Icoana Maicii Domnului de la Tihvin-26 iunie

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului din Mănăstirea Tikhvin, o icoană de o frumusețe rară, este una dintre cele mai iubite, cunoscute și cinstite icoane din întreaga Rusie.

Fragment din Evanghelia zilei-Matei 11, 11

"Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el."

Locație

Icoana este păstrată în prezent la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Tihvin.

Tikhvin este un orășel întins pe ambele maluri ale râului Tikhvinka, în estul districtului Leningrad, la 230 de kilometri est de Sankt Petersburg.
Locatia-Google maps

Se poate spune însă că nu există în Rusia, vreo biserică în care să nu se afle o copie a acestei icoane a Născătoarei de Dumnezeu.

Prăznuire

Icoana Maicii Domnului de la Tihvin, prăznuită pe 26 iunie.

Iconografie

Icoana Maicii Domnului de la Tihvin aparține tipului iconografic "Hodighitria" sau "Arătăoarea căii"  și se aseamănă ca stil icoanei Maicii Domnului din Iviron. Aceste două icoane diferă doar prin poziția în care este așezat piciorul Pruncului Hristos.

Istoric

Potrivit tradiției această icoană ar fi zugrăvită chiar de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Tradiția susține că Sfântul Apostol, după ce a încheiat de pictat icoana, a dus-o pe aceasta înaintea Fecioarei spre binecuvântare. Maica Domnului, văzând icoana și amintindu-și de prorocia: "De acum mă vor ferici toate neamurile", a rostit Sfântului Luca cuvintele acestea: "Darul meu să fie cu această icoană!"

Încă din acel timp, Maica Domnului răspunde prin minuni la rugăciunile rostite înaintea acestei icoane.

Mai departe tradiția consemnează faptul că icoana l-a însoțit pe Sfântul Apostol Luca în călătoriile sale misionare până în Antiohia, unde  ea a  rămas pentru o vreme.

Icoana a ajuns mai  târziu la Ierusalim și, în cele din urmă, la Constantinopol, în biserica din Vlaherne, care se spune că a fost zidită se pare special pentru a adăposti această sfântă icoană.

În anul 1383, cu 70 de ani înainte de căderea Constantinopolului în mâinile turcilor, icoana a dispărut din biserica Vlaherne.

Mărturia despre această icoană, anume că ea este venită din Constantinopol, este însemnată în multe dintre cărțile bisericești vechi.

Mai târziu, icoana a fost zărită, venind pe apă, de niște pescari lângă Novgorod, fiind cuprinși de o lumină orbitoare.

După un timp, icoana s-a făcut iarăși nevăzută, arătându-se în în satul Motceniți, ce se afla pe malul râului Tihvin, apoi în pădurea din apropierea orașului Tihvin. În această pădure s-a ridicat o biserică din lemn, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, în care a fost așezată icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Acolo icoana a rămas în mod minunat nevătămată în urma mai multor incendii.

Istorisirile vechi spun că la Tihvin însăși Născătoarea de Dumnezeu a însemnat locul petrecerii icoanei sale, aceasta mutându-se  într-o noapte, de cealaltă parte a râului.

Pe lângă mulțimea de minuni și tămăduiri de felurite boli, icoana era vestită îndeosebi pentru apărarea creștinilor de oștirile păgâne, ce căutau să prade adeseori ținutul Tihvin.

În secolul al XVI-lea, prin truda Marelui Cneaz Vasile Ivanovici, pe locul vechii biserici de lemn, a fost construită o biserică din piatră, sfinţită pe 12 august 1515, în cinstea Adormirii Maicii Domnului.

Vasili al III-lea Ivanovici

În anul 1560, din porunca țarului Ivan cel Groaznic, în jurul bisericii s-a format o mănăstire de călugări, ce era înconjurată de un zid de piatră.

În perioada 1613-1614, armata suedeză care asediase Novgorodul a avut mai multe tentative de a distruge mănăstirea. Nenumăratele rugăciuni rostite înaintea icoanei Maicii Domnului au dus la cruțarea sfântului lăcăș.

Când călugării au fost anunțați că armata suedeză se apropie, ei au decis să fugă cu tot cu icoană. Mergând să ia icoana, aceștia au constatat că nu o pot scoate din iconostas. Văzând aceasta ca pe un semn din partea Maicii Domnului, călugării s-au hotărât să nu mai părăsească mănăstirea, rugându-se Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să le apere vatra duhovnicească. Spre uimirea lor, o armată mare din Moscova a venit și a apărat mănăstirea.

Atunci când suedezii au văzut armata rusă, s-au spăimântat și s-au retras. Vestea acestei minuni s-a răspândit imediat, iar emisari din partea Țarului au venit și au vizitat mănăstirea. Însoțiți de o copie a icoanei făcătoare de minuni, ei au mers spre satul Stolbovo, la 33 de mile de Tihvin, unde au încheiat un tratat de pace cu suedezii, pe 10 februarie 1617.

După aceea, copia icoanei a fost luată la Moscova și așezată în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin.

Ulterior, aceeași icoană a fost mutată în Catedrala „Sfânta Sofia” din Novgorod, la cererea credincioșilor din oraș, care au fost atacați de suedezi. Încă odată, prin mijlocirea Maicii Domnului, orașul a fost salvat.

De-a lungul secolelor, vestea despre minunile săvârșite de icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu s-a răspândit în tot ținutul. Copii ale icoanei făcătoare de minuni au fost așezate în bisericile din toată Rusia. Unele dintre aceste copii s-au dovedit și ele făcătoare de minuni și a devenit o obișnuință din partea credincioșilor ca să se roage înaintea sfintei icoane pentru ajutor în necazuri.

La Mănăstirea Tihvin s-a ajuns la numărul de 24 de procesiuni în fiecare an cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Icoana a fost ferecată într-o îmbrăcăminte de argint aurit, care lasă să se vadă doar fețele și mâinile Maicii Domnului și ale Pruncului Hristos.

Mulți dintre credincioșii care erau ajutați de Maica Domnului au dorit să-și arate recunoștința pentru ajutorul primit, astfel că au decorat îmbrăcămintea de argint cu numeroase pietre prețioase.

În jurul anului 1920, guvernul comunist a confiscat toate odoarele Bisericii Ortodoxe din Rusia, considerându-le „proprietatea poporului”. Atunci  Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului a fost închisă, iar  icoana a devenit un exponat al muzeului local de tradiție locală.

În timpul ocupației germane din al doilea Război Mondial, în anul 1941, naziștii au scos icoana din Mănăstirea Tihvin și au așezat-o în catedrala „Sfânta Treime” din Pskov. După doi ani, icoana a ajunns la Riga, în Letonia. Când orașul a fost evacuat, Episcopul Ioan de Riga a luat icoana cu el în Bavaria, unde a fost cinstită de credincioșii ortodocși care au fost strămutați acolo din cauza războiului.

Când agenții sovietici au reperat icoana, episcopul a plecat cu ea în Statele Unite, în anul 1949, sub pretextul că icoana care se află în grija lui este o reproducere recentă, fiind opera unui călugăr simplu, care nu are valoare istorică sau monetară.

La scurt timp după sosirea în Statele Unite, Episcopul Ioan a fost ridicat la rangul de arhiepiscop și a fost desemnat să păstorească Episcopia din Chicago. După aceasta, icoana a fost așezată și cinstită în Catedrala „Sfânta Treime” din Chicago.

Catedrala „Sfânta Treime” din Chicago

Arhiepiscopul Ioan mergea frecvent în pelerinaj cu icoana Maicii Domnului din Tihvin în diferite locuri din Statele Unite și Canada.

În anul 1982, la moartea Arhiepiscopului Ioan, acesta a lăsat cuvânt fiului său adoptiv ca icoana Maicii Domnului de la Tihvin să fie înapoiată poporului rus.

În data de 21 aprilie 1995, locuitorii orășelului Tihvin au scris și  semnat o petiție către Patriarhul Moscovei și a întregii Rusii, Alexei al II-lea, cerând binecuvântare pentru redeschiderea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Tikhvin. În mai puțin de o lună, mănăstirea primește o obște de călugări.

În anul 2003 s-au finalizat ultimele formalități pentru întoarcerea icoanei acasă, la Tihvin. După 60 de ani de exil, în iunie 2004, icoana Maicii Domnului Tihvinskaya este readusă din Catedrala Sfintei Treimi, din Chicago, în Rusia.

Icoana a fost adusă cu un avion special , asigurată fiind cu o sumă imensă, în timp ce delegația de clerici, condusă de către Alexei II – Patriarhul Moscovei și a întregii Rușii și Mitropolitul Gherman, primatul Bisericii Ortodoxe din America, zburase cu un alt avion, separat.

Primirea care i s-a făcut Icoanei Tihvinskaya, de către poporul rus și de grupul de 116 preoți, care așteptau icoana, a fost impresionantă.

De acolo, icoana a fost dusă la Sankt Petersburg și, într-un final, la Mănăstirea Tihvin, unde se găsește și în prezent.

Minuni

Tradiția vorbește despre multe minuni asociate cu icoana Tikhvin a Maicii Domnului.

Astfel, pe langă mulțimea de minuni și tămăduiri de felurite boli, așa cum este înscris și Acatistul icoanei, aceasta este vestită îndeosebi pentru apărarea creștinilor de oștirile păgâne, ce căutau să prade adeseori ținutul Tihvin. Rugăciunile făcute, atât cn fața acestei sfinte icoane, cât și în fața numeroaselor sale copii, au ajutat de-a lungul timpului pe marii conducători ai poporului rus în numeroase războaie ale vremurilor de demult.

Nenumărate pelerinaje sunt legate de această icoană, unde zeci de mii de oameni au venit să se roage Maicii Domnului.

Istoria îndelungată și pelegrinările acestei sfinte icoane în toate colțurile lumii, sunt o dovadă vie a harului și a valorii spirituale nemăsurate cu care  icoana Maicii Domnului de la Tikhvin este înzestrată.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia zilei: Matei, Cap 11, 2-15

 1. Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui:
 2. Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul?
 3. Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi:
 4. Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte.
 5. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine.
 6. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? Au trestie clătinată de vânt?
 7. Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor.
 8. Atunci de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un prooroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un prooroc.
 9. Că el este acela despre care s-a scris: "Iată Eu trimit, înaintea feţei Tale, pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta".
 10. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el.
 11. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.
 12. Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan.
 13. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.
 14. Cine are urechi de auzit să audă.

Acatistul Maicii Domnului în cinstea icoanei sale de la Tihvin (26 iunie)

Condacul 1

Alesei Doamne, Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea, cântare de mulțumire îi aducem, la arătarea icoanei sale, către care cei ce aleargă sunt izbăviți întotdeauna de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți. Tu însă, Stăpâna cerului și a pământului, ca o Maică preaîndurată, primește această puțină rugăciune a noastră și stăruință, și nicidecând să-ți îndepărtezi îndurarea și mijlocirea ta de la noi, izbăvind din toate necazurile și năpastele pe cei ce te cheamă la tine: Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Icosul 1

Chipuri îngerești dănțuind îți slujesc ție, Stăpână, și cinstindu-te pe tine, cea care porți în brațe pe Făcătorul fapturilor văzute și nevăzute, icoana ta o poartă din loc în loc. Iar noi, cei născuți din pământ, minunându-ne de arătarea icoanei tale, purtată de îngeri, îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce ești mai înaltă decât toate puterile cerești;

Bucură-te, cea mai presus decât toate cetele îngerești;

Bucură-te, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii;

Bucură-te, ceea ce ești mai slăvită, fară de asemănare, decât serafimii;

Bucură-te, bucuria îngerilor;

Bucură-te, lauda cetelor îngerești;

Bucură-te, cea de îngeri preaslăvită;

Bucură-te, cea de serafimi prealaudata;

Bucură-te, cea căreia i se închină arhanghelii;

Bucură-te, cea preacinstita de oștirile îngerești;

Bucură-te, cea de înger marița prin icoana ta;

Bucură-te, că în chipul icoanei tale de puteri nevăzute ești purtata;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 2

Văzând pescarii deasupra apei celei adânci, purtată de o putere și cu o lumină asemenea soarelui strălucitor, pe tine, Maica lui Dumnezeu, în icoana cu Pruncul Cel înainte de veci, care pe pescari i-a chemat la pescuirea lumii prin mreaja mântuirii, au cântat: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea cea neînțeleasă a minunatei arătări a icoanei tale a înțelepțit pe cei ce căutau să afle acum cum cea mai cinstită icoana din Tarigrad s-a dat spre moștenire parților rusești. De aceea noi, mulțumind pentru îndurarea ta către noi, îți cântăm ție:

Bucură-te, Maica Vieții celei adevărate;

Bucură-te, tămăduitoarea neascultării Evei prin a ta ascultare;

Bucură-te, deschizătoarea Raiului celui închis;

Bucură-te, ceea ce ai arătat lumii pe Cel ce a zdrobit capul șarpelui;

Bucură-te, cea care ai purtat ca un chivot pe Împăciuitorul lumii;

Bucură-te, cea care ai mântuit lumea din potopul păcatului;

Bucură-te, scară pe care Se pogoară Dumnezeu;

Bucură-te, cea care ne înalți de pe pământ la cer;

Bucură-te, mare care ai înecat pe netrupescul faraon;

Bucură-te, rug aprins în care s-a sălășluit focul cel dumnezeiesc;

Bucură-te, tabla a legii scipturii celei dumnezeiești;

Bucura-te, piatra izvorâtoare de apa vie pentru cei însetați;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt a adumbrit părțile Tihvinului, atunci când icoana Preacuratei Născătoare de Dumnezeu în multe părți s-a arătat și, prin rămânerea acolo pentru o vreme, a sfințit pământul, către înălțarea de locașuri sfinte îndemnând, ca să se slăvească numele Stăpânei, întru slava lui Dumnezeu, Celui în Trei ipostasuri, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Binevoind ca oamenii din părțile Tihvinului, care doreau petrecerea ta cu ei, să pomenească întotdeauna Acoperământul tău, icoana ta s-a arătat în multe părți, până ce s-a descoperit locul cel ales de Dumnezeu spre sălășluirea acesteia. Pentru aceasta, minunâdu-ne, îți cântăm ție:

Bucură-te, cort în care S-a sălășluit Dumnezeu cel întrupat;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor în care a intrat veșnicul Arhiereu;

Bucură-te, chivot poleit cu duhul, care ai purtat pe Legiuitorul;

Bucură-te, sfeșnic în care arde focul cel dumnezeiesc;

Bucură-te, vas, care porți pe Hristos, mana cea adevărată;

Bucură-te, masa care ne hrănești cu pâinea vieții;

Bucură-te, cădelniță, care porți cărbunele cel dumnezeiesc, ce întreagă lume a înmiresmat;

Bucură-te, toiag înflorit care ai odrăslit pe Hristos;

Bucură-te, scară care ne înalți către moștenirea cea veșnică;

Bucură-te, nor care ne acoperi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți;

Bucură-te, pământul făgăduinței;

Bucură-te, lână, pe care Hristos se pogoară ca ploaia din cer;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul  4

Viforul tulburărilor și necazurilor voind să-l domolească, binecredincioșii au strigat către Domnul: arăta-ne nouă darul cel dumnezeiesc, pe care, ca un iubitor de oameni, în părțile rusești l-ai trimis, nu ascunde comoara, prin care sărăcia noastră sufleteasca nădăjduiește să se îmbogățească, prefă întristarea noastră în bucurie, potolește lacrimile și tânguirea. Și primind ușurare din cele cerute, au cântat: Aliluia!

Icosul 4

Ascultând pastorul turma Sa, cu bucurie a câștigat-o, și Maica Întâiului Păstor s-a sălășluit în părțile Tihvinului, unde s-a ridicat sfânt locaș în cinstea arătării de curând a icoanei sale și s-au rânduit păstori, ca mereu preaslăvind-o pe Maica lui Dumnezeu să-i cânte ei unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce ți-ai plecat urechea la glasul Părintelui ceresc;

Bucură-te, că tânguirea cea de demult a maicilor s-a șters prin nașterea ta;

Bucură-te, Mireasa, a carei frumusețe a fost râvnită de Împăratul ceresc;

Bucură-te, Împărăteasă, care stai de-a dreapta Împăratului;

Bucură-te, că veșmânt cu podoabă aurită și toată slava pe dinlăuntrul tău o porți;

Bucură-te, cea care conduci pe mulți în locașurile Împărăției cerurilor;

Bucură-te, măr, a cărui mireasmă cuprinde întreaga lume;

Bucură-te, crin al curăției, care strălucești prin sfințenie;

Bucură-te, mir binemirositor, care te-ai revărsat în toată lumea;

Bucură-te, porfiră împărătească, din care Făcătorul tuturor, din sângiuirile tale feciorești, trup Și-a țesut;

Bucură-te, cea care te-ai arătat izvor viu, ce a izvorât apa vieții;

Bucură-te, vie gândită care ai odrăslit roada cea dumnezeiască;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 5

Stea cu dumnezeiească mergere s-a arătat icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, în ținutul Tihvinului luminând, și pe cei ce se aflau în întunericul neștiinței cu lumina dumnezeieștii cunoștințe i-a luminat, pe cei în scârbe cu bucurie i-a veselit, și pe cei rătăciți de la calea celor poruncite de Fiul tău și Dumnezeu povățuindu-i. Și Lui pentru aceasta bună dăruire ÎI cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Văzând Gheorghe pe o ramură de copac șezând o Femeie, cu un toiag roșu în mână și în lumină negrăită strălucind, și vorbind cu un minunat sfânt, ce-I sta înainte, a cunoscut prin buna mireasmă a harului tău, Născătoare de Dumnezeu, după înfățișare, că acesta era Sfântul Nicolae și a cântat plin de cutremurare:

Bucură-te, casa pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit spre sălășluire;

Bucură-te, Fecioară care ai născut pe Emanuel;

Bucură-te, toiag din rădăcina lui Iesei, care ai odrăslit pe Hristos Dumnezeu;

Bucură-te, Fecioară nenuntită, care prin adumbrirea Duhului ai zămislit pe Fiul;

Bucură-te, pergament pe care cu degetul Tatăl a scris Cuvântul;

Bucură-te, cartea fecioriei cea pecetluită, care i-a fost înmânată lui Iosif spre pază;

Bucură-te, clește care în chip tainic cărbunele dumnezeirii în pântece ai primit;

Bucură-te, prestol prealăudat, pe care trupește se aduce Hristos;

Bucură-te, nor ușor pe care S-a pogorât Domnul slavei;

Bucură-te, poarta cea închisă, prin care doar Hristos a trecut;

Bucură-te, munte netăiat, din care s-a luat piatra cea din capul unghiului, Hristos;

Bucură-te, cuptor de foc înrourat, care nu te-ai mistuit la primirea focului dumnezeirii;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 6

Propovăduitor al petrecerii tale văzute în ținutul Tihvinului și al minunatei tale lucrări, evlaviosul Gheorghe s-a făcut, arătarea ta și voia ta oamenilor vestind, ca, din minunile cele fară de tăgadă înțeleptindu-se, să te slăvească pe tine, Stăpână, și să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ai strălucit în lumina dumnezeieștii cunoștinte prin arătarea icoanei tale așa cum ai dorit, și lumina vieții celei mohanicesti ai binevoit să aprinzi, Maica lui Dumnezeu, pe locul arătării icoanei tale, ca chipuri de monahi să-ți cânte ție neîncetat:

Bucură-te, răsad cu buna rodire a rădăcinii celei fară de roadă;

Bucură-te, că din pruncie Domnului ai fost afierosită;

Bucură-te, că în templul cel sfânt ai fost crescută;

Bucură-te, a Domnului fecioară nenuntită;

Bucură-te, a tuturor faptelor celor bune preaînfrumusețătoare;

Bucură-te, că locaș prealuminos, Stăpânului ai fost pregătită;

Bucură-te, că de darul lui Dumnezeu ai fost mai dinainte curățită;

Bucură-te, cea aleasă de la începutul veacurilor ca temelia mântuirii noastre;

Bucură-te, Mireasa a Celui ce a lucrat cerurile, înmânată spre păstrarea tâmplarului pământesc;

Bucură-te, preamărirea micului Nazaret, prin șederea ta aici;

Bucură-te, lauda puterilor celor cerești;

Bucură-te, slava tuturor celor de pe pământ;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 7

Voind Preacuvioșii Martirie și Kiril să se nevoiască în singurătate și cu trude și osteneli să se facă plăcuți lui Dumnezeu, calea spre locul dorit pentru nevoință în stâlp de foc și cu glas le-ai arătat. Iar ei, cunoscându-te pe tine, ca o Îndrumătoare bună care îi însoțeai pe cale, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Nou izvor de minuni în părțile dinspre miazănoapte s-a arătat icoana ta de la Tihvin, Preasfântă Născătoare, revărsând tămăduiri tuturor celor care alergau la ea cu credință: orbii recăpatându-și vederea, cei fară de glas grăind în chip deslușit, surzii auzind, slăbănogii întremându-se, iar cei cuprinși de legăturile demonilor slobozindu-se. Pentru aceasta, slăvindu-te pe tine, îți cântăm:

Bucură-te, că asupra ta a fost bunavoirea Tatălui;

Bucură-te, că ai fost adumbrită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că întru tine S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii;

Bucură-te, sfat al Tainei celei de negrăit;

Bucură-te, că de la înger ai primit bunăvestire;

Bucură-te, că de la înger primind bucuria, toată lumea se veselește;

Bucură-te, căci Domnul este cu tine;

Bucură-te, că prin tine cei de pe pământ de Dumnezeu se apropie;

Bucură-te, ceea ce ești binecuvântată între femei;

Bucură-te, dăruitoarea de binecuvântare pentru toate femeile;

Bucură-te, maica, până la naștere și după naștere rămasă fecioară;

Bucură-te, pârgă a cinstei și a slavei fecioriei;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 8

Străină minune se arată icoana ta, Stăpână, și de negrăit se minunează cerul și pământul se înspăimântă; și împreună cu aceasta strălucește harul Celui născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru. Minunată se arată și ocrotirea mănăstirii de vrăjmașii care se lăudau că vor rușina locașul tău. Pentru aceasta Îi cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul ești întru cele de Sus, Stăpână, însă nici pe cele de jos nu le-ai părăsit, ocrotind ca un zid și cu priveghere pe cei ce cinstesc icoana din mănăstirea ta. Și ai poruncit ca atunci când va fi vreo năvălire a vrăjmașilor, cu icoana ta să se înconjoare zidurile cetății și mila lui Dumnezeu se va arata. Pentru aceasta, izbăviți fiind de vrăjmași, cu toții ți-au cântat:

Bucură-te, Maica Făcătorului și Domnului tău;

Bucură-te, cea pentru al cărei prunc Ioan a săltat în pântecele Elisabetei;

Bucură-te, cea fericită de toate neamurile;

Bucură-te, lauda smereniei;

Bucură-te, că bucurie cerurilor și pace pe pământ prin nașterea ta ai dăruit;

Bucură-te, că de la îngeri ai primit slavoslovie, de la pastori mărire și de la magi închinare, atunci când ai născut;

Bucură-te, hrănitoarea cu lapte a Celui ce hrănește prin binecuvântarea Sa cele de Sus și cele de jos;

Bucură-te, că ai înfășat în scutece pe Cel ce îmbracă lumea ca și cu o haină;

Bucură-te, că ai purtat în brațe pe Cel ce poartă întreaga lume;

Bucură-te, în biserica primită, tu biserica cea sfințită;

Bucură-te, binecuvântarea lui Simeon;

Bucură-te, a prorocitei Ana slăvire;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 9

Toată făptura îngerească cinstire îți aduce pe pământ, Stăpână, mănăstire spre slava venirii tale zidindu-se; și din pricina necurăției păcatului, aproape de pieire aflându-ne noi, prin pocăință ne-ai curățit, ca o rugăciune de obște pentru neamul creștinesc izbăvindu-ne de vrăjmași pe noi, cei care după asemănarea necuratelor dobitoace ne ostenim să scurmăm pământul. Pentru aceasta Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori nu pot să cânte după vrednicie mulțimea minunilor tale, Stăpână, și tainele tale în rânduiala mântuirii omenești: căci fie prin bunătate, fie prin certare, îi conduci pe oameni pe calea mântuirii. Și păzind nebiruită mănăstirea ta de vrăjmașii cei văzuți, cu foc curățitor ai binevoit să o curațesti și de legăturile vrăjmașului celui nevăzut, că să se ia aminte că înfrânarea, curăția și rugăciunea din inimă sunt mai plăcute ție decât lauda cea măiastră într-un singur glas. Pentru aceasta îți cântăm ție:

Bucură-te, cea care ai sfințit Egiptul prin venirea ta;

Bucură-te, că ai preaslăvit ținutul Galileii prin locuirea ta;

Bucură-te, că prin întreg Ierusalimul ai căutat pe Pruncul tău, în care sufletul tău afla desfătare;

Bucură-te, că în casa Tatălui Său L-ai aflat pe El;

Bucură-te, că toate cuvintele despre Fiul tău le-ai așezat în inima ta;

Bucură-te, că în Fiul tău înaintea tuturor ai recunoscut pe Dumnezeu;

Bucură-te, că ai slujit FIului tău în viața Lui cea pământească;

Bucură-te, că cea care ai pătimit împreună cu El întru pătimirile Sale;

Bucură-te, că la Crucea Fiului tău, prin înfierea Apostolului Ioan, pe toți credincioșii îi primești;

Bucură-te, că prin dragostea ta de maică îi cuprinzi pe cei răscumpărați prin sângele Lui;

Bucură-te, că ai fost întâia care ai văzut taina învieri Fiului tău;

Bucură-te, multa bucurie a desfătării la înălțarea Fiului tău la cer;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 10

Vrând să mântuiești pe mulți de necazurile și bolile cele cumplite și credința lor să o întărești prin preaputernica ta ocrotire, Stăpână, în multe orașe, mănăstiri și în toate ținuturile creștinești ai dăruit putere făcătoarei de minuni cinstitei tale icoane, ca oamenii, văzând arătarea îndurării tale, să cânte cu umilință lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid și pavăză ești, Stăpână, oștirii celei creștinești, sub semnul icoanei tale, ca, împotriva ei douăzeci de seminții oștindu-se, ai păzit-o pe ea de săgeata vrăjmașilor. Pentru aceasta, fiind zid și acoperământ de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți nouă, celor care cu credință și cu dragoste la icoana ta cădem și îți cântăm ție:

Bucură-te, mângâierea celor credincioși după înălțarea Fiului tău la cer;

Bucură-te, povățuitoarea și ajutătoare a apostolilor;

Bucură-te, că te-ai bucurat la vestirea plecării tale la Dumnezeu;

Bucură-te, că ceata ucenicilor pe nori la îngroparea ta s-a adunat;

Bucură-te, că de pe pământ de mâinile Fiului tău ai fost primită;

Bucură-te, cea de toate cinurile cele îngerești însoțită;

Bucură-te, cer pământesc către cele de Sus înălțat;

Bucură-te, prestol al Domnului, înălțat de pe pământ în Împărăția cerurilor;

Bucură-te, că ai sfințit văzduhul prin înălțarea ta;

Bucură-te, că prin Toma ne-am încredințat de strămutarea ta cu trupul la cer;

Bucură-te, a cetei ucenicilor păstrătoare și împlinitoare a făgăduinței;

Bucură-te, că de Fiul tău și Dumnezeul lumii ne ești dăruită nouă ca ocrotitoare;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 11

Se biruie toată cântarea care încearcă să cuprindă mulțimea minunilor tale, ce se petrec pururea la sfânta ta icoană făcătoare de minuni; căci grabnică ajutătoare fiind, neputințele tuturor le tămăduiești, din necazuri izbăvești, de chinurile demonilor slobozești pe toți cei care te cheamă pe tine cu credință și Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ca un sfeșnic primitor de lumină vedem strălucind sfânta icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, în părțile Tihvinului, prin harul aprins de tine întregul ținut luminându-se; și astfel, pe mulți ai atras spre mântuirea sufletului prin luminarea ta. Pentru aceasta, îți cântăm ție:

Bucură-te, că sunt păziți și mântuiți toți cei care te cheamă pe tine, după a ta făgăduință;

Bucură-te, că îi preaslăvești pe cei care te preaslăvesc pe tine cu credință;

Bucură-te, cea care către Fiul tău și Dumnezeu aduci rugăciuni pentru cei credincioși;

Bucură-te, singura care te rogi neîncetat la prestolul Fiului tău și Dumnezeu pentru noi toți;

Bucură-te, că harul icoanei tale celor ce te cinstesc pe tine dăruiești;

Bucură-te, a întregii lumi,  prin razele harului tău, luminătoare;

Bucură-te, cea mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită decât serafimii;

Bucură-te, cea mai înaltă decât toată făptura;

Bucură-te, Împărăteasca a cerului și a pământului;

Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău;

Bucură-te, că pentru întreg neamul creștinesc ești grabnică ocrotitoare;

Bucură-te, pentru toți credincioșii nădejde preatare;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 12

Prin harul tău, noi semne arați celor ce te înalță pe tine, Pretrogradului izvor de minuni facându-te, Născătoare de Dumnezeu, prin icoana ta, ca astfel pe cei credincioși să-I înțelepțești, celor care se ostenesc și celor scârbiți să le agonisești adăpost bun și ocrotire, ca preaslăvind ei pe Dumnezeu, Care a dăruit unele ca acestea, să-I cânte Lui: Aliluia!

Icosul 12

Noi cei ce cântăm minunile tale și indurarea arătată nouă, cu umilință cădem către preacinstitul tău chip, Stăpână, și cu dragoste, cu frică și cu evlavie te rugăm pe tine: povățuiește-ne pe calea mântuirii, ca să ne învrednicim pururea de milostiva ta ocrotire, și fii întotdeauna apărătoare și mijlocitoare nouă, celor ce-ți cântăm ție:

Bucură-te, că ești celor credincioși întărire și apărare;

Bucura-te, că celor necredincioși te arăți înțelepțire și luminare;

Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiți;

Bucură-te, mântuirea celor păcătoși;

Bucură-te, a celor întristați mângâiere;

Bucură-te, vindecarea celor bolnavi;

Bucură-te, ocrotitoarea văduvelor și orfanilor;

Bucură-te, scăparea celor obidiți;

Bucură-te, a împăraților întărire;

Bucură-te, a arhiereilor podoabă;

Bucură-te, lauda fecioarelor;

Bucură-te, veselia tuturor celor blagocestivi;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 13

O, Maica prealaudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, acoperământ și apărătoare a noastră în această viață de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de necazuri și de scârbe – păzește-ne de ispite și căderi în păcat, și în viața ce va să vie, la Judecata Fiului tău și Dumnezeului nostru, fii apărătoare și mijlocitoare, izbăvindu-ne  pe noi din veșnica osândă, ca, mântuiți prin tine, să cântăm împreună cu cetele cele îngerești lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se citește de 3 ori)

Icosul 1

Chipuri îngerești dănțuind îți slujesc ție, Stăpână, și cinstindu-te pe tine, cea care porți în brațe pe Făcătorul fapturilor văzute și nevăzute, icoana ta o poartă din loc în loc. Iar noi, cei născuți din pământ, minunându-ne de arătarea icoanei tale, purtată de îngeri, îți cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce ești mai înaltă  decât toate puterile cerești;

Bucură-te, cea mai presus decât toate cetele îngerești;

Bucură-te, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii;

Bucură-te, ceea ce ești mai slăvită, fară de asemănare, decât serafimii;

Bucură-te, bucuria îngerilor;

Bucură-te, lauda cetelor îngerești;

Bucură-te, cea de îngeri preaslăvită;

Bucură-te, cea de serafimi prealaudata;

Bucură-te, cea căreia i se închină arhanghelii;

Bucură-te, cea preacinstita de oștirile îngerești;

Bucură-te, cea de înger marița prin icoana ta;

Bucură-te, că în chipul icoanei tale de puteri nevăzute ești purtata;

Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Condacul 1

Alesei Doamne, Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea, cântare de mulțumire îi aducem, la arătarea icoanei sale, către care cei ce aleargă sunt izbăviți întotdeauna de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți. Tu însă, Stăpâna cerului și a pământului, ca o Maică preaîndurată, primește această puțină rugăciune a noastră și stăruință, și nicidecând să-ți îndepărtezi îndurarea și mijlocirea ta de la noi, izbăvind din toate necazurile și năpastele pe cei ce te cheamă la tine: Bucură-te, Stăpână, mijlocitoarea noastră preaîndurată înaintea lui Dumnezeu!

Rugăciune către Maica Domnului înaintea icoane sale din Tihvin

O, Preasfântă Fecioară, Maica Domnului puterilor de Sus, Împărăteasa cerului și a pământului, a creștinilor puternică ajutătoare, primește această cantare de mulțumire și de laudă de la noi, nevrednicii robii tăi și du rugăciunea noastră la Prestolul cel dumnezeisc al Fiului tău, ca să Se îndure de nedreptățile noastre și să-Și întindă bunătatea Sa către toți cei care cinstesc numele tău și cu credință și cu dragoste se închină icoanei tale celei făcătoare de minuni. Nu suntem vrednici de îndurarea Lui, însă tu cere îndurare pentru noi, Stăpână, căci toate câte le ceri de la El ți se dăruiesc ție; pentru aceasta, acum, către tine alergăm ca spre o adevărată și grabnică apărătoare a noastră; ascultă rugăciunile noastre, acoperă-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău: râvnă pentru păstorii noștri și priveghere asupra sufletelor, dregătorilor înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și nefățărnicie, învățătorilor înțelepciune și gând curat, soților dragoste și înțelegere, copiilor ascultare, celor obidiți răbdare, iar celor ce asupresc – teama de Dumnezeu; celor din necazuri mărinimie, celor ce se bucură – înfrânare, iar nouă tuturor cere să ne dăruiască duh de înțelepciune și evlavie, duh de îndurare și blândețe, duh de curăție și dreptate. Așa, Stăpână Preacurată, milostivește-te de neputințele robilor tăi: pe cei dezbinați îi adună laolaltă, pe cei ce rătăcesc de la calea dreptății îi povățuiește, pe bătrâni îi întărește, pe cei tineri îi înțelepțește, pe prunci îi ajută; și nu ne trece pe noi cu vederea, dăruindu-ne îndurarea și ocrotirea ta. Ridică-ne pe noi din păcate și luminează ochii inimii noastre către lumina mântuirii, milostivă fii nouă aici și în cealaltă lume – pe pământ și la Înfricoșătoarea Judecată a Fiului tău; pe cei ce au plecat din această viață întru dreapta credință, părinți și frați ai noștri, în veșnică viață cu toți sfinții îi sălășluiește. Că tu ești, Stăpână, slava cerurilor și nădejdea celor de pe pământ. Tu ești nădejdea noastră și ocrotitioarea celor care aleargă la tine cu credință. Către tine, dar, ne rugăm și în mâinile tale, ca unei preaputernice ajutătoare, întreagă noastră viață o aducem, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Bibliografie

https://www.crestinortodox.ro
https://doxologia.ro
https://www.egumenita.ro
https://ru.wikipedia.org

 

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact