Icoana Maicii Domnului de la Nămăești - 21 noiembrie

Trimite acest articol mai departe!

Icoana de la Nămăiești este una dintre cele mai cunoscute reprezentări iconografice ale Maicii Domnului de la noi din țară, fiind totodată legată și de întemeierea mănăstirii în care sălășluiește.

Fragment din Evanghelia zilei: Luca, Cap. 11, 27-28 

"Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!

Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc."

Locație

Această sfântă icoană se află în biserica  Mănăstirii Nămăieşti, în  apropierea oraşului Câmpulung, județul Argeș. Biserica Mânăstirii Nămăieşti din judeţul Argeş este amenajată într-o grotă săpată în stâncă.


Locatia-Google maps

Documentele istorice atestă satul şi Mănăstirea Nămăieşti în perioada anilor 1503-1547, în hrisoavele domnitorilor Radu cel Mare şi Mircea Ciobanul. Biserica mănăstirii este considerată monument istoric din sec al XIV-lea.

Deși prima atestare documentară datează de la 1543, se crede că mănăstirea s-a ridicat pe vremea lui Negru Vodă (secolul al XIII-lea d.Hr.), după ce trei păstori au avut același vis în timp ce dormeau deasupra grotei. Printr-un puț natural, au coborât în sânul stâncii, unde au găsit veghind o veche icoană a Maicii Domnului.

Prăznuire

Prăznuirea icoanei Maicii Domnului de la Nămăiești se face odată cu hramurile mănăstirii, respectiv pe 21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică și de Izvorul Tămăduirii-Săptămâna Luminată.

Iconografie     

Această sfântă icoană aparține tipului iconografic Eleusa.

Fecioara ține pe Iisus cu ambele mâini și își lipește duios obrazul de al Pruncului într-o îmbrățișare maternă plină de afecțiune și tandrețe. Icoana transmite o atmosferă de pace și protecție maternă, reamintind credincioșilor de puterea iubirii necondiționate și a compasiunii divine.

Istoric

Icoana Maicii Domnului de la Nămăești este  una din cele mai vechi icoane  nu numai din România, ci din întreaga creştinătate.

Această icoană, punctul de referinţă al Mănăstirii Nămăieşti, considerată făcătoare de minuni, se  crede că este una dintre cele 12 icoane pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Maica Domnului i-a spus Sfântului Apostol să realizeze 12 icoane, după numărul celor 12 apostoli. Apoi i-a povățuit ca fiecare dintre ei, când va merge la propovăduire,  să lase o icoană acolo unde se va simți atras de un anume loc.

Pe aceste locuri, icoana se crede că a fost adusă de Sfântul Apostol Andrei, care a propovăduit în Dobrogea și a plecat apoi spre Dacia Superioară, făcând popas lângă un templu păgânesc, închinat zeului Zamolxes. Apostolul Andrei, care crezuse că în grotă trăiește un slujitor al zeului, pe care-l va încreștina, nu a găsit pe nimeni acolo și s-ar fi adresat celor cu care călătorea: "Nemo est." (Nu este nimeni.), de unde și numele de Nămăiești. Apostolul Andrei a coborât în grota și a lăsat icoana în partea de nord, aproximativ pe același loc în care se află acum în biserica mănăstirii.

În continuare, vicisitudinile au făcut ca acel loc și icoana să fie uitate. Acestea au fost, însă, redescoperite de trei ciobani care pășteau oile prin părțile locului.

După mult timp, așa cum povestea una dintre starețele Mănăstirii Nămăiești, monahia Lucia Nedelea, legenda spune că trei ciobani au descoperit icoana în chip minunat: „Rămânând cu oile peste noapte toți trei au avut același vis-li s-a arătat un înger și le-a spus: aici în sânul acestei stânci stă de multe veacuri ascunsă o icoană zugrăvită după chipul cel adevărat al Maicii Domnului. S-au trezit ciobanii dimineața, au spus unul altuia ce au visat. Au încercat ciobanii să pătrundă în stâncă și după trei zile și trei nopți și s-a arătat Maica Domnului chiar deasupra turmei unde este acum și le-a spus: aici este intrarea în grotă, aici este icoana cu chipul meu adevărat, aici veți face lăcăș de închinăciune în slava și cinstea intrării în Biserică a Sfintei Fecioare Maria”.

Pictura a fost deteriorată de vreme. În anul 1798, icoana a fost ferecată în argint de către Enache Postelnicul, iar în anul 1913 soția unui general din armata română a pus să i se facă o rama de argint.

Icoana ajunsese într-o așa stare avansată de degradare, încât oamenii care încercau să vadă chipul Maicii Domnului, aveau parte doar de un lemn aproape putrezit, din care nu se mai distingea aproape nimic. Doar forma celor două capete, cel al Maicii și cel al Pruncului, se pastra după forma ferecăturii.

Date fiind condițiile extreme de mediu în care a stat atâtea secole, conform canoanelor Bisericii Ortodoxe, icoana a trebuit restaurată.

Restaurarea a avut loc după o metoda athonita, folosită încă din secolul al XVI-lea la o a icoana a Maicii Domnului de la Mănăstirea Vatoped. Metoda consta în a  picta o pânză, în aceleași condiții cromatice, în aceeași tușă stilistică a originalului. Mai apoi, pânza se aplica pe dinăuntrul ferecăturii, nu lipită, ci numai suprapusă, lăsând practic lemnul întreg, la fel și urmele din pictura veche.

Restaurarea icoanei a fost încredințată lui Alexandru Nicolau, care a lucrat vreme de câteva luni la aceasta, în prezenta maicii starețe și cu o atentă supraveghere a fiecărei etape de lucru.

Vasile Frank Timiș, un român creștin stabilit în Anglia, trecând pe la sfânta icoană, a aflat despre dorința maicilor de a îmbrăca icoana în aur, dar a văzut și lipsa de bani a mănăstirii. El s-a oferit a finanța lucrarea, astfel încât de la Monetăria Statului el a adus puțin peste un kilogram și jumătate de aur, spre a o acoperi.

În vremea primului Război Mondial, între anii 1916-1918, biserica, stăreția și o parte din chilii au luat foc din cauza bombelor căzute în zona. Sergentul Ion Mustață a fost acela care a salvat icoana Maicii Domnului, împreună cu câteva cărți și odoare bisericești. El a mărturisit mai târziu că s-a trudit o noapte întreagă să stingă focul, iar spre dimineață, flacările s-au stins dintr-o dată, când au ajuns lângă icoană.

Minuni

Maica Domnului a săvârșit multe minuni cu cei ce au venit să se închine cu credinţă la icoana ei.

Icoana Maicii Domnului de la Nămăiești este cunoscută pentru ajutorul dat femeilor care se roagă pentru a naște copii, bolnavilor, și tuturor celor care se află în necazuri, sau au nevoie de  vindecări ale unor afecțiuni grave.

În partea de jos a locașului în care este expusă spre închinare sfânta icoană, se găsesc o mulțime de odoare, care nu sunt altceva decât dovezi ale minunilor Fecioarei Maria. Le-au oferit Maicii Domnului aceia care au primit ceea ce au cerut de la ea.

În Primul Război Mondial, întreaga mănăstire a fost bombardată, iar biserica a ars, cu tot ce avea înăuntru: strane, iconostas, alte icoane. Doar icoana Maicii Domnului pictată de Sfântul Apostol Luca nu a ars.

Una din măicuţele mănăstirii  spunea la un moment dat că pentru oricine se roagă în faţa ei, pentru suferinţe, reuşită la examene sau la serviciu – Fecioara îi ascultă şi le duce rugăciunea mai departe la Fiul ei.

Noi trebuie doar să ne rugăm cu încredere, iar cea mai importantă rugăciune pe care o putem face este aceea ca Dumnezeu să ne călăuzească pe drumul cel bun către El.

Cuvântul Domnului şi Rugăciuni

Evanghelia zilei

Luca Cap. 10, 38-42:

  1. Şi pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei.
  2. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.
  3. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute.
  4. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti;
  5. Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea.

Luca, Cap. 11, 27-28:

  1. Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!
  2. Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.

 Acatistul icoanei Maicii Domnului de Nămăiești

Condacul 1

Cea ce L-ai născut pe Mântuitorul nostru în peșteră și ne-ai adus prin chipul Învierii Lui viața cea nouă întru Hristos, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe tine te slăvim și te lăudăm împreună cu Heruvimii și  Serafimii. Iar tu, stând la picioarele Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi care strigăm: Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Icosul 1

Îngerii din ceruri ți se închină, Împărăteasă a toată făptura, și glasurile lor cântă cu bucurie spre slava ta. Aducând în lume Salvarea sufletelor de la pieire, pe Domnul Iisus Hristos, ne-ai renăscut la viața cea veșnică iar noi te cinstim:

Bucură-te, sădind în inimile noastre rădăcini de aripi;

Bucură-te, adăpându-le cu harul tău cel minunat;

Bucură-te, hrănindu-le cu hrana cea duhovnicească a rugăciunii;

Bucură-te, păzindu-le de vrăjmașii răpitori;

Bucură-te, crescându-le după rânduiala cerească;

Bucură-te, deschizându-le la zbor când Dumnezeu voiește;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 2

Pe când erai încă în viață, l-ai binecuvântat pe Sfântul Apostol Luca să picteze 12 icoane pe care să le ia fiecare Apostol în drumul lui spre propovăduirea Sfintei Evanghelii, Stăpâna noastră cea iubită, iar Sfântul Apostol Andrei a luat cu el icoana rânduită lui și a ajuns în ținuturile noastre rugându-se neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Oprindu-se în dreptul unei peșteri și intrând să-l caute pe preotul păgân care viețuia acolo ca să îi vorbească despre Domnul Hristos, nu a găsit pe nimeni și a rostit: ”Nemo est!” adică ”Nu este nimeni!”, și după ce a dormit acolo o noapte, a lăsat Sfânta Icoană în peșteră pe peretele de apus. De atunci numele locului a rămas ”Nămăiești”, iar credincioșii te cheamă, Maica Domnului, așa:

Bucură-te, că faci din peștera inimii noastre altar pentru Dumnezeu;

Bucură-te, că ne golești de noi ca să intre Hristos;

Bucură-te, că ne curățești de sine ca să fim plini de har;

Bucură-te, că ne ajuți să spunem: ”Am murit față de noi!”;

Bucură-te, că umpli golul de sine cu viețuirea Domnului Hristos înăuntrul nostru;

Bucură-te, că dacă noi nu mai suntem, e Dumnezeu în noi;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 3

Trecând mult timp, trei oieri au ajuns cu turmele pe stânca unde se află astăzi Mănăstirea și noaptea au visat toți trei același vis, auzind cântări îngerești și bătăi de clopot. Un înger li s-a arătat, spunându-le la fiecare același lucru: ”Aici, în sânul acestei stânci este de multe veacuri ascunsă o Icoană zugravită după chipul cel adevărat al Maicii Domnului!”. Visul s-a repetat și noaptea următoare, iar ei înfricoșați I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Pentru încredințarea deplină li s-a arătat mai apoi însăși Maica Domnului, îndrumându-i spre intrarea în grotă și cerându-le să ridice acolo biserică spre cinstea si slava Intrării in Biserica a Sfintei Fecioare Maria, izvor de viață și de tămăduire, iar noi ne rugăm așa:

Bucură-te, că ai cerut ca numărul maicilor să nu depăsească niciodată 33;

Bucură-te, că dorința ta se împlinește și acum;

Bucură-te, cea ce vestești izbăvirea;

Bucură-te, lumină arătătoare a căii spre mântuire;

Bucură-te, cea ce ți-ai ales casă în stânca săpată de mâini necunoscute;

Bucură-te, că locul nu are început în timp dar este binecuvântat în veșnicie;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 4

Turmele ciobanilor s-au unit și astfel s-a făcut lucrarea poruncită de tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, căci ai alungat invidia și lăcomia iar ciobanii au lăsat totul pentru slujirea lui Dumnezeu pe care L-au lăudat: Aliluia!

Icosul 4

Construită în jurul peșterii unde se află Icoana Maicii Domnului, Sfânta Mănăstire Nămăiești a trecut prin multe ispite și încercări de-a lungul anilor, fiind incendiată, asediată și distrusă în război, dar toate acestea au întărit zidurile cetății de har, iar maicile i-au cântat Împărătesei Cerurilor așa:

Bucură-te, că flăcările ce ardeau mănăstirea s-au oprit în fața Sfintei Icoane;

Bucură-te, că nu ai lăsat Mănăstirea să fie închisă pe vremea comuniștilor;

Bucură-te, că faci minuni ce izvorăsc din credință;

Bucură-te, că din cămara ta de stâncă priveghezi asupra noastră;

Bucură-te, că te rogi pentru noi de după platoșa unei stânci;

Bucură-te, că distrugi împietrirea inimii;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 5

Sfânta Icoană de la Nămăiești este o poartă spre Cer prin care rugăciunea ta ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, Maica Domnului, și se duce până sus de tot la Tronul Sfintei Treimi. Roagă-te și pentru noi să ne înalțe Dumnezeu mintea mai presus de mrejele acestei lumi și să o coboare în taina respirației inimii care bate neîncetat cu dor spre El: Aliluia!

Icosul 5

Cuvintele sunt prea sărace pentru a rosti bucuria ce ne încearcă în preajma Sfintei Icoane, trupul se încovoaie la rugăciune luându-și poziția parcă firească de îngenunchiere ca stare primordială a omului, care, plecat în fața lui Dumnezeu cu mintea, inima și cugetul, Îl slăvește ca pe Creatorul lui iar Maicii Domnului îi cântă așa:

Bucură-te, făcând din inimă, casă de rugăciune;

Bucură-te, ridicând altar sfințit în adâncul ființei;

Bucură-te, construind strană miruită în suflet;

Bucură-te, pictând icoane pe pereții inimii;

Bucură-te, aprinzând lumânarea vieții veșnice în drumul existenței noastre;

Bucură-te, aducând cântări de îngeri și împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 6

Stânca cea puternică adăpostește harul lui Dumnezeu revărsat la fiecare Sfântă Liturghie în bisericuța cu geamuri de piatră, ca un pântece creat din munte și ieșit înspre lume – dovada Iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Sfânta Icoană de lângă Altar se scaldă în rugăciuni, fiind ferecată în aur ca o prețioasă bijuterie a Cerului, iar credincioșii așteaptă nerăbdători să deschidă o maică fereastra ce protejează Icoana să o poată atinge și săruta, și plini de bucurie Îi mulțumesc Domnului: Aliluia!

Icosul 6

Din adăpostul muntelui s-a născut Biserică, și din Biserică a răsărit o stea strălucitoare: Icoana cea plină de har care la rândul ei binecuvântează pântecele de stâncă ale femeilor neroditoare, schimbând împietrirea cu viața, iar noi ne rugăm:

Bucură-te, făcând casă luminată pruncilor în pântecele mamei;

Bucură-te, punând temelie la zămislirea lor Iubirea lui Hristos și dragostea părinților;

Bucură-te, zidind copiilor trup sănătos, plămădit din celule pline de har;

Bucură-te, născându-i întregi trupește și sufletește, drept căutând Adevărul lui Dumnezeu;

Bucură-te, având grijă de mame la ceasul nașterii și în lăuzie;

Bucură-te, păzind copii sub acoperământul tău până la Sfântul Botez și tot restul vieții;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 7

Rânduind Dumnezeu mântuirea pentru oameni, ne-a lăsat comori nepieritoare ca și pecete a legământului pe care L-a făcut cu noi, știind că îi este greu omului a crede fără a vedea și că minunile dumnezeiești îl apropie pe credincios de Dumnezeu, chemându-L cu nădejde: Aliluia!

Icosul 7

În anul 1938 niște hoți au furat salba de aur de la Sfânta Icoană, iar după rugăciunile fierbinți ale maicilor hoțul a fost prins iar odorul s-a întors la Mănăstire fără nici o pagubă, căci Maica Domnului apără ce e al ei, iar noi, cerându-i Stăpânei noastre să ne ia sub aripa ei ocrotitoare, o slăvim:

Bucură-te, că și altă dată hoții au vrut să fure Sfânta Icoană;

Bucură-te, că au rămas cu mâinile împietrite pe Icoană toată Sfânta Liturghie;

Bucură-te, că au plecat speriați de la mănăstire;

Bucură-te, că întorci paguba și lucrurile furate sau pierdute;

Bucură-te, că din ceea ce ne dai, se întoarce ca dar la Dumnezeu;

Bucură-te, că sporești și harul și mintea noastră;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 8

Săpând în stâncă cu dalta și ciocanul, Dumnezeu a prisosit răbdarea lucrătorilor care, fără să știe pe atunci, ridicau loc de jertfă nesângeroasă Adevăratului Domn Iisus Hristos, construind casă Icoanei celei Sfinte a Maicii Domnului, pe care o sărutăm cu evlavie: Aliluia!

Icosul 8

Ne apropiem și noi de stânca inimii noastre, Măicuță, și înarmați cu dalta respirației și cu ciocanul rugăciunii te chemăm să ne ajuți să primim harul cel necreat al Domnului Hristos, și cu glasuri umile te rugăm:

Bucură-te, pătrunzând în adâncul inimii;

Bucură-te, desfăcând durerea ce ne ține strâns ca o gheară;

Bucură-te, spălând sarea lacrimilor ce orbește vederea duhovnicească;

Bucură-te, trimițând har peste har acolo unde rugăciunea vrea să ardă;

Bucură-te, cea ce rămâi în noi ca o pecete a mântuirii;

Bucură-te, cea ce stai de pază la ceasurile de grea încercare;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 9

Domnul Dumnezeu toate le-a făcut după dreapta Sa judecată, și doar din pricina păcatelor noastre suntem dați spre ispitire și încercare, ca să se lămurească sufletul de calea pe care o are de urmat. Dar o avem pe Maica Domnului, cea plină de milă și iubitoare, care își împreunează mâinile la rugăciune pentru noi ca Dumnezeu să fie milostiv, iar noi plini de recunoștință ne închinăm Lui: Aliluia!

Icosul 9

Intrând în Biserica din piatră ce adăpostește Sfânta Icoană, parcă intrăm în cuptorul de foc în care cei trei tineri strigau către Dumnezeu: ”Şi acum urmăm Ție cu toată inima, şi ne temem de Tine, şi căutăm faţa Ta!”. Primește-ne, Doamne, rugăciunea, iar Maicii Domnului, Stăpânei locului și mijlocitoarei noastre îi ridicăm aceste laude:

Bucură-te, că ne faci oameni din nou, curățiți de păcat;

Bucură-te, că ne frămânți ca să rodim bună mireasmă;

Bucură-te, că ne aduci la Sânul tău dospiți de viața care ne încearcă;

Bucură-te, că ne coci în cuptorul cel ce naște sfinți;

Bucură-te, că ne dai înapoi lumii rugătoare ca pâinea rumenită;

Bucură-te, că prin tine devenim vlăstare hrănitoare de credință;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 10

Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cuprinde sufletul celui rugător cu o forță copleșitoare, dătătoare de pace, care alungă cearta gândurilor și amuțește vuietul lumii, zidind în om puterea și liniștea venite din Rai, revărsând asupra credincioșilor daruri nebănuite aduse din Împărăția lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Harul curge neîncetat din Sfânta Icoană, iar Maica Domnului îl binecuvântează cu bunătate pe fiecare credincios, aducând stârpirea vrajbei, apropiindu-i pe cei despărțiți, vindecând boli și tămăduind suflete, iar pentru aceasta aducem aceste cinstiri:

Bucură-te, vindecând cancerul de oase;

Bucură-te, dând speranță de viață celor cu boli de moarte;

Bucură-te, ferindu-ne de necazuri;

Bucură-te, arătându-ne drumul;

Bucură-te, dând viață tuturor celor care ating Icoana în trup sau duh;

Bucură-te, că ești nădejdea celor disperați;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 11

Închinându-ne Sfintei Icoane, ne amintim cele zise de Înger ciobanilor: că este zugrăvită după chipul cel adevărat al Maicii Domnului, și cu bucurie în suflet pentru un asemenea dar Îl chemăm pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Celei ce ne privește din Icoană, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ne rugăm: așa cum chipul tău este cel adevărat, oglindește-te în noi și adu-ne la starea primordială a omului cel creat după Chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și primește aceste laude:

Bucură-te, că ai puterea de a învia rugăciunea;

Bucură-te, că ai darul de a ne naște din nou;

Bucură-te, reînnoindu-ne sufletul în har și credință;

Bucură-te, renăscându-ne în Hristos, trup nou și inimă nouă;

Bucură-te, dându-ne binecuvântare, mângâiere și iubire;

Bucură-te, spărgând bariera de timp și spațiu ca să ajungem la Hristos;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 12

Purtată pe brațe de Apostol, ai ajuns în inima unui popor care te caută ca pe o Mamă plină de iubire, Împărăteasă. Tu unești Raiul cu sufletele noastre, aducându-ne trăirea duhovnicească a veșniciei iar noi te slăvim și lui Dumnezeu Îi mulțumim pentru tine: Aliluia!

Icosul 12

Cuvintele sunt neputincioase a spune preaplinul de recunoștință pe care îl simțim, Maica Domnului, căci nu putem grăi vreodată îndeajunse laude pentru bunătatea ta și pentru rugăciunile pe care le faci pentru noi. Dar stăruim în laude, stăruim în rugăciune, îți sărutăm mâinile și te slăvim:

Bucură-te, ca ne ajuți să trecem dincolo de noi;

Bucură-te, că ne aduci bucuriile Raiului încă de pe acum;

Bucură-te, că ne ridici la zbor peste rațiunea care nu știe a zbura;

Bucură-te, că amorțești gândirea atunci când inima bate din aripi;

Bucură-te, că pui deoparte gândurile când doar simțirea are sens;

Bucură-te, că privind și sărutându-ți Icoana ea devine una cu sufletul nostru;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 13

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, lumina și pavăza vieții noastre, te rugăm să faci din stânca inimii Biserică sfântă a Domnului Hristos, de unde să îi ducem jertfă nesângeroasă de rugăciune neîncetată împreună cu Îngerii: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icosul 1

Îngerii din ceruri ți se închină, Împărăteasă a toată făptura, și glasurile lor cântă cu bucurie spre slava ta. Aducând în lume Salvarea sufletelor de la pieire, pe Domnul Iisus Hristos, ne-ai renăscut la viața cea veșnică iar noi te cinstim:

Bucură-te, sădind în inimile noastre rădăcini de aripi;

Bucură-te, adăpându-le cu harul tău cel minunat;

Bucură-te, hrănindu-le cu hrana cea duhovnicească a rugăciunii;

Bucură-te, păzindu-le de vrăjmașii răpitori;

Bucură-te, crescându-le după rânduiala cerească;

Bucură-te, deschizându-le la zbor când Dumnezeu voiește;

Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Condacul 1

Cea ce L-ai născut pe Mântuitorul nostru în peșteră și ne-ai adus prin chipul Învierii Lui viața cea nouă întru Hristos, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pe tine te slăvim și te lăudăm împreună cu Heruvimii și  Serafimii. Iar tu, stând la picioarele Sfintei Treimi, roagă-te pentru noi care strigăm: Bucură-te, Maica Domnului de la Nămăiești, ridică-ne din păcat și dezleagă-ne din legăturile morții!

Rugăciune:

Zidind în fiecare clipă mântuirea noastră, tu ești, Maica Domnului, lumina cea mai luminată ce ne călăuzește spre Împărăția lui Dumnezeu. Te-ai pogorât la Nămăiești în peșteră din nou, amintindu-ne de Betleemul care te-a primit să-L naști pe Fiul lui Dumnezeu, și zăvorâtă fiind atâtea veacuri te-ai arătat unor păstori pentru a te descoperi lor și Sfânta ta Icoană. Așa cum pruncul stă în pântecele maicii lui până la naștere, așa ai stat si tu, Măicuța noastră, ascunsă în stâncă până când mintea și inima noastră au putut să te cunoască spre a te slăvi după cum se cuvine.

Primind Icoana loc de cinste, stânca a devenit Biserică: lăcaș de rugăciune și de Sfântă Liturghie, iar tu stăpânești locul ca o Împărăteasă ce își revarsă darurile prețioase celor care i se închină cu evlavie.

Primește te rugăm aceste cinstiri umile, primește-ne și pe noi în brațele tale iubitoare și vindecă durerea și boala fiecăruia după nevoie, întoarce pagubele, mijlocește zămislirea pruncilor, dă-ne spor lumesc și duhovnicesc, ca noi rugându-ne în peștera-pântece de la Nămăiești la Sfânta Icoană, să ieșim renăscuți din har și plini de Iubirea lui Hristos, să fim oamenii cei din ziua a șasea de la Facere când păcatul nu se sălășluise încă în lume și să ne bucurăm veșnic cu tine în Rai, în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Bibliografie

https://basilica.ro
https://ziarullumina.ro
https://www.crestinortodox.ro
https://acoperamantulmaiciidomnului

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact