Icoana Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec” - 20 decembrie

Trimite acest articol mai departe!

Această icoană este cunoscută ca ajutătoarea tuturor credincioșilor creștini, dar îndeosebi  este considerată ocrotitoare a marinarilor și a celor ce călătoresc pe ape.

Extras din Evanghelia zilei: Luca, XXI-8

Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.”

Locație

Icoana originală a Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”, din păcate, a fost pierdută în timpul la Revoluției Ruse din 1917. O copie a acestei sfinte icoane  se află acum în Mănăstirea Schimbarea la Față din orașul Novgorod-Seversky (Ucraina) și are o putere miraculoasă.

De asemenea în lume, există mai multe copii ale  icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”.

Prăznuire

Icoana Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec” este prăznuită, pe 20 decembrie și pe 5 februarie.

În această zi, multe biserici, în special din Ucraina și Rusia, țin o slujbă dedicată acestei sfinte icoane a Maicii Domnului.

Iconografie

Pictura aparține tipului iconografic „Eleousa”. Icoana o înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe. Obrajii lor se ating. Fecioara Maria îmbrățișează, cu dragoste maternă, pruncul cu ambele mâini, iar mâna Lui stângă este  întinsă spre gâtul Maicii Sale.


Împărăteasa noastră ne caută şi ne aşteaptă şi pe noi, ca fii. De la ea curg râuri de  tămăduiri şi fapte minunate pentru toţi cei se roagă cu credinţă.

Istoric

Lenkovo, un sat de lângă Novgorod (Rusia), a avut odată o biserică cu hramul „Soborul Maicii Domnului”, motiv pentru care locul este cunoscut sub numele de Bogorodicini , care înseamnă „al Maicii Domnului”.

În timpul incursiunilor polonezilor, din secolul al XVII-lea, orașul Lenkovo a fost devastat, iar bisericile au fost complet distruse. După aceea, a fost construită o nouă biserică, purtând hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”, care a găzduit icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Conform tradiției, icoana a fost adusă în această biserică de la fosta biserică a Maicii Domnului.

Pe râul Desno, vizavi de dealul pe care mai târziu a fost construită biserica, era un vârtej de apă foarte periculos, care era considerat, chiar și de către cei mai experimentați marinari, greu de traversat. Se întâmpla des ca barje enorme încărcate cu cereale să fie prinse în vârtej.

În anul 1301, icoana Maicii Domnului a apărut în dreptul vârtejului și a venit singură la mal. Găsind icoana, credincioșii evlavioși au așezat icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe dealul din apropiere. Mai târziu, pe acel deal a fost construită Biserica Maicii Domnului.

Încă din acel moment, cei ce călătoreau pe râu au început să-și facă un obicei ca înainte de a trece vâltoarea să se oprească în orașul Lenkovo pentru a se închina înaintea icoanei Maicii Domnului. La finalul rugăciunii, trăgeau la sorți pe cel ce urma să conducă vasul prin vâltoarea periculoasă. Ceilalți pasageri mergeau pe mal, până ce vasul trecea de pericol, după care își continuau drumul.

S-a constatat că din momentul apariției icoanei Maicii Domnului, tragediile de pe râu au fost din ce în ce mai rare, ajungând să înceteze complet.

Icoana Maicii Domnului a devenit foarte respectată de oamenii din jurul orașului Lenkovo și a atras o mulțime de credincioși, mai ales pe cei care veneau să se roage înainte de a pleca într-o călătorie pe apă.

Icoana Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec” a devenit cunoscută și datorită multor altor minuni săvârșite, ajungând să fie cinstită nu doar în zona orașului Lenkovo, ci mult mai departe, în special în orașele-port din întreaga Rusie.

În secolul al XVIII-lea, icoana a fost mutată în Mănăstirea „Schimbarea la Față a Mântuitorului”, unde a rămas până la Revoluția Rusă din 1917. După această dată, nu se știe ce s-a întâmplat cu icoana originală.

În ziua de 22 mai 2003, cu ocazia sfințirii Bisericii „Bucurie neașteptată” (parte a Mănăstirii „Schimbării la Față” din Novgorod), un creștin evlavios, Serghei Viaceslav Babuskin, a donat egumenului mănăstirii o copie veche a Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”.

Odată cu revenirea icoanei, a reînflorit și mănăstirea.

De menționat este faptul că această sfântă icoană este asemănătoare cu Icoana Maicii Domnului din Korsun,  prăznuită pe 9 octombrie.

Minuni

Icoana Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec” a devenit cunoscută, în primul rând minunilor de tot felul săvârșite în zona localităților Lenkovo și Novgorod, dar a ajuns să fie  cinstită și mai departe, în special în orașele-port din întreaga Rusie, fiind cunoscută ca ocrotitoare a marinarilor și a tuturor celor ce călătoresc pe ape.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia zilei:Luca, Cap XXI:

 1. Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase şi cu podoabe, El a zis:
 2. Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească.
 3. Şi ei L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este semnul când au să fie acestea?
 4. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.

...

 1. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.
 2. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi.

...

 1. Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui.
 2. Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să nu intre în el.
 3. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.
 4. Dar vai celor care vor avea în pântece şi celor care vor alăpta în acele zile. Căci va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie împotriva acestui popor.
 5. Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor.

Acatist la Icoana Maicii Domnului Mântuitoarea (Salvatoarea) de la Înec

(text tradus si adaptat din limba rusă)

Condacul 1

Împărăesei celei mai înalte, Doamnei noastre Născătoare de Dumnezeu, îi aducem cântări de recunoștință pentru apariția miraculoasă a icoanei sale pe râul Desna, prin care suntem salvați de la moartea veșnică și din necazurile rele. Dar tu, o Maica Domnului, cu mila ta nespusă eliberează-ne de toate necazurile și relele, iar noi te numim pe Tine: Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Icos 1

Arhanghelul Gavriil a fost trimis din cer la Tine, Maica Domnului, pentru a vesti o mare bucurie despre nașterea din Tine a Mântuitorului neamului omenesc. Urmându-i vestirea, noi, păcătoșii îndrăznim să Îți spunem:
Bucură-te, dăruind lumii bucurie;
Bucură-te, că ai unit cerul cu pământul;
Bucură-te, bucurie în rândurile cerești;
Bucură-te, apărătoarea celor ce se tem de Dumnezeu;
Bucură-te, exorcizarea demonilor;
Bucură-te, bucurându-te cu toți sfinții;
Bucură-te, că îi îndemni pe necredincioși la rugăciune;
Bucură-te, încurajare pentru cei descurajați;
Bucură-te, vindecarea celor bolnavi;
Bucură-te, mijlocirea celor asupriți;
Bucură-te, ajutor rapid celor nevoiași;
Bucură-te, căci creștinii ortodocși sunt acoperiți și ocrotiți de Tine;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 2

Văzând oameni de evlavie Icoana Ta purtată de apele râului, i-a atins la inimă și au luat-o cu evlavie, închinându-se Ție și către Divinul Prunc Hristos pe care Îl ții în mâna Ta, cântând cu evlavie: Aliluia.

Icos 2

Înțelegând misterul Tău, Maica Domnului, că ești mijlocitoare oamenilor și că le-ai dat icoana Ta miraculoasă pentru a nu se mai îneca nimeni în apele râului Desna, cei de atunci au numit-o „Mântuitoarea de la înec”; iar noi slăvim minunata Ta grijă pentru noi, Doamnă, și uitându-ne la icoana Ta și rugându-ne, îți zicem:
Bucură-te, Maica Milostivului Dumnezeu;
Bucură-te, Împărăesă a cerului și a pământului, mântuind lumea de necazuri;
Bucură-te, Înțeleapta noastră Conducătoare, care ne face viața bună;
Bucură-te, mântuindu-ne de înec;
Bucură-te, izbăvindu-i din veșnică nimicire pe cei ce pier în păcate;
Bucură-te, ajutându-i pe credincioși în orice moment;
Bucură-te, că îndepărtezi deznădăjduirea și mâhnirea din inimile noastre;
Bucură-te, toiag și sprijin de bătrânețe;
Bucură-te, întărirea postului;
Bucură-te, că alungi răzvrătirile patimilor;
Bucură-te, iluminarea minților;
Bucură-te, ocrotire și mijlocire pentru călugării cinstiți;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 3

Prin puterea Celui Preaînalt, puterea naturii apei a fost îmblânzită cu sfânta Ta icoană, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și multe minuni se făceau cu ea. Din acest motiv, căzând înaintea icoanei Tale, strigăm către Împăratul Slavei care Te-a proslăvit: Aliluia.

Icos 3

Având grijă de oamenii suferinzi, tu, Împărăteasă Raiului, ai arătat minuni și semne care salvează orașele de atacurile inamicului și de ruină. Nu înceta acum să ne ai în grijă și să ne salvezi de necazuri și de nenorociri, iar noi Te lăudăm:
Bucură-te, mijlocitoare zeloasă a neamului creștin;
Bucură-te, carte de rugăciune veșnic trează;
Bucură-te, ocrotirea orașelor noastre și salvarea din greutățile sărăciei și de la înec;
Bucură-te, refugiul nostru în zilele tristeții și deznădejdii;
Bucură-te, că nu îi treci cu vederea pe cei care cer ajutor;
Bucură-te, mângâindu-i pe cei bolnavi de inimă;
Bucură-te, distrugătoare a ereziilor și a schismelor;
Bucură-te, săditoarea evlaviei;
Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiți;
Bucură-te, căci prin tine piere pedeapsa veșnică;
Bucură-te, mântuire pentru păcătoșii disperați;
Bucură-te, bucurie și înveselire pentru cei care se întristează;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 4

Alungă de la noi furtunile de necazuri și nenorociri, Sfântă Fecioară, căci rugăciunile noastre se înalță înaintea icoanei Tale celei cinstite ca Tu să ne auzi cu repeziciune iar noi Îi vom cânta lui Dumnezeu care ne mântuiește: Aliluia.

Icos 4

Auzind de aproape și de departe despre minunile icoanei Tale, Doamnă, numită „Mântuitoarea de la înec” ne bucurăm de mila Ta față de familia creștină care îți dă cinstită slava:
Bucură-te, Sfânta Slujitoare a purtării de grijă a Fiului Tău pentru creștini;
Bucură-te, mijlocitoare plina de râvnă al întregii lumi;
Bucură-te, floare nepieritoare;
Bucură-te, Bucuria celor care se întristează;
Bucură-te, că ești milostivă cu păcătoșii;
Bucură-te, oferindu-ne bucurie neașteptată;
Bucură-te, că în Adormirea Ta nu ne-ai părăsit;
Bucură-te, deschizând credincioșilor ușile Împărăției lui Hristos;
Bucură-te, izvor de apă dătătoare de viață;
Bucură-te, sursă inepuizabilă de îndurări;
Bucură-te, Călauza nostră către viața veșnică;
Bucură-te, Păzitoare nevăzută în viața noastră pământească;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 5

Steaua divină a icoanei Tale, Maica Domnului, le apare oamenilor suferinzi nu numai din orașul Novgorod-Seversk și din orașul Lenkovsky, ci și la întreaga lume, strălucind cu razele minunilor la toți cei care rătăcesc pe marea vieții pătimașe și care vin la Tine pe calea mântuirii cu credință și strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 5

După ce am văzut multe și slăvite minuni ale izbăvirii de la înec în apele râului Desna, ne bucurăm cu toții, deoarece Maica Domnului și-a arătat mila Ei, iar noi, cu recunoștință ne închinăm și o lăudăm așa:
Bucură-te, arătând mereu dragostea ta maternă pentru noi;
Bucură-te, rugându-te mereu pentru oameni;
Bucură-te, stăpâna nevăzută a apelor;
Bucură-te, bună apărătoare călătorind pe uscat;
Bucură-te, aducându-ți aminte de noi cei pământesti la Tronul Fiului Tău;
Bucură-te, cea ce ești slăvită;
Bucură-te, învățându-ne să trăim în curăție și feciorie;
Bucură-te, slăvindu-i pe asceții evlaviei;
Bucură-te, binecuvântand căsătoriile cinstite;
Bucură-te, bucuria veșnică a fecioarelor;
Bucură-te, auzind lauda și slava din ceruri;
Bucură-te, primind mulțumire de pe pământ;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 6

Icoana Ta sfântă propovăduiește mântuirea noastră, Fecioară preacurată, dându-ne îndurări și minuni. Pentru aceasta, cinstim chipul Tău sfânt și îl adorăm, iar Tu te rogi pentru noi, strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 6

Din icoanele Tale se revarsă har pentru cei care vin la biserica Ta se închină icoanei Tale făcătoare de minuni Maica Domnului. Nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ci apără-ne pe toți, care plângem cu evlavie la Tine:
Bucură-te, speranța noastră care nu ne face de rușine;
Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, izbăvirea de necazuri;
Bucură-te, vindecarea rănilor noastre păcătoase;
Bucură-te, dând vedere orbilor;
Bucură-te, că ai deschis auzul și limba pentru surzi și muți;
Bucură-te, făcându-I pe șchiopi să umble spre adevărata cale către Mântuitorul;
Bucură-te, alungând întunericul faptelor cumplite de la noi;
Bucură-te, mijlocitoare a celor asupriți;
Bucură-te, că îi pedepsești aspru pe cei care asupresc;
Bucură-te, întărirea credinței;
Bucură-te, cunoașterea harului;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 7

Iubitorul omenirii Domnul nostru Iisus Hristos vrea să îi salveze pe oameni de moartea veșnică și de întristarea necontenită, de aceea ne-a dat ajutorul și mijlocirea Mamei Sale, iar ea nu va părăsi pe nimeni neauzit în rugăciune. Noi, Preafericită Maica Domnului, cu dragostem ș i cu recunoștință ne plecăm în fata icoanei Tale miraculoase, cântând cu bucurie: Aliluia.

Icos 7

Eșți minunată și slăvită, Născătoare de Dumnezeu, în apărarea ortodocșilor. Din acest motiv, de demult oamenii au alergat la icoana Ta cu credință, cerând ajutor și mijlocire de la Tine și strigând cu evlavie:
Bucură-te, Mântuitoare de la înec;
Bucură-te, Mântuitoarea celor ce pier în păcate;
Bucură-te, cea care ne alini foamea duhovnicească;
Bucură-te, Dătătoare de comori duhovnicești;
Bucură-te, uimire neîncetată a minților cerești;
Bucură-te, măntuirea neamului omenesc;
Bucură-te, împăcarea păcătoșilor cu Dumnezeu;
Bucură-te, chin al dușmanilor nevăzuți;
Bucură-te, că dai sfaturi cu bunătate;
Bucură-te, rânduitoarea vieții noastre;
Bucură-te, că păzești sufletele întru feciorie;
Bucură-te, învățându-i iertarea pe cei asupriți;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 8

Rătăcitori și străini suntem noi pe pământ și, conform cuvântului Apostolului, nici un om nu e veșnic. Dar la cine să mergem, Doamnă, în durerile vieții noastre, dacă nu la Tine, Împărteasă Cerească? Arată-ne calea spre mântuire, Îndrumătoarea noastră, și să-L lăudăm pe Dumnezeu: Aliluia.
Icos 8
Ești mângâietoare pentru toți credincioșii care privesc la sfânta Ta icoană, Doamnă, fiiind acoperirea și ocrotitoarea celor amărâți, a celor înfometați după ajutor, a celor goi, a celor bolnavi, dându-ne vindecări și toate darurile bune și de folos. Pentru aceasta, strigăm către Tine:
Bucură-te, frumusețe de nespus;
Bucură-te, bunătatea pentru toți;
Bucură-te, Mamă dulce pentru copii;
Bucură-te, ajutor de nădejde;
Bucură-te, Maica orfanilor;
Bucură-te, Speranța celor necredincioși;
Bucură-te, Ascultătoare milostivă;
Bucură-te, atotputernică Octrotitoare;
Bucură-te, împlinirea iubirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiți;
Bucură-te, Speranță a tuturor credincioșilor;
Bucură-te, Zori ce strălucești în întuneric pentru cei care rătăcesc;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 9

Preacurată Maica Domnului, te rugăm fă ca oricine se naște pe pământ să fie luminat de Duhul Sfânt și să triumfe în credință, slăvind mila Ta și să strige împreună cu glasul Arhanghelului: „Bucură-te, cea plină de Har, Domnul este cu Tine!”. Iar noi ne închinăm Domnului Dumnezeu cu dragoste: Aliluia.

Icos 9

Ritorii cei mult grăitori nu te poate lăuda îndeajuns pe Tine, Maica Domnului, pentru faptele bune pe care le verși asupra noastră, păcătoșii și nevrednicii. Dar nu vrem să fim trândavi și nerecunoscători, de aceea te rugăm să accepți această laudă de la noi:
Bucură-te, pântece binecuvântat în care a încăput cel Neîncăput;
Bucură-te, Har arzător;
Bucură-te, Zid neburiut;
Bucură-te, portăriță care deschizi credincioșilor ușile cerului;
Bucură-te, sursă dătătoare de viață;
Bucură-te, că ne auzi și ne îndeplinești totdeauna cererile;
Bucură-te, că îndepărtezi mânia lui Dumnezeu de la noi;
Bucură-te, încălzind întreaga lume cu căldura dragostei Tale;
Bucură-te, ceea ce răsplătești credința cu daruri bogate;
Bucură-te, că îi ajuți pe credincioși în toate nevoile lor;
Bucură-te, cea ce îi ajuți pe cei care vor să trăiască după porunca lui Dumnezeu;
Bucură-te, învățându-ne rațiunea și înțelepciunea;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 10

Prin mijlocirea Ta maternă către Hristos Mântuitorul nostru mântuiește-ne, Stăpână, de pierderea veșnică, și dă-ne ajutorul Tău, să ajungem la Împărăția Cerurilor și, în bucuria veșnică, să cântăm împreună cu toți sfinții către Dumnezeul iubitor de oameni: Aliluia.

Icos 10

Sfânta ta icoană, Doamnă, este acoperământul sfânt al orașului Novgorod-Seversk și a întreagii lumi; Chiar și așa, ne rugăm către Tine, Preacurată: nu ne părăsi pe noi, orfani și neajutorați, ci trimite harul tău de sus, iar noi strigăm din suflet:
Bucură-te, mamă pricepută
Bucură-te, Mireasă nenuntită;
Bucură-te, cinstită de Heruvimi;
Bucură-te, Preaslăvită de Sfinții Serafimi;
Bucură-te, înălțată mai mult decât toate cele pământești;
Bucură-te, plăcută în rândurile îngerești;
Bucură-te, că ne în arăți calea către Rai;
Bucură-te, că nu i-ai lăsat pe cei rămași în urmă;
Bucură-te, Ajutor nevăzut al orfanilor;
Bucură-te, mângâierea mamelor îndurerate;
Bucură-te, vindecarea orbirii spirituale;
Bucură-te, acoperămant și împrejmuire creștinilor rătăcitori;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 11

Nu trece cu vederea cântarea și rugăciunea noastră, Preabinecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ci luminează-ne mintea și ochii inimii și învață-ne să Îi cântam cu dragoste Creatorului și Dumnezeului nostru cântarea: Aliluia.

Icos 11

Luminează întreaga lume creștină cu razele strălucitoare ale minunilor tale, Maica Domnului, și mijlocește pentru poporul ortodox; căzând în fața icoanei Tale, strigăm către Tine:
Bucură-te, Împărăteasa Îngerilor;
Bucură-te, Doamna tuturor creaturilor;
Bucură-te, luminând sufletele întunecate;
Bucură-te, cea care vădești ereticii și schismaticii;
Bucură-te, fulger care luminează sufletele cu lumina credinței;
Bucură-te, tunet înfricoșător pentru dușmani;
Bucură-te, stâlp care întărești evlavia;
Bucură-te, lumină ce luminează tot pământul;
Bucură-te, cea ce mijlocești la Dumnezeu;
Bucură-te, mântuind pe toți cei care vin alergând la tine;
Bucură-te, cea ce ești slăvită
Bucură-te, cea ce nu ne faci de rușine;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 12

Nu ne lua harul Tău de la noi, Maica Domnului Izvorul Milostivirii, și prin izbăvirea Ta de necazuri, dureri și nenorociri vom trăi în pace și evlavie, cântând necontenit lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 12

Cântând miracolele și îndurările Tale, O Fecioară atotcântătoare, Te lăudăm cu toții, căci Tu într-adevăr ești Ajutorul nostru, mijlocitoarea noastră, îngrijitoarea și protectoarea familiilor noastre. Iar noi îți aducem mulțumiri pentru toate faptele tale văzute și nevăzute și îți strigăm:
Bucură-te, Rugăciunea noastră cea trează;
Bucură-te, cupă plină de har, atrăgându-ne în bucurie;
Bucură-te, alinarea tuturor întristărilor;
Bucură-te, ajutor și vindecare bolnavilor;
Bucură-te, învingătoarea duhurilor rele;
Bucură-te, mijlocitoarea pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, Apărătoarea săracilor;
Bucură-te, ajutătoarea celor care trudesc;
Bucură-te, apărătoarea celor curați cu fecioria;
Bucură-te, ajutătorea celor care se luptă cu patimile;
Bucură-te, tăria noastră de neclintit;
Bucură-te, Speranța noastră nerușinată;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 13

O, Maică atotslăvită, Mântuitoare de la înec, primește rugăciunea noastră și izbăvește-ne de toate relele, bolile, necazurile și nenorocirile, de invazia străinilor, de războiul cel dintre noi și de chinurile viitoare, strigând către Tine: Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori)

Icos 1

Arhanghelul Gavriil a fost trimis din cer la Tine, Maica Domnului, pentru a vesti o mare bucurie despre nașterea din Tine a Mântuitorului neamului omenesc. Urmându-i vestirea, noi, păcătoșii îndrăznim să Îți spunem:
Bucură-te, dăruind lumii bucurie;
Bucură-te, că ai unit cerul cu pământul;
Bucură-te, bucurie în rândurile cerești;
Bucură-te, apărătoarea celor ce se tem de Dumnezeu;
Bucură-te, exorcizarea demonilor;
Bucură-te, bucurându-te cu toți sfinții;
Bucură-te, că îi îndemni pe necredincioși la rugăciune;
Bucură-te, încurajare pentru cei descurajați;
Bucură-te, vindecarea celor bolnavi;
Bucură-te, mijlocirea celor asupriți;
Bucură-te, ajutor rapid celor nevoiași;
Bucură-te, căci creștinii ortodocși sunt acoperiți și ocrotiți de Tine;
Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Condacul 1

Împărăesei celei mai înalte, Doamnei noastre Născătoare de Dumnezeu, îi aducem cântări de recunoștință pentru apariția miraculoasă a icoanei sale pe râul Desna, prin care suntem salvați de la moartea veșnică și din necazurile rele. Dar tu, o Maica Domnului, cu mila ta nespusă eliberează-ne de toate necazurile și relele, iar noi te numim pe Tine: Bucură-te, Maica Domnului, Mântuitoarea celor care se îneacă și care pier în păcate!

Rugăciune

Mijlocitoarea noastră, Maica Domnului! Tu ești ajutor și mijlocire pentru toți creștinii, cu atât mai mult pentru cei în necazuri. Privește acum din înălțimea sfântului Tău locaș și asupra noastră închinându-ne Preasfintei Tale icoane cu credință și ne rugăm să ne dai ajutorul Tău grabnic pentru cei care sunt pe mare și suferă de vânturi furtunoase, și de durere grea. Ferește-i pe toți creștinii ortodocși la de apele înecului și răsplătește-i pe cei care se luptă pentru aceasta cu bogatele Tale daruri și milă.
Iată, uitându-ne la chipul Tău, fii milostivă cu noi; îți oferim smeritele noastre rugăciuni și nu am căutat niciun alt ajutor, sau altă mijlocire, sau alinare, decât numai la Tine, O Mamă a tuturor celor care se întristează și sunt loviți. Tu, după Dumnezeu, ești Speranța și mijlocitoarea noastră și alergăm cu încredere la Tine, pentru noi înșine și unii pentru alții, și Ție ne încredințăm viața în vecii vecilor. Amin.

Tropar, Glas 4

Acum noi, păcătoșii și cei smeriți ne rugăm cu osrâdie la Maica Domnului și cădem în genunchi la Ea, strigând din adâncul sufletelor noastre cu pocăință: „Doamnă, ajută-ne, fie-ți milă de noi, grăbește-te căci noi sunt pierim în mulțimea păcatelor! Ne nu lăsa pe noi rugătorii tăi să ne întoarcem cu mâinile goale: căci în Tine avem singura nădejde!”

Condac, Glas 6

Tu dai ocrotire creștinilor și mijlocești pentru noi la Dumnezeu! Nu trece cu vederea glasurile rugăciunilor noastre, ale păcătoșilor, ci vino repede să ne ajuți, Maica Domnului, strigând cu credință către Tine: „Grăbește-te cu mijlocirea și grăbește-ți rugăciunea, Născătoare de Dumnezeu, protejând mereu pe cei care Te cinstesc! „
Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristose Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin.

Bibliografie

https://doxologia.ro
https://www.crestinortodox.ro
https://www.pravmir.ru
https://azbyka.ru
https://ru.wikipedia.org

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact