Icoana Maicii Domnului “Dulcea Sarutare”-Glykophilousa

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului „Dulcea Sărutare” (Glykophilousa),  una dintre cele mai vechi opere pe lemn din lume păstrate până în zilele noastre, atribuită prin tradiţie Sfântului Evanghelist Luca, revarsă multe minuni asupra celor care îi cer ajutorul cu smerenie și credință.

Locație

Adăpost al acestei sfinte icoane este Mănăstirea Filoteu, lăcaș de cult așezat în partea de nord-est al  Sfântului Munte Athos.

Mănăstirea Filoteu, considerată a 12-a în ierarhia sfintelor lăcaşe de cult din Athos și având hramul Buna Vestire,  a fost întemeiată la sfârșitul secolului al X-lea de către Cuviosul Filotheu şi asceţii Arsenie şi Dionisie.

De-a lungul timpului, mai mulţi împărații bizantini au făcut diverse donații acestei mănăstirii: o bucată din lemnul Sfintei Cruci, o parte dintr-un piron cu care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, mâna dreaptă a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Dintre sfinții și nevoitorii care au trecut pragul acestei mănăstiri, amintim pe: Sfântul Teodosie și fratele său  Sfântul Dionisie, ctitorul mănăstirii Dionisiu, Sfântul Simeon cel desculţ, Cuviosul Dionisie din Olimp,  Sfântul Cosma Etolianul.

Ajutoare româneşti la mănăstirea Filoteu au trimis de-a lungul timpului  domnitorii Vlad Călugărul, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, Mihail Racoviţă. De asemenea, reconstruirea Katholikonului (biserica principală a mănăstirii), dărâmat în 1746, s-a putut înfăptui datorită daniilor domnitorilor Grigorie al II-lea Ghica şi Constantin Mavrocordat.
Locatia-Google maps

Prăznuire

Cinstirea sfintei icoane a Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa)  este prăznuită pe 27 martie și în lunea din Săptămâna Luminată.

Iconografie

Icoana Maicii Domnului „Dulcea sărutare”, are înălțimea de 130 cm și lățimea de 90 cm.  Aparține tipului iconografic „Glikofilusa” și este pictată pe ambele fețe.

Termenul ,, Glykophilousa” este alcătuit din glycό, care înseamnă ,,dulce” şi philoúsa, forma principală a lui philein, care înseamnă ,,a iubi” şi ,,a săruta.” Termenul se traduce cel mai bine prin ,,Dulce Iubitoarea,” dar uneori a fost tradus şi ,,Dulcea Sărutare.”

Însă, în icoanele cu acest înscris, Maica Domnului nu apare niciodată sărutându-L pe Prunc, ci doar foarte tandră. Îşi ţine Pruncul în partea stângă cu amândouă mâinile, sprijinindu-şi capul de El, astfel încât feţele lor sunt lipite una de alta. Cu mâna dreaptă Pruncul atinge obrazul stâng al Maicii, iar în stânga ţine un filacter (bucată de pergament cu versete din Biblie).

Pe spatele icoanei Apostolul a zugrăvit Răstignirea Mântuitorului.

Istoric

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este una dintre icoanele salvate în timpul perioadei iconoclaste și ajunse în mod minunat în Muntele Athos.

Inițial, icoana a aparținut unei femei evlavioase din Constantinopol, numită Victoria. Ea era soția senatorului Simeon. Victoria cinstea sfintele icoane, mai ales pe cele ale Maicii Domnului, în fața cărora se ruga în fiecare zi.

Soțul ei îl susținea pe împăratul Teofil Iconoclastul (829-842) în combaterea cinstirii sfintelor icoane. Din porunca împăratului, soldaţii cercetau casele oamenilor şi ardeau icoanele pe care le găseau.

Ajuns acasă, Simeon i-a zis soției sale să-i dea icoana Maicii Domnului „Dulcea sărutare” ca să o ardă.

Victoria a încercat să salveze icoana Maicii Domnului, ducând-o pe ascuns la malul mării, unde, după multe rugăciuni şi lacrimi vărsate, i-a dat drumul pe apă. Imediat icoana s-a ridicat în picioare și a plutit deasupra valurilor.

“Dulcea Sărutare” a plutit în largul Mării Marmara şi Elespont, apoi în Marea Egeei, iar când a ajuns la Sfântul Munte s-a apropiat de limanul Mănăstirii Filoteu. Într-o noapte, Maica Domnului s-a arătat stareţului mănăstirii şi i-a spus exact locul unde să caute icoana sa.

După ce au scos icoana din mare și au așezat-o pe țărm, din acel loc a izvorât imediat apă dulce. Aceasta izvorăște și astăzi.

Sfânta icoană a fost primită cu mare cinste și bucurie de stareț și de obștea mănăstirii.

În fiecare an, în lunea din Săptămâna Luminată, Părinții de la Mănăstirea Filoteu merg în procesiune cu icoana Maicii Domnului „Dulcea sărutare” până la izvorul de pe țărmul mării, în locul minunatei sale aflări.

Istoria spune că în secolul al XVIII-lea aceasta a fost ferecată în aur şi aşezată la loc de cinste într-o strană de marmură din faţa sfântului altar, în partea stângă, unde se află şi astăzi. Acum Maica Domnului nu mai stă închisă ca o pasăre într-o colivie şi poate fi admirată în toată splendoarea sa.

Minuni

Despre minunile Maicii Domnului “Dulcea Sărutare” se vorbeşte că au fost nenumărate şi vor continua atât timp cât cei care i se închină o vor face cu credinţă şi nădejde.

Șirul minunilor legate de această sfântă icoană începe cu  miracolul  din fața prigonitorilor iconoclaști, când “Victoria a încercat să salveze icoana Maicii Domnului, ducând-o pe ascuns la malul mării, unde i-a dat drumul pe apă. Imediat icoana s-a ridicat în picioare și a plutit deasupra valurilor.

Dulcea Sărutare a plutit în largul Mării Marmara şi Elespont, apoi în Marea Egeei, iar când a ajuns la Sfântul Munte s-a apropiat de limanul Mănăstirii Filoteu. Într-o noapte, Maica Domnului s-a arătat stareţului mănăstirii şi i-a spus exact locul unde să caute icoana să.

După ce au scos icoana din mare și au așezat-o pe țărm, din acel loc a izvorât imediat apă dulce. Aceasta izvorăște și astăzi.”

Tot ea i-a ţinut în viaţă pe mai mulţi pelerini care se aflau pe o corabie în drum spre Mănăstirea Filoteu, în ziua în care era sărbătorit hramul sfântului lăcăş.

În anul 1793, diaconul Ioanikios, în timp ce aprindea lumânări în fața icoanei, se plângea adesea că Fecioarei nu-i pasă de mănăstire. Odată diaconul s-a plâns la miezul nopții. Era foarte absorbit de rugăciunea lui și nu observa nimic în jurul lui. Deodată Maica Domnului i s-a arătat cu o lumină tainică și a spus că nemulțumirile și plângerile lui sunt în zadar - fără grija ei, mănăstirea nu ar putea exista. Caută bogăția în zadar - aurul și argintul nu sunt de folos mănăstirii. Când s-a trezit diaconul, și-a dat seama că a făcut o greșeală și a cerut cu umilință iertare de la Cel Preacurat. Apoi le-a povestit fraților ce văzuse.

Tot prin mijlocirile sfintei icoane a Maicii Domnului au fost ținuți în viaţă  mai mulţi pelerini care se aflau pe o corabie în drum spre Mănăstirea Filoteu, în ziua în care era sărbătorit hramul sfântului lăcaş.

O altă minune a avut loc în 1801. Un pelerin, după ce a văzut ofrandele preţioase care se aflau la icoană, a planificat să le fure. El a rămas în sfântul lăcaş, după ce Ecleziarhul l-a închis. Apoi, a furat ofrandele aduse ca jertfă şi a plecat în portul Mănăstirii Iviron. Acolo a găsit un vas ce pleca spre Ierissos. După un timp, vasul a pornit, dar în ciuda vremii foarte bune, rămânea pe loc în mare. Când Ecleziarhul a văzut ce se întâmplase, stareţul a trimis călugări în diferite locuri. Doi s-au dus în portul Iviron şi, când au văzut nava stând pe loc, şi-au dat seama ce se întâmpla. Omul vinovat care a comis acest înfricoşător sacrilegiu şi-a cerut iertare. Călugării, în mărinimia lor, nu şi-au dorit pedepsirea hoţului.

Un pelerin din Adrianopolis a vizitat Mănăstirea Filoteu, în 1830. El a ascultat cu atenţie un călugăr care povestea despre sfânta icoană şi minunile legate de aceasta, dar a considerat relatarea drept o poveste imaginară pe care numai un copil ar putea-o crede. Călugărul a fost mâhnit de necredinţa bărbatului şi a încercat să-l convingă că tot ceea ce spusese era absolut adevărat. Nefericitul pelerin a rămas neconvins. Chiar în acea zi, în timp ce pelerinul se afla pe un balcon înalt, a alunecat şi, în cădere, a strigat: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă!”. Maica Domnului l-a auzit şi i-a venit în ajutor. Pelerinul a căzut pe pământ, complet nevătămat.

O altă minune pe lista nenumăratelor miracole săvârșite de sfânta icoană s-a întâmplat unui creștin din Praor. Soția lui nu a putut avea copii și, ca urmare, cuplul a suferit foarte mult. În timp ce se afla pe Muntele Athos, creștinul s-a rugat cu ardoare Preasfintei Maicii Domnului în fața icoanei „Dulce sărut”. Înainte de a merge acasă, a luat puțin ulei din lumânarea care ardea în fața imaginii și când s-a întors s-a uns cu el și pe soția lui. Și în același an, soția sa a născut un fiu. Creștinul a fost foarte recunoscător Fecioarei Maria și a adus darul mănăstirii Philotheos.

De-a lungul timpului au fost mai multe minuni prin care sfânta icoană a venit in ajutorul  femeilor care nu puteau zămisli copii, dăruindu-le prunci frumoşi şi sănătoşi.

Una dintre minuni s-a întâmplat în anii ocupației germane.  În timpul ocupației germane, stocurile de cereale din mănăstirea Sfântul Filoteu s-au epuizat și părinții au decis să nu mai primească vizitatori. Un bătrân evlavios, Pr. Savvas, când a aflat de aceasta, s-a întristat și a început să roage pe bătrânii mănăstirii să nu facă asta, pentru că aceasta l-ar întrista pe Hristos și mănăstirea îl va lipsi de binecuvântarea lui.

În cele din urmă i-au ascultat.

Totuși, după mult timp, au început să-l enerveze pe bătrân cu mustrări, spunând: „S-a terminat martiriul. Ce se va întâmpla acum; Bătrânul le-a răspuns: - Părinţilor, puţinul care a mai rămas îl vom mânca cu oamenii, dar Fecioara nu ne va lăsa. În magaziile mănăstirii nu mai erau decât douăzeci și cinci de bucăți de grâu și nimic altceva, iar călugării au început să-l mustre pe părintele Savva destul de caustic: - Părinte Savvas, grâul s-a terminat, ce se va întâmpla acum?

Dar bătrânul evlavios și credincios a răspuns: - Nu vă pierdeți speranța în Glykophilos. Frământați cele douăzeci și cinci de okede rămase, coaceți pâine din ele și împărțiți-o fraților și mirenilor, iar Dumnezeu, ca Bunul Părinte, va avea grijă de noi toți.

Când și-au terminat ultima pâine,  o barcă din Kavala a ancorat la debarcaderul mănăstirii și căpitanul s-a oferit să schimbe grâul pe care-l ducea cu lemne de foc. Călugării, văzând Providența evidentă a Maicii Domnului, care, ca și Maica cea Bună, avea grijă de copiii Ei, au slăvit pe Dumnezeu. Desigur, Pr. Savvas L-a lăudat pe Dumnezeu mai mult și a mulțumit Fecioarei Maria, mulțumindu-I mereu cu viața sa sfântă. După aceea, le-a amintit părinților: „Nu v-am spus că Maica Domnului nu ne va părăsi?”.

Rugăciuni

Paraclisul icoanei Maicii Domnului "Dulcea Sărutare"

Rugăciunile începătoare

În braţele Tale de Maică ai purtat pe Cel Ce ne poartă pe toţi deasupra valurilor ispitelor şi cu dulce sărutare L-ai pecetluit pe Cel Ce este Neapropiat cetelor îngereşti, către Care îndrăzneală de Maică având, nu înceta a-L ruga pentru cei ce cu dragoste se închină Ţie şi strigă: Bucură-Te, nădejdea sufletelor noastre !
Troparul

Slavă… Si acum…

Asemenea:

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scapăt pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuiești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul Maicii Domnului

 Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu adevărat izvor de minuni s-a arătat icoana Ta cea prea cinstită, revărsând binecuvântări tuturor celor ce cu credinţă aleargă la acoperământul rugăciunii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

În braţe ai purtat pe Împăratul păcii şi dulce sărutare de maică I-ai dat Celui Ce a venit să primească pe fiii cei rătăcitori în cămara pocăinţei.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Minune prea slăvită ai săvârşit, scăpând icoana ta de ameninţarea urâtorilor de icoane şi pe mare ai călătorit, venind ca dar pentru mănăstirea Filotheu.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Ancora rugăciunii Tale trimite-mi mie, cel ce înot în marea păcatelor, ca să mă izbăvesc de toată răutatea.

Cântarea a III-a

,,Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu mare bucurie călugării te-au luat din apă şi în biserica lor Te-au pus, ca să fii povăţuitoare tuturor sufletelor către pământul desăvârşirii.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Mult se mâhnea monahul că nu este belşug în mănăstirea Filotheu, dar cu blândeţe în vis i-ai grăit că Te îngrijeşti de toate cele de folos mănăstirii, ca şi de mântuirea sufletului său.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Neînfrânarea monahilor o ai pedepsit, abia după pocăinţă îngăduindu-le a ridica icoana Ta.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Cu ale Tale mijlociri păzeşte-ne pe noi de tirania vrăjmaşilor nevăzuţi, care caută să ne abată de pe drumul mântuirii.

Apoi aceste stihiri:

Cu dulcea Ta sărutare revărsată tainic prin rugăciune îi întăreşti pe monahi a purta jugul nevoinţelor călugăreşti.
Maica Vieţii, cu adevărat din pântecele Tău a răsărit Floarea mântuirii prin Care lumea s-a umplut de mireasma darurilor duhovniceşti.

Sedealna

Cu curgerile lacrimilor Tale, Preacurată, ai stins focul dreptei judecăţi dumnezeieşti gătite pământului cel cuprins de flăcările multor păcate grele.

Cântarea a IV-a

,,Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe cel ce furase podoabele din biserica Ta în chip minunat l-ai adus la pocăinţă, oprind în mijlocul mării corabia în care se afla.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe mine, cel ce în mijlocul mării păcatelor înot, ridică-mă în corabia rugăciunii cu însăşi mijlocirea Ta.

Stih:Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Pe mine, cel greu sărăcit de tâlharii patimilor, mă povăţuieşte la izvorul pocăinţei şi mă hrăneşte cu a Ta rugăciune.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Pe Eva din blestemul întristării ai izbăvit şi Adam saltă, aducând mulţumire Ţie, Celei Ce ai născut pe Viaţa lumii.

Cântarea a V-a

,,Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii."

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

În chip minunat ai salvat pe cel ce căzuse de pe balcon, ascultând şi plinind grabnic rugăciunea lui în ceasul primejdiei.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe mine, cel căzut în adâncul multor păcate, mă ridică Stăpână, cu mâna Ta cea puternică.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Ridică de la mine lanţul cel greu de purtat al păcatului care cumplit mă depărtează de cele dumnezeieşti.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Glasul rugăciunii mele auzi-l Stăpână, şi dăruieşte-mi mie viaţă lipsită de păcate.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Catârul său şi o candelă de argint ţi-a dăruit omul cel mulţumitor pentru izbăvirea lui de la moarte, iar noi mulţumim purtării Tale de grijă.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Primeşte şi de la noi cuvintele cele sărăcăcioase şi smerite şi ne dă Tu, ca o bună, belşugul înţelepciunii duhovniceşti.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Fiind Tu candelă  a rugăciunii curate, dăruieşte lumina mântuirii tuturor celor cuprinşi de întunericul păcatelor.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Cu smerite cântări dă-ne nouă a Te împodobi pe Tine, Ceea Ce eşti neîncetata Cântare a cetelor îngereşti.
Apoi aceste stihiri:

Binecuvântarea nu lipseşte din sfânta Ta mănăstire, căci pururea eşti rugătoare pentru monahii care bine se nevoiesc spre dobândirea cununii desăvârşirii.Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Flori de cuvinte Îţi culegem din grădina inimii, ca să împodobim icoana Ta cea izvorâtoare de daruri pentru cei c e cu dragoste şi cu evlavie Te cistesc pe Tine, Preacurată maică a Domnului.

Prochimenul:

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule…
Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira Stih:

Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Grija pentru săraci o ai arătat pururea de trebuinţă pentru cei ce se nevoiesc în a Ta mănăstire, ca să fie totdeauna belşug de binecuvântare pentru robii Tăi.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu mila și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodocși și trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor netrupesti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc și Înaintemergător Ioan; ale Sfinților, măriților și întru tot lăudaților Apostoli; ale tuturor sfinților ierarhi; ale sfinților, măriților și bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri, ale Sfinților (N), a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților; rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm Ție, și ne miluiește pe noi.

Doamne, miluiește (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Sufletele noastre cele slăbănogite de păcat le ridică spre lauda Ta, Preacurată, Ceea Ce cu purtarea Ta de grijă ne izbăveşti pe noi de osândire.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Multe neputinţe ale oamenilor ai vindecat numai cu a Ta rugăciune, de al cărei dar nu ne lipsi nici pe noi.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

În braţe ai ţinut pe Ziditorul a toate, pe Care Îl roagă acum, ridicând ale Tale preacinstite mâini, ca să oprească valurile necazurilor celor pornite asupra noastră.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Paharul mântuirii dă-mi mie, Ceea Ce prin naşterea Ta ai scos pe Adam din moarte, şi paharul veseliei veşnice i-ai dăruit.

Cântarea a VIII-a

"Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Izvor minunat a răsărit în locul de unde ai fost luată din mare, ca toţi să mărească minunile Tale cele pentru mântuirea oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Pe Cel Ce este neîncetat slăvit de cetele îngereşti în pântecele Tău fecioresc ai încăput, ca să ştergi osânda lui Adam, celui închis în pântecele iadului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Cu adevărat pe monahul ce se tânguia l-ai încredinţat de ajutorul Tău, căci eşti apărătoare a mănăstirii Tale şi dătătoare de hrană duhovnicească şi trupească.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Veniţi să ne rugăm Celei Ce fără de sămânţă a născut pe Împăratul slavei, ca să sădească în inimile credincioşilor seminţele gândurilor de mântuire.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

În braţe ai ţinut pe Cel Către Care înalţă mâinile la rugăciune credincioşii şi lumea din blestemul căderii o ai izbăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi

Cu adevărat belşug de daruri au izvorât celor ce Te cinstesc pe Tine, iubind curăţia cea desăvârşită spre slava lui Dumnezeu.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Marea vieţii cea tulburată de valurile ispitelor o îndreptează ca să ajungem fără cădere la limanul păcii lui Hristos.

Stih: Și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin

Pe cărarea pocăinţei mă îndreptează, preacurată, Ceea Ce eşti pururea rugătoare pentru cei ce Te cinstesc pe Tine.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, a lumii îngereşti podoabă, izvor de cereşti daruri, scut al monahilor, odihna Cuvioşilor, nu înceta a Te ruga pentru cei ce cu credinţă aleargă la acoperământul Tău .Cu dulceaţa rugăciunii Tale hrăneşte-ne pe noi, cei ce am gustat amărăciunea păcatelor, ca să ne izbăvim de osândirea cea cumplită.Pe Soarele dreptăţii ai purtat în braţele Tale şi lumea din întunericul păcatului o ai scos, luminând şi cămările inimilor noastre.Dulceaţa rugăciunii Tale să ne hrănească şi pe noi duhovniceşte, ca să aducem roade vrednice de mântuire în grădina Domnului.Cetele monahilor pe Tine Te cinstesc Preacurată, Ceea Ce eşti ocrotitoare tare a lor şi celor din lume mângâiere în necazuri.Muntele Athosului cu bucurie poartă icoana Ta cea izvorâtoare de minuni prin care se umple de binecuvântare dumnezeiească.Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfanta Treime…Tatal nostru…

Veseleşte-Te, Preacurată, Izvor de dumnezeieşti binecuvântări, şi pe robii Tăi din toate primejdiile îi izbăveşte, solindu-le mare milă .

Mănăstirea Filotheu cu dragoste poartă în braţele sale sfânta Ta icoană, care revarsă şi nouă daruri de vindecări şi mare milă.
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Rugăciune la icoana Maicii Domnului “Dulcea Sărutare” - Glykofilousa

O, Dulcea Sărutare a sufletelor noastre, cu roua rugăciunilor tale curăţeşte inimile noastre şi le fă izvorâtoare de gânduri dumnezeieşti. Cu razele minunilor tale împodobit-ai mănăstirea în care eşti cinstită, tuturor închinătorilor dăruindu-le din belşug untdelemnul darurilor tale. Auzi-ne şi pe noi, cei ce de la marginile lumii cu bătăile rugăciunii căutăm să aflăm deschiderea uşii milostivirii tale.

Ca şi cu o dulce sărutare cu darul tău veseleşti sufletele întristate şi ridici povara mâhnirilor noastre. Deci, şi acum, te rugăm să cauţi cu milostivire spre robii tăi şi să potoleşti valurile păcatelor. Povăţuieşte-ne pe noi pe cărarea ascultării de Fiul tău şi cu înfrânarea îngrădeşte mişcările sufletului şi trupului nostru.

Deschide-ne nouă uşa îndurărilor dumnezeieşti, căci din pricina păcatelor noastre am depărtat de la noi pe făcătorii de bine. Rugăciunea paraclisierului Ioanichie ai ascultat-o cu blândeţe şi întăritu-l-ai pe dânsul întru nădejde, ca una ce purtai neîncetat grijă de mănăstirea ta şi de mântuirea sufletului său. Deci, ca o milostivă Maică a creştinilor, ia în mâinile tale şi viaţa noastră şi ne povăţuieşte pe calea mântuirii.

Stinge focul ispitelor şi nimiceşte cursele celui rău, care caută să ne tragă pe noi în adâncul deznădăjduirii.

Ceea ce ai primit în braţele tale pe Cel Necuprins de gând, încinge şi sufletele noastre cu legătura iubirii de oameni şi ne arată vrednici lucrători de fapte bune.

Deschide hambarele darurilor tale şi ne hrăneşte pe noi din destul, ca să-ți aducem pâinea laudelor dumnezeieşti din cuptorul inimii.

Pe noi, cei împovăraţi cu multe răutăţi, ne cheamă la limanul pocăinţei şi cu ploaia rugăciunii tale stinge focul gheenei cel gătit pentru păcatele noastre. Fii nouă sprijinitoare în necazuri, căci la tine alergăm ca la un liman binecuvântat, cerând iertare greşelilor noastre şi mare milă.

Bibliografie

https://doxologia.ro
https://ortodoxia.me
https://icoana.net
https://lacasuriortodoxe.ro

 

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact