Icoana Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre” - 25 ianuarie

Trimite acest articol mai departe!

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aceea care ne ascultă rugăciunile  și îi cere neobosită lui Dumnezeu milă și ajutor întru păcatele, slăbiciunile și necazurile noastre. Toate acestea la un loc sunt întruchipate în icoana Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre”.

Fragment din Evanghelia zilei:Luca XXI, 30

"Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece."

Locație

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se găsește spre închinare în Biserica Sf. Nicolae din Kuznetskaya Sloboda, Moscova. Este una dintre puținele biserici din spațiul post-sovietic care nu au fost închise în perioada sovietică.

Copii preţuite ale icoanei Maicii Domnului numită „Potoleşte întristarea noastră” se găsesc în numeroase biserici din Moscova şi din alte oraşe.

Iconografie

Icoana „Potoleşte întristările noastre” o înfăţişează pe Maica Domnului ţinând mâna stângă sub cap, care este uşor înclinat, ca și când Născătoarea de Dumnezeu ascultă lacrimile şi rugăciunile tuturor credincioşilor care apelează la ea, în nevoile, necazurile şi întristările lor. Cu mâna dreaptă, Fecioara Maria ţine Pruncul Iisus.

În unele icoane  „Potoleşte întristările noastre”, Maica Domnului este înfățișată în oglindă, adică cu mâna stângă ține Pruncul Iisus și mâna dreaptă este sub cap.

Mântuitorul ţine în mâinile sale un sul desfăcut înaintea Lui, pe care sunt înscrise următoarele cuvinte: “Judecaţi cu dreptate, arătând milă unii faţă de alţii, nu jigniţi văduvele şi orfanii, şi nu ţineţi răutate în inima voastră faţă de fratele vostru.” Potrivit acestui mesaj, Maicii Domnului i sa cerut să stingă nu numai durerile și bolile, ci și împietrirea omului.

 Prăznuire

Icoana Maicii Domnului numită "Potolește întristările noastre" este cinstită în chip deosebit pe 25 ianuarie, în amintirea tămăduirii unei femei bolnave care s-a învrednicit de vedenia acestui chip sfânt.

De asemenea icoana mai este prăznuită și în ziua de 9 octombrie.

Istoric

După tradiție, icoana Maicii Domnului “Potolește întristările noastre”, se spune că a fost pictată de un călugăr rus de la Muntele Athos și a fost trimisă  în orașul Shklov, provincia Moghilev, din Belarus.

În timpul țarului Mihail I Fiodorovici (1613-1645), în acele ținuturi a avut loc a luptă cu ocupanții polonezi, iar ostașii cazaci, învingători, au dus o copie a icoanei din Belarus,  la Moscova (undeva prin anul 1640) și au așezat-o în biserica Sfântul Nicolae din cartierul Pupâșev.  Mai târziu, în urma unor renovari, în timpul lucrărilor, icoana a fost depozitată în clopotniță, rămânând uitată acolo vreme îndelungată.

Totuşi, Maica Domnului a renăscut evlavia pentru icoană.

Așa se face că în anul 1760, o femeie de origine nobilă, care trăia departe de Moscova, suferea de mai mult timp de paralizia întregului corp.

Deși avea numeroase avantaje materiale, ea nu avea ceea ce este mai important ‒ sănătatea. A consultat mulți medici, dar nu a primit ajutor de la nici unul dintre ei, astfel încât bolnava își pierduse orice speranță că se va face bine.

În acel moment dificil, Născătoarea de Dumnezeu i s-a arătat în vis, spunându-i: „Porunceşte să te ducă la Moscova. Acolo, în biserica Sfântului Nicolae, se află icoana Maicii Domnului cu inscripţia: Potoleşte întristările noastre. Roagă-te înaintea ei şi vei primi vindecare”. În timpul vedeniei, femeia a văzut icoana Preasfintei Fecioare.

Când s-a trezit, i-a rugat pe cei care o îngrijeau să o ducă la Biserica Sfântului Nicolae din Moscova. După un drum anevoios au ajuns în Moscova și au descoperit, în cele din urmă, biserica Sfântului Nicolae.

Intrând cu credință, femeia bolnavă s-a închinat la toate icoanele, dar nu a văzut icoana care apăruse în visul ei. Așa încât, a început să-i povestească preotului despre visul cel minunat. Preotul a poruncit paraclisierului să aducă din clopotniţă toate icoanele Maicii Domnului care erau păstrate acolo. Printre icoanele vechi și prăfuite au descoperit o icoană a Maicii Domnului cu inscripția Potolește întristările noastre. Văzând icoana, femeia bolnavă a strigat cu bucurie: „Ea este! Ea este!”.

După ce s-a săvârșit un acatist al Maicii Domnului înaintea Sfintei Icoane, femeia bolnavă s-a ridicat pe picioarele ei, fără nici un ajutor și apoi, neavând nevoie de sprijin, a plecat din biserică prin propriile puteri. Prin mila Împărătesei Cerurilor și prin credința sa fierbinte, femeia s-a întors acasă complet sănătoasă.

Această tămăduire a avut loc la data de 25 ianuarie 1760, zi pe care Biserica Rusă a închinat-o prăznuirii acestei icoane făcătoare de minuni.

Din acel moment, icoana Maicii Domnului a fost așezată la loc de mare cinste, în biserica moscovită închinată Sfântului Nicolae.

Mai apoi, în cinstea ei a fost amenajat chiar și un mic altar. Deoarece tămăduirea femeii celei bolnave a avut loc în ziua de 25 ianuarie, slujitorii bisericii au rânduit ca zi de prăznuire a icoanei tocmai această dată. Nu după mult timp, cu multă rugăciune, a fost alcătuit și Acatistul Maicii Domnului "Potolește întristările noastre".

După distrugerea de către autoritățile bolșevice atee în anii 1930 a Bisericii Sf. Nicolae din Sadovniki, icoana Maicii Domnului a fost transferată în Biserica Sf. Nicolae din Kuznetskaya Sloboda, unde se află acum pe culoarul de nord, sfințit de mitropolitul Filaret (Drozdov) al Moscovei, în cinstea Intrării Preasfintei Maicii Domnului în templu.

Restaurarea sfintei icoane a fost realizată la mijlocul secolului trecut de un pictor, enoriaș al Bisericii Sf. Nicolae.

Icoana Maicii Domnului “Potoleşte întristările noastre” în țara noastră

În România, la Mănăstirea Lipniţa, jud. Constanța, există pictată o copie  a acestei icoane.

Iată o mărturisire  a maicii stareţe Onufria in acest sens:

„În 2009, am fost într-un pelerinaj în Ucraina şi Rusia. Ne-a dat cineva bani să cumpărăm de la Lavra Pecerska crucea pentru turla bisericii noastre. Am cumpărat-o şi am plecat mai departe.

Am mers să ne închinăm la Mănăstirea Kitaev, foarte aproape de Kiev. Acolo se afla o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul. Când am ajuns în faţa ei, am fost copleşită. Am început să plâng. Am vrut acea icoană, dar nu era de vânzare. Îmi rămăsese sufletul la ea.

Am plecat apoi spre Rusia. Când am ajuns la Mănăstirea Sofrino din Moscova, am văzut aceeaşi icoană, care era de vânzare. Dar eu nu aveam bani pentru a o cumpăra. Am zis atunci: <<Maica Domnului, nu ştiu ce faci, dar te vreau la noi acasă>>. Am mers la pelerinii din autocar pentru a împrumuta 2.000 de euro. Aşa am cumpărat icoana. Ghidul mi-a spus că e cu neputinţă să o trecem graniţa. Dar Maica Domnului voia altceva.

Am aşezat icoana ambalată pe un scaun în autocar. A venit vameşul, s-a uitat la ea, a întrebat ce este şi a plecat mai departe fără să mai spună altceva. Mai mult de atât, când am ajuns în ţară, nici unul din pelerini nu a mai vrut banii înapoi. Şi aşa a ajuns icoana Maicii Domnului "Potoleşte întristările noastre" în paraclisul Mănăstirii Lipniţa.

În toamna aceluiaşi an, am reuşit să citesc acatistul icoanei abia pe 6 noiembrie, după Sfânta Liturghie. Apoi am plecat la Hârşova, cu treburi. La întoarcere, aici, în pădurea de la Băneasa, fiind ceasul 2 noaptea, mi-a ieşit în faţă un uriaş porc mistreţ. Era atât de mare, încât stând la volan îi vedeam capul prin parbriz. Nu l-am mai putut evita. Animalul a căzut sub maşină, gata-gata să ne răstoarne. Dar, când am ajuns acasă, am observat că maşina nu avea nici măcar o zgârietură!

Toate acestea nu pot fi decât minuni ale Maicii Domnului".

Minuni

După ce a fost adusă în Moscova de către cazaci, în vremea domniei țarului Mihail Fiodorovici (1613-1645), icoana "Potolește întristările noastre", a rămas în Biserica Sfântul Nicolae, din cartierul Sadovniki Pupisevo.

Slăvirea sa datează din a doua jumătate a secolului la XVIII-lea.

Mai ales multe minuni s-au întâmplat în timpul ciumei din 1771. Această biserică a ținut evidența multor minuni care au avut loc la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, dar ulterior toate dovezile documentare au fost distruse de foc.

Tradiția a păstrat însă amintirea miraculoasei vindecări a femeii paralizate, așa cum am amintit anterior, fapt care a marcat practic începutul cinstirii icoanei că fiind făcătoare de minuni.

Mulțimea de biserici care au spre inchinare copii ale acestei sfinte icoane, sunt dovada vie a evlaviei credincioșilor față de Maica Domnului "Potolește întristările noastre" și a minunilor cu care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i-a învrednicit pe cei ce s-au rugat în fața ei.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia zilei: Luca XXI, 28-33:

28. Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.

29. Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii:

30. Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că vara este aproape.

31. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.

32. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.

33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Acatistul Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre

Troparul, glasul al 5-lea:

Potolește întristările sufletului meu mult îndurerat, ceea ce ai șters toată lacrima de pe fața pământului, că tu vindeci bolile oamenilor, stingi suferințele păcătoșilor și alungi necazurile celor ce au în tine nădejde și sprijin, Preasfântă Fecioară.

Condacul 1

Minunată izbăvire și apărare primim prin cinstitul tău chip, binecuvântată Fecioară, Maică a lui Dumnezeu, că, izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui și căutând spre el, mulțumiri aducem ție, noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, iar tu, având stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să-ți strigăm: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Icosul 1:

Mulțimea Îngerilor și toate oștile cerești te slăvesc pe tine, Împărăteasă a tuturor, Maica lui Hristos, că tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin minunata arătare a sfântului tău chip, căruia închinându-ne, îți înălțăm smerită rugăciune, strigând cu dragoste unele ca acestea:

Bucură-te, binecuvântare trimisă de Părintele cel fără de început;

Bucură-te, lăcașul Fiului celui mai înainte de veci;

Bucură-te, ceea ce ești umbrită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, ceea ce ești lăudată de Heruvimii cei cu ochi mulți;

Bucură-te, cea ale cărei laude la cântă Serafimii cei cu șase aripi;

Bucură-te, cea preamărită de toate oștile cerești;

Bucură-te, cea pe care toate popoarele pământului te mărturisesc Maică a lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea prin care toată lumea se umple de veselie;

Bucură-te, ceea ce, ca o mamă, împarți bucurie sufletelor întristate;

Bucură-te, ceea ce alini, prin rugăciunile tale, suferințele noastre;

Bucură-te, ceea ce, prin mijlocirile tale, ne împlinești toate cererile;

Bucură-te, că, în icoana ta cinstită, ne închinăm ție și Fiului tău, aducând mulțumire;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 2:

Toate puterile cerești te văd, de Dumnezeu aleasă Fecioară, pururea stând înaintea tronului slavei Împăratului ceresc și pentru creștini rugându-te Fiului și Dumnezeului tău, cerească Împărăteasă; iar noi, păcătoșii, pe pământ văzând sfânta ta icoană și căzând înaintea ei, ție ne închinăm cu evlavie, strigând Fiului tău: Aliluia!

Icosul 2:

Înțelegere dă-ne nouă, neîncetata noastră solitoare, cerească Împărăteasă: că din guri necurate cum este cu putință a cânta numelui tău? Ca mijlocitoare a tuturor bunătăților, puternică ești a da ajutor în toată trebuința noastră, ca să strigăm ție cu umilință unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce înalți rugăciuni către Dumnezeu pentru alinarea noastră;

Bucură-te, ceea ce izbăvești ochii noștri de plânsul cel veșnic;

Bucură-te, ceea ce îndupleci pe Hristos, Fiul tău, spre milostivire către noi;

Bucură-te, ceea ce potolești dreapta mânie a lui Dumnezeu cea pornită asupra noastră;

Bucură-te, ceea ce, prin solirile tale, faci să fie iertate păcatele noastre;

Bucură-te, ceea ce, prin ajutorul tău, nimicești patimile noastre;

Bucură-te, ceea ce, prin ocrotirea ta, alungi necazurile noastre cele vremelnice;

Bucură-te, ceea ce ne ajuți în toate nevoile și suferințele inimii;

Bucură-te, ceea ce pururea proslăvești pe cei ce te măresc pe tine;

Bucură-te, ceea ce ne mângâi în întristările noastre;

Bucură-te, ceea ce ne dăruiești veselie neîncetată;

Bucură-te, ceea ce deschizi nouă ușile Raiului;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 3:

Puterea Celui preaînalt te-a adumbrit și te-a dăruit grabnică și caldă ocrotire celor ce aleargă la tine cu credință și se închină cinstitului tău chip, că numai ție, preacurată Maică a lui Dumnezeu, ți s-a dat în dar să împlinești toată cererea noastră bună, și tu singură poți să ne ajuți cât voiești, pe noi, cei ce cântăm Fiului tău și Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 3:

Având bogăție de milostivire neîmpuținată, tuturor marginilor pământului le întinzi mână de ajutor și dăruiești bolnavilor vindecare, patimilor ușurare, orbilor vedere și tuturor le împlinești cererile după a lor trebuință; iar noi, cu mulțumire cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, preasfântă Maică, ceea ce ne arăți milostivire;

Bucură-te, ceea ce ne descoperi nouă vistieria de mult preț a milei tale;

Bucură-te, ceea ce ne dăruiești îndurări nenumărate;

Bucură-te, ceea ce dai cuvânt de înțelepciune celor care îl cer;

Bucură-te, ceea ce dăruiești tinerilor sporire a înțelegerii;

Bucură-te, ceea ce vindeci rănile noastre cele din păcate;

Bucură-te, ceea ce ne călăuzești la corturile Raiului;

Bucură-te, ceea ce ești deznădăjduiților întărire și nădejde a bunătăților viitoare;

Bucură-te, ceea ce grabnic ridici pe cei căzuți, ca să primească har;

Bucură-te, ceea ce tuturor le răspunzi cu ajutorul pe care-l cer ei de la tine;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 4:

Cuprinși fiind de viforul multor necazuri, întotdeauna ne ajuți, cerească Împărăteasă, nouă, celor ce cu credință alergăm la tine și ne închinăm icoanei tale purtătoare de tămăduiri, prin care primim putere și har, precum ai zis oarecând despre cea dintâi icoană a ta. De aceea, crezând cu adevărat că asculți cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt, cântăm Fiului tău: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind Domnul mijlocirile tale cele pentru noi, aleasă Cămară a Duhului Sfânt, împlinește cererile tale; iar noi, păcătoșii, pe pământ văzând icoana ta cea sfântă care ne alină sufletele întristate ca un soare strălucitor, ție, Maicii lui Dumnezeu, cutezăm a grăi:

Bucură-te, ceea ce ni-L arăți pe Hristos, Soarele dreptății;

Bucură-te, ceea ce ne luminezi cu lumina cea neînserată;

Bucură-te, ceea ce ne înviezi din moartea păcatului;

Bucură-te, ceea ce deschizi pântecele cel neroditor al femeilor;

Bucură-te, ceea ce alungi grabnic pe vrăjmașii care năvălesc asupra noastră fără veste;

Bucură-te, ceea ce pururea ne îndulcești de bunătățile dorite;

Bucură-te, ceea ce ne mângâi degrab în necazuri și întristări;

Bucură-te, ceea ce mântuiești de moarte năprasnică pe cei cu credință cheamă numele tău;

Bucură-te, ceea ce dăruiești viață fără sfârșit celor care nădăjduiesc întru tine;

Bucură-te, ceea ce sui la cer pe cei ce au credință și dragoste către tine;

Bucură-te, ocrotitoarea noastră cea tare în toate primejdiile;

Bucură-te, ceea ce ne scoți din toate împrejurările grele ale vieții;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 5:

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat cinstită icoana ta, Stăpână a lumii, spre care căutând și cu inimă credincioasă rugându-ne, ție, Născătoare de Dumnezeu, grăim: Tu ești scut nebiruit și zid de apărare nouă, celor ce strigăm Fiului tău: Aliluia!

Icosul 5:

Puterile cerești vedeau că porți în brațele tale pe Cel ce a zidit cu mâinile Sale pe om și înțelegeau că este Stăpânul tuturor; iar noi, păcătoșii, pe pământ văzându-te zugrăvită pe tine, Maică preacurată, tinzând cu dragoste mâinile tale către noi, cu umilință strigăm ție:

Bucură-te, ceea ce nearsă ții în mâna ta Focul dumnezeiesc, Ce arde păcatele noastre;

Bucură-te, ceea ce ai purtat pe brațe Lumina neurmată, Care luminează sufletele noastre;

Bucură-te, ceea ce biruiești pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți;

Bucură-te, ceea ce faci să izvorască iubire în inimile cele împietrite;

Bucură-te, ceea ce întinzi către Dumnezeu mâinile tale, punându-te chezașă pentru noi;

Bucură-te, ceea ce ne înlesnești intrarea în Împărăția Cerurilor;

Bucură-te, ceea ce ne ocrotești cu ajutorul tău;

Bucură-te, ceea ce ne îndemni să ne spovedim păcatele, ca să primim iertare;

Bucură-te, ceea ce alini durerile noastre cu privirea ta milostivă;

Bucură-te, că, prin mijlocirea ta, ne îndulcim de toate bunătățile;

Bucură-te, cea prin care toate dorințele noastre bune se împlinesc;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 6:

Propovăduitori plini de Duhul Sfânt fiind Apostolii, după Înălțarea Domnului, la sfințirea bisericii tale din Lida aflând chipul tău zugrăvit pe perete de mână nevăzută, Stăpână, au înțeles că Dumnezeu binevoiește să ne trimită har și binecuvântare prin icoanele tale, pentru care au strigat lui Hristos Dumnezeu, Celui născut din tine: Aliluia!

Icosul 6:

Strălucit-ai cu înțelepciunea, ca o rază a Soarelui Dreptății, Fecioară preanevinovată, și ai răspândit lumina adevăratei cunoașteri de Dumnezeu, prin care cei dreptcredincioși te mărturisesc a fi Maica lui Dumnezeu întrupat și cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce pe toți locuitorii cerurilor îi luminezi cu slava ta;

Bucură-te, ceea ce rânduiești temeiul mântuirii omenești;

Bucură-te, corabie a vieții, care ne păzești de potopul morții;

Bucură-te, ceea ce ne dăruiești viață în sălașurile Raiului;

Bucură-te, mijlocitoare neadormită pentru tot neamul omenesc;

Bucură-te, grabnică ocrotitoare a celor din necazuri;

Bucură-te, ceea ce vindeci toate bolile noastre trupești și sufletești;

Bucură-te, ceea ce deschizi graiul muților și al gângavilor;

Bucură-te, ceea ce dai tot binele celor care cer de la tine;

Bucură-te, cea ce izvorăști tuturor învățătura mântuitoare;

Bucură-te, ceea ce ne îndulcești prin înalte simțiri duhovnicești;

Bucură-te, ceea ce împlinești dorințele bune ale tuturor;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 7:

Vrând îndelung-răbdătorul și atotvăzătorul Dumnezeu să arate iubirea Sa de oameni și adâncul îndurărilor Sale, te-a ales ca Maică a Lui și izvor nesecat al milei, încât, deși este cineva vrednic de osânda dreptei Judecăți, totuși, prin atotputernica ta mijlocire, va fi izbăvit, cântând Fiului tău și Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 7:

Minunate ai arătat lucrările Tale în Preacurată Maica Ta, Doamne, și în chip minunat ne-ai dăruit icoana ei, care mai mult decât razele soarelui luminează pe oamenii care, privind spre aceasta, o văd pe însăși Născătoarea de Dumnezeu și strigă cu inima credincioasă și suflet plin de dragoste unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce te arăți ca un nor spre acoperământ tuturor;

Bucură-te, ceea ce mai presus de nădejde ne arăți milostivă ocrotire;

Bucură-te, ceea ce, prin icoana ta, izvorăști pretutindeni minuni;

Bucură-te, ceea ce prin arătarea chipului tău, îi luminezi pe toți oamenii;

Bucură-te, ceea ce, astfel, ne arăți un nou semn al lucrării harului în Biserica Ortodoxă;

Bucură-te, că, la icoana ta privind, ție, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, ne închinăm;

Bucură-te, ceea ce, ca un stâlp de foc, alungi bezna păcatului;

Bucură-te, ceea ce îi veselești pe cei ce aleargă la tine cu credință;

Bucură-te, ceea ce ai ne sfințești prin atingerea sfintei icoane;

Bucură-te, că noi, păcătoșii, suntem păziți prin ocrotirea ta;

Bucură-te, ceea ce destrami haina aspră a necazurilor noastre;

Bucură-te, ceea ce ne înveșmântezi cu lumina fericirii netrecătoare;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 8:

Preaslăvită arătându-se sfânta ta icoană în biserică, Îngerii au cântat-o, Apostolii au preaslăvit-o, ceata ierarhilor i s-a închinat, iar noi, păcătoșii, căzând înaintea ei, așteptăm marile și bogatele tale milostiviri, strigând cu glas de veselie: Aliluia!

Icosul 8:

Hristos Domnul, Cel ce stăpânește peste toate cele de sus și cele de jos, văzându-te pe tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui și cu umilință aducându-I rugăciune pentru noi, păcătoșii, a făgăduit să împlinească toate cererile tale. Pentru aceasta, nădăjduim în mijlocirile tale de Maică și îți mulțumim pentru binefaceri, prin laude ca acestea:

Bucură-te, ceea ce împărățești veșnic, de-a dreapta Fiului și Dumnezeului tău;

Bucură-te, ceea ce pururea îi aduci rugăciune pentru noi;

Bucură-te, ceea ce acoperi cu mila ta pe toți cei ce aleargă la tine;

Bucură-te, nădejdea tuturor, care ne dai alinare în încercări;

Bucură-te, ceea ce ai lucrat împăcarea lumii cu Tatăl ceresc;

Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;

Bucură-te, ceea ce ai slujit tainei de mântuire a oamenilor;

Bucură-te, ceea ce ai stricat blestemul păcatului strămoșesc;

Bucură-te, ceea ce ai luminat firea noastră muritoare cu nemurirea;

Bucură-te, ceea ce străpungi împietrirea inimilor noastre;

Bucură-te, ceea ce înalți la Dumnezeu pe cei deznădăjduiți;

Bucură-te, ceea ce ai sfărâmat cursele celui viclean, întinse spre căderea noastră;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 9:

Toată firea îngerească aduce cântări de laudă ție, Maicii lui Dumnezeu, acoperitoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău; că, prin ocrotirea ta cea tare și neclintită, pe drepți îi veselești, pe păcătoși îi aperi și de necazuri îi izbăvești, întristările le potolești și te rogi pentru toți cei ce strigă cu credință: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei mult-grăitori, ca niște pești fără de glas, nu se pricep a lăuda, Stăpână, praznicul cel slăvit al sfintei tale icoane, nici nu sunt vrednice laudele aduse ție din gurile noastre cele necurate; totuși, văzând nenumăratele binefaceri arătate nouă prin sfânta ta icoană, cu sufletul și inima bucurându-ne, grăim ție:

Bucură-te, ceea ce ne aperi de foamete, hrănindu-ne cu Pâinea Vieții;

Bucură-te, ceea ce ne păzești de primejdia morții trupești și sufletești;

Bucură-te, ceea ce ne ocrotești de cutremurul pământului;

Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de înec cu mâna ta cea tare;

Bucură-te, ceea ce ne răpești din foc cu roua rugăciunilor tale;

Bucură-te, ceea ce de nevoi ne aperi de potop cu puterea ta;

Bucură-te, ceea ce ne păzești de sabie cu puterea ta;

Bucură-te, ceea ce ne mântuiești de năvălirea celor de alt neam;

Bucură-te, ceea ce cu adevărata pace ne ferești de războiul cel dintre noi;

Bucură-te, ceea ce vindeci rănile de moarte ale celor ce aleargă la Tine;

Bucură-te, ceea ce ne ferești de dreapta amenințare a lui Dumnezeu ce stă asupra noastră;

Bucură-te, ceea ce ne ridici din boală, cu cinstita ta mijlocire;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 10:

Voind a mântui neamul omenesc de înșelăciunea vrăjmașului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine, Maica Sa, spre ajutor pământenilor, grăind: „Fii ai oamenilor, iată, Maica Mea, pe care v-o dau să vă fie acoperământ și scăpare, întristaților mângâiere, necăjiților bucurie, năpăstuiților ocrotitoare și să ridice din adâncul păcatului pe toți care strigă: Aliluia!

Icosul 10:

Împărăteasa cerurilor se roagă pururea pentru noi, zicând: „Împărate ceresc, primește pe tot omul ce Te proslăvește și cheamă numele Tău și pe cei ce mă cinstesc pe mine, și nu îi lepăda de la fața Ta, ci binevoiește întru ei și primește de la ei toată ruga, și pe toți îi izbăvește din nevoi”; iară noi, păcătoșii, nădăjduind spre rugăciunile tale de Maică, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, fierbintea noastră rugătoare către Dumnezeu;

Bucură-te, că rugăciunea ta de Maică mult poate spre a milostivi pe Stăpânul;

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde și veselia celor întristați;

Bucură-te, ceea ce luminezi cu harul tău nevrednicia noastră;

Bucură-te, ceea ce cureți întinarea noastră prin curăția ta;

Bucură-te, ceea ce îndreptezi rugile noastre cu buna ta mireasmă;

Bucură-te, ceea ce întorci stricăciunea noastră pământească întru nestricăciune;

Bucură-te, ceea ce vindeci neputința noastră;

Bucură-te, ceea ce tămăduiești toate bolile noastre sufletești și trupești;

Bucură-te, cea ce împrăștii degrab norul patimilor, necazurilor și întristărilor care ne bântuie;

Bucură-te, ceea ce prin rugăciunea ta cea tare dăruiești toate cele de folos;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 11:

Cântare cu glas de umilință primește de la noi, cerească Împărăteasă, și rugăciunea adusă ție ascultă-o, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, că la tine întru nevoi, necazuri și întristări alergăm, înaintea ta vărsăm lacrimi în tristețile noastre și, cu inimă zdrobită, ne rugăm: „Potolește întristările noastre și primește această jertfă a robilor tăi”, care strigă: Aliluia!

Icosul 11:

Făclie primitoare de lumină a Luminii celei adevărate arătându-te celor de pe pământ, luminezi sufletele celor care cinstesc arătarea icoanei tale și la Dumnezeiasca înțelegere povățuiești pe cei ce cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, făclie nestinsă a Focului nematernialnic;

Bucură-te, răsărit al neurmatei Lumini dumnezeiești;

Bucură-te, strălucire a Celui ce este Răsăritul cel de sus;

Bucură-te, ceea ce ne izvorăști nouă râurile Raiului vieții;

Bucură-te, Maica Luminii, care luminezi sufletele tuturor năpăstuiților;

Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce cheamă numele tău în ajutor;

Bucură-te, ceea ce dăruiești sfârșit neînfruntat al vieții celor ce nădăjduiesc spre tine;

Bucură-te, ceea ce neîncetat ajuți tuturor neamurilor care te cinstesc pe tine ca Maică a lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce alungi de la noi închipuirile duhurilor rele, prin cinstirea sfintei tale icoane;

Bucură-te, ceea ce ne dai grabnica mângâiere în necazurile și întristările care vin fără de veste;

Bucură-te, ceea ce ești apărătoare credincioșilor ortodocși de pretutindeni;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 12:

Har de sus cere pentru noi de la Stăpânul tuturor, Fiul și Dumnezeul tău, și întinde-ne mâna ta de ajutor, acoperă-ne cu aripile tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, împacă viața noastră, ca să nu pierim cumplit, și ne primește în corturile cele veșnice, ocrotitoarea noastră, ca, bucurându-ne, să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12:

Cântându-te pe tine, Stăpână grabnic ajutătoare, te lăudăm și, rugându-ne ție cu umilință, credem și mărturisim că vor primi prin tine bunătățile cele vremelnice și veșnice toți cei ce cântă ție:

Bucură-te, ceea ce aperi toată lumea cu mijlocirea ta;

Bucură-te, ceea ce dăruiești biruință dreptcredincioșilor asupra barbarilor;

Bucură-te, ceea ce înfrângi năvălirile celor de alt neam asupra creștinilor;

Bucură-te, ceea ce păzești în credință pe cei cucernici;

Bucură-te, ceea ce risipești ca praful de pe fața pământului pe cei ce hulesc sfintele tale icoane;

Bucură-te, ceea ce ajuți grabnic celor aflați întru necazuri, care se închină sfintei tale icoane și te cheamă în ajutor;

Bucură-te, ceea ce ne povățuiești pe noi, păcătoșii, spre mântuire și primirea bunătăților celor veșnice;

Bucură-te, ceea ce pentru noi toți ceri de la Fiul tău și Dumnezeul nostru Împărăția cea veșnică;

Bucură-te, ceea ce dăruiești credincioșilor viața cea fără de sfârșit;

Bucură-te, ceea ce tuturor le dăruiești toate cele bune și de folos;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 13:

O, Maică prealăudată, cerească Împărăteasă și Stăpână, ceea ce L-ai născut pe Cuvântul, Cel mai sfânt decât toți Sfinții, primind acest dar de acum, potolește întristările noastre și ne izbăvește de toate necazurile, nevoile și durerile. Scapă-ne de osânda cea veșnică și de chinul ce va să fie, și ne învrednicește de veșnicele corturi ale Raiului pe noi, robii tăi, care cu credință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zic iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1.

Icosul 1:

Mulțimea Îngerilor și toate oștile cerești te slăvesc pe tine, Împărăteasă a tuturor, Maica lui Hristos, că tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin minunata arătare a sfântului tău chip, căruia închinându-ne, îți înălțăm smerită rugăciune, strigând cu dragoste unele ca acestea:

Bucură-te, binecuvântare trimisă de Părintele cel fără de început;

Bucură-te, lăcașul Fiului celui mai înainte de veci;

Bucură-te, ceea ce ești umbrită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, ceea ce ești lăudată de Heruvimii cei cu ochi mulți;

Bucură-te, cea ale cărei laude la cântă Serafimii cei cu șase aripi;

Bucură-te, cea preamărită de toate oștile cerești;

Bucură-te, cea pe care toate popoarele pământului te mărturisesc Maică a lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea prin care toată lumea se umple de veselie;

Bucură-te, ceea ce, ca o mamă, împarți bucurie sufletelor întristate;

Bucură-te, ceea ce alini, prin rugăciunile tale, suferințele noastre;

Bucură-te, ceea ce, prin mijlocirile tale, ne împlinești toate cererile;

Bucură-te, că, în icoana ta cinstită, ne închinăm ție și Fiului tău, aducând mulțumire;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Condacul 1

Minunată izbăvire și apărare primim prin cinstitul tău chip, binecuvântată Fecioară, Maică a lui Dumnezeu, că, izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui și căutând spre el, mulțumiri aducem ție, noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, iar tu, având stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să-ți strigăm: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăvește-ne de tot răul și potolește întristările noastre!

Rugăciune  către Maica Domnului:

Atotbună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul sufletului meu. Dar, fiind milostivă, ca o Maică a Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, și trupul meu slăbit se va întări, că tu ai îndrăznire către Hristos, și cuvântul tău este plin de putere. Deci, o, Împărăteasă a toate, dăruiește-mi sănătate sufletului și trupului, veghează pururea asupra mea și mă îndreaptă pe calea mântuirii, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Altă rugăciune:

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinele noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ți privirea spre copiii care suferă de boli netămăduite și care cad cu credință înaintea sfintei tale icoane. Şi precum pasărea își acoperă cuibul de pui cu aripile, așa acoperă-ne și tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. Când nădejdea ne părăsește, mila ta să fie nădejdea noastră nemișcată. Când grijile amare ne copleșesc, dă-ne răbdare și odihnă; când chinul și deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu peste noi. Mângâie-i pe cei fricoși, întărește-i pe cei slabi, revarsă blândețe și lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel suferind, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează mințile și inimile doctorilor, ca prin ei să lucreze atotputernicul Doctor, Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să se facă simțită în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile tale pline de binecuvântări, ceea ce ești bucuria celor mâhniți, și potolește întristările noastre, ca, degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm pe Treimea cea de viață făcătoare și nedespărțită: pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Altă rugăciune:

Tu eşti nădejdea tuturor marginilor pământului Preasfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, mângâierea mea! Nu te îngreţoşa de mine păcătosul care-ţi aduc rugăciuni din buzele mele necurate şi te rog, stinge văpaia patimilor mele şi rourează prin pocăinţă, viforul sufletului şi trupului meu. Tămăduieşte şi uşurează Stăpână, toată boala şi toată neputinţa şi linişteşte viforul relelor năpaste. Preacurată, spală întinăciunea cugetului meu, prea bună, linişteşte suferinţa şi zdrobirea inimii mele, că tu eşti călăuzitoarea neamului omenesc şi în necazuri, grabnică liniştitoare. Dă-mi Preacurată, ca pentru ale tale milostiviri şi eu nevrednicul, până la suflarea mea cea mai de pe urmă să pot slăvi numele tău prea binecuvântată. Amin!

Altă rugăciune:

Minunata izbavire si aparare ne-a daruit noua cinstitul tau chip, Preacuvantata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, ca izbavindu-ne de rele, prin aratarea lui, si cautand spre el, multumiri aducem tie, noi, robii tai, Nascatoare de Dumnezeu: ci ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te, bucuria noastra, izbaveste-ne pe noi de tot raul si alina intristarile noastre!

O, Maica prealaudata, cereasca Imparateasa si Stapana, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, ceea ce ai nascut pe Cuvantul mai Sfant decat toti sfintii! Primind prinosul nostru de acum, potoleste intristarile noastre si ne izbaveste de toate necazurile, nevoile, tristetele si ne scapa de osanda cea vesnica si chinul care va sa fie, si ne invredniceste a ne salaslui in vesnicile corturi ale raiului pe noi, robii tai, care strigam: Aliluia!

Bibliografie

https://doxologia.ro
https://www.crestinortodox.ro
https://www.parohia-frankfurt
https://www.academia.edu
https://ru-m-wikipedia
https://sunlight-net.
https://azbyka-ru
https://www-nikvkuz-ru

 

 

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact