Icoana Imnului Acatist a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hilandar

Trimite acest articol mai departe!

Data de 12 ianuarie este înscrisă în calendarul  ortodox ca zi de  prăznuire a  Icoanei Imnului Acatist a Maicii Domnului de la Hilandar, una din odoarele de mare preț ale acestei mănăstiri athonite.

Locație

Această sfântă icoană este așezată pe iconostasul din katholikonul (biserica principală/centrală a unei mănăstiri sau a unui schit) Mănăstirii Hilandar, așezământ monahal  situat în partea de nord a Muntelui Athos, în apropiere de Mănăstirea Esfigmenu.

Mănăstirea Hilandar a fost construită în anul 1198, pe ruinile  unui vechi schit, de către domnitorul sârb Ștefan Nemanja, (care mai apoi a și intrat în obștea acesteia, cu numele de Simeon), împreună cu fiul său Sava. Peste ani, Biserica îi va canoniza pe cei doi părinți, ca Sfântul Simeon și Sfântul Sava. Mănăstirea a devenit ulterior leagănul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Hilandar se află pe locul 4 în ierarhia Muntelui Athos din punct de vedere al importanței monahale, după Marea Lavra, Vatoped și Iviron.

Privită din exterior, mănăstirea are aspectul unei cetăți medievale, deoarece este fortificată cu metereze care au înălțimi de până la 30 m, deoarece de-a lungul timpului a fost ținta multor atacuri din partea piraților.

Locatie-Google maps

Prăznuire

Icoana Imnului Acatist a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hilandar este prăznuită în data de 12 ianuarie.

Această icoană a Maicii Domnului nu trebuie confundată cu Icoana Maicii Domnului „a Imnului Acatist” de la Mănăstirea Zografu (prăznuită pe 10 octombrie) și nici cu Icoana Maicii Domnului „a Imnului Acatist” de la Mănăstirea Dionisiu, cinstită în Săptămâna Mare a Postului Sfintelor Paști.

Iconografie

În aceasta sfântă icoană Pruncul Iisus este cuprins în brațe cu nemarginită dragoste maternă de Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. În mod  deosebit față de alte  reprezentări iconografice, Pruncul Hristos este înfățișat de această dată în partea dreaptă a Maicii Domnului.

Minuni

Cea mai cunoscută minune legată de Icoana Imnului Acatist a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hilandar s-a petrecut în anul 1837, atunci când  în biserica lăcașului de cult a  izbucnit un incendiu.

Atunci  călugării au săvârșit Acatistul Maicii Domnului înaintea sfintei icoane, iar focul a încetat, katholikonul rămânând nevătămat, spre bucuria tututror călugărilor.

Rugăciuni

IMNUL ACATIST AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU (NUMIT ŞI AL BUNEIVESTIRI)

Sinaxarul atribuie originea sărbătorii Imnului Acatist, eliberării miraculoase a Constantinopolului de atacul conjugat al persanilor și avarilor, eveniment care a avut loc in data de  7 august 626.

În fața acestei icoane, după victoria câștigată în chip minunat de către cetate, în semn de mulțumire, a fost cântat  în biserica Maicii Domnului de la Vlaherne- Constantinopol, pentru prima dată Imnul Acatist al Maicii Domnului, împreună cu cântarea „Apărătoare Doamnă…”.

Dacă Imnul Acatist este încadrat în rânduiala Pavecerniţei, citirea acestuia va începe direct cu Condacul I, iar dacă Acatistul este citit separat, atunci, după rugăciunile începătoare, se va zice (cu trei închinăciuni):

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul a prigonit sufletul meu şi a smerit până la pământ viaţa mea; aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii cei din veac. S-a mâhnit duhul în mine şi inima mea s-a tulburat. Adusu-mi- am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu – ca un pământ însetat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne, că la Tine am scăpat. Învaţă- mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu; Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţa. Întru dreptatea Ta, vei scoate din necaz sufletul meu şi întru mila Ta vei nimici pe vrăjmaşii mei, şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Tropar, glasul al 8-lea

Porunca cea tainică cunoscându-o, cel fără de trup îndată a venit în cortul lui Iosif, zicând celei neispitite de nuntă: „Cel ce a plecat cerurile prin pogorârea Sa, fără schimbare în tine se face încăput, pe Care și văzându-L în pântecele tău, chip de rob luând, de uimire mă cuprind, strigând ție: Bucură- te, Mireasă nenuntită!”.

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, izbăvindu-ne din nevoi, mulţumiri aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi; și ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din tot felul de primejdii, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Icosul 1

Îngerul întâistătător din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! (de 3 ori); și împreună cu netrupescul lui glas, întrupat văzându-Te, Doamne, minunându-se, a stat strigând către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, prin care bucuria va străluci;

Bucură-te, prin care blestemul se va risipi;

Bucură-te, a lui Adam cel căzut iarăşi chemare;

Bucură-te, a lacrimilor Evei izbăvitoare;

Bucură-te, înălțime cu anevoie de urcat gândurilor omeneşti;

Bucură-te, adâncime cu anevoie de contemplat chiar şi ochilor îngerești;

Bucură-te, că eşti scaun Împăratului;

Bucură-te, că ții pe Cel ce ține toate;

Bucură-te, stea care Soarele ai arătat;

Bucură-te, pântece, în care dumnezeirea s-a întrupat;

Bucură-te, cea prin care zidirea se înnoiește;

Bucură-te, cea prin care Ziditorul prunc se plăsmuiește;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 2

Văzându-se pe sine Sfânta întru curăție, a zis lui Gavriil cu îndrăznire:

„Cuvântul tău cel uimitor, se arată cu anevoie a fi primit sufletului meu. Cum, oare, îmi grăiești de naștere din zămislire fără de sămânță?”, strigând: Aliluia!

Icosul 2

Cunoașterea ce-a de nepătruns cu mintea căutând să o înțeleagă Fecioara, glas a înălţat către cel ce slujea, zicând: „Din pântece curat cum este cu putință să Se nască Fiu, spune-mi?”. Iar acela, răspunzând cu frică, striga așa:

Bucură-te, a tainei „Sfatului nespus” cunoscătoare;

Bucură-te, a celor negrăite încredințare;

Bucură-te, că minunilor lui Hristos ești început;

Bucură-te, că mănunchi dogmelor Lui te-ai făcut;

Bucură-te, scară cerească pe care Dumnezeu a coborât;

Bucură-te, pod care muţi la cer pe cei de pe pământ;

Bucură-te, minune mult-slăvită de îngeri;

Bucură-te, rană mult-plânsă de diavoli;

Bucură-te, că Lumina în chip negrăit ai născut;

Bucură-te, că pe nimeni n-ai învățat în ce chip s-a petrecut;

Bucură-te, că întreci cunoaşterea înțelepților;

Bucură-te, că luminezi mințile credincioșilor;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt a umbrit-o atunci spre zămislire pe cea neispitită de nuntă; și pântecele ei cel roditor ca pe o ţarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire, cântând astfel: Aliluia!

Icosul 3

Având Fecioara pântece de Dumnezeu primitor, către Elisabeta a alergat; iar pruncul aceleia îndată recunoscând îmbrăţişarea ei s-a bucurat și prin săltări, ca şi cu nişte cântări, a strigat Născătoarei de Dumnezeu:

Bucură-te, viţa vlăstarului neveştejit;

Bucură-te, ogor al Rodului neofilit;

Bucură-te, că pe Lucrătorul iubirii de oameni L-ai lucrat;

Bucură-te, că pe Săditorul vieții noastre L-ai sădit;

Bucură-te, brazdă ce odrăsleşti belșug de îndurări;

Bucură-te, masă ce porţi îndestulare de milostiviri;

Bucură-te, că livada desfătării înflorești;

Bucură-te, că liman sufletelor pregătești;

Bucură-te, tămâie bine-primită de mijlocire;

Bucură-te, a lumii întregi ispăşire;

Bucură-te, bună-voirea lui Dumnezeu către muritori;

Bucură-te, îndrăznirea muritorilor către Dumnezeu;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 4

Vifor de gânduri îndoielnice având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat; căci nenuntită știindu-te, furată de nuntă te-a bănuit pe tine, cea neprihănită; aflând însă, de zămislirea cea de la Duhul Sfânt, a grăit: Aliluia!

Icosul 4

Auzit-au păstorii pe îngeri cântând venirea lui Hristos în trup și, alergând ca spre un păstor, L-au văzut pe Acesta ca pe un Miel neprihănit păscând la pieptul Mariei, pe care lăudând-o, au zis:

Bucură-te, Maica Mielului şi a Păstorului;

Bucură-te, staulul oilor cuvântătoare;

Bucură-te, de vrăjmașii nevăzuți apărătoare;

Bucură-te, a ușilor raiului deschizătoare;

Bucură-te, că cele cereşti împreună se bucură cu cele pământești;

Bucură-te, că cele pământeşti împreună dănțuiesc cu cele cereşti;

Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută;

Bucură-te, a mucenicilor îndrăznire nebiruită;

Bucură-te, reazem statornic al credinţei;

Bucură-te, cunoaştere a strălucirii harului;

Bucură-te, prin care iadul s-a golit;

Bucură-te, prin care cu slavă ne-am îmbrăcat;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 5

Stea călăuzitoare spre Dumnezeu văzând Magii, strălucirii acesteia au urmat; și, ca pe o făclie ţinându-o, căutau să afle pe Atotputernicul Împărat; și, ajungând la Cel de neajuns, s-au bucurat și au strigat Lui, zicând: Aliluia!

Icosul 5

Văzând fiii haldeilor în mâinile Fecioarei pe Cel ce a plăsmuit cu mâna Sa pe oameni și, socotindu-L pe El drept Stăpân, deşi a luat chip de rob, s-au grăbit cu daruri să-I slujească și să strige celei binecuvântate:

Bucură-te, maica Stelei celei neapuse;

Bucură-te, zorii zilei celei tainice;

Bucură-te, că ai stins cuptorul înșelăciunii;

Bucură-te, că luminezi pe înțelegătorii tainei Treimii;

Bucură-te, că stăpânirea tiranului urâtor de oameni ai surpat;

Bucură- te, că pe Hristos, Domn al iubirii-de-oameni ai arătat;

Bucură-te, de  păgânească  închinare  izbăvitoare;

Bucură-te, de întinatele lucrări slobozitoare;

Bucură-te, a închinării la foc opritoare;

Bucură-te, de flacăra patimilor izbăvitoare;

Bucură-te, călăuză   spre curăţie  credincioșilor;

Bucură-te, veselie tuturor neamurilor;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 6

Propovăduitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii, s-au întors în Babilon, împlinind prezicerea lor despre Tine și, propovăduind tuturor că eşti Hristos, au lăsat pe Irod ca pe un fără de minte neștiind să cânte: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-ai lumina adevărului în Egipt și ai risipit întunericul minciunii; căci idolii lui s-au dărâmat, nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule; iar cei ce au scăpat de ei cântau Născătoarei de Dumnezeu:

Bucură-te, a oamenilor îndreptare;

Bucură-te, a dracilor prăbușire;

Bucură-te, că rătăcirea minciunii ai călcat;

Bucură-te, că înșelăciunea idolilor ai vădit;

Bucură-te, mare, care pe faraon cel netrupesc ai înecat;

Bucură-te, piatră, care pe cei însetați de viață ai adăpat;

Bucură-te, al celor din întuneric stâlp de foc călăuzitor;

Bucură-te, acoperământ al lumii, decât norul mai cuprinzător;

Bucură-te, că în locul manei ne-ai adus nestricată mâncare;

Bucură-te, a sfintei desfătări slujitoare;

Bucură-te, pământ al făgăduinței;

Bucură-te, cea din care curge lapte și miere;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 7

Urmând Simeon a se muta din veacul acesta amăgitor, Te-ai adus lui ca prunc, dar Te-ai făcut cunoscut lui și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceasta, s-a uimit de înțelepciunea Ta cea nespusă, strigând: Aliluia!

Icosul 7

Făptură unică S-a arătat Ziditorul, nouă, celor zidiți de El, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l pe acesta nestricat precum era, ca noi, văzând minunea, să o cântăm, grăind:

Bucură-te, floarea nestricăciunii;

Bucură-te, cununa înfrânării;

Bucură-te, că chipul învierii ai strălucit;

Bucură-te, că viețuirea îngerească ai arătat;

Bucură-te, pom cu rod luminos, din care credincioșii se hrănesc;

Bucură-te, copac înfrunzit cu bună umbră, sub care mulţi se adumbresc;

Bucură-te, că ai purtat în pântece Călăuza celor rătăciți;

Bucură-te, că ai născut pe Izbăvitorul celor robiți;

Bucură-te, a dreptului Judecător înduplecare;

Bucură-te, a multor căzuți iertare;

Bucură-te, veșmânt celor goi de îndrăznire;

Bucură-te, dragoste, care înfruntă orice dorire;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 8

Naștere străină văzând, să ne înstrăinăm de lume, cu mintea mutându- ne la cer; căci, pentru aceasta, Dumnezeu cel preaînalt pe pământ om smerit S-a arătat, vrând să tragă la înălţime pe cei ce strigă Lui: Aliluia!

Icosul 8

Întru cele de jos întreg fiind, de cele de sus nicidecum nu s-a depărtat Cuvântul cel necuprins; căci dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu schimbare de loc, şi naştere din Fecioara primitoare de Dumnezeu, care aude acestea:

Bucură-te, a neîncăputului Dumnezeu încăpere;

Bucură-te, uşa tainei celei de cinste;

Bucură-te, auzire îndoielnică pentru necredincioşi;

Bucură-te, lauda neîndoielnică pentru credincioşi;

Bucură-te, car preasfânt a Celui purtat de Heruvimi;

Bucură-te, sălaș prea-minunat a Celui înconjurat de Serafimi;

Bucură-te, că pe cele potrivnice într-una ai adunat;

Bucură-te, că fecioria şi naşterea ai împreunat;

Bucură-te, prin care călcarea poruncii s-a dezlegat;

Bucură-te, prin care ușile raiului s-au descuiat;

Bucură-te, a împărăției lui Hristos cheie;

Bucură-te, a veșnicilor bunătăți nădejde;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 9

Toată firea îngerească s-a mirat de marea lucrare a întrupării Tale; că pe Dumnezeu cel neapropiat, L-a văzut om apropiat tuturor, viețuind împreună cu noi şi auzind de la toți: Aliluia!

Icosul 9

Pe ritorii cei vorbăreți, ca niște pești fără de glas îi vedem a se afla în fața minunii tale, Născătoare de Dumnezeu; nepricepându-se a spune cum, rămânând fecioară ai putut naşte; noi însă, minunându-ne de această taină, strigăm cu credință:

Bucură-te, vas al dumnezeieștii înțelepciuni;

Bucură-te, comoară a Proniei Lui;

Bucură-te, că neînțelepți pe filosofi ai arătat;

Bucură-te, că pe cei meşteri la cuvânt fără glas i-ai lăsat;

Bucură-te, că iscoditorii celor ascunse s-au zăpăcit;

Bucură-te, că scriitorii de mituri s-au veştejit;

Bucură-te, că ai risipit sofismele atenienilor;

Bucură-te, că ai umplut mrejele pescarilor;

Bucură-te, că ne-ai scos din adâncul neștiinței;

Bucură-te, că pe mulți ai împodobit cu lumina cunoștinței;

Bucură-te, corabie a celor ce vor să se mântuiască;

Bucură-te, liman al celor ce pe marea vieții plutesc;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 10

Vrând Împodobitorul a toate să mântuiască lumea, a venit la ea de bună voie şi, Păstor fiind ca Dumnezeu, pentru noi s-a arătat om ca și noi; căci, cu asemănarea chemând pe cel după asemănare, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!

Icosul 10

Zid fecioarelor eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine; că Făcătorul cerului și al pământului pe tine, Preacurată, te-a gătit și, sălășluindu-Se în pântecele tău, îi învață pe toți să cânte ție:

Bucură-te, stâlp al fecioriei;

Bucură-te, poartă a mântuirii;

Bucură-te, început al rezidirii duhovnicești;

Bucură-te, dătătoarea bunătății dumnezeiești;

Bucură-te, că pe cei zămisliți întru păcat ai renăscut;

Bucură-te, că pe cei grei cu mintea ai povățuit;

Bucură-te, că pe stricătorul de minţi ai nimicit;

Bucură-te, că pe Semănătorul neprihănirii ai născut;

Bucură-te, cămară a nunţii celei preacurate;

Bucură-te, alipire de Domnul a credincioșilor;

Bucură-te, că de fecioare preabine te îngrijeşti;

Bucură-te, că sufletele sfinţilor către Mire le însoţeşti;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 11

Imn de laudă pe măsura mulțimii îndurărilor Tale, cu neputință este a- ți aduce Ție, Împărate Sfinte, că și psalmi mulți ca nisipul mării de am cânta, nu săvârşim nimic vrednic de cele ce ne-ai dăruit nouă, celor ce strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Făclie primitoare de lumină, strălucind celor din întuneric, o vedem pe Sfânta Fecioară; căci aprinzând focul cel nematerialnic, îi călăuzește la cunoaşterea dumnezeiască pe toţi, luminându-le mintea cu strălucire şi este cinstită cu strigarea aceasta:

Bucură-te, rază a Soarelui cugetător;

Bucură-te, strălucire a neapusului Luminător;

Bucură-te, fulger ce sufletele strălucești;

Bucură-te, că precum tunetul pe dușmani îi îngrozești;

Bucură-te, că răsari luminarea cea cu multe raze;

Bucură-te, că izvorăști râul cel cu multe ape;

Bucură-te, că te-ai făcut chip al scăldătoarei duhovnicești;

Bucură-te, că întinăciunea păcatului curățești;

Bucură-te, baie care speli conştiinţa;

Bucură-te, pahar care ospătezi bucuria;

Bucură-te, a parfumului lui Hristos mireasmă;

Bucură-te, ospăț al vieții celei de taină;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 12

Vrând să dea iertare datoriilor celor de demult, Dezlegătorul datoriilor tuturor oamenilor, prin Sine Însuşi S-a apropiat de cei ce s-au depărtat de harul Lui; și, rupând zapisul, aude de la toți: Aliluia!

Icosul 12

Cântând nașterea ta, toți te lăudăm ca pe o biserică însufleţită, Născătoare de Dumnezeu; că Domnul, Cel ce ține cu mâna Sa toate, sălășluindu-Se în pântecele tău, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să strige ție:

Bucură-te, cort al lui Dumnezeu-Cuvântul;

Bucură-te, Sfântă mai mare decât toți sfinții;

Bucură-te, chivot, ce cu Duhul ai fost poleită;

Bucură-te, a vieții comoară necheltuită;

Bucură-te, coroană de mult preț a împăraților credincioși;

Bucură-te, cuviincioasă laudă a preoților evlavioși;

Bucură-te, al Bisericii turn de neclintit;

Bucură-te, al sufletului zid de necucerit;

Bucură-te, prin care se înalţă biruinţele;

Bucură-te, prin care se surpă vrăjmaşii;

Bucură-te, a trupului meu tămăduire;

Bucură-te, a sufletului meu mântuire;

Bucură-te, Mireasă nenuntită!

Condacul 13

O, Prealăudată Maică, care ai născut pe Cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții (de 3 ori), primind acum a noastră aducere de laudă, izbăveşte-ne pe toţi de orice necaz și de viitoarele chinuri scapă pe cei ce-împreună strigă: Aliluia!

Aici se repetă Icosul 1 și Condacul 1, apoi se citește rugăciunea de mai jos și se face sfârșitul.

***

Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, împărăteasa cerului şi a pământului, cinstea şi lauda creştinilor, ceea ce eşti mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât soarele, Fecioară prealăudată, nădejdea celor păcătoşi şi liniştea celor înviforaţi, caută spre noi, nevrednicii, şi ne scapă de vicleşugurile diavolului, că ne-au împresurat întristările, nevoile şi răutăţile. Dă-ne mână de ajutor, Stăpână, că pierim. Îndură-te de noi şi mijloceşte la Fiul tău cu rugăciunile tale preaputernice şi nebiruite, ca să-Şi întoarcă spre noi mila Sa cea bogată şi pe toţi să ne învrednicească a ne păstra viaţa cinstită şi fără de prihană, pentru ca noi, cu o gura şi cu o inimă, pe El pururea să-L slăvim, iar ţie să-ţi zicem: "Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!“.

Amin!

Bibligrafie

https://ro.wikipedia.org
https://doxologia.ro
https://doxologia.ro

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact