposata, strălucind de bucurie cerească. Pricepând că în această arătare ai fost tu, Maica Luminii, care întru cele de sus locuieşti şi întotdeauna mijlociri pentru cei vii şi cei morţi aduci Fiului tău, inima lui se umplu de bucurie duhovnicească şi grăi acestea:

Bucură-te, ceea ce uşurezi soarta de după mormânt a rudelor noastre şi nu-ţi întorci faţa ta de la cei ce-ţi aduc daruri de mulţumire;

Bucură-te, că celor ce nădăjduiesc întru tine le dăruieşti sfârşit bun;

Bucură-te, că şi după moarte mijloceşti pentru sufletul înfăţişat Judecăţii Domnu-lui;

Bucură-te, că mângâi cu ajutorul tău cel plin de har pe părinţii îndureraţi de pier-derea copiilor;

Bucură-te, neobosită rugătoare, care ne trimiţi sfârşit paşnic şi fără de dureri din această vale a plângerii şi a scârbei;

Bucură-te, că în ceasul groaznic al morţii mijloceşti pentru cei ce te cinstesc cu credinţă şi de vămile văzduhului îi izbăveşti;

Bucură-te, milostivă, care ne arăţi mila ta în ziua încercării, atunci când se vor vădi toate lucrurile noastre bune şi rele;

Bucură-te, milosârdă, că nu respingi pocăinţa păcătoşilor şi din groapa pieirii îi răpeşti cu mila ta;

Bucură-te, prea curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 9

Toată firea îngerească cântări de laudă îţi aduce ţie, adevăratei Maici a lui Dumne-zeu şi ocrotitoarei celor ce vin la tine şi-ţi cer ajutorul, căci cu mijlocirea ta puternică şi neclintită pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, scârbele le domoleşti, rudelor noastre răposate soarta de după moarte le-o uşurezi şi te rogi pentru noi toţi cei ce cu credinţă cântăm Fiului tău: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei rătăciţi în deşartă înţelepciune nu pot să priceapă taina dumnezeiască a Fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici a lămuri nu pot puterea minunată care se revarsă necontenit de la sfintele tale icoane întru vindecarea bolnavilor şi pentru orice folos sufletesc şi trupesc al oamenilor. Noi, însă, cu evlavie te mărturisim pre tine, Maică şi Fecioară, lăudând după vrednicie sărbătoarea icoanei tale, Stăpână, cu credinţa ne închinăm chipului tău sfânt şi cu dragoste strigăm:

Bucură-te, Mireasa lui Dumnezeu, care ai născut Lumina cea dumnezeiască şi mai înainte de veci;

Bucură-te, bucuria neîncetată a maicilor;

Bucură-te, una cea fără de prihană şi cea mai bună între femei;

Bucură-te, slava Îngerilor, stâlpul întăririi şi comoara mântuirii;

Bucură-te, Împărăteasa Cerurilor, izvor nepieritor şi uşă de pocăinţă;

Bucură-te, Maică milostivă a celor scârbiţi şi împovăraţi;

Bucură-te, apărătoare împărătească a neamului creştinesc;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 10

Omenirii decăzute ai născut Mântuitor şi ca pe un Prunc în braţe L-ai purtat. Şi dumnezeiasca Lui oglindire pe icoana ta cea sfântă ne-o arăţi, dăruindu-ne prin ea multă milă şi bunătăţi. Pentru aceasta cu credinţă şi cu dragoste cinstim chipul tău făcător de minuni, Stăpână, şi cu osârdie ne rugăm ţie: fii nouă acoperământ şi apă-rare în Ziua Judecăţii ca prin mijlocirea ta de Maică să ne miluiască pe noi Jude-cătorul cel drept, Fiul tău, şi să ne învrednicească de starea de-a dreapta Sa ca să-I cântăm cu toţi cei aleşi: Aliluia!

Icosul 10

Zid şi acoperământ pentru oraşul Pskov a fost dată sfânta ta icoană, Împărăteasă şi Stăpână, ocrotind de multe ori de distrugeri acest oraş. Acum şi pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii tăi cu milostivire ne-ai cercetat prin arătarea minunată a prea curatului tău chip şi ne primeşti cu bunăvoinţă rugăciunile înălţate în faţa lui din inimi mulţumitoare, cântându-ţi:

Bucură-te, că precum de demult cu icoana Adormirii ai salvat de numeroase ori oraşul Kiev, aşa şi acum ne îngrădeşti de toate nevoile cu prea minunata ta icoană;
Bucură-te, a Lavrei Peşterilor slăvită ziditoare şi a bisericilor ei prea cinstită înfru-museţătoare;
Bucură-te, prea minunată custodie şi a altor lăcaşuri sfinte, pentru că prin harul tău se zidesc ele şi înfloresc în evlavie;

Bucură-te, ceea ce ai proslăvit acest loc al arătării sfintei tale icoane prin slăvite minuni şi tuturor vădeşti mila ta îmbelşugată;

Bucură-te, Mireasa prea curată a lui Dumnezeu, care pe cei ce cinstesc sfântul tău chip îi izbăveşti de osândirea la muncile cele de multe feluri;

Bucură-te, acoperitoarea noastră prea milostivă, care neîncetat ne izvorăşti milă de la icoana ta prea minunată;

Bucură-te, Stăpână, care cu rugăciunile tale de maică trezeşti din somnul cel greu sufletele noastre spre doxologie ţie;

Bucură-te, bucuria lumii, că se bucură întru tine soborul îngeresc şi neamul omenesc;
Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 11

Cântarea noastră de rugăciune, înălţată cu credinţă şi dragoste ţie, Stăpână şi Doamnă, cu milă o auzi şi comoara darurilor tale să nu ne-o închizi, binefăcătoarea noastră, de Dumnezeu Născătoare, pentru că am sărăcit foarte în fapte bune şi, alergând cu osârdie la comoara milei tale - minunată icoana a ta - cădem şi ne rugăm: păzeşte-ne de învăţăturile cele rătăcite, de răzvrătirile viclene, mântuieşte Patria noastră de neorânduieli şi de relele năvăliri ale vrăjmaşilor, ca, învre-dnicindu-ne cu dragoste şi într-un singur gând cu toţi fiii credincioşi ai Sfintei Biserici a lui Hristos, cu bunăcuviinţă să-I cântăm Ziditorului nostru: Aliluia!

Icosul 11

Cu razele luminoase ale minunilor străluceşte neîncetat sfânta ta icoană, nepri-hănită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, luminându-ne pe noi, cei întunecaţi de negura păcatelor şi îndreptându-ne către slavoslovia neîncetată a prea sfânt nume-lui tău. Drept aceea ne bucurăm noi păcătoşii, având aşa arvună a bunăvoinţei tale către noi şi ţie grabnicei noastre ajutătoare cu mulţumire grăim:

Bucură-te, Împărăteasă şi Stăpână, care cu lumina ta cerească ne luminezi şi sub acoperământul tău întotdeauna ne adăposteşti;

Bucură-te, blagoslovită şi prea proslăvită Maică neispitită de bărbat, care înviezi sufletele noastre omorâte de păcat;

Bucură-te, curată şi fără de prihană Fecioară, că tu ai născut pe Fiul cel ce ne izbăveşte de ispite;

Bucură-te, prea slăvită Stăpână de Dumnezeu Născătoare, care ne scoţi pe noi din toate relele şi scârbele şi aşezi picioarele noastre pe piatra dumnezeieştii mântuiri;
Bucură-te, mieluşea curată, Fecioară, Maică, Pruncă, care ne cureţi de patimile trupeşti;
Bucură-te că toţi cei ce te slăvesc pe tine, de Dumnezeu aleasă, se izbăvesc de mrejele cele mincinoase;

Bucură-te, munte înalt, văzut încă de Daniel, din ea - cinstită Piatră - Hristos în trup S-a îmbrăcat;

Bucură-te, Fecioară curată, toiag din rădăcina lui Ieseu, care ne-ai înflorit pe Domnul cel Atotputernic;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 12

Cămară sfântă şi neprihănită  a lui Dumnezeu, Maica Domnului a puterilor celor de sus, nu te îngreţoşa de noi păcătoşii şi nevrednicii cei ce cântăm milele arătate nouă de la prea cinstită icoana ta şi cu lumina ta cea neînserată luminezi sufletele noastre întunecate, aducându-le la Lumina tripostatică a Dumnezeirii, întăreşte-ne în dreapta credinţă, o, prea bună, şi ne învredniceşte până la ultima suflare să cântăm neîncetat Atotţiitorului: Aliluia!

Icosul 12

Cântând slăviri de laudă şi mulţumire ţie, de Dumnezeu fericită Fecioară, pro-povăduim cu glas tare măreţia minunilor şi bogăţia milei tale arătate asupra noastră şi a Patriei şi din adâncul inimii îţi aducem cu smerenie aceste daruri cu laude:

Bucură-te, nesurpată cetate şi zid al Ortodoxiei;

Bucură-te, nebiruită conducătoare a voievozilor şi armatelor creştine;

Bucură-te, mântuire nemincinoasă şi mijlocitoare lumii, care ai născut pe Zidi-torul, prin care s-a izbăvit lumea de boli şi de năpaste;

Bucură-te, uşa Vieţii, care uşile pocăinţei ne deschizi;

Bucură-te, una binecuvântată, ceea ce în ceasul morţii goneşti de la noi întune-catele chipuri ale viclenilor demoni;

Bucură-te, una prea milostivă, care în ziua straşnică a Judecăţii de muncile iadului ne izbăveşti şi ne arăţi moştenitori ai negrăitei slave a Fiului tău;

Bucură-te, prea nevinovată, care neîncetat ne arăţi iubirea ta de oameni, slobo-zindu-ne de ispitele şi mrejele diavoleşti;

Bucură-te, prea curată, care faci cu noi semn spre bine, ca să vadă cei ce ne urăsc pe noi şi să se ruşineze pentru că ai auzit rugăciunile noastre şi ne-ai mângâiat;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 13 (de trei ori)

O, atotcântată Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfântă Fecioară, tu eşti nesecată mare a darurilor dumnezeieşti. Ca spre o candelă luminoasă plină cu untdelemnul milei, privim la tine cu ochii credinţei, fiind luminaţi de blânda ta strălucire, fiind încălziţi de dragostea ta, ţie, ca bunei noastre apărătoare cu umilinţă  îţi grăim: primeşte cu bunăvoinţă cântarea noastră de rugăciune pe care ţi-o înălţăm cu credinţă în faţa minunatei tale icoane şi cu atotputernicile tale rugăciuni roagă-te, Stăpână, ca să ne mântuim noi, păcătoşii, de nevoile vremelnice şi cele veşnice, ca, mântuiţi de tine în viaţa ce va să fie, să proslăvim întru tot sfânt numele Fiului tău şi Dumnezeului nostru, cântându-I cu credinţă: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi:

Icosul 1

Împărăteasă a îngerilor şi Stăpână a tuturor făpturilor, Preasfântă de Dumnezeu Fecioară, prin milostiva arătare a chipului tău sfânt, în vremurile de demult ai mântuit oraşul Pskov, iar acum oraşul Kiev l-ai luminat cu har şi mulţime de minuni ai izvorât celor credincioşi. Pentru aceasta cu osârdie şi cu dragoste căzând în faţa prea curatului tău chip, rugăciuni de umilinţă aducem milosârdei tale apărări şi cu frică grăim:

Bucură-te, primitoarea celor orfani şi ajutătoarea celor străini;

Bucură-te, bucuria celor scârbiţi şi acoperitoarea celor necăjiţi;

Bucură-te, că vezi nevoia noastră, vezi necazul nostru;

Bucură-te, că ne ajuţi nouă ca unor neputincioşi, ne hrăneşti ca pe nişte străini;

Bucură-te, că nu avem alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare degrabă;

Bucură-te, că nu avem altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne acoperi şi ne aperi în vecii vecilor;

Bucură-te, prea  curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

Condacul 1

Apărătoarei Doamne, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, care prin prea slăvita arătare a Sfintei sale icoane, pe oamenii oraşului Kiev minunat i-a cercetat, cântare de mulţumire să-i înălţăm. Tu însă, prea bună apărătoare a neamului creş-tinesc, izbăveşte-ne din toate nevoile şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi ne aco-peră, pe cei ce te cheamă cu credinţă: Bucură-te, prea curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare - Caută la Smerenia, care din înălţimea cerurilor cauţi la smerenia robilor tăi!

După aceea zicem această

Rugăciune

O, Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai mărită decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Pruncă de Dumnezeu aleasă! Caută din înălţimea cerurilor cu ochiul tău blând spre noi, nevrednicii robii tăi, care cu umilinţă şi cu lacrimi ne rugăm înaintea prea cinstitului tău chip, nu ne lipsi pe noi de ocrotirea ta şi de acoperământul tău împărătesc în călătoria noastră pământească plină de scârbe şi nelinişti.

Mântuieşte-ne pe noi cei aflaţi în pierzare şi nevoi, ridică-ne din adâncul păcatelor, luminează mintea noastră întunecată de patimi şi tămăduieşte rănile sufletelor şi trupurilor noastre.

O, atotmilostivă Maică a Stăpânului celui iubitor de oameni! Revarsă peste noi bogăţia milei tale, întăreşte voinţa noastră neputincioasă spre îndeplinirea poruncilor lui Hristos, topeşte împietrirea inimilor noastre cu dragostea către Dumnezeu şi aproapele, dăruieşte-ne nouă zdrobire inimii şi pocăinţă adevărată, ca, fiind curăţiţi de scârnăvia păcatelor, să ne învrednicim de sfârşit creştinesc cu pace şi de răspuns bun la straşnica  şi nefăţarnica Judecată a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl cel fără de început şi cu Prea-sfântul şi de Viaţă Făcătorul Duh i se cuvine toată slava, cinstea şi închi-năciunea acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bibliografie

https://doxologia.ro
https://www.academia.edu
https://veruyupravoslavie.ru
https://www.liveinternet.ru

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact