Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Prevestitoarea

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului Prevestitoarea este una dintre sfintele icoane făcătoare de minuni  care a ajutat prin harul său la vremuri de grele încercări, în mod deosebit mănăstirile din Sfântul Munte Athos.

Fragment din Evanghelia zilei: Luca 5, 12-13:

Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti.

Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra de pe el”

Locație

Această sfântă icoană se află la Mănăstirea Zografu, în stânga katholikonului (biserica centrală), într-un Paraclis închinat Adormirii Maicii Domnului, ridicat în anul 1764, în amintirea unei  minuni realizate de acest odor pe vremea cruciaților.

Situată în partea de NV a Muntelui Athos, la o oră de mers pe jos de la țărmul mării, Mănăstirea Zografu ocupă locul al nouălea între mănăstirile athonite. Potrivit tradiției, mănăstirea a fost înființată în sec. al X-lea de frații Moise, Aaron și Ioan, monahi originari din Ohrida (Macedonia).

Dintre domnitorii români care au ajutat de-a lungul timpului această mănăstire  amintim pe: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Radu cel Mare, Petru Rareș.

Prăznuire

Icoana Maicii Domnului Prevestitoarea de la Mănăstirea Zografu este prăznuită în fiecare an în  data de 10 octombrie.

Iconografie

Această sfântă icoană este de tip Odighidria.

Ferecătura a fost făcută pe cheltuiala monahului Serafim (fostul negustor din Sankt-Petersburg Simeon Komarov) de la Mănăstirea Rusikon, care în martie 1847, în prezența monahilor bulgari, personal,  a îmbrăcat minunata icoană cu podoaba de argint.

Istoric

În veacul al XIII-lea, după ce Mihail al VIII-lea Paleologul (1261-1282) a semnat nelegiuita unire cu Roma de la Lyons, monahii din Sfântul Munte au trimis împăratului o scrisoare prin care înfierau această unire eretică şi îl rugau pe împărat să se lepede de aceasta şi să se întoarcă la Ortodoxie.

Hotărât să impună cu forţa unirea Bisericilor, pentru ca papa să acorde sprijinul său politic Imperiului Bizantin – pe care tocmai îl reîntregise în urma ocupaţiei latine –, Împăratul Mihail Paleologul, sfătuit de Patriarhul Ioan Vekkos (1275-1282), s-a ridicat împotriva monahilor pe care până atunci îi protejase şi a trimis soldaţi latini în Muntele Athos pentru a-i supune, cu preţul unor masacre sângeroase, pe monahii care nu voiau să recunoască această unire închipuită.

După ce i-au spânzurat pe toţi Părinţii din Sinaxa Sfântului Munte (forul conducător al Athosului) şi au omorât mulţime de monahi din Mănăstirile Vatoped şi Iviron, soldaţii s-au repezit cu sălbăticie diavolească şi ucigaşă asupra Mănăstirii Zografu.

În vremea aceea, în Mănăstirea Zografu viețuia un monah cu frică de Dumnezeu, care avea ascultare la via din apropierea mănăstirii. Acest părinte avea obiceiul să citească de mai multe ori pe zi Acatistul Maicii Domnului.

În ziua în care soldaţii latini se îndreptau spre Mănăstirea Zografu, pe când călugărul citea acatistul, și rostea cu evlavie „Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”, a auzit de la icoana Maicii Domnului numită „Acatist” sau „Prevestitoarea”, pe care o avea cu el, următoarele: „Bucură-te și tu, bătrânule!”.

Auzind aceste cuvinte, bătrânul monah s-a înfricoșat, dar Maica Domnului a continuat: „Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu”.

Ajungând la mănăstire, bătrânul a văzut icoana care îi vorbise în chilia sa, că atârnă acum deasupra porților mănăstirii. Luând-o în brațe, a mers la stareț și i-a vestit toate.

Fericitul Egumen Toma, adunând obștea, le-a spus despre cele ce se vor întâmpla și i-a întărit prin cuvinte duhovnicești. Cei care erau mai fricoși au fugit și s-au ascuns în pădure, iar starețul împreună cu 25 de călugări s-au închis într-un turn, luând cu ei și icoana care îi vorbise bătrânului.

Nu după mult timp, au apărut cruciații și au cerut să li se deschidă poarta mănăstirii, dar starețul le-a răspuns: „Plecați de aici, noi nu avem împărtășire cu voi, iar papei nu ne vom supune niciodată”.

Soldații papei, forțând porțile și intrând în mănăstire, au adunat de jur împrejurul turnului lemne și crengi uscate și le-au dat foc, arzându-i de vii pe călugări.

După plecarea cruciaților, călugării care stătuseră ascunși s-au întors în mănăstire și au aflat în turnul în care arseseră ceilalți monahi numai icoana Maicii Domnului, neatinsă de flăcări, dar înnegrită de fum.

În amintirea acestei minuni, mai târziu, în stânga bisericii mari s-a ridicat un Paraclis închinat Adormirii Maicii Domnului, în care au așezat icoana Maicii Domnului „Acatist” sau „Prevestitoarea”.

Călugării bulgari o numesc simplu „Hairiovo”, adică „Bucură-te”. Locul unde a avut loc arătarea minunată a Maicii Domnului este cunoscut până astăzi sub numele de Herovo.

Minuni

Cea mai cunoscută minune legată de această sfântă icoană este întâmplarea din vremea Împăratului Mihail Paleologul, potrivit căreia unul dintre monahii Mănăstirii Zografu a fost înștiințat de glasul Maicii Domnului din icoană, despre invazia si pericolul din partea soldaţilor  latini, care urma sa se abată asupra locașului, așa cum deja s-a arătat anterior.

O altă minune contemporană s-a întâmplat în primăvara anului 2004, în noaptea dinspre 3 spre 4 martie, când la mănăstirea Hilandar a avut loc un incendiu puternic ce a mistuit jumătate din mănăstire. Focul a pornit noaptea de la unul din coșul de fum al stăreției proaspăt restaurate.

Dimineaţa, la câteva ore de la pornirea incendiului, a ajuns vestea şi la părinţii de la Zografu despre încercarea monahilor sârbi. Îndată, părintele Ambrozie dimpreună cu părinţii din obşte au mers înaintea Icoanei Maicii Domnului „Acatist”, unde au început a se ruga Maicii Domnului, cerând să ocrotească mănăstirea Hilandar.

Nu după mult timp, parcă de nicăieri s-au adunat nori ce au adus ploaia salvatoare pentru mănăstirea Hilandar şi pentru monahii sârbi. Părintele Ambrozie mărturisea cu smerenie că este încredinţat că a fost cu adevărat o minune a icoanei Maicii Domnului „Acatist” de la mănăstirea Zografu.

Icoana Maicii Domnului, neatinsă de flăcările ce au ars pe cei 26 de mucenicii de la Zografu, a salvat mănăstirea Hilandar, lăsând neatinse biserica centrală, turnul bibliotecii şi aripa sudică a mănăstirii.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia zilei: Luca 5, 12-16

  1. Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti.
  2. Şi întinzând El mâna, S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra de pe el.
  3. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit Moise, spre mărturie lor.
  4. Dar şi mai mult străbătea vorba despre El şi mulţimi multe se adunau, ca să asculte şi să se vindece de bolile lor.
  5. Iar El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga.

Acatistul Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Prevestitoarea

(Traducere din limba rusă)

Condacul 1

Celei alese de Împăratul cel veșnic Dumnezeu pentru mântuirea familiei creștine, Stăpânei cerului și a pământului, atotputernicei noastre mijlocitoare Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu dragoste și evlavie îi aducem această cântare acatist: Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Icos 1

Călugărul cel binecuvântat de Dumnezeu ce viețuia în Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Zografu, își petrecea viața în fața icoanei Maicii Domnului Prevestitoarea aflată în chilia lui, citind de mai multe ori pe zi Acatistul Maicii Domnului, spunându-i tot mereu Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: ”Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”. Într-o zi binecuvântată, când latinii cruciați se îndreptau cu gânduri rele spre mănăstire vrând să îi ucidă pe călugări, acesta auzi o voce din icoană: „Bucură-te și tu, bătrânule!”. Ascultând această voce minunată a Împărătesei Cerului, împreună cu evlaviosul călugăr bătrân Îi cântăm Maicii Domnului:

Bucură-te, Mireasa Domnului;

Bucură-te, că în sfântul templu ai fost crescută în puritatea îngerilor;

Bucură-te, Maică Născătoare a Mântuitorului lumii, prorocită de profeți;

Bucură-te, cea ce ai fost răsplătită cu Nașterea Fiului lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ne-ai adus bucuria izbăvirii de la moartea veșnică prin nașterea Fiului tău Prea Slăvit;

Bucură-te, că ești Mama întregului neam creștinesc;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 2

Văzând Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cum bătrânul călugăr s-a speriat, i-a spus cu o voce blândă: „Nu te teme, du-te în mănăstire și spune călugărilor să nu deschidă astăzi poarta, iar cei care sunt mai slabi în credință să se ascundă, că vin dușmanii mei și ai Fiului meu”. Te rugăm, Maica Domnului, să ne întărești și pe noi în ispite, să fim tari în credință ca la sfârșitul vieții să primim răsplată de la Domnul și să-I cântăm în ceruri: Aliluia.

Icos 2

Bătrânul călugăr a alergat la mănăstire și a văzut că icoana Maicii Domnului din chilia lui atârna deasupra porților mănăstirii. Căzând în fața icoanei cu rugăciune curată, bătrânul călugăr a luat apoi icoana în brațe și a alergat la stareț, cântând Fecioarei Curate:

Bucură-te, protejându-ți copii de invazia dușmanului;

Bucură-te, dăruindu-le neobosit mila ta;

Bucură-te, apărătoare de la distrugerea sufletului;

Bucură-te, împiedicând necazurile mari cu mâna ta puternică de Mamă;

Bucură-te, cea ce ții mereu la mântuirea noastră;

Bucură-te, cea ce ridici sufletele drepte în Împărăția Cerurilor;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 3

Întăriți de puterea de sus și alergând cu credință la milostiva Ta mijlocire, Apărătoarea nostru invincibilă Maica Domnului, douăzeci și șase de călugări puternici inclusiv starețul însuși au rămas în mănăstire. Bătrânul călugăr, cel care s-a învrednicit de revelația cerească a rămas si el cu ei, ca un mângâietor în ispita care urma, strigând neîncetat către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 3

Cu intenția de a-i converti pe creștinii ortodocși la catolicism, cruciații au venit la mănăstire și au înconjurat turnul în care erau călugării curajoși, încercând să îi convingă prin sfaturi măgulitoare să renunțe la ortodoxie. Îndemnându-i să-l recunoască pe Papa ca șef al bisericii ecumenice, latinii cruciați le-au promis călugărilor mila lor, dar aceștia au rămas fiii credincioși neclintiți ai Bisericii Ortodoxe și se rugau în fața icoanei Maicii Domnului:

Bucură-te, apărarea noastră în fața latinilor cruciați;

Bucură-te, întărirea noastră de neînvins în credința ortodoxă;

Bucură-te, îngrădirea noastră puternică de erezii și învățături false;

Bucură-te, dulcea noastră Mângâiere în necazuri grele;

Bucură-te, conducătoarea noastră înțeleaptă în Împărăția lui Dumnezeu;

Bucură-te, milostiva noastră Mijlocitoare înaintea Domnului;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 4

Stăpâniți de ură pentru credința ortodoxă, cruciații au înconjurat turnul cu crengi și lemne și i-au dat foc, iar călugării și-au dat sufletele în mâinile Domnului, înălțând rugăciuni înflăcărate către El și mulțumindu-I că i-a cinstit cu cununa strălucitoare a muceniciei, cântându-I până la ultima suflare: Aliluia!

Icos 4

Slăvim mila Ta, Maica Domnului, căci icoana Ta făcătoare de minuni a fost găsită nevătămată sub ruinele mănăstirii. Totuși, ne mirăm de mila Ta atât de mare, și strigăm către Tine:

Bucură-te, căci ai prevestit bucuria prin icoana ta;

Bucură-te, căci icoana ta e făcătoare de minuni;

Bucură-te, căci prin tine suntem întăriți în virtuți;

Bucură-te, căci ne lăudăm cu mijlocirea ta înaintea necredincioșilor;

Bucură-te, căci noi te mărim înaintea lumii întregi;

Bucură-te, în Tine avem încredere deplină;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 5

Icoana Ta este ca o stea dăruită de Dumnezeu, Sfântă Maica Domnului, fiind mângâierea și întărirea fraților mănăstirii Zografu, căci ei Îți țin candela arzând necontenit. În timpul Sfintei Liturghiii călugării îți cântă Acatistul in fața icoanei, de aceea ea mai este numită Icoana „Acatist”, căci după ce au cunoscut puterea arătată de Tine prin ea, ei Îi înalță un cântec de mulțumire lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 5

După ce ai arătat o mare dragoste pentru oameni, Tu, ca o mamă grijulie, le-ai dezvăluit oamenilor o altă Icoană a Ta  ”a Imnului Acatist” de la Mănăstirea Hilandar, unde sunt icoanele Tale „Cea care alăptează” și Icoana „Popskaya” (sau ”Preoțească). Pentru o astfel de grijă pentru poporul Tău, Te lăudăm:

Bucură-Te, călăuzitoarea evlaviosilor asceți în Împărăția Cerurilor;

Bucură-te, conducând călugării iubitorilor de pustie la Ierusalimul Ceresc;

Bucură-te, că ai umplut Muntele Athos cu mireasma bunătăților din Rai;

Bucură-te, arătându-ți mila mănăstirii Hilandar;

Bucură-te, vindecarea grabnică a bolilor psihice și trupești prin icoana Ta;

Bucură-te, dăruind icoana ca semn al milei Tale;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 6

Biserica lui Hristos propovăduiește minunile Tale, Maica Domnului, mai ales prin icoanele Tale ce revarsă râuri de îndurare și răsplata tuturor celor care au nevoie și cer ajutorul Tău. Pentru aceasta, Te slăvim pe Tine, pe Fiul Tău și pe Dumnezeul nostru cu un strigăt: Aliluia.

Icos 6

Ai făcut o nouă minune prin icoana Ta, când iconostasul din biserica unde se afla icoana făcătoare de minuni a luat foc din neglijența eclesiarhului. Și chiar dacă iconostasul a ars aproape complet, sfânta ta icoană, Maica Domnului, nu a suferit de foc, rămânând nevătămată spre mângâierea credincioșilor care îți cântă:

Bucură-te, căci cinstita Ta icoană a rămas nemistuită de foc;

Bucură-te, că ai distrus puterea focului prin puterea sfințeniei Tale;

Bucură-te, căci icoanele tale făcătoare de minuni s-au înmulțit ca stelele în Sfântul Munte Athos;

Bucură-te, căci ai sfințit întreaga lume cu icoanele Tale;

Bucură-te, căci prin revărsarea icoanelor Tale ne arăți mila Ta;

Bucură-te, strălucind încântător cu har, în slava minunilor;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 7

Deși Hristos Iubitorul de oameni și-a arătat dragostea față de oameni, răscumpăndu-ne prin Sângele Său Preacinstit, ne-a dat Ție, Mamei Sale, pentru a ne apăra. Nu-ți lua de la noi de mijlocirea Ta călduroasă, Maică de Dumnezeu Născătoare, căci noi slăvim numele tău preabinecuvântat și ne închinăm icoanei Tale făcătoare de minuni, pe Fiul Tău chemându-L: Aliluia.

Icos 7

Icoana ta Acatist, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, a făcut o nouă  minune cu Sfântul Sava al Serbiei arătându-i comoara care se afla lângă sfânta sa mănăstire. Iar după ce a găsit această comoară, Sfântul a făcut mănăstirea mai confortabilă, slăvind minunatul tău Ajutor:

Bucură-te, ajutătoare grabnică în nevoile noastre;

Bucură-te, dând mănăstirilor bunăstare în bani și în credință;

Bucură-te, că nu părăsești sfintele tale asezăminte;

Bucură-te, umplând mereu mănăstirile cu cele ce lipsesc;

Bucură-te, căci îi chemi la rugăciune pe credincioși;

Bucură-te, căci îi ajuți neobosit să se străduiască în evlavie;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 8

Văzând minunile făcute de icoana ta, Maica lui Dumnezeu, ne minunăm și te lăudăm cu umilință, iar călugării mănăstirii Hilandar mărind icoana Ta Acatist îi mulțumesc Domnului: Aliluia.

Icos 8

Întreaga lume este îmbrățișată de dragostea Ta prin icoana Ta cea mult iubită. Tu, ca și Fiul Tău, nu vrei moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii. Pentru o astfel de milă, strigăm către Tine:

Bucură-te, pedepsind vremelnic și milostivind veșnic;

Bucură-te, învățându-ne adevărata pocăință;

Bucură-te, că nu ne lași pradă ispitelor;

Bucură-te, întâlnindu-ne cu bucurie cu Tine în locuințele cerești;

Bucură-te, cea ce ne arăți adevărul mântuirii;

Bucură-te, că ne ferești de calea distrugerii;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 9

Pentru toate îndurările și darurile Tale inimile noastre te laudă în permanență pe Tine, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Fii-ne mijlocitoare la Fiul Tău în ziua Judecății de Apoi, cerând iertare prin rugăciunile tale pentru păcătele noastre, iar noi îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9

Te rugăm privește spre noi si spre multele noastre rugăciuni, Maica Domnului, iar noi îți lăudăm chipul cel dulce, și te chemăm:

Bucură-te, dezvăluind tainele voii lui Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, înduioșând cu milostivire mânia Lui cea dreaptă;

Bucură-te, luminându-ne cu razele minunilor Sale;

Bucură-te, căci acoperi văduvele și orfanii cu acoperământul Tău;

Bucură-te, frumusețe dumnezeiască strălucitoare;

Bucură-te, bunătatea dumnezeiască înțeleaptă;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 10

Căutând mântuirea, cădem la mijlocirea Ta milostivă, Maica Domnului, și cinstim icoanele Tale făcătoare de minuni cu evlavie și credință. Amintindu-ne de nenumăratele tale minuni, strigăm către Atotputernicul Dumnezeu: Aliluia.

Icos 10

Ești un zid de neînvins pentru toți oamenii, Preasfântă Fecioară. Ne ștergi lacrimile, dând pace sufletelor noastre chinuite. Nu ne lăsa în vremurile încercărilor grele, întărindu-ne puterea duhovnicească și fizică prin harul Tău. Te rugăm să ne auzi strigarea:

Bucură-te, căci nu ne lași pe pământ;

Bucură-te, întinzând mâna de ajutor tuturor celor care te cheamă;

Bucură-te, cea care ne ajuți la Judecata lui Dumnezeu;

Bucură-te, întărindu-ne în necazuri;

Bucură-te, căci ne arăți taine duhovnicești;

Bucură-te, cea ce ne îndrumi pe calea mântuirii;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 11

Noi, slujitorii Tăi, îți înălțăm cântare de laudă în fața icoanelor tale, Maica Domnului. Nu ne disprețui, Doamna Atot-Milostivă, ci fii bine ascultătoare, iar noi închinându-ne Icoanei Tale pline de har cu credință și evlavie Îl lăudăm pe Fiul Tău: Aliluia.

Icos 11

Razele luminoase ale minunilor Tale, Preasfântă Fecioară, ne luminează sufletele cu har, scoțându-ne din negura păcatelor. Noi, cu dragoste Te cinstim ca Maică a Fiului lui Dumnezeu și a întregului neam creștin, strigând către Tine:

Bucură-te, precum Domnul este cu Tine și Tu ești cu noi;

Bucură-te, că Sfânta Ta Protecție s-a răspândit peste noi;

Bucură-te, că rămâi floare nepieritoare;

Bucură-te, căci din tine s-a născut Hristos dătărul de viață veșnică;

Bucură-te, căci aduci mireasmă bună sufletelor noastre;

Bucură-te, căci ești zidul neînfrânt ce ne protejează de furtunile vieții de zi cu zi;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 12

Harul divin curge în icoanele Tale făcătoare de minuni, Preasfântă Fecioară. Nu ne lăsa cu mijlocirea Ta miraculoasă nici la Judecata de Apoi a Fiului Tău, să primim iertare de la Domnul, pentru ca în slava Raiului să-L vedem pe Hristos Dumnezeul nostru și să-I cântăm: Aliluia.

Icos 12

Cântând cântări de laudă și mulțumire Ție, O Fecioară atotcântătoare, Te lăudăm ca Mijlocitoare neclintită pentru noi, păcătoșii, și ne închinăm cu dragoste, căci credem că te rogi pentru noi înaintea Domnului cerându-I mântuirea și viața veșnică, iar noi strigăm către Tine:

Bucură-te, unindu-l pe om cu pe Dumnezeu;

Bucură-te, cea ce lupți pentru mântuirea omenească;

Bucură-te, împodobind inimile credincioșilor cu florile rugăciunii;

Bucură-te, acoperindu-ne cu dragoste de mamă;

Bucură-te, apărându-ne de războiul cel dintre noi și de dușmănia cu lumea;

Bucură-te, ajutându-ne mereu cu intenții bune;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 13

O, mamă atotcântată, Împărăteasă cerească, Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, primește cu milostivire acest cântec acatist, mântuiește-ne de orice nenorocire, boală și moarte subită și așa cum bătrânul călugăr al lui Dumnezeu a strigat către Tine: „Bucură-te!” la fel strigă și tu către noi: „Bucurați-vă, copii ai lui Dumnezeu!”, ca noi fiind binecuvântați de această bucurie să înălțăm cântarea vesnică Fiului Tău și Dumnezeului nostru: Aliluia. Aliluia. Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori).

Icos 1

Călugărul cel binecuvântat de Dumnezeu ce viețuia în Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Zografu, își petrecea viața în fața icoanei Maicii Domnului Prevestitoarea aflată în chilia lui, citind de mai multe ori pe zi Acatistul Maicii Domnului, spunându-i tot mereu Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: ”Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”. Într-o zi binecuvântată, când latinii cruciați se îndreptau cu gânduri rele spre mănăstire vrând să îi ucidă pe călugări, acesta auzi o voce din icoană: „Bucură-te și tu, bătrânule!”. Ascultând această voce minunată a Împărătesei Cerului, împreună cu evlaviosul călugăr bătrân Îi cântăm Maicii Domnului:

Bucură-te, Mireasa Domnului;

Bucură-te, că în sfântul templu ai fost crescută în puritatea îngerilor;

Bucură-te, Maică Născătoare a Mântuitorului lumii, prorocită de profeți;

Bucură-te, cea ce ai fost răsplătită cu Nașterea Fiului lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ne-ai adus bucuria izbăvirii de la moartea veșnică prin nașterea Fiului tău Prea Slăvit;

Bucură-te, că ești Mama întregului neam creștinesc;

Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Condacul 1

Celei alese de Împăratul cel veșnic Dumnezeu pentru mântuirea familiei creștine, Stăpânei cerului și a pământului, atotputernicei noastre mijlocitoare Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu dragoste și evlavie îi aducem această cântare acatist: Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, bucurie duhovnicească fără sfârșit!

Rugăciune:

O, Prea Frumoasă și mai  Înaltă dintre toate făpturile, Impărăteasa Cerului și a pământului Maica Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ne închinăm Ție și înaintea sfintei și prea cinstitei tale icoane, si a minunatelor ei minuni! Ne rugăm cu smerenie Ție, atotputernica apărătoare a familiei noastre, MIjlocitoare, să ne binecuvîntezi cu îndurarea Ta și să împlinești cererile noastre aduse Ție, ca o Mamă bună cu inimă caldă.

Prin harul Tău sfințește-ne sufletul și nu îndepărta acopământul Tău sub care să rămânem pe vecie, fiindu-ne zid de apărare de toate necazurile și nenorocirile, de orice dușman și ispită, și de toate uneltirile rele ale vrăjmașului. Umple-ne sufletele cu mireasma harului Tău, lăsă-ne inima să se bucure, căci nu este nimeni în această lume care să ne fie mai dragă și mai frumoasă, Preasfântă Fecioară! Ești bogăția noastră, ești comoara noastră, ești speranța și protecția noastră!

Către Tine alergăm din durerile noastre pentru a primi mângâiere. O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nu înceta să te rogi pentru noi, nevrednicii slujitorii Tăi, care Te slăvim și te cinstim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Bibliografie

https://doxologia.ro
https://preasfantafecioaramaria
https://ganduridinortodoxie
https://www.munteleathos.ro
https://ro.wikipedia.org
https://doxologia.ro

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact