Sfântul Efrem cel Nou - 5 mai

Trimite acest articol mai departe!

Sfântul Efrem cel Nou, Mare Mucenic, Mare Tămăduitor, Grabnic Ajutător întru toate nevoile și Mare Făcător de minuni, i-a urmat lui Hristos cu  râvnă dumnezeiască, lepădând toată frumusețea cea trecătoare a acestei lumi și curățindu-și sufletul și trupul de patimile cele stricătoare, s-a făcut vrednic de a fi locaș al Preasfintei Treimi.

Fragment din Evanghelia zilei Ioan, Cap. I, 1

"La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul."

Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.”

Locație

Moaștele întregi ale Sfântului Efrem cel Nou

Cea mai mare parte a moaștelor Sfântului Efrem cel Nou  se află în biserica centrală a Mănăstirii Buna Vestire (cunoscută și sub numele de "Mănăstirea Sfântul Efrem") din localitatea Nea Makri, regiunea Attica din Grecia (în nord-estul Atenei), mănăstire zidită pe locul numit "Colina Neprihăniților".

Acest lăcaș  a fost mănăstire de călugări în vremea Sfântului Efrem cel Nou, fiind distrusă de cotropitorii păgâni.  Abia în secolul 20 vechea mănăstire a fost reconstruită, fiind slujită după refacere  de către maici.

Pentru a ajunge la această mănăstire, se merge din Piața Centrală a orașului Nea Makri pe strada Sfânta Parascheva aproximativ 3 kilometri spre vestul orașului.

În jurul dudului pe care se presupune că Sfântul Efrem a suferit martiriul, s-a ridicat un paraclis. Acest dud există și în zilele noastre.
Locatia-Google maps

Moaștele Sfântului Efrem cel Nou în România

Fragmente din moaștele Sfântului Efrem cel Nou,  se găsesc la un număr impresionant de  locașe de cult din România, printre care: Patriarhia Română, la Reşedinţa Patriarhală,  Mănăstirea Radu Vodă-București, Biserica Adormirea Maicii Domnului-Piața Sfatului din Brașov, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezatorul-Cenad, Timiș.

Lista completă a așezămintelor de cult unde credincioșii se pot ruga la fragmente din moaștele Sfântului Efrem cel Nou, sau la veșmintele care le-au acoperit, este prezentată pe larg la sfârșitul acestui articol.

Canonizare

Sfântul Efrem cel Nou a fost întâi canonizat de Biserica Ortodoxă Greacă în anul 1998, urmată de alte biserici ortodoxe.

Astfel, pe 2 mai 2011, Sfântul Sinod al Patriarhiei de la Constantinopol l-a canonizat pe Sfântul Sfințit Mucenic Efrem cel Nou. În același an 2011, în luna decembrie, Sfântul Efrem a fost introdus în rândul sfinților cinstiți de Biserica Ortodoxă Rusă.

În Calendarul Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Mucenic Efrem cel Nou a fost trecut cu ziua de prăznuire la 5 mai prin hotărârea ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 22 mai 2014.

Viața sfântului și mai ales patimile sale, este cunoscută datorită unor serii de revelații avute de o călugăriță  în cursul anului 1950. Deși nu există documente istorice care să verifice cele relatate, datorită numeroaselor minuni săvârșite și mărturisirilor creștinilor ortodocși, aceasta nu a constituit un impediment în procesul de canonizare și recunoaștere a sfântului ca atare.

Acest caz este unul de excepție pentru bisericile ortodoxe, fiind o mărturie pentru modul în care Sfântul Efrem cel Nou s-a impus în viața credincioșilor ortodocși din timpurile noastre, deși au trecut mai bine de 500 de ani de la moartea sa martirică, până la descoperirea sa.

Prăznuire

Sfântul Efrem cel Nou, este sărbătorit de două ori pe an, respectiv pe data de 5 mai (ziua adormirii sale întru Domnul, în urma chinurilor cumplite suferite ca Mare Mucenic) și pe data de 3 ianuarie (ziua aflării, prin revelație dumnezeiască, a sfintelor sale moaște).

Oficierea Sf. Liturghii de Sf. Efrem cel Nou la Mănăstirea Nea Makri

Viaț

Copilăria și viața monahală

Sfântul Efrem cel Nou, s-a născut în Grecia la Trikala din Thesalonic, pe data de 14 septembrie 1384, de ziua Înălțării Sfintei Cruci. Sfântul a primind la botez numele de Konstantinos Morphes, ca semn și nădejde îndreptată spre Sfântul Împărat Constantin.

Sfântul Efrem a rămas orfan de tată încă de mic copil, așa încât, el împreună cu ceilalți 6 frați ai săi au fost îngrijiți numai de mama sa, o femeie evlavioasă.

În anul 1393, imperiul Bizantin a pierdut regiunea Thessalia în favoarea otomanilor.

Astfel,  începând cu anul 1395, în Thesalonic au început “recrutările” de noi soldați pentru armata turcă. Aceștia luau cu sila din familiile lor copiii și tinerii creștini între 14 și 20 de ani, înrolându-i în oastea ienicerilor, unde erau crescuți într-un regim militar și îndoctrinați cu credința islamică , devenind astfel soldați ai  Imperiului Otoman.

În fața riscului iminent de a fi recrutat cu sila de turci, cu binecuvântarea mamei sale, tânărul Konstantinos a plecat la  Mănăstirea Buna Vestire de pe Muntele Neprihăniților.

Acolo viitorul sfânt a  fost tuns în monahism, unde  a primit numele de Efrem, nume care  își are originea în evreiescul Efraim, care înseamnă: „Dumnezeu m-a făcut roditor în pământul suferinței mele” (Facerea 41, 52).

În această mănăstire Efrem s-a nevoit să urmeze lui Hristos mai bine de 27 de ani prin viețuire curată, blândețe și smerenie, trecând prin mari nevoințe pustnicești. După ce a împlinit 30 de ani, monahul Efrem  a primit marele dar al preoției.

În anul 1424, otomanii ocupând regiunea Attica, au atacat și mănăstirea în care viețuia sfântul, tăind capetele tuturor călugărilor. Însă Sfântul Efrem cel Nou a scapăt  nevătămat, deoarece se afla într-o peșteră pustnicească în care obișnuia să se nevoiască.

În anul următor, păgânii au atacat din nou mănăstirea, prinzându-l de această dată și pe Sfântul Efrem. Astfel, pe  14 septembrie 1425, de ziua Sfintei Cruci, tocmai când sfântul împlinea vârsta de 41 de ani, acesta a fost luat în robie, începându-și  urcușul mucenicesc.

Patimile și martiriul

Rămânând netulburat și luminos prin rugăciune și credință, sfântul a fost torturat în mod cumplit de turci, chiar în curtea mănăstitii în care se nevoise atâția ani. Apoi turcii l-au închis într-o cămăruță mică, fară hrană sau apă, bătându-l în fiecare zi și sperând că-l vor birui și se va lepăda de Hristos pentru a de deveni musulman.

Vreme de mai 8 luni și jumătate, Sfântul Efrem a îndurat chinuri și torturi groaznice. Când turcii au înțeles că, orice ar face, sfântul va rămâne credincios lui Hristos, au hotărât să-l omoare la praznicul Învierii, spre mai multa batjocorire a creștinătății.

Pătimirile suferite de Sfântul Efrem cel Nou, au fost descoperite în chip dumnezeiesc prima dată Monahiei Macaria Desipri în 1950, iar mai apoi și altor credincioși din Grecia.

Sfântul Efrem cel Nou li s-a arătat acestor oameni uneori în mod real, iar alte ori s-a arătat în vis, pentru a-i îmbărbăta și pentru a le promite ajutorul său. Apoi Sfântul Efrem le-a dezvăluit o parte din chinurile cumplite pe care le-a suferit pentru că și-a păstrat credință ortodoxă.

Din cele descoprite Maicii Macaria, aflăm că atunci când turcii l-au atârnat pe Sfântul Efrem de un dud, l-au bătut până l-au sleit de puteri.

Ca să îl trezească din starea de sfârșeală, au început să îi smulgă barba. Din pricina bătăilor, hainele sfântului erau numai zdrențe, iar trupul era acoperite de răni și sânge.

Priveliștea era cutremurătoare, dar cu toate acestea, îndrăcirea turcilor nu avea măsură. Atunci, unul dintre torționari a luat un cărbune aprins și, luându-și avânt, l-a înfipt cu putere în pântecele Sfântului Efrem.

Durerea era atât de mare, încât mintea omenească nu o poate cuprinde. Sângele curgea din pântece, însă turcii nu s-au oprit nici atunci. Din pricina suferinței, sfântul și-a pierdut puterea de a mai grăi, și s-a rugat Domnului în taină să îi ierte păcatele. Din gura lui au țâșnit sânge și salivă, iar pământul dimprejur era înroșit de sânge și de bucăți din trupul lui.

Gândidu-se că a murit, turcii l-au dat jos din dud, și au început să-l lovească cu picioarele. Întocmai ca și Mântuitorul a cărui moarte pe cruce a deschis drumul atâtor sfinți mucenici, Sfântul Efrem se ruga “O, Dumnzeule, nu ține seama de cuvintele acestor oameni, ci facă-se voia Ta, căci tu le-ai rânduit pe acestea!”

După o vreme, sfântul a deschis ochii și a grăit :”Doamne, în mâinile tale încredințez duhul meu”.

Astfel, pe data de 5 mai 1426, la ora 9 dimineața, a treia zi de Paști, Sfântul Efrem cel Nou și-a dat sufletul în mâinile Domnului.

Turcii au batjocorit și ciopârțit trupul sfântului. Mai tărziu rămășițele sale pământești au fost adunate și îngropate cu cinste de țăranii creștini de pe lângă mănăstire.

Sfântul Efrem l-a slăvit pe Dumnezeu prin viața sa pustnicească și moartea sa martirică, iar Domnul l-a binecuvântat cu darul săvârșirii de minuni, pentru ca el să ne slujească pe noi, cei cu totul nevrednici.

Este un lucru dovedit că aceia care se închină Sfântului Efrem dobândesc grabnic ajutor.

Despre moaștele Sfântului Efrem cel Nou 

Descoperirea Moaștelor

După mai bine de 500 de ani, Dumnezeu a descoperit, pe data de 3 ianuarie 1950, moaștele pline de har ale Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou.

În acea vreme, în jurul anului 1945, Maica Macaria,  a ajuns pe locul ruinatei mănăstiri închinate Bunei Vestiri a Maicii Domnului, în care slujise si Sfântul Efrem.

Mormântul Maicii Macaria adormită în Domnul la data de 23 aprilie 1999, situat în incinta mănăstirii din Nea Makri, într-o zonă în care accesul este limitat 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, maica a zidit acolo o chilie, începând mai apoi să curețe molozul și să scoată la lumină ce  mai rămăsese în picioare din vechea mănăstire.

De fiecare dată când maica mergea printre mormanele de pietre, se gândea în sine la faptul că o mulțime de călugări cu viață sfântă au primit cununa muceniciei în acel loc și se ruga ca Domnul să-i descopere pe unul dintre sfinții care s-au nevoit acolo și care și-a dat viața pentru apărarea credinței ortodoxe.

Maica Macaria s-a rugat mult timp și, după o vreme, undeva la începutul anului 1950,

a auzit un glas care i-a spus: "Sapă acolo și vei afla ceea ce dorești." Si i s-a arătat în chip tainic un colț de pământ din pridvorul mănăstirii. Mai târziu, același glas a răsunat mai puternic și i-a poruncit: "Sapă acolo și vei afla ceea ce dorești!".

Într-o zi, stareța i-a spus unui muncitor, care ajuta la repararea mănăstirii, să sape în zona care i se arătase în revelația dumnezeiască. Dar omul nu a ascultat de maică și a săpat undeva mai departe de locul indicat de tainicul glas. După ce a încercat în 3-4 locuri și a dat de pietre de fiecare dată, muncitorul s-a întors la locul pe care i-l arătase maica la început și a început să sape nervos.

Maica l-a rugat să lucreze cu atenție, deoarece acolo putea fi îngropat cineva. Când a ajuns la o adâncime de circa 1,7 metri, muncitorul a descoperit craniul unui om și, în aceeași clipă, s-a răspândit împrejur o mireasmă de nespus. Muncitorul a amuțit, s-a îngălbenit la față și maica l-a rugat să o lase singură puțin.

Monahia a îngenuncheat cu evlavie și a îmbrățișat rămășițele sfântului, presimțindu-i adânc măreția martiriului. Sufletul ei s-a umplut de bucurie, deoarece aflase o mare comoară. Cu multă grijă, maica a îndepărtat pământul și a descoperit sfintele moaște întregi. Aceasta  și-a dat seama că este vorba de un preot, deoarece, dând la o parte pământul din dreptul mâinilor, maica a zărit marginile mânecii unei haine preoțești. Haina era foarte curată, nu avea nici cea mai mică urmă de praf; era cusută grosolan, având o cusătură precum cele din vremurile de demult, iar grosimea firului era mai mare de 1 milimetru.

Prima arătare a Sfântului Efrem cel Nou

În timp ce Macaria curăța moaștele de pământ, s-a înserat și a început să plouă, astfel că maica a lăsat moaștele într-o nișă deasupra mormântului și s-a dus să citească Vecernia. În timp ce maica se ruga singură în biserică, deodată, a auzit pași care veneau dinspre mormânt și care ajunseseră deja până la ușa bisericii.

Pașii erau puternici și hotărați, ca ai unui bărbat viguros. Paralizată de spaimă, Maica Macaria nu s-a întors și a auzit un glas spunându-i: "Până când mă vei lasa acolo? Și el, care mi-a pus capul așa ... !"

Dându-și seama că cel care s-a apropiat era sfântul pe care tocmai îl descoperise, maica s-a întors și l-a văzut. Sfântul era înalt de statură, cu ochi mici, rotunzi și cu ușoare riduri pe la colțuri. Barba sa era neagră și puțin ondulată. Purta îmbrăcăminte călugărească și în mâna stangă ținea o făclie foarte strălucitoare, iar cu mâna sa dreaptă binecuvânta.

Maica s-a umplut de bucurie, frica i-a dispărut și i-a spus sfântului: "Iartă-mă, mâine, îndată ce Dumnezeu va face să răsară zorii zilei, mă voi îngriji de tine." Sfântul s-a făcut imediat nevăzut.

Sfântul Efrem cel Nou și-a dezvăluit singur numele

A doua zi, Stareța Macaria a luat sfintele moaște, le-a curățat, le-a pus într-o firidă în Sfântul Altar și a aprins o candelă alături. În aceeași seară, maica l-a văzut în somn pe sfântul nou descoperit stând în picioare în biserică și ținând alături o icoană în mărime naturală, îmbrăcată în argint și lucrată de mână.

Lângă el se afla un policandru, sub care maica a aprins o lumânare de ceară curată. Sfântul i-a spus: "Îți mulțumesc mult! Mă numesc Efrem."

Așa se face că pe locul unde au fost descoperite sfintele moaște ale Sfântului Efrem cel Nou, a fost ridicata o mănăstire închinată marelui mucenic, având că stareță pe Maica Macaria, care a fost o adevărată pildă de credință și rugăciune, urmând pe cât i-a fost cu putință nevoirile pustnicești ale Sfântului Efrem.

Puterea moaștelor Sfântului Efrem cel Nou

Sunt tămăduitoare

Mulți oameni bolnavi care s-au atins de moaștele Sfântului Efrem cel Nou, sau care au fost însemnați în semnul Sfintei Cruci cu sfintele sale moaște, s-au vindecat complet, indiferent de ce boală sufereau. Aceștia s-au rugat cu lacrimi Sfântului Efrem și și-au pus toată nădejdea în el.

Unii au citit Acatistul Sfântului Efrem cel Nou și/sau Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou, alții i-au promis diferite daruri în schimbul vindecării, alții pur și simplu l-au rugat cu credință fierbinte și evlavie să-i însănătoșească, iar pentru unii oameni s-au rugat alții Sfântului Efrem, deoarece aceștia erau pe patul de moarte și nu se puteau ruga.

Sfântul Efrem a auzit rugăciunile acestor oameni și i-a vindecat grabnic de bolile de care sufereau. Astfel, mulți oameni s-au vindecat de: cancer, paralizie, orbire, amnezie gravă, dureri puternice de cap, iar alții s-au ridicat de pe patul de moarte.

Răspândesc bună mireasmă

Moaștele Sfântului Efrem cel Nou din Nea Makri răspândesc uneori bună mireasmă, pentru a le întări credința celor din jur, sau pentru a-și demonstra sfințenia. Astfel s-a întâmplat atunci când mănăstirea a fost vizitată de mitropolitul locului, care nu era convins de sfințenia Sfântului Efrem cel Nou.

Pentru a verifica dacă moaștele din racla sunt într-adevăr ale unui sfânt, mitropolitul și-a pus mitra pe racla cu sfintele moaște, zicandu-și: "Dacă este un sfânt, nu-i va placea să o pun acolo, dar o voi lasa, totuși, că să-mi dea un semn". Iar semnul a venit imediat, deoarece, la sfârșitul Sfintei Liturghii, din racla a început să izvorască în continuu mir sfințit, ca o paclă albă, groasă de 80 cm și lungă de 10 m, făcând rotocoale și răspândind o mireasmă de negrăit.

Monahia Makaria a mărturisit că racla sfântului a fost construită sub îndrumarea acestuia.

Epitrahilul și papucii cu care sunt îmbrăcate moaștele sfântului au fost donate de credincioși români, fiind lucrate manual, cu fir de aur. Sub acestea este și vechiul epitrahil făurit de monahia Makaria Desipri.

Minuni

“Voi face multe minuni” – i-a spus Sfântul Efrem Stareței Macaria când i s-a arătat nemijlocit. „Îi voi ajuta pe mulți înainte să vină suferințele, înainte să vină nenorocirile!”.

Sfântul Efrem cel Nou a adus atâta bucurie, alinare și înseninare în viețile oamenilor, încât pe drept cuvânt a ajuns astăzi foarte cunoscut în toată lumea ortodoxă.

El a venit mai aproape de noi, tocmai pentru a ne ajuta în lupta cu bolile care aduc atâta suferință în vremurile noastre: boli incurabile (cancer), infertilitate, boli mintale, depresii, dependente (droguri, alcool, etc).

Iată în continuare câteva din minunile săvârșite cu mijloacirea Sfântului Efrem cel Nou:

Mărturiile  unui monah

„O femeie din Giurgiu diagnosticată cu o formă de cancer în fază avansată, cerea zi și noapte izbăvire de boală Sfântului Ioan Rusul. La un moment dat, un preot i-a dăruit ulei sfințit de la candela Sfântului Efrem cel Nou și i-a spus că cei doi sfinți sunt prieteni, așa cum scrie și în Acatist, că în timpul vieții au făcut minuni împreună.

Femeia a început să se roage cu putere Sfântului Efrem cel Nou. În chip minunat i s-a arătat în vis și i-a spus: <O să te faci sănătoasă. Nu te îndoi>.

După această arătare, doamna respectivă și-a refăcut analizele. Nici urmă de cancer. Acum e un om sănătos, în deplinătatea puterilor”.

„În 2011, am fost acasă la Sfântul Efrem cel Nou, la Mănăstirea «Buna Vestire», aproape de localitatea Néa Makri, în Grecia.

Paraclisul construit în locul în care Sfântul Efrem cel Nou a suferit martiriul

Nu știam nimic despre el. Toți pelerinii din grup vorbeau despre minunile sale. În gândul meu judecam și mă întrebam de ce toți se roagă sfântului acestuia. Când am intrat în biserică, am văzut racla cu sfintele moaște în partea dreaptă. Nu m-am putut apropia. M-a pătruns până la inimă o stare de umilință, de pocăință. Am plâns și i-am cerut sfântului iertare că l-am judecat. Am stat vreun sfert de oră până m-am putut apropia de raclă, ­după ce tot grupul de credincioși s-a închinat. Am simțit atunci puterea lui, deși nu știam viața lui, nimic despre minunile lui, și din clipa aceea îi port un respect deosebit. A lucrat tainic la inimă și m-a mustrat pentru gândul meu de judecată”.

Numai un Sfânt

„Trecuseră deja mai mult de trei ani de când sufeream din pricina unei dureri îngrozitoare la un picior. Rana pe care o aveam producea puroi și din ea curgea sânge neîncetat. Am fost investigat de medici în multe spitale ale Montrealului… am suferit patru operații la acel picior, însa rana nu se vindeca nicicum.

Într-o seară l-am visat pe Sfântul Efrem stând de față dimpreună cu cei șapte ucenici ai săi. El mi-a cercetat piciorul bolnav. Din clipa aceea rana mi s-a închis și s-a prins. Numai un sfânt a putut să mă izbăvească de acea durere cumplită și de boala aceea înfricosatoare.”

FMontreal, 1983, Canada

 Vindecarea  paraliticului

Într-un an, un bolnav paralizat a cerut să participle la privegherea pentru praznicul Sfântului. Cu câteva ore înainte de începerea slujbei, ai săi l-au dus la mănăstire. Bolnavul plângea în biserică de ți se rupea inima și își mărturisea cu sinceritate păcatele.

– Iartă-mă, Sfântul meu Efrem, e vina mea. Sufăr pentru păcatele mele. Ai milă de mine și redă-mi sănătatea. I s-a spus să tacă, dar el striga și mai tare:

– Sfinte al lui Dumnezeu, fie-ți milă de mine și de copiii mei!

Când a sosit momentul ca să se mergă la mormânt pentru a se cânta slujba litiei, în vreme ce erau purtate sfintele moaște și alaiul ieșea din biserică în direcția mormântului Sfântului, bolnavul striga încă și mai tare.

Și deodată cei prezenți l-au văzut ridicandu-se brusc, fară ajutor, făcându-și semnul Sfintei Cruci, însoțind procesiunea până la mormânt.

Ce mare minune! Mergea singur!

Casa în care locuia acel om era situată pe o culme înaltă, iar el cobora de atunci adesea până unde îl ducea nevoia, devenind un mărturisitor al minunilor lui Dumnezeu. El zicea:

– Priviți-mă, voi, care mă știați paralizat! Acum mă vedeți stând pe picioarele mele.

Aveți credință și dați slavă lui Dumnezeu.

Sfântul Efrem cel Nou a vindecat epilepsia

Despre minunile mari pe care le săvârșește Sfântul Efrem cel Nou a auzit și o doamnă din America, care suferea de boală incurabilă numită epilepsie. Având o credință puternică, această doamnă și-a pus toată nădejdea în Sfântul Efrem cel Nou și a trimis la Mănăstirea sa din Nea Makri o haină de-a ei, rugându-le într-o scrisoare pe maici să o atingă de icoana Sfântului Efrem și să facă asupra ei Semnul Sfintei Cruci cu sfintele sale Moaște.

Stareța Macaria de la Mănăstirea Sfântului Efrem a mărturisit că, atunci când a atins haina de icoana Sfântului Efrem cel Nou, acea icoană a scârțăit de 3 ori. Apoi maicile au trimis haina înapoi în America.

În clipa în care doamna din America a îmbrăcat haina primită din Grecia, boala ei (epilepsia) a încetat !!! Plină de recunoștință, când a văzut că s-a tămăduit, doamna a venit tocmai din America în Grecia, la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou - MARELE MUCENIC din Nea Makri - pentru a mulțumi sfântului pentru marea binefacere pe care a primit-o de la el.

Eliberarea întemnițatului

“Numele meu este T. M. în prezent locuiesc în Suedia, deși sunt grec de origine.

Cu doisprezece ani în urmă am fost învinuit de o crimă pe care nu am săvârșit-o și am fost condamnat la trei ani de închisoare. M-au închis într-o celulă întunecoasa, în care am stat vreme de cinci luni, așteptând judecarea recursului, care a fost stabilit pentru ziua de vineri, 18 decembrie a anului 1981.

În noaptea dinspre joi spre vineri m-am trezit pe neașteptate pe la ora trei, am tresărit și, fară să fi reușit măcar să-mi dau seama că deja nu mai dormeam, am sărit în picioare. Înaintea mea stătea un om și îmi zâmbea. El era desculț, îmbrăcat într-o haină albă, înalt și slab, având o barbă deasă și capul neacoperit, iar ochii săi erau albaștri, senini și blânzi.

Eu l-am întrebat în suedeză:

– Cine ești? El mi-a zâmbit din nou și mi-a răspuns în limba greacă:

– Mâine la judecată vei fi eliberat.

Atunci eu am repetat:

– Cine ești? De unde știi aceasta?

Iar el mi-a zis din nou cu un surâs pe buze:

– Mâine vei fi în libertate.

Fiind copleșit de uimire, eu m-am întors să văd dacă era deschisă ușa. Aceasta era zăvorâtă. Atunci mi-am îndreptat iarăși privirea către oaspetele meu și în clipa aceea s-a petrecut un lucru pe care nu voi putea să-l uit până la sfârșitul zilelor mele: silueta acestui om s-a ridicat în colțul cel de sus al celulei și acolo a dispărut. Eram încredințat că am devenit martorul unei minuni pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos. Apoi, după ce m-am însemnat cu semnul Crucii, am adormit.

În dimineața următoare am fost dus la tribunal. Acolo am petrecut câteva ceasuri și iată că, în cele din  urma, judecătorul s-a ridicat și a rostit:

– Sunteți liber.

Eu am căzut în genunchi, mi-am făcut semnul Sfintei Cruci, apoi am ieșit din clădirea Curții de Apel. I-am sunat pe părinți ca să le spun că am fost eliberat. Spre marea mea uimire, ei știau deja despre aceasta. „Cum? Cum ați aflat?” – am exclamat eu atunci. Ei mi-au răspuns că le-a vestit despre aceasta sora mea, care se rugase în ajun Preacuviosului Efrem în Mănăstirea de la Nea Makri.

Am sunat-o pe sora mea. Ea mi-a istorisit cum a mers joi seara la mănăstirea Sfântului Efrem ca să se roage pentru mine; acolo, în timp ce se ruga ea a simțit că Sfântul Efrem a auzit-o și eu voi fi eliberat. Atunci i-a sunat pe părinți și le-a povestit despre aceasta, despre evenimentul care avea să se întample abia în ziua următoare. Lucrul acesta a fost cu atât mai uimitor, cu cât nici unul dintre ei nu cunoștea data în care avea să aibă loc judecarea recursului.

Cu câteva zile mai târziu sora mea mi-a trimis prin poștă o icoană cu chipul Sfântului Efrem și o carte despre dânsul. L-am recunoscut îndată în icoană pe oaspetele meu cel învăluit în taină. În scurt timp am ajuns în Grecia și am mers de îndată la Mănăstirea sa ca să-i mulțumesc Sfântului pentru mila pe care mi-a trimis-o Dumnezeu printr-însul.”

M.,Stockholm, 1981, Suedia

Salvarea din comă datorată consumului de droguri

Grabnic Ajutător în toate nevoile, Sfântul Efrem cel Nou, cât mai ales ca SALVATOR al celor DEZNĂDĂJDUIȚI - mai ales al celor care vor să se sinucidă - și OCROTITOR al celor DEPENDENȚI de DROGURI.

Acțiunea binefăcătoare a Marelui Mucenic din Nea Makri s-a răsfrânt și asupra unui tânăr american, care, în anii '90, se afla într-o situație disperată: consuma din abundență droguri, nu avea viață de familie stabilă, nici educație religioasă și se îndrepta astfel către o grabnică nenorocire.

Acestui tânăr i s-a arătat într-o noapte necuratul (adică diavolul) în chipul unui om bătrân și urât, și i-a spus:

-Eu sunt prietenul tău și vreau să ne întâlnim ca să mă cunoști.

Necuratul l-a sfătuit apoi pe bietul tânăr să se urce la volanul mașinii sale și să conducă cât poate de repede pe un anumit drum, până la o întorsătură situată la marginea unei râpi adânci. Tânărul a făcut întocmai, dar, când a ajuns aproape de râpă, a reușit să apese frană în ultima clipă, evitând astfel prăbușirea. Apoi s-a întors acasă tremurând de spaimă.

Două nopți mai târziu, bătrânul cel hidos - care era de fapt necuratul - i s-a arătat din nou și, înverșunat și plin de mânie, i-a poruncit:

-Sunt foarte dezamăgit că nu ne-am întâlnit. Urcă-te din nou la volan și să conduci cât poți de repede, dar de data aceasta să nu mai frânezi.

În mod ciudat, tânărul s-a simțit silit să facă ceea ce i s-a cerut. Urcându-se din nou la volan, tânărul s-a dus cu viteză maximă drept în râpă. Deși mașina sa a fost distrusă, tânărul a scapăt în mod miraculos, doar cu niste zgârieturi și contuzii și cu un șoc puternic.

La câteva săptămâni după ce a ieșit din spital, necuratul i s-a arătat din nou în chipul bătrânului hidos și i-a spus:

-Sunt supărat pe tine că nu ți-ai ținut promisiunea. La noapte însă ne vom întâlni sigur! Pune în seringă o doză dublă de drog.

Tânărul s-a simțit iarăși nevoit să asculte porunca și a intrat astfel în comă, datorită supradozei. Fiind dus la spital, medicii i-au spus familiei că este posibil să nu supraviețuiască, și, chiar dacă va supraviețui, va fi într-o stare de semi-conștiență. Nu i s-a acordat nicio șansă de însănătoșire.

În ciuda pronosticului nefericit dat de medici, după două săptămâni tânărul s-a trezit pe deplin conștient și le-a mărturisit celor din jur că văzuse un om care semana foarte tare cu un monah luminos. Acest om venise la el și îi spusese:

-M-am rugat pentru tine... Dumnezeu ți-a mai dat o șansă. Vei trăi, dar trebuie să-ți îndrepți viața. Vei merge în Grecia să vizitezi locul unde se odihnesc oasele mele, pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu că ai fost salvat. Numele meu este EFREM.

Nu o dată am fost ajutată de bunul Sfânt Efrem

“Nu o dată am fost ajutată de bunul Sfânt Efrem, însă i-am promis, după ultima situație în care aveam nevoie de lămuriri, că voi da și eu mărturie.

Mă rugam cu vorbele mele pentru un răspuns. Aveam nevoie să știu în ce direcție să o apuc legat de o persoană care a apărut în viața mea; dacă să fac ceva în această privință sau să mă opresc. M-am rugat pentru un răspuns clar și rapid, iar când am terminat de gândit aceste cuvinte, primesc un mesaj de la o prietenă, legat exact de această situație. Mesajul ei era mai mult decât clar, era întocmai răspunsul la dilema mea, deși pe ea nu o întrebasem aceste lucruri, pur și simplu așa a simțit să îmi spună. Mi-a fost foarte limpede că rugăciunea mea fusese ascultată imediat!

Sfântul Efrem este întotdeauna în viața mea și mă asigură de acest lucru apărând constant în locuri în care ajung: intru într-o biserică și icoana lui mă așteaptă acolo, merg pe stradă și văd brusc o carte de rugăciuni adresate Sfântului, mă rog și îi simt prezența efectiv lângă mine, chiar dacă niciodată nu l-am văzut în vis, îmi răspunde cu dragoste la orice rugăciune, de regulă în scurt timp.

Stând alături Sfântul Nectarie, Sfântul Spiridon, Sfânta Xenia din Petersburg și mulți alți sfinți care se roagă pentru noi împreună cu Maica Domnului, Sfântul Efrem cel Nou este prietenul de nădejde al tuturor, la care îmi îndrum cu drag familia și prietenii să apeleze mereu! I-am simțit dragostea!

Vă doresc să vă lăsați în grija sa și să aveți încredere că vă iubește!”

Aida, 2022

Nu mă mai doare nimic

„Mă durea foarte tare un picior și nici un medic, de nici un fel de specialitate, nu mă putea ajuta cu nimic. Starea mea se înrăutătea progresiv și s-a ajuns până acolo că din pricina durerilor nesuferite nu mă mai puteam ridica în picioare. Cei din familia mea au hotărât să mă ducă la Atena pentru a mă interna în spital, unde urmau să mi se facă investigațiile necesare și să mi se prescrie un tratament.

Îndată ce am ajuns la Atena, i-am rugat pe ai mei că, mai întai de toate, să mă ducă la Mănăstirea Sfântului Efrem și abia mai apoi la doctor. Ei îmi spuneau cu toții:

– Să mergem pentru început la medic, iar după aceea la sfântul.

Însă eu am stăruit asupra hotărârii mele și ei m-au dus, totuși, la mănăstire la Sfântul Efrem, Făcătorul de minuni.

Cum să vă redau, cum să vă transmit acele simțiri pe care le-am trăit atunci când maica stareță a făcut semnul Crucii asupra capului meu cu sfintele moaște ale Marelui Mucenic Efrem?! În clipa aceea au încetat durerile cele nesuferite și eu am zis către ai mei:

– Ascultați-mă, pe mine nu mă mai doare nimic!

– Dar este oare cu putință una ca asta?

– Da, pe mine nu mă mai doare absolut nimic!

Acum merg singură, fară ajutorul altora, fiind în stare să urc și să cobor scările ușor.

Îți mulțumesc ție din adâncul sufletului meu, Sfinte Efrem, Facatorule de minuni! Eu, cea nevrednica, îți voi fi recunoscătoare până la sfârșitul vieții mele.”

Polixenia Z., Licaonia, 1982, Grecia

Bunătatea Sfântului Efrem cel Nou

“Aș vrea să mărturisesc și eu bunătatea acestui Sfânt Efrem căruia îi mulțumesc lui Dumnezeu că a intrat în viața mea .

L-am cunoscut pe Sfântul Efrem în iulie când citeam din întâmplare acatistul Sfântului Nectarie. Mă rugam pentru a reuși să avem un copil și acesta mi-a spus în vis că în august va venii și copilul.

Nu mică mi-a fost mirarea când am aflat în august că sunt însărcinată și mi-a fost trimis mult doritul dar.

Cu alte ocazii, m-am rugat Bunului Sfânt Efrem pentru ajutor în dobândirea unui servici, ori pentru acte și pentru îndepărtarea unor dureri și mi-a venit în ajutor. De aceea am și decis ca fiul meu să poarte numele de Efrem în cinstea acestul sfânt minunat, care de fiecare dată mi-a răspuns rugăciunilor.

Vă îndemn pe toți să vă rugați cu credință și dragoste acestui mare sfânt și acesta o să vă răspundă negreșit. Sfântul Efrem cel Nou îți mulțumesc din inima!”

Cristina, 2016

Licoarea tămăduitoare

“Vreme de zece ani am suferit de astm alergic. Căutându-mi vindecarea, am umblat prin toate spitalele prin care a fost cu putință, dar nicăieri nu m-au putut ajuta. Doctorii mi-au spus că nu mă voi vindeca niciodată. Am mers pentru a face un tratament chiar și în Bulgaria, însă nici acolo nu mi-au putut fi de nici un ajutor. Ajunsesem să beau pastilele doar așa, ca să mă consolez cumva. Starea în care mă găseam era foarte gravă.

Fară oxigen curat, nu puteam nici să dorm, nici să respir liber. Nu puteam nici măcar să beau puțină apă, nici rece, nici caldă. Eram într-o stare dezastruoasă.

Auzind despre mulțimea minunilor săvârșite de Sfântul Efrem, am alergat îndată să mă închin la moaștele sale și să mă rog lui pentru tamăduire.

Era o zi de joi, în 23 ianuarie, anul 1983, când eu, dimpreună cu toată familia mea, am vizitat pentru a doua oară binecuvântata mănăstire. Ne-am închinat Sfântului Efrem și eu, cu lacrimi fierbinți și multă credință, din adâncul cel mai tainic al sufletului meu, l-am rugat să facă în așa fel încât aghiazma lui să devină pentru mine licoare aducătoare de tămăduire.

Și iată că s-a întamplat o minune! Din ziua în care am luat și am băut din apa ce fusese sfințită la mănăstire, m-am vindecat de boala mea și acum îl slăvesc pe Dumnezeu și pe Sfântul Lui, Marele Mucenic și Făcător de minuni Efrem, pentru darul Său cel neprețuit.

Îți mulțumesc, Sfinte al meu Efrem, din toată inima și te rog să fii pururea alături de noi, făcându-te nouă mijlocitor și ajutător întru toate nevoile.”

Roaba ta Stamatina H., Atena, 1983, Grecia 

Ajutorul Sfântului Efrem cel Nou – zămislirea fetiței noastre!

“Încep prin a mărturisi ajutorul Sfantului Efrem cel Nou încă dinainte de a-mi cunoaște soția și a ma căsători. M-a ajutat în lupta cu anumite patimi de fiecare dată când i-am cerut ajutorul, și mult m-am mângâiat și întărit rugăciunile rânduite către acest mare sfânt!

Dar cel mai important ajutor, deși uneori am fost mai necredincios și sceptic, este o minune recentă.

De la începutul căsniciei ne-am dorit un copil și am văzut ca întârzie să apară, astfel la sfatul părintelui duhovnic am săvârșit acatistul Sfântului 40 de zile. După am am mai săvârșit încă o dată acatistul Sfântului Efrem și minunea s-a întâmplat! Așteptăm o fetiță, care e deja pe drum, poate în noapte asta sau mâine va veni pe lume cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mijlocirea Sfantului Efrem cel Nou!

Am ținut sa fac vestit ajutorul Sfantului Efrem deoarece i-am promis ca o fac publică până nu se naște, deși am amânat și nu m-am ținut de cuvânt!

Mulțumesc Sfinte Efrem ce Nou, Maicii Domnului și Milostivului Dumnezeu pentru toate binefacerile! “

V, 2022

Vindecător al bolilor de inima

O doamnă din Atena a relatat maicilor de la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou cum MARELE MUCENIC din Nea Makri a vindecat-o pe mama ei care era grav bolnavă de inimă.

Această doamnă a mers la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou din Nea Makri și l-a rugat fierbinte pe Sfântul Efrem cel Nou să-i vindece mama. La două zile după vizita făcută la mănăstire, starea de sănătate a bolnavei s-a îmbunătățit considerabil, iar analizele făcute ulterior au confirmarea vindecarea completă.

După această minune, doamna a mers împreună cu părinții săi la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou, ca să-i mulțumească Marelui Mucenic pentru ajutorul primit. În timp ce vorbea cu stareța mănăstirii, doamna a simțit o mireasmă foarte puternică.

Ajutorul la testare

„Aș vrea să vă împărtășesc una din binecuvântările Sfântului Efrem cel Nou.

Prin rugăciune și citind acatistului Sfântului Efrem, m-a ajutat la o testare psihologică foarte grea, unde au căzut foarte mulți candidați.

Cu o seara înainte m-am uitat pe un test psihologic și l-am rezolvat și a doua zi fix același test mi-a căzut, și am avut și un interviu la final cu o întrebare pe care mi-o pusesem cu o seara înainte, astfel aratand ca sunt foarte pregătită de acest test. Astăzi am aflat ca sunt apta la acest test.

Mulțumesc din suflet Sfântului Efrem pentru toate minunile pe care mi le da in viața. Dumnezeu sa ne binecuvânteze pe toți, cu credință reușim orice!”

Sandra, 2022

Tămăduirea de cancer la sân si stomac

O altă mare minune săvârșită de Sfântul Efrem cel Nou, este descrisă de Arhimandritul Țitos Bouriyakis din Halandari (Grecia).

Arhimandritul relatează - într-o scrisoare pe care a trimis-o la Mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou din Nea Makri (pe 3 noiembrie 1980) - despre sora lui care suferea de înspăimântătoarea boală a cancerului de 5 ani și din această cauză a fost operată la piept. Dar sora Arhimandritului avea și o umflatură mare la pântece de câțiva ani. Timp de 5 ani de zile, bolnava a purtat un brâu, la recomandarea medicilor.

Pe data de 23 aprilie, acea doamnă a fost binecuvântată cu sfintele moaște ale Sfântului Efrem cel Nou și, imediat, umflătura a dispărut; la fel au dispărut și semnele vizibile ale cancerului de la piept. Biopsia făcută ulterior a confirmat vindecarea de cancer.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

 “O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, Împreună-locuitorule cu sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-i strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!”

Evanghelia zilei Ioan, Cap. I, 1-17

 1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
 2. Acesta era întru început la Dumnezeu.
 3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
 4. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
 5. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
 6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
 7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.
 8. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină.
 9. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
 10. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
 11. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
 12. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,
 13. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.
 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
 15. Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era.
 16. Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har peste har.
 17. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.

Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

Condacul 1

Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Icosul 1

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, preafericit te numim și îți strigăm ție:
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie
Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței
Bucură-te, rana și surparea necredinței
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 2-lea

Viața ta sfântă și sfârșitul preafericit au fost neștiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moaște, Preafericite Efrem, te-ai făcut cunoscut până la marginile pământului, îndemnându-i pe toți să laude dumnezeiasca iconomie și să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Dobândind noi cunoștința dumnezeiască a vieții tale întru Domnul, prin arătarea sfintelor tale oseminte, lăudăm pe Cel care te-a proslăvit prin mulțime mare de minuni, Preafericite Efrem. Prin ele, tu dăruiești mângâiere celor care îți cântă cu umilință:
Bucură-te, că lui Hristos-Dumnezeu Îi ești slujitor
Bucură-te, că al luminii nematerialnice ești văzător
Bucură-te, următor plin de sârg al nevoinței pustnicești
Bucură-te, fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești
Bucură-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiască insuflare
Bucură-te, floare sfântă răspândind tainică înmiresmare
Bucură-te, înțelepte care ai lepădat deșertăciunea cea lumească
Bucură-te, căci în chip tainic ai văzut lumea cea cerească
Bucură-te, căci mulțime de înviforări ai potolit
Bucură-te, că dorirea cea bună a duhului ți-ai hrănit
Bucură-te, că prin dragostea ta sfântă pavăză ne ești
Bucură-te, că înșelăciunile diavolești tu le stârpești
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 3-lea

Prin sfintele tale arătări, ai descoperit celor ce te-au văzut, o, Sfinte Efrem, mucenice al Domnului, slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea minunilor umpli de nădejde pe toți cei ce strigă Domnului cu credință: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ai strălucit odinioară pe colina neprihăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfântă viețuire, iar acum, Sfinte, sfințești cu sfintele tale moaște mănăstirea ta, care se veselește duhovnicește și îți strigă:
Bucură-te, luminător preastrălucit al isihiei
Bucură-te, chip al cumpătării și trezviei
Bucură-te, căci veselești mințile cele credincioase
Bucură-te, că amesteci cugetele inimilor necredincioase
Bucură-te, că veșmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate
Bucură-te, căci cu pecetea mucenicească faptele ți-s încrustate
Bucură-te, căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare
Bucură-te, că ai râvnit să dobândești cununile nepieritoare
Bucură-te, far străluminat ce ne scoți la neclătit liman
Bucură-te, cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean
Bucură-te, că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare
Bucură-te, cupă veșnic primitoare a Întreitului Soare
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 4-lea

Risipind tulburarea și aducând încredințare, te-ai arătat cinstitei egumene și i-ai descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. Iar ea, văzându-te, s-a umplut de dumnezeiască insuflare și a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Egumena, căreia i te-ai arătat, întru tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Mare Mucenice din ceata călugărilor
Bucură-te, cel proslăvit întru soborul sfinților
Bucură-te, căci ai viețuit în chipul îngeresc
Bucură-te, că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc
Bucură-te, cunună aurită a sfintei tale mănăstiri
Bucură-te, pom pururea neveștejit, plin de sfintele rodiri
Bucură-te, că pe colina neprihăniților ai viețuit întru nevoință
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință
Bucură-te, că ai sfărâmat puterea celui pizmaș și dușmănos
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos
Bucură-te, că sufletele întinate de păcat le curățești
Bucură-te, că mulțimea credincioșilor o veselești
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 5-lea

Prin uimitoare minuni și prin mulțimea arătărilor tale, tu descoperi tuturor, în vis ori în stare de trezie, slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem. Pentru aceasta, privind cu bucurie către slava ta, strigăm Celui care te-a înveșmântat în lumină: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Racla cu sfintele tale moaște revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se închine în sfântă mănăstirea ta și-ți cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efrem. De aceea, copleșiți fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat, strigăm către tine cu credință:
Bucură-te, cel care ne ești izvor de tămăduire
Bucură-te, că suferinzilor le ești neîncetată izbăvire
Bucură-te, că te arăți celor ce dorm, dar și celor ce veghează
Bucură-te, că vii degrabă la cei ce după ajutorul tău însetează
Bucură-te, că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău
Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău
Bucură-te, că tu tămăduiești de bolile ce nu au vindecare
Bucură-te, că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare
Bucură-te, că prin pronia de sus, multor credincioși te-ai arătat
Bucură-te, că îi umpli de bucurie pe cei care ți s-au rugat
Bucură-te, căci cortului ceresc îi ești locuitor
Bucură-te, preafierbinte și minunat ocrotitor
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 6-lea

Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la sfântă mănăstirea ta și dobândesc har din belșug prin sfintele tale moaște, cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind ca un alt soare, te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din Cer, pe colina neprihăniților. Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui Hristos, prin descoperirea sfintelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să îți aducă dulce cântare:
Bucură-te, stâlp al pătimirilor mucenicești
Bucură-te, viță a dreptarelor dumnezeiești
Bucură-te, sfeșnic al luminii lui Hristos
Bucură-te, cel nou arătat nouă, celor de jos
Bucură-te, scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului
Bucură-te, că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul teoforului
Bucură-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicești
Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc li te împotrivești
Bucură-te, că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească
Bucură-te, cel ce preamărești bunătatea dumnezeiască
Bucură-te, cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului
Bucură-te, tu, care abați turbarea vrăjmașului
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 7-lea

În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară sfântă, Părinte Efrem, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminând-o cu dumnezeieștile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu râvnă mijlocirea ta cea caldă îi izbăvești din asuprirea întunecatelor patimi. Pentru aceea, și noi, Sfinte Părinte Efrem, îți strigăm fără de încetare:
Bucură-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcești
Bucură-te, căci amarele mâhniri tu risipești
Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri
Bucură-te, izbăvire a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri
Bucură-te, că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următor
Bucură-te, atlet preaiscusit și mucenic al Împăratului tuturor
Bucură-te, că nevoința cu lupta mucenicească ai împreunat
Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne-ai arătat
Bucură-te, că întunericul patimilor tu îl risipești
Bucură-te, că în inima drepților bucurie zămislești
Bucură-te, că sângeroșilor păgâni le-ai biruit nebunia
Bucură-te, că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 8-lea

Harul pe care-l dăruiești, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor se revarsă asupra lor în chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a răspândit în toată Attica, iar noi, care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască, nu te îndepărtezi nici o clipă de mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mare Mucenice Efrem, arătându-te în felurite chipuri celor cu inima curată și dăruind har îmbelșugat celor ce cu râvnă îți cântă ție:
Bucură-te, slavă a călugăriei
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei
Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite
Bucură-te, că ești părtaș al firii îndumnezeite
Bucură-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilință
Bucură-te, surâs de bucurie izvorât din aspră nevoință
Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge
Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge
Bucură-te, viață înveșmântată cu monahicească haină
Bucură-te, mireasmă bună a viețuirii fără de prihană
Bucură-te, stea care pe colina neprihăniților răsare
Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 9-lea

Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi, îi tămăduiești pe cei îndrăciți și faci să înceteze mulțimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu și din împrejurimi, se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe tine și cântând Celui care te-a încununat: Aliluia!

Icosul al 9-lea

O, preaminunate Părinte Efrem, când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o slavă care nu era din lumea aceasta și a auzit dumnezeieștile tale cuvinte, a mărturisit tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru acestea toate, după cuviință îți cântăm:
Bucură-te, slava călugărilor din vremea de acum
Bucură-te, că spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum
Bucură-te, că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale ești
Bucură-te, căci cu Sfinții Îngeri dimpreună locuiești
Bucură-te, că i-ai tămăduit pe cei cuprinși de noianul durerii
Bucură-te, că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii
Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap
Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat
Bucură-te, potir ceresc ce te pogori în revărsări de har
Bucură-te, nestemată dată firii omenești în dar
Bucură-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor
Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 10-lea

Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te prin locașul tău, Sfinte Părinte Efrem, și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept sfântul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strigă către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul smereniei, dăruiești mângâiere inimilor celor credincioși, iar din racla cu sfintele tale moaște răspândești minunată mireasmă tuturor celor care, cu capetele plecate, îți cântă cu evlavie:
Bucură-te, mir al smereniei preabinemirositor
Bucură-te, că turmei tale îi ești dumnezeiesc păstor
Bucură-te, Rai ce răspândește ale nestricăciunii bune-nmiresmări
Bucură-te, chiparos înalt al sfintei nepăsări
Bucură-te, că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit
Bucură-te, că prin chinurile mucenicești Hristos te-a proslăvit
Bucură-te, că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat
Bucură-te, că din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat
Bucură-te, că întinăciunea sufletelor noastre tu o curățești
Bucură-te, că răutatea credincioșilor degrabă o pârjolești
Bucură-te, că tu în toată vremea dăruiești tămăduire
Bucură-te, că ne ocrotești fără de contenire
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 11-lea

Noroadele credincioșilor de pretutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate sfintele tale moaște, căci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a ținut tăinuite în pământ și nestricate de curgerea atâtor ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, și noi ne închinăm înaintea Împăratului Vieții, zicând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos, păzești mănăstirea de toată nevoia și necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem, căci iat-o alergând spre dobândirea darului tău și strigând cu umilință către tine:
Bucură-te, zidul nostru nesurpat
Bucură-te, al credincioșilor turn nestrămutat
Bucură-te, păzitorul de nădejde al mănăstirii tale
Bucură-te, căci pe copii îi ții sub ocrotirea trezviei tale
Bucură-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguință
Bucură-te, tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoință
Bucură-te, cel ce cererile credincioșilor plinești
Bucură-te, că rugămințile copiilor tăi le primești
Bucură-te, că ne dăruiești toate bunătățile
Bucură-te, că alungi de la noi toate răutățile
Bucură-te, că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat
Bucură-te, că prin tine mângâiere mare am aflat
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 12-lea

Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moaște veselește sufletele noastre și ne sfințește chiar și trupurile, nouă, celor sărmani, ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lăudându-ți luptele în cântările noastre, Părinte Mucenice Efrem, slăvim darul de care te-ai învrednicit și, apropiindu-ne de sfintele tale moaște, îți cerem să ne ocrotești până în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăți în toată vremea, îți aducem această cântare:
Bucură-te, cel ce ești asemenea cu toți sfinții
Bucură-te, cel ce te numeri dimpreună cu mucenicii
Bucură-te, căci ai dobândit cununile netrecătoare
Bucură-te, că ai cuprins lumina Întreitului Soare
Bucură-te, apărător neprețuit al celor ce trăiesc în mănăstire
Bucură-te, temelia nou arătată Bisericii, vrednicule de cinstire
Bucură-te, că mulțimi de credincioși ai umplut de veselie
Bucură-te, că tu înalți sufletele, întărindu-le în curăție
Bucură-te, că tu mă slobozești de grijile pierzătoare
Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare
Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire
Bucură-te, cel ce mă izbăvești dintru mâhnire
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul al 13-lea

O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, împreună-locuitorule cu sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zic din nou Icosul 1 și Condacul 1:

Icosul 1

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, preafericit te numim și îți strigăm ție:
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie
Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței
Bucură-te, rana și surparea necredinței
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 1

Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Efrem

O, Sfinte Părinte Efrem, căzând înaintea ta cu umilință, ridicăm acum glasul nostru spre tine. Cum se cuvine oare să te numim: minunat următor al Domnului Hristos, mare nevoitor și pustnic, cuvios părinte, mare mucenic, preot al Dumnezeului Celui Preaînalt, izvorâtor de mir, făcător de minuni, grabnic ajutător, mare tămăduitor de multe feluri de boli, slobozitor din multe necazuri și primejdii, mângâietor în deznădejde sau ajutător întru toate nevoile? Cu adevărat, toate aceste numiri le porți dintru darul Duhului Sfânt și de aceea te rugăm să nu ne treci cu vederea, ci degrabă venind întru întâmpinarea noastră, mijlocește-ne mare milă de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și fie ca prin puterea minunată a rugăciunilor și a predicilor tale să dobândim întărire în a purcede și noi pe calea cea strâmtă ce duce spre Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou

După rugăciunile începătoare, Doamne miluiește (de 12 ori)

Slavă… Şi acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru (de trei ori).

Apoi Psalmul 142...

Slavă… Şi acum…

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slavă Tie Dumnezeule! (de 3 ori).

Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori).

Placând lui Dumnezeu, purtătorule de lupte, și prin nevoință luminându-ți haina, te-ai îmbrăcat cu haina muceniciei, și ca un porumbel curat te-ai odihnit în corturile Sfinților în care ei cântă cântarea întreit sfântă. Pentru aceasta, Sfinte Efrem, de minuni făcătorule, nu înceta a te ruga Domnului. (de 2 ori)

Slavă…

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine, singură nădejde te-am câștigat.

 Și acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50...

Cântarea 1 (glas 8)

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenească scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

 Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

De multe necazuri fiind cuprins, de neputinţe amare şi cumplite, cu credinţă mă apropii de racla ta. Tămăduieşte-mă, Sfinte, cu mijlocirea ta.

 Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Datu-s-a ţie har de la Dumnezeu a tămădui bolile cu felurite neputinţe. Şi pe mine mă scoală, cel ce zac în boală grea, ca să te slăvesc pe tine, Sfinte Efrem, izbăvitorul meu.

 Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

În adâncul păcatului fiind eu căzut, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi mă izbăveşte pe mine, robul tău, cel ce mă rog ţie şi cu lacrimi te chem.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Stăpână Fecioară, Maica lui Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru mine, păcătosul, ca o slăvită Maică a Celui Preaînalt, ca să mă miluiască şi să mă izbvească de îndelungatele mele boli, Preanevinovată.

Cântarea 3

Irmosul:

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit biserica, Tu mă întăreşte întru dragostea Ta, marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule Iubitorule de oameni.

 Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Strâmtorat fiind cu totul, cu durere strig ţie: Grabeşte, Efrem, spre cei ce strigă ţie şi tinde mâna ta cea sfântă, scoală-mă din pat şi tămăduire dăruieşte-mi, Sfinte, mie, robului tău.

 Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

De greutatea păcatelor sunt acum împovărat şi în marea scârbelor cu totul mă topesc. Grăbeşte cu rugăciunea ta cea fierbinte şi pe vrăşmaşul acum îl zdrobeşte şi cu totul îl nimiceşte, Cuvioase, şi pace dăruieşte inimii mele, Parintele nostru, Sfinţite Efrem.

 Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Izvor de tămăduiri nesecat eşti, Efrem, cel asemenea îngerilor ce împreună cu îngerii slujeşti. De aceea lăudăm nevoinţele tale şi dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acesta neîncetat roaga-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

În grele boli căzut-am acum, Preasfântă Fecioară. Tu îmi ajută, nădejdea mea în tine mi-am pus-o, eu, smeritul, nu mă trece cu vederea, Bună Stăpână. Mântuieşte-mă, Curată, prin Fiul tau, ca să mă izbăvesc de osândă.

Mântuieşte din primejdii pe robii tăi, de Dumnezeu Născătoare, că toţi după Dumnezeu la tine scăpăm, ca la un zid nesurpat şi ajutătoare.

Caută cu milostivire, prealăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

(Apoi preotul pomeneşte pe cei pentru care se săvârşeşte paraclisul şi strana cântă de 12 ori „Doamne miluieşte”.)

Sedealna (glas 2)

Izvor de tămăduiri nesecat esti, Efrem, cel asemenea îngerilor, ce împreună cu îngerii slujeşti. De acea lăudăm nevoinţele tale şi dumnezeiasca mucenicie pe care pentru Mirele Hristos ai răbdat-o. Pe Acesta neîncetat roagă-L, Cuvioase, să miluiască sufletele noastre.

Slavă… Şi acum…

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu osârdie strigăm ţie, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, vino degrabă şi ne izbăveşte din primejdii, ceea ce eşti una grabnic folositoare.

Cântarea 4

Auzit-am, Doamne, taina rânduielii tale, înţeles-am lucrurile tale, şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Fii călăuzitor sufletului meu celui nestatornic, preacântate. Potoleşte tulburarea şi pace inimii mele dăruieşte.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Rogu-te, Sfinte Efrem, sfinţite, fii ajutător sărmanului meu suflet.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Pe tine te chem în noapte şi în zi. Vino degrabă, Sfinte Efrem, şi mântuieşte pe robul tău din nevoia de acum.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nu ne trece cu vederea pe noi cei primejduiţi cumplit, izbaveşte-ne de tot păcatul şi de toată boala cea amară.

Cântarea 5

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale, şi cu braţul Tau cel înalt, pacea Ta, dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Miluieşte-ne, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, sfinţite făcătorule de minuni, şi ne călăuzeşte la limanul voii Celui Preaînalt, ca sa cântăm: Aliluia.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Întăreşte-ne pe noi pe Piatra credinţei pentru care ai luptat, Fericite, şi cu sângele tău cel sfânt ai întărit Biserica lui Hristos şi inimile noastre cele clătinate, Sfinte Efrem.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Nu trece cu vederea rugăciunile noastre, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem preasfinţite, slujitor, preot şi prieten adevărat al lui Hristos. Ţie îţi cerem şi pe tine te rugăm: nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre .

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână, bucuria tuturor, nădejdea cea ne ruşinată. Bucura-te, Marie, cea fără de prihană, ajutorul celor ce te cheamă. Bucură-te mângâierea cea dumnezeiască a sufletelor noastre.

Cântarea 6

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi vesti scârbele mele că s-a umplut de răutăţi sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. Şi ca Iona mă rog: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Primeşte rugăciunea mea cea săracă şi lacrimile mele nu le trece cu vederea, Sfinte, că neputinţa sufletului şi a trupului până la iad au pogorât viaţa mea. Ci ca un doctor împreună-pătimitor şi milostiv, dăruieşte tămăduire celui ce se roagă ţie.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Îndrăzneală mare având către Stăpânul, Sfinţite, cere pace lumii şi tămăduire dăruieşte robilor tăi. Ridică-mă din pat, Sfinte, ca, după datorie, să te laud, izbăvitorul meu.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Mântuieşte din bolile de tot felul pe robii tăi, Sfinte Efrem sfinţite, căci ai multă îndrăzneală. De acea nu ne trece cu vederea pe noi cei din primejdii, Sfinţite.

Caută cu milostivire, Prealăudată de Dumnezeu Născătoare, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Apoi preotul zice ectenia și pomenește pe cei pentru care se face paraclisul, iar noi cântăm "Doamne milueste (de 12 ori), după care:

Condacul (glas 2)

Apărător fierbinte al celor ce te cheamă eşti, Efrem, podoaba cuvioşilor. Nu trece cu vederea rugăciunile robilor tăi, ci, ca un împreună-pătimitor al celor ce zacem în boli cumplite, vino degrabă în ajutorul nostru, ca să strigăm cu dragoste: Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Prochimenul (glas 4)

Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a luat aminte spre mine (de două ori)

Stih: Şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei.

EVANGHELIA ( Matei 10.1-8 )

Slavă…(glas 2)

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, dupa mare mila Ta , şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

Şi stihirile acestea (glas 6):

Nu mă părăsi pe mine cel amăgit de înşelăciunea şarpelui celui viclean care oarecând pe strămoşi i-a alungat. Scârbele m-au înconjurat şi bolile grele, şi nu am afară de tine altă scăpare şi ajutor şi mângâiere, eu ticălosul. Către tine scap, doctorul cel mare al sufletului meu, Efrem, lauda cuvioşilor, nu mă părăsi.

Nimeni alergând către tine nu iese ruşinat, fară a lua tămăduire. De aceea cu fierbinte credinţă eu robul tău strig ţie: Miluieşte-mă.

Mă pocăiesc şi strig din adâncul inimii mele: păcătuit-am, Sfinte al meu Efrem, miluieşte-mă pe mine nevrednicul tău rugător şi dăruieşte-mi vindecare sufletului şi trupului.

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Doamne miluieşte. (de 12 ori)

Cântarea 7

Irmosul:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: ”Dumnezeul părinţilor nostri, binecuvântat eşti.”

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Tu, cel ce stai cu îndrazneală multă înaintea tronului Sfintei Treimi, fă pomenire pentru pacea lumii şi mântuirea noastră, a păcătoşilor. Întăreşte credinţa noastră ortodoxă, ca să cântăm neîncetat: Dumnezeul nostru slavă Ţie!

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Din pricina feluritelor păcate, am ajuns în cădere de jale şi preacumplită, şi nu putem a privi la tine, Sfinte al lui Dumnezeu Efrem, Fericite. Ci ne ridică din boală, ca să strigăm: Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Noi, nevrednicii tăi robi, Sfinte Efrem, ne rugăm ţie: nu lepăda rugăciunile noastre, ale celor ce ziua și noaptea strigăm către tine. Ci auzi-ne pe noi, cei ce cu frică, cu dragoste şi cu umilinţă strigăm: Întăreşte credinţa noastră ortodoxă, pentru care te-ai nevoit până la sânge, Sfinte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cea plină de har, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, bucuria îngerilor, desfătarea tuturor sfinţilor, scăparea şi nădejdea noastră a păcătoşilor, pe tine te rugăm, Preasfântă şi Preaneprihănită, împreună cu Sfinţitul Mucenic Efrem, Cuviosul Părintele nostru, rugaţi-vă pentru pacea lumii şi unirea Bisericii.

Cântarea 8

Irmosul:

"Pe Împăratul ceresc pe care Îl laudă oştile Îngerilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toti vecii."

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Pe corifeul credinţei cu laude şi cântări îl mărim noi credincioşii, căci a zădărnicit sfaturile celor farădelege. De aceea cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Pe cel ce sălăşluieşte în locaşurile cereşti împreună cu Îngerii, în cântări si laude îl mărim, pe Efrem, viteazul ostaş şi nevoitor al lui Hristos, cel ce se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Adunaţi-vă, ceata tuturor mucenicilor şi a cuvioşilor, împreună cu Sfinţitul Mucenic Efrem cel de Dumnezeu înţeleptit, şi ca unii ce staţi înaintea Sfintei Treimi, neîncetat rugaţi-vă pentru pacea lumii şi întărirea Bisericii.

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe Împărăteasa cerurilor o laudă cetele Îngerilor neîncetat şi mulţimile cuvioşilor o slăvesc. Cu aceştia împreună şi cu Sfinţitul Mucenic Efrem, roagă-te, Presfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru întărirea credinţei ortodoxe, şi mântuieşte sufletele noastre .

Cântarea 9

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei mântuiţi prin tine, şi te mărim cu cetele cele fară de trup.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Înţelepţitule de Dumnezeu şi de Dumnezeu purtătorule, pe tine te lăudăm, noi cei mântuiţi prin tine din tot felul de boli. Pentru aceasta cu dragoste, Efrem, te fericim.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Lăudăm, binecuvântăm, pe Domnul slavei Care a slăvit, Părinte Efrem, pomenirea ta, căci tu eşti slava mucenicilor şi podoaba monahilor.

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagă-te pentru noi.

Genunchii plecând, Părinte Efrem, cu lacrimi strig ţie, eu robul tău: ajută-mă! Primeşte mica mea cântare de laudă şi mântuieşte-mă, Sfinte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe tine ceea ce ai născut pe Stăpânul şi Domnul slavei, te lăudăm Preacurată Stăpână, ceea ce esti Maica şi lauda ortodocşilor.

Și îndată "Cuvine-se cu adevărat…", iar preotul tămâiază altarul și pe popor, timp în care se cântă acestea:

Bucură-te, dumnezeiesc apărător al mănăstirii tale şi temelia cea strălucitoare a stâlpului monahicesc. Bucură-te, vas cu dumnezeiesc mir al moaştelor, prin care luăm tămăduiri, Efrem.

Bucură-te, doctorul celor bolnavi, bucură-te, râu ce pururea minuni izvorăşti, bucură-te, lauda cea mare a sufletului meu. Efrem, purtătorule de minuni, ocroteşte turma ta.

Efrem, veselia Îngerilor, bucuria şi podoaba tuturor sfinţilor, rugămu-ne ţie, apără mănăstirea ta în care cu dragoste te-ai nevoit şi cinstita mucenicie ai săvârşit.

Fiind înălţat în pom, ca şi pe o cruce, ai urmat Dumnezeului tău, Stăpânului şi Izbăvitorului, pentru Care ai răbdat, fericite, arderea pântecului tău, zdrobind pântecele vrăjmaşului celui începător al răului.

Pe tine, Sfinţite Mucenice al lui Hristos, fala cuvioşilor şi podoaba mucenicilor, te rugăm, Efrem, purtătorule de minuni, miluieşte-ne degrabă cu rugăciunile tale.

Noi cei aflaţi în primejdii şi ispite, cu toată evlavia şi cu dorire sărutăm icoana ta cea dumnezeiască pe care ai izbăvit-o, fericite, de prăpădul focului mistuitor, arătând o altă minune între minunile tale, Efrem.

Toate oştirile Îngerilor, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii cu Născătoarea de Dumnezeu faceţi rugăciune ca să ne mântuim noi.

Sfinte Dumnezeule...Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…

Troparele

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi, păcătoşii. Miluieşte-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că spre Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, căci Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum…

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Preotul zice ectenia, după care cântam aceste tropare, glas 2, Podobie: " Când de pe lemn pe Tine mort…"

Bucură-te, doctorul celor bolnavi, bucură-te, toiag şi zid al celor ce în amare nevoi, în neputinţe, în scârbe şi în mâhniri la tine scapă, Părinte, cu suflet îndurerat. Nu mă părăsi până în sfârşit, că tu eşti apărătorul meu, Cuvioase Efrem, rogu-mă ţie.

Mântuieşte pe robii tăi, cei ce nădăjduiesc în tine, Cuvioase Efrem, bucuria şi acoperământul nostru; nu trece cu vederea, rugămu-ne ţie, pe cei ce cu credinţă şi dragoste scapă la milostivirea ta. Izbăveşte de necazurile cele potrivnice pe toţi cei ce aleargă la racla ta şi se închină moaştelor tale.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește de toată nevoia și necazul. Toată nădejdea mea o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Rugăciune grabnic folositoare către Sfântul Efrem cel Nou

Sfinte Mare Mucenice Efrem, ascultă rugăciunea mea, a păcătosului, şi vino în ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. Şi, văzând cum atâta mulţime de oameni a fost ajutată de tine, îndrăznesc să nădăjduiesc şi eu, ştiind că nu vei trece cu vederea cererea mea. De nenumărate ori te-ai arătat în vedenii şi vise, spunând celor credincioşi că vor primi cele cerute în rugăciune. Eu nu sunt vrednic de o astfel de mângâiere, pentru că păcatele mele sunt multe şi credinţa mea este puţină, dar cred că iubirea ta covârşeşte răutăţile mele şi nădăjduiesc, prin mijlocirea ta, să pun început bun mântuirii mele.

Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, să caut cele de folos mântuirii. Trupul meu este slăbănogit de păcate şi sufletul meu este moleşit din pricina patimilor. Iubitor de păcate sunt şi la faptele cele bune mă lenevesc. Cere-I lui Dumnezeu să îmi sporească credinţa, să-mi înmoaie inima cea învârtoşată, să îmi dăruiască smerenie, răbdare şi râvnă în războiul duhovnicesc. Sfinte Efrem, învaţă-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd şi să iert.

Sfârşitul tău mucenicesc mă îndeamnă să lepăd desfătările trecătoare ale acestei lumi. Chinurile pe care le-ai suferit mă îndeamnă să ridic şi eu crucea ascultării de Dumnezeu. Învaţă-mă, sfinte, să trăiesc nu după voia mea, ci după voia dumnezeiască, să nu caut cele ale mele şi să mă izbăvesc de patimile şi de păcatele care mă apasă. Alungă de la mine toate ispita diavolească. Prea mult am păcătuit, prea mult am izgonit de la mine harul dumnezeiesc. Acum a sosit ceasul mântuirii mele, sfinte. Domnul bate la uşa inimii mele şi vreau să Îi deschid. Ajută-mă, sfinte, că sunt neputincios!

Roagă-te pentru mine până la ultima suflare a vieţii mele. Roagă-te, Sfinte Efrem, pentru tot poporul creştinesc, pentru toţii ierarhii, preoţii, monahii şi credincioşii. Roagă-te pentru părintele meu duhovnicesc şi pentru toate rudeniile mele după trup şi după duh. Roagă-te, sfinte, pentru robii lui Dumnezeu (numele), pentru toţi cei care mi-au cerut să mă rog pentru dânşii, pentru toţi cei care se roagă ori se ostenesc pentru mine, pentru toţi cei care mi-au făcut vreun bine ori vreodată m-au ajutat, ştiuţi şi neştiuţi.

Ajută, Sfinte Efrem, pe cei care zac în patimi, robiţi de nepocăinţă şi trândăvie, pe cei ce sunt în necazuri şi în ispite. Alină-le suferinţa sufletească şi trupescă şi-i ocroteşte pe cei ce sunt în închisori, în spitale, azile sau orfelinate şi pe toţi cei care sunt singuri, bolnavi şi neputincioşi.

Înmulţeşte rugăciunile pe care le faci pentru noi, Sfinte, ca şi noi să cădem la rugăciune, mulţumindu-ţi din prea plinul inimii. Ca împreună cu tine să Îl slăvim pe Dumnezeul cel în Treime lăudat, în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru buna înțelegere între soți

Preablândule Părinte Efrem, cu umilință venim acum la tine și cerem ca milostivirea ta cea mare să se arate și asupra noastră, căci suntem împovărați sufletește.

Osteneala zilelor s-a adunat asupra noastră dintru puținul rugăciunii și nu mai putem să ne purtăm neputințele și nemulțumirile, iar neîmplinirile ne împresoară și ne strâmtorează tot mai mult sufletele.

Înmulțește tu dragostea între noi și fă să piară orice sămânță a dezbinării, a vrăjmășiei, a disprețului sau a oricărei altei urâciuni izvorâte din mânie ori patimă.

Dăruiește-ne cumpătare și trezvie a minții, ca viețuirea noastră împreună să fie întru cinste, voioșie și adevăr, căci trupul este templu al Duhului Sfânt, iar sufletele sunt nemuritoare.

Fă tu să înflorească bucuria în inimile noastre, iar atunci când suntem împreună unul cu celălalt, fii și tu între noi, și ne învață să vedem măcar o parte din adâncul cel veșnic al chipului lui Dumnezeu din om.

Te rugăm, iconomisește și rânduiește în viețile noastre apropiere de Taina Sfintei Spovedanii, ca mai apoi să dobândim și unirea cu Domnul prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Său, spre înnoire deplină a cugetelor și a făptuirilor noastre.

Fă, dumnezeiescule Efrem, ca toate scăderile, neputințele, greșelile și păcatele noastre să nu-i împovăreze pe cei de lângă noi, ci, mistuindu-le tu prin puterea Crucii și a Învierii Domnului, să se pogoare asupră-ne roua cea binecuvântată a înnoirii și a prospețimii lăuntrice, dintru care izvorăște dragostea curată și nădejdea cea bună.

Așa, Sfinte Mare Mucenice Efrem, ajută-ne nouă, aducând prisos de bunătate, dragoste, nădejde și credință, întru care să se preamărească Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

Rugăciune a părinților pentru copiii lor care s-au îndepărtat de Dumnezeu ori s-au lepădat de credință

Sfinte Părinte Efrem, copiii noștri se depărtează de Dumnezeu și inima noastră e mâhnită știind că o apucă pe căi străine, care nu duc nicidecum către cele de Sus.

Minunat și totodată înfricoșător este darul libertății cu care Domnul ne-a înzestrat și doar o rugăciune stăruitoare și atotcuprinzătoare poate purta mulțimea căilor și alegerilor omenești.

Cu adevărat inima noastră e răstignită, de aceea te rugăm: ajută-ne ca noi înșine să nu ne lepădăm de Dumnezeu socotindu-ne neatârnați de El.

Conștiința ne mustră și ne spune că tocmai văzându-ne faptele și fățărnicia și luându-le drept pildă, copiii noștri se depărtează și se leapădă de Domnul, căci noi înșine suntem înstrăinați de chipul părintesc.

Mărturisim că nu ne rugăm statornic pentru copiii pe care Tu Însuți ni i-ai dăruit.

Încă știm că i-am rănit sufletește, iar atunci când se cuvenea să le arătăm dragostea și blândețea cea părintească cea prin rugăciune, le-am arătat chip al mâniei și asprimii întru care s-a închegat chipul cel drăcesc și plin de urâciune.

Iartă-ne, Sfinte Efrem, căci toți dimpreună, părinți și copii, suntem moștenitori ai firii celei căzute care iubește întunericul mai mult decât lumina.

Ridică-ne din împotmolirile învârtoșărilor noastre și ne arată și ne întărește pe calea prin care să ajungem cu toții la îndreptare și pocăință nefățarnică. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou și deschiderea căii spre pocăință

Sfinte Părinte Efrem, văd că zilele vieții mele se scurg întru multe deșertăciuni și lucruri de nimic, care înaintea veșniciei nu numai că nu au nici un preț, ci aduc și osândirea conștiinței.

S-a îmbâcsit viața mea în obiceiuri rele, în lene, neștiință și uitare și, gândind la ceasul Judecății, mă cutremur, socotind că acolo nu voi mai putea minți pe nimeni întru nimic.

Vai mie, că negreșit va veni peste mine și ceasul adevărului! Cu ce mă voi îndreptăți înaintea lui Dumnezeu și a propriei conștiințe?

Domnul mi-a dat sănătate și nu am știut să o folosesc, iar de voi fi cuprins de boli, nu voi mai putea face aproape nimic, din pricina multelor neputințe.

De aceea, alerg către tine, dumnezeiescule Efrem, pentru a-mi deschide și mie cale spre înnoirea vieții și a mă învrednici să dobândesc deplină dezlegare a păcatelor mele aici, pe pământ, căci, cu adevărat, ceea ce este dezlegat pe pământ este dezlegat și în Ceruri.

Fii mie povățuitor întru toate ale mele și, prin minunata ta prietenie și binecuvântare, fă-te împreună-călător cu mine pe drumul întoarcerii spre Dumnezeu.

Sfinte Efrem, fă ca toate acestea să se împlinească întru puterea și numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune de mijlocire către Sfântul Efrem cel Nou pentru cei cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe

Sfinte Părinte Efrem, venim acum înaintea ta, știind că tu ai primit de la Domnul darul de a-i tămădui pe cei cuprinși de lanțurile cele amarnice ale dependențelor. Tu știi nemăsurat mai bine decât noi că toți cei care sunt legați prin patimi lucrează ei înșiși pentru propria moarte sufletească și trupească.

Suntem cu totul neputincioși în a mai face ceva pentru unii ca aceștia, căci toate cele pe care deja le-am încercat au rămas aproape fără de roadă. Fiind apropiați nouă, am încercat în fel și chip a-i ajuta, însă toată truda și strădania noastră este parcă fără de nici un rost.

De aceea, ne punem toată nădejdea în tine, știindu-te alesul lui Dumnezeu, și te rugăm din adâncul sufletului: săvârșește tu ceea ce omul pământesc nu poate săvârși și adu nădejdea și în viețile celor ce s-au oropsit pe ei înșiși prin relele obiceiuri. Miluiește-i, căci patima ce i-a cuprins mistuie sufletul lor cu focul cel întunecat al păcatului și al morții.

Preschimbă și înnoiește sufletele lor, dăruiește-le liniște și statornicie, păzește-i și ferește-i de relele întâlniri și obiceiuri, adu lumina și pacea Evangheliei și a rugăciunii în viețile lor. Sfinte Părinte Efrem, primește suspinul nostru pentru toți aceștia, ca și ei să te dobândească pe tine statornic mijlocitor și ocrotitor în toate zilele și astfel să apuce pe calea cea bună ce duce spre Împărăția cea veșnică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui care cade adesea în patimile carnale 

Preabunule Părinte Efrem, vin acum înaintea ta, știind că întru dragostea ta dumnezeiască nu mă judeci și nu îți este scârbă de mine pentru toate păcatele și căderile mele trupești. Patima onaniei mă asuprește ca un tiran cumplit și zilele mele sunt otrăvite de amărăciunea și urâciunea venite din lucrarea acestui păcat.

Mă rușinez înaintea privirii tale atotvăzătoare de toate cele ce le-am săvârșit din aprinderea gândurilor de curvie. Parcă voința mea a pierit cu totul și nu mai pot sta deloc împotriva cugetelor desfrânate. Te rog, vino cu sfânta ta putere și curmă această robie și lucrarea cea rea ce îmi omoară sufletul și îmi pângărește trupul în fiecare zi.

Fă în așa fel încât să mă pot opri din a privi imagini și filme [ruşinoase], căci tu știi că îmi doresc să înceteze acest lucru, dar nu pot să-l și fac, ci neîncetat, ca un nebun, mă întorc la aceste lucruri pângărite, tot așa cum și porcul se întoarce iar și iar la troaca cu lături. Domolește-mi toată aprinderea spre desfrânare și ajută-mă să-mi înnoiesc viața în așa fel, încât munca, mâncarea și somnul să-mi fie cu bună măsură, la care să se adauge și ferire statornică de pricinile care aprind în suflet patima curviei. Fii tu străjer și ocrotitor al meu, prin dragostea ta dumnezeiască, Sfinte Efrem, și îndulcindu-mi sufletul cu marea ta bunăvoință și mărinimie, făurește-mi obiceiuri noi și gânduri bune, care să cuprindă măcar un strop din lumina cea veșnică a lui Dumnezeu.

Preablândule Părinte Efrem, încă te rog ajută-mi să pricep că la sfârșitul veacurilor se vor vedea toate faptele mele, iar acele persoane la care m-am gândit săvârșind onanie sau alte păcate trupești vor sta de față și mă vor întreba de ce m-am folosit de chipul lor pentru a-mi închipui multe patimi pe care rușine este a le și grăi, darămite a fi văzute de către Marele Judecător și întreaga fire omenească.

Mă cutremur, Preacuvioase Părinte, de cele ce vor fi atunci și de aceea, te rog, ajută-mă ca în această viață trecătoare să dobândesc și eu curăția cea trupească și sufletească și să mă învrednicesc a mă dezlega de puterea acestei patimi prin Taina Sfintei Spovedanii, iar mai apoi să pășesc cu binecuvântare și nădejde spre împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, dăruit lumii, dar și mie, păcătosului, spre iertarea păcatelor și spre înnoirea vieții.

Șterge toate păcatele mele, prin ale tale mijlociri, Sfinte Efrem și, ca un om dumnezeiesc, cu milostivirea și ajutorul tău mergi în întâmpinarea tuturor celor care știi că își doresc să ceară ajutor spre a se izbăvi de stricăciunea cea rea a onaniei. Și pe căile cele neștiute și necuprinse de oameni, dăruiește îndemn bun, curăță și sfințește sufletele și trupurile tuturor celor care s-au învechit în această patimă și râvnesc din tot sufletul să se izbăvească de ea.

Și fie ca viața mea să se înnoiască prin lucrarea poruncilor Evangheliei, iar prin apropierea de Sfintele Taine, să se facă și trupul meu templu al Duhului Sfânt și să se curețe de toată sălășluirea duhului necurat, iar sufletul să Îl proslăvească în duh și în adevăr pe Cel Care i-a dat ființă și viață, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru copilul bolnav

Ocrotitor al copiilor și grabnic ajutător întru toate nevoile te cunoaștem pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, iar lucrările tale sunt săvârșite cu dumnezeiască înțelepciune. Fii bun și, venind întru întâmpinarea noastră, ridică de la pruncii noștri toată durerea și boala, alinându-i și tămăduindu-i cu darul tău cel dumnezeiesc.

Miluiește-ne, Cuvioase, și aprinde în inimile noastre focul rugăciunii, ca, întru lumina acesteia, să vedem lămurit lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește neîncetat cu noi și tuturor să dăm mărturie pentru darurile tale minunate.

Mijlocește pentru familia noastră înaintea Preabunului Dumnezeu, Sfinte Efrem, ca nici unul dintre noi să nu ajungă rob pierzării, ci toți dimpreună să ne învrednicim a vedea lumina cea pururea fiitoare a Împărăției Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou la vreme de boală

Primește, Sfinte Părinte Efrem, puțina noastră rugăciune, ne iartă pentru mulțimea neputințelor și neajungerilor noastre, iar durerile, bolile și suferințele ce ne-au cuprins tămăduiește-le cu minunata și grabnic-lucrătoarea ta iubire de oameni.

Sporește-ne, dumnezeiescule Părinte, credința și nădejdea întru tine, căci cel care a cunoscut o dată harul milostivirilor tale, s-a îndulcit de dragostea dumnezeiască și nu te mai poate uita. Fă-te nouă tămăduitor, povățuitor, părinte, ocrotitor, frate și prieten de taină, pune în inimile noastre cuvântul cel de folos și ne învață să-L iubim pe Mântuitorul Hristos măcar cu un strop din noianul dragostei tale dumnezeiești.

Dăruiește-ne sănătate sufletului și trupului, ca, atât prin slăbiciuni și neputințe, cât și prin bucuria sănătății, să aducem slavă și cinstire Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Primește-ne, Părinte Efrem, și nu ne trece cu vederea, căci credem cu adevărat că Unul este Dumnezeul tău și Dumnezeul nostru – Mântuitorul Iisus Hristos – Căruia I se cuvine slava, dimpreună și Părintelui Ceresc și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui covârșit de mulțimea durerilor

O, preabinecuvântatule Părinte Efrem, primește suspinarea mea cea amară! Nu este parte a trupului meu care să nu mă doară și de aceea, cu ochii înlăcrimați te chem pe tine, cel care nu treci pe nimeni cu vederea. Nu mai pot îndura, Sfinte Efrem, iar durerea cea multă parcă îmi rupe carnea de pe mine. Ce să mă mai fac, nicicum nu pricep!

Nu știu și nu înțeleg cum ai putut răbda acele înfricoșătoare chinuri mucenicești și de aceea te rog, pune o picătură de răbdare și de alinare și în amărâtul meu suflet și trup, ca măcar să pot răsufla și să primesc și puțină hrană.

De voiești și Îi este bineplăcut Domnului Hristos, cred cu adevărat că poți să mă vindeci într-o clipită. Iar dacă prin această boală a rânduit Dumnezeu să fiu curățat de toată alipirea pământească și să trec din această viață, fii alături de mine și acum și atunci când voi păși peste hotarul de taină al acestei lumi văzute.

Nu te depărta de la mine, Mare Mucenice Efrem, și, neîncetat acoperindu-mă cu bunătatea ta, mijlocește-mi iertare deplină a păcatelor aici, pe pământ, iar când va sosi ceasul marii treceri, tu însuți mă păzește și mă pune înaintea lui Dumnezeu, Cel Ce mi-a dăruit și mie suflare de viață. Iar la Judecata Lui cea dreaptă, fii mie mijlocitor, ca, întru bucurie, de-a pururi să-ți mulțumesc că întru dragostea ta Se preamărește Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de frica de moarte

Preacuvioase Părinte Efrem, suferințele cele multe m-au adus în pragul morții și, dintru puțina mea nădejde și putere, socotesc că nu multă vreme mai este din călătoria mea pământească. Mă înfricoșez cumplit de trecerea prin moarte, știind că toate cele pământești le voi lăsa aici și nu va mai fi nimic din cele văzute pe care să mă mai pot bizui. Nu știu de este vreuna din faptele mele care să fi e bineplăcută lui Dumnezeu, iar cumplita spaimă a morții îmi îngheață mintea și inima.

Tu, Mare Mucenice, ai răbdat nenumărate chinuiri și prin dragostea ta de Dumnezeu nu te-ai lăsat biruit de ura ucigașilor tăi. Preamic și neputincios sunt eu și, copleșit fiind de multa frică, îmi îndrept gândul către tine, rugându-te: nu mă lăsa întru aceste clipe grele, ci pe căile pe care numai tu le știi, fii-mi alături și ține-mă să nu fiu tras în veșnicele prăpăstii ale pierzaniei.

Ca pe un sfânt străjer să te am pe tine, Cuvioase Părinte, și mijlocitor către Dumnezeu pentru iertarea nenumăratelor mele păcate. Arată și spre mine, nevrednicul și nemernicul, mila ta cea mare, întru nădejdea și lumina dăruită tuturor prin lucrarea Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

Lista completă a locașelor de cult care adăpostesc moaștele Sfântului Efrem cel Nou

Alba Iulia:

1.     Mănăstirea Râmeț – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;

Argeș:

1.     Schitul Brădetu cu hramul Sfântului Nectarie și al Sfântului Ioan Botezătorul, papucul Sfântului Efrem cel Nou

2.     Mănăstirea Curtea de Argeș – Biseria Sfânta Filoteia;

Bacău:

 1. Biserica Adormirea Maicii Domnului, parohia Lazaret.- Bacău, – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;

Bihor:

 1. Mănăstirea Sfânta Cruce, Oradea – moaște și papucelul Sfântului Efrem cel Nou

Brașov:

 1. Schitul Sinca Veche;
 2. Biserica Adormirea Maicii Domnului, Piața Sfatului din Brașov;
 3. Biserica Sfântul Nicolae, comuna Moieciu de Jos – moaștele Sfântului Efrem cel Nou.
 4. Mănăstirea Sfântul Efrem cel Noua, ieșirea din Brașov către comuna Cristian- papucelul
 5. Biserica Sfântul Gheorghe și Sfântul Efrem cel Nou- papucelul

București:

 1. Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, str. Icoanei, lângă Parcul Gradina Icoanei -papucul Sfântului Efrem.
 2. Mănăstirea Chiajna – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;
 3. Mănăstirea Radu Vodă – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;
 4. Mănăstirea Mihai Vodă;
 5. Reședință Patriarhală – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;
 6. Biserica Buna Vestire și Sfântul Ierarh Nicolae, Șoseaua Grozăvești, nr.7, sector 6 – papucelul Sfântului Efrem cel Nou
 7. Mănăstirea Plumbuita cu hramul Nașterii Sfanțului Ioan Botezatorul- moaște ale Sfântului Efrem cel Nou
 8. Biserica Buna Vestire –Cimitirul Belu
 9. Biserica Înălțarea Domnului, Târca -Titan – părticică din moaștele și din papucelul Sfântului Efrem cel Nou.
 10. Biserica Sfântul Mina, sectorul 3 – papucelul Sfântului Efrem cel Nou

Botoșani:

 1. Biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Vovidenia

Caraș Severin:

 1. Mănăstirea Calugara, comuna Clicova Montana – papucelul Sfântului Efrem cel Nou

Cluj:

 1. Biserica Ortodoxă Misionară a Studenților din cadrul complexului studențesc Hașdeu – papucul Sfântului Efrem cel Nou;
 2. Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului – Tauti, Florești – Epitrahilul Sfântului Efrem cel Nou;
 3. Mănăstirea Casiel, la 92 de km de Cluj – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou.
 4. Mănăstirea Piatra Craiului, localitatea Bucea, județul Cluj – moaștele Sfântului Efrem cel Nou

Constanța:

 1. Mănăstirea Sfântul Dionisie Exiguul și Efrem cel Nou, comuna Târgușor – veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou;
 2. Schitul Sfântul Gheorghe, localitatea Cloşca, comuna Horia;

Covasna:

 1. Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, com Chichiș;

Galați:

 1. Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou – cartierul Micro 39 Galați – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou
 2. Biserica Sfântul Nectarie și Sfântul Efrem cel Nou – cartierul Bărboși, Galați – papucul Sfântului Efrem cel Nou.
 3. Biserica Adormirea Maicii Domnului, Mavromol – papucul Sfântului Efrem cel Nou

Giurgiu:

 1. Biserica boierească cu hramul Sfânta Treime din Popeşti, jud. Giurgiu.
 2. Schitul Sfântul Nicolae, str. Mircea cel Bătrân, Giurgiu.

Gorj:

 1. Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscută Camaraseasca, Târgu Cărbunești, județul Gorj – papucelul Sfântului Efrem cel Nou.

Hunedoara:

 1. Schitul Jieț cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Petrilă, județul Hunedoara -papucelul Sfântului Efrem cel Nou.
 2. Schitul de Groapa Seacă, Petroșani- moaștele și un papucel al Sfântului Efrem cel Nou.

Iași:

 1. Parohia Ezareni, sat Valea Adâncă ( zona noua-Ezareni), comuna Miroslava – papucul Sfântului Efrem cel Nou;
 2. Biserica Sfântul Ștefan, strada Grădinari nr. 26, Cartier Metalurgiei;
 3. Biserica Sfântul Nectarie, cartier Alexandru- moaștele Sfântului Efrem.

Ialomița:

 1. Biserica Adormirea Maicii Domnului, Fetești, cartier Coloniști – papucelul Sfântului Efrem

Ilfov:

 1. Parohia Mogoșoaia 2 din Protoieria Ilfov Nord

Neamț:

 1. Mănăstirea Paltin – chilia Părintelui Iustin Pârvu;

Maramureș:

 1. Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului, Viseul de Sus- papucelul Sfântului Efrem cel Nou

Mureș:

 1. Biserica Sfântul Nicalar, Sovata – papucelul și o părticică din moaștele Sfântului Efrem cel Nou.

Prahova:

 1. Parohia ortodoxa Sfântul Nicoale, comuna Provița de jos, județul Prahova – papucelul Sfântului Efrem cel Nou
 2. Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena, sat Ceptura de Jos

Sibiu:

 1. Biserica Sfântul Nicolae, sat Alamor;
 2. Paraclisul Spitalului de Pediatrie;
 3. Biserica din curtea spitalului T.B.C. – părticele Sfântului Efrem;

Suceava:

 1. Mănăstirea Sihăstria Putnei;
 2. Mănăstirea Sucevița- moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;
 3. Mănăstirea Dragomirna;
 4. Biserica Spitalului Județean din Suceava
 5. Biserica Sfântul Nicolae, comuna Capu Câmpului, Suceava – papucelul Sfântului Efrem cel Nou

Timiș:

 1. Mănăstirea Sfântul Ioan Botezatorul, Cenad, Timiș.

Teleorman:

 1. Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Efrem cel Nou, loc Cosoteni, com. Vedea.

Vaslui:

 1. Biserica Sfântul Nectarie, Draxeni, com. Rebricea;
 2. Biserica Sfântul Dumitru, cimitirul Eternitatea
 3. Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, epitrahil de pe sfintele moaște.

Vâlcea:

 1. Mănăstirea Cornetu, sat Tutulesti, com Racoviță;
 2. Mănăstirea Arnota – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou;
 3. Mănăstirea Hurezi – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou.
 4. Mănăstirea Antim Ivireanul din Rm. Vâlcea – părticele din moaștele Sfântului Efrem cel Nou.

Vrancea:

 1. Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, satul Ghimicesti, comuna Fitionești – moaște ale Sfântului Efrem cel Nou și papucul Sfântului Efrem cel Nou.

Bibliografie

Sfântul Efrem cel Nou: viața, acatistele, paraclisul, rugăciuni la felurite trebuințe, Editura Sophia, 2012

Sfântul Efrem cel Nou: vindecătorul celor care suferă de boli incurabile. Mărturii și rugăciuni de folos, Editura Sophia, 2015

Sfântul Efrem cel Nou – Tămăduitorul celor cuprinși de patima drogurilor ori a beției. Mărturii și rugăciuni de folos, Editura Sophia, 2015

http://sfgheorghebrasov.go.ro
https://ziarullumina.ro
http://www.cuvantul-ortodox.ro
https://doxologia.ro
https://ro.wikipedia.org
https://basilica.ro
https://otelders.org

 

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact