Icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița, este una dintre cele mai cinstite icoane bizantine din Moldova, legendele locului spunând că aceasta „scoate diavolii din oameni, vindecă bolnavii, dă rod pântecelor sterpe şi alungă seceta“.

Locaţie

Icoana Sfintei Ana  este adăpostită de  Mănăstirea Bistriţa, lăcaș de cult zidit înainte de anul 1407 (prima atestare documentară) de către domnitorul Alexandru cel Bun al Moldovei. Ulterior,  mănăstirea a fost îmbogățită și renovată de alți domnitori moldoveni precum: Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu.

Mănăstirea Bistrița este situată în comuna Alexandru cel Bun,  la 8 kilometri spre vest de Piatra Neamț, fiind  o mănăstire de călugări. Hramul acesteia este Adormirea Maicii Domnului (15 august) și Izvorul Tămăduirii.
Locatia-Google maps

Iconografie

Se crede că icoana făcătoare de minuni a Sfintei Ana a fost pictată de doi călugări din părţile Ierusalimului, între anii 1150-1250.

În această sfântă  icoană este înfățișată Sfânta Ana, care o ține în brațe, pe Maria, copilă fiind, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. În prezent icoana este destul de deteriorată și înegrită  din cauza deselor procesiuni prin sate și a ploilor care o găseau pe câmp.

Dimensiunea icoanei este 0.90/1.15 m.

Pe spatele acestei icoane,  se află o altă icoană care îl înfățișează pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Deși, din acest punct de vedere, se aseamănă cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, deosebirea constă în faptul că Sfântul Gheorghe este pictat de această dată pe o scandură separată, nu pe aceelași lemn, cum este în cazul Icoanei Maicii Domnului Lidianca.

Atât fața icoanei, unde este reprezentată Sfânta Ana și Maica Domnului copilă, cât și spatele acesteia, sunt ferecate în argint.

Prăznuire

Icoana Sfinei Ana de la Mănăstirea Bistrița nu are încă rânduită o zi de prăznuire în calendarul ortodox.

În schimb, această Sfântă Icoană este cinstită în mod deosebit în zilele în care Biserica Ortodoxă prăzuiește Adormirea Sfintei Ana (25 iulie), pe Sfinții Drepții Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana (9 septembrie), precum și în zilele de hram ale Mânăstirii Bistrița: Adormirea Maicii Domnului (15 august) și Izvorul Tămăduirii (prima vineri după Paște).

Istoric

În anul 1401 a avut loc împăcarea Bisericii Moldovei cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, ocazie cu care a avut loc recunoașterea primului mitropolit-Iosif Mușat. Urmare acestor fapte, în acel an, primul an de domnie al marelui voievod Alexandru cel Bun, relațiile bisericești și prietenești între Moldova și imperiul bizantin, s-au întărit foarte mult.

În acest context, atunci când împăratul Bizanțului (Manuel Paleologu) a trimis pe fiul lui, Andronic Paleologu, ca delegat al Patriarhiei, să cunoască situația din Moldova, domnitorul Moldovei, împreună cu mitropolitul, tot clerul și poporul, au întâmpinat cu multă dragoste și cu o primire strălucitoare pe solul de la Constantinopol.

La întoarcere Andronic Paleologu, l-a îndemnat pe tatăl său și pe Patriarhul Matei al Constantinopolului, să recunoască autocefalia Biserici Moldovei (statut prin care o biserică nu trebuie să răspundă înaintea niciunui episcop de rang superior).

Tot în anul 1401, împăratul și  patriarhul  Bizanțului au trimis în Moldova trei icoane:

-mitropolitului  Iosif Mușat, i-au trimis icoana Maicii Domnului Îndrumătoarea,  care a fost așezată ulterior în  Mănăstirea Neamț.

-lui Alexandru cel Bun și soției sale Ana, două icoane făcătoare de minuni: icoana Sfintei Ana,  mama Maicii Domnului, și icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Agapia.

In anul 1402, odată cu zidirea Mânăstirii Bistrița (construită pe locul unei bisericuţe de lemn ridicată la  sfârşitul secolului al XIV-lea) și alegerea ei ca loc de veșnică odihnă a familiei voievodului, icoana Sfintei Ana a fost donată acestei mănăstiri, unde a rămas nestrămutată până în prezent.

Sute de ani icoana Sfintei Ana a stat în mănăstire, fiind scoasă în procesiune foarte rar, deoarece Mănăstirea Bistrița era ctitorie domnească destinată în exclusivitate călugărilor și fondatorilor, unde nu aveau acces oamenii de rând.

După anul 1658, mănăstirea  a fost  închinată ca danie Sfântului Mormânt, ieșind astfel de sub tutela directă a domnitorului, ocazie cu care a devenit accesibilă tuturor credincioșilor, inclusiv mirenilor.

Pe spatele icoanei, după cum am amintit, este pictat pe o scandură separată Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Așa se face ca în procesiuni să fie  scoase ambele icoane.

Salba de peste 40 de monede de aur, argint și pietre prețioase, ca și candelele de argint, de la icoana Sfintei Ana, au fost donate de numeroșii credincioși care s-au vindecat de-a lungul timpului de tot felul de boli.

În cronica episcopului de Roman, Macarie, se vorbește că într-una din zilele lui septembrie, în anul 1538, Petru Rareș a fugit din fața cotropitorilor turci și s-a ascuns în biserica Mănăstirii Bistrița. În acel loc voievodul s-a rugat cu lacrimi în ochi toată noaptea, în fața  icoanei Sfintei Ana, ca să scape cu viață. Atunci voievodul a făgăduit că de va scăpa, va înoi din temelii  mănăstirea.

În zorii zilei următoare, Petru Rareș a evadat printr-o portiță secretă, iar în anul 1541 când  a revenit pentru a două oară la domnie, și-a îndeplinit  promisiunea făcută în fața icoanei Sfântei Ana.

În decembrie 1849, după vindecarea miraculoasă a egumenului Mănăstirii Pângărați, arhimandritul Varvara, drept recunoștință, acesta a  a comandat un iconostas de lemn sculptat şi aurit  și a îmbrăcat icoana în argint, așa acum este înfățișată și în prezent.

Procesiunea cu icoana Sfintei Ana

În evlavia poporului român, icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița este cunoscută ca „cea mai vestită icoană procesională din țară în vremuri de secetă și întristare”. Era purtată prin orașe și sate, peste ogoare și țarini însetate, însoțită de rugăciunile preoților și credincioșilor, iar ajutorul se arăta neîntârziat.

Iată etapele principale în organizarea unei procesiuni cu icoana Sfintei Ana, potrivit tradiției străvechi, consemnate în detaliu de Arhim. Ioanichie Bălan.

Parohia din zona afectată de secetă înștiința mănăstirea Bistrița; la data stabilită pentru aducerea icoanei se adunau sătenii, în haine de sărbătoare (costum popular), cu flori, ștergare, colaci, busuioc, căruțe acoperite cu scoarțe țărănești și umplute cu daruri pentru mănăstire (lumânări de ceară, pânză de fuior, așternuturi de casă, untdelemn și prescuri, grâu pentru colivă și vin).

După o rugăciune pentru ploaie, convoiul pleca spre mănăstirea Bistrița (cel puțin 1000 persoane), în tăcere, întâmpinat pe cale de alți credincioși, din satele de pe drum. La 4-5 km înainte de a ajunge la Mănăstirea Bistrița, din convoi se desprindeau 9 tineri, călare pe cai albi, care mergeau înainte, să vestească starețului venirea credincioșilor. Aceștia duceau și o cruce, și steagul tricolor, fiind anume îmbrăcați și împodobiți.

Când venea convoiul, oamenii se rugau la sfânta icoană, fiecare o înconjura în genunchi și  apoi treceau de 3 ori pe sub icoană, luându-se binecuvântare de la stareț pentru ducerea icoanei în procesiune. Nu se pleca până nu se citea acolo și Acatistul Sfintei Ana și se înconjura biserica mănăstirii. Era o ordine anume și la plecare: întâi cei 9 tineri călări, apoi preotul satului, apoi căruța cu sfânta icoană, lângă care rămâneau 2 ieromonahi ai mănăstirii, delegați de stareț, apoi țăranii, în dangăt de clopot, de rămas bun.

Pe drum, icoana era întâmpinată de localnici, iar în satul unde mergea se făceau slujbe (vecernie, liturghie, maslu) cu cereri stăruitoare pentru ploaie. Întotdeauna rugăciunile au fost ascultate, iar icoana nu părăsea ținutul până nu venea ploaia. La sfârșitul slujbelor, icoana era purtată prin vatra satului, se ședea la masa, sătenii se așezau la masă în cete-cete și luau masa din ce aveau.

Apoi icoana Sfintei Ana mergea în satul vecin și din sat în sat, prin toată Moldova. Abia după aceea se întorcea la mănăstirea Bistrița.

Uneori ploaia mergea odată cu sfânta icoană, prin sate, pe câmp, iar alteori ploua în timpul procesiunii pe țarină, când îi uda pe toți, dar fară că cineva să meargă la adăpost. De aceea și chipurile zugrăvite pe sfânta icoană s-au deteriorate și s-au înnegrit așa de mult.

Mai târziu a fost făcut un mic acoperământ, unde adăposteau icoana  pentru a o feri de umezeală când se pornea să plouă.

În plin regim comunist, grandoarea acestor procesiuni s-a sistat, dar oamenii nu au uitat de icoana de la Bistrița și de puterea ei. Iar în anii democraţiei, icoana Sfintei Ana a fost purtată în procesiune prin mai toată Moldova pentru aducerea ploilor, în caz de secetă.

Minuni legate de icoana Sfintei Ana

Arhimandritul Ioanichie Bălan a consacrat acestei icoane o atenţie deosebită, în lucrarea „Sfintele Icoane făcătoare de minuni din România“,  pe care a numit-o  „a doua între icoanele făcătoare de minuni din România, după Icoana Maicii Domnului de la Neamţ”.

La Mănăstirea Bistrița nemțeană, sub privirea blândă a Sfintei Ana, pelerinii se adună în genunchi de dimineață până seara și dobândesc, în urma rugăciunilor smerite, tăria de a-și șterge lacrimile slobozite în ascuns. Pe unii nici nu-i simți. În discreția lor, vin precum niște umbre și pleacă înseninați de nădejde.

Aici se numără dureri, se slobozesc păcate, se dezleagă nerodirea pântecelui, se vindecă bolnavi, se întăresc și se întregesc familii. Și aceasta pentru că oamenii ce îngenunchează înaintea ei cerând ajutor știu cum să se roage, își spun necazul cu „duhul umilit și inima înfrântă” și Îl roagă pe Dumnezeu să se facă voia Lui până la urmă, nu a lor. Iar Dumnezeu, prin Sfânta Ana, săvârșește minunea.

Darul acestei icoane, de a fi făcătoare de minuni, a întărit mereu credința monahilor și a credincioșilor ce vin aici.

Dăinuirea în timp a acestei sfinte icoane

Este o adevărată minune faptul că icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Bistrița a scapăt cu bine din mâinile atâtor răufăcători, de-a lungul secolelor; a trecut prin mulțime de atacuri, jafuri, năvăliri ale turcilor, tătarilor, polonezilor. Mănăstirea a pierdut averi, odoare, clugari, manuscrise etc, numai icoana Sfintei Ana, prin harul ei miraculos, a rămas nevătămată.

Protejarea Mănăstirii Bistrița și a viețuitorilor ei

De-a lungul timpului multe mănăstiri renumite au rămas pustii, au fost dărmate, sau au fost mistuite de foc și jefuite. Ori Mănăstirea Bistrița, ca dealtfel și Mănăstirea Neamț, au supraviețuit până astăzi biruind toate încercărilor veacurilor, ajungând până în zilele noastre.

Mai mult decât atât, icoana Sfintei Ana a întreținut de-a lungul secolelor, o mare evlavie și credință în satele și orașele din împrejurimi.

Salvarea lui Petru Rareș de turcii cotropitori

După cum citim în cronica lui Grigore Ureche, domnitorul fiind în drum spre cetatea Ciceului, urmărit cu furie de boierii trădători și otomanii sultanului Suliman Magnificul, s-a ascuns în Mănăstirea Bistrița, în seara zilei de 17 septembrie 1538. Acolo domnitorul a căzut  în genunchi în fața icoanei Sfintei Ana cerând, cu lacrimi în ochi, îndurare și ocrotire și  făgăduind lui Hristos Dumnezeu și Preacuratei Lui Maici, că dacă se întoarce iarăși la scaunul de domnie, atunci vă înnoi din temelii Sfânta Mănăstire.

Și iată că minunea s-a făcut.

În zorii zilei următoare, Petru Rareș capătă curaj de la Dumnezeu și reușește să evadeze printr-o portiță dosnică, care se vede și azi. Iar Sfânta Ana a îngreuiat cu somn ochii turcilor, ca să nu-l observe la timp și să nu-l prindă.

Sfânta Ana-mamă duhovnicească protectoare

Credincioșii din toate satele din părțile locului, o socotesc pe Sfânta Ana, nu numai mama Maicii Domnului, ci însăși mama lor duhovnicească, mijlocitoarea și rugătoarea lor înaintea Preasfintei Treimi. În mod frecvent oamenii vin în biserică, se închină la sfânta icoană, o sărută cu mare credință, se ating cu fruntea de ea, își oferă pruncii Sfintei Ana, pun la copile numele de Ana și poartă la ei și acasă icoana protectoarei lor.

Se poveşteşte că la icoana Sfintei Ana s-au rugat pentru a avea copii Maria Enescu, mama lui George Enescu, şi Emilia Porumbescu, mama lui Ciprian Porumbescu.

Vindecătoare de boli

Este greu să se cunoască nenumăratele vindecări de boli făcute la icoana Sfintei Ana, mai ales cu credincioșii de la țară.

Cele mai multe vindecări făcute la icoana Sfintei Ana au fost izgoniri de duhuri rele din oameni. Dar din păcate ele nu au fost anume consemnate. Călugării și bătrânii satului Bistrița mărturiseau, că până nu demult veneau la mănăstire tot felul de bolnavi să se vindece la icoana Sfintei Ana. Mai ales epileptici, oameni îndrăciți, stricați la minte, pe care rudele îi aduceau legați, în căruțe. Uneori, mai ales vinerea, era un țipăt în mănăstire de te cuprindea jalea.

Dar după trei Sfinte Masluri, după ce erau spovediți, ținuți la post trei zile, împărtășiți și după ce li se citea moliftele Sfântului Vasile, cei mai mulți se vindecau. Toate rugăciunile se făceau înaintea sfintei icoane.

Vindecarea copilei epileptice

O credincioasă din satul Bistrița-Neamț, avea o fetiță de 3 ani tare bolnaviciaosă. De frica injecțiilor, copila s-a îmbolnăvit de epilepsie. Apăsată de supărare, mama venea la mănăstire să-i citească moliftele Sfântului Vasile, dar fară vreo urmă de vindecare. Disperată, mama și-a luat fetiță în brațe, a mers în fața icoanei Sfintei Ana și căzând în genunchi, în hohote de plâns, a rostit această rugăciune: „Preasfântă Ana, făcătoare de minuni, îți dăruiesc ție această fetiță; fă-o sănătoasă!”

În clipa aceea fetiță a fost tare chinuită de duhul cel rău. Mama crezând că va muri, s-a întors acasă tristă. În schimb, noaptea i s-a arătat în vis Sfânta Ana și i-a zis: „Nu te teme că fiica ta s-a vindecat”. Din acel moment fetița s-a făcut complet sănătoasă.

Vindecarea ieromonahului

O altă minune care este însemnată pe medalionul icoanei Sfintei Ana a avut loc în anul 1853.

Este vorba de ieromonahul Varnava – egumenul Mănăstirii Pângărați, care, îmbolnăvindu-se de o boală grea care părea că nu mai are leac, a cerut monahilor săi să-l ducă la Mănăstirea Bistrița spre a se ruga la icoana Sfintei Ana.

Rugăciunea i-a fost ascultată și ieromonahul s-a însănătoșit la puțină vreme. În semn de adâncă mulțumire pentru sănătatea recăpătată prin lucrarea divină, ieromonahul Varnava a comandat un iconostas de lemn sculptat și aurit în care a așezat icoana, așa cum se poate vedea până astăzi.

„Doamne, ai milă de copilul meu! Sfântă Ana, ajută-l!”

Ierodiaconul Vasile de la Mănăstirea Bistrița marturiseste:

"Am avut șansa să primesc o mărturie directă de la un bărbat care s-a bucurat direct de o vindecare miraculoasă în vremea copilăriei lui. Cu vreo două luni în urmă, eram în fața icoanei Sfintei Ana și un bărbat de aproximativ 50 de ani, care îmi oferea multă încredere, mi-a spus că avea vreo trei ani când pe trupușorul lui îi apăruseră niște bube cărora doctorii nu le dădeau de leac și din această pricină mama lui era foarte necăjită.

Dar, într-o zi, când icoana Sfintei Ana era în procesiune prin satul lor, mama l-a atins ușor de icoană și a lăsat un suspin să se înalțe către Dumnezeu, zicând: <<Doamne, ai milă de copilul meu! Sfântă Ana, ajută-l!>> Și-mi spunea bărbatul respectiv că din momentul acela a început să se facă sănătos, s-a tămăduit și tămăduit a rămas până astăzi. Și mai mărturisea el că, ori de câte ori intră în biserică, își amintește cu emoție și recunoștință de acest fapt."

Minuni în vreme de secetă

-În vara anului 1946, preoți din mai multe sate, au adus iarăși sfânta icoana la Humulești pentru ploaie. Seara s-a făcut priveghere, litanie și rugăciuni pentru ploaie. A doua zi, după Sfânta Liturghie, icoana a fost însoțită de mii de credincioși la țarinele satului, unde s-a făcut Sfântul Maslu și litanie pentru ploaie. Atunci s-a ridicat un nor de la răsărit și a venit o ploaie care a adăpat toate câmpurile arse de secetă.

Printre preoții slujitori era și cel al satului Saculusesti, care i-a spus epitropului său să adune daruri de la săteni pentru că urma să vină și în localitatea lor cu sfânta icoană, deoarece și ei sufereau din cauza secetei.

Însă epitropul a spus că nu are timp să facă cele cerute și că, așa cum Dumnezeu ploua ogoarele celorlati oameni, așa va ploua și pe ogorul lui.

Totuși locuitorii  Saculusesti au mers în procesiune cu icoana Sfintei Ana. Și darul ploii nu a întârziat să vină. Dar iată, după trecerea ploii, epitropul a constatat că pe toate ogoarele plouase, numai pe al lui nu. Mai mult, acesta a realizat că și pe o altă țarină a sa, situată în zona Mănăstirii Agapia, pățise același lucru-în timp ce toate celelalte ogoare erau plouate, pe al lui, singurul, nu căzuse o picătură de apă.

Atunci epitropul a început a-și recunoaște păcatul făcut față de Sfânta Ana, povestind tuturor cum l-a certat sfânta pentru necredința lui. Așa că a mers acolo unde ajunsese icoana în pelerinaj, a căzut în genunchi în fața Sfintei Ana, cerându-și iertare; apoi icoana a fost adusă înapoi și după rugăciunile rânduite, a plouat pe toate ogoarele, iclusiv pe cele ale epitropului.

-În vara anului 1947 o secetă mare s-a abătut asupra țarii. Atunci a fost scoasă în procesiune icoana Sfintei Ana prin diferite părți ale Moldovei. Așa cum mărturiseau locuitorii orașului Târgu Neamț, s-a anunțat venirea sfintei icoane; în drumul dinspre Pașcani, mii de oameni mergeau în procesiune, cu preoți, cu icoane, cu steaguri. Din loc în loc îngenuncheau în câmp și se rugau cu nădejde în Dumnezeu, iar în urma lor veneau norii de ploaie.

După ce au ajuns la biserica Sf. Nicolae din Târgu  Neamț, miile de credincioși s-au închinat la Sfânta Ana, au participat la rugăciunile de ploaie și au pornit în continuare cu icoana spre Humuești. Dar nu la mai mult de 1 km de la plecare, a venit o ploaie așa de mare încât apa curgea în șiroaie pe străzi și peste câmpuri. Dar nimeni dintre ei nu au părăsit convoiul, ci au mers până la Humulești, după care au revenit la casele lor, slăvind pe Dumnezeu.

-În 1969, când iarăși a fost secetă în unele zone din Moldova, oamenii din satul Păstrăveni s-au dus să se roage la această icoană, cu camioanele C.A.P.-ului. Toate rugăciunile pentru ploaie s-au făcut la Mănăstirea Bistrița, fără a se purta icoana în procesiune, prin satul respectiv. Când s-au întors camioanele cu oameni, la marginea satului s-a pornit ploaia. Dar numai peste satul respectiv. Oamenii din alte sate, aflând, s-au dus și ei, la rândul lor, cu mic, cu mare, la Mănăstirea Bistrița, cu daruri. De fiecare dată, când se întorceau, ploua numai pe raza satului lor. În acel an minunea s-a repetat în satele: Davideni, Petricani, Urecheni, Războieni, Humulești și Bălțătești. Apoi, a opta oară, a venit ploaia pentru satele din jurul Mănăstirii Bistrița, pe când localnicii credincioși veniseră la rugăciune, la icoană.

Rugăciuni

Acatistul Sfintei Ana, mama PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu

Tropar, glas 4

Pe Ceea ce a născut Viaţa în pântece o ai purtat, pe Curata Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu Gânditoare, Sfântă Ana. Pentru aceasta acum, la primirea cerească, unde este locaşul celor ce se veselesc întru slavă, bucurându-te acum te-ai mutat; cere pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dragoste iertare de greşeli, pururea fericită.

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac, glas 2

Sărbătorim amintirea strămoșilor lui Hristos, căci cei care cer cu credință primesc ajutor pentru a scăpa de orice întristare, strigând: Dumnezeul nostru este cu noi, slăviți-L!

Condacul 1

Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, îi vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, căci prin rugăciunile sale ne eliberează de necazuri și dureri, harul său revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Icos 1

Ți-a apărut un înger din Rai care ți-a spus, Sfântă Ana, despre nașterea Preasfintei Fiice, care Îl va naște pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:
Bucură-te, neobosita noastră rugătoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, căci prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;
Bucură-te, vestirea slavei viitoare;
Bucură-te, slăvitoarea Dumnezeului Atotputernic;
Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;
Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;
Bucură-te, că ai lăsat totul pentru Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;
Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;
Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 2

Văzându-se Ana pe sine rămânând stearpă, striga către Domnul tuturor să îi dea darul nașterii de prunci. Și iată, Îngerul Domnului i s-a arătat, spunând: „ Ano! Ano! S-a auzit rugăciunea ta. Suspinurile tale au străbătut norii şi treptele Cerurilor; iar lacrimile tale fierbinţi au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Iată, tu vei zămisli și vei naşte o fiică, cea Preabinecuvântată. Pentru aceasta se vor binecuvânta toate seminţiile pământului şi printr-însa se va dărui mântuire lumii. Numele fiicei acesteia ce o vei zămisli şi naşte va fi Maria„. Și după ce ai conceput, i-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 2

Umbrită de Harul trimis de sus de Domnul, ai conceput la bătrânețe, trăind o bucurie de nedescris, Sfântă Ana; Și după ce ai dat naștere lumii la Sursa Bucuriei, te rugăm alungă și de noi întunericul deznădăjduirii, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;
Bucură-te, împlinirea bucuroasă a inimilor noastre;
Bucură-te, că ai călcat în picioare ocara nelegiuirii;
Bucură-te, că ai arătat lumii rădăcina fecioriei;
Bucură-te, că în anii bătrâneţilor ai născut-o pe Preasfânta Fecioara;
Bucură-te, că ne trimiți încântare;
Bucură-te, că ai împlinit poruncile lui Dumnezeu;
Bucură-te, împodobita cu blândețe și smerenie;
Bucură-te, căci ai primit har de la Dumnezeu;
Bucură-te, că ai alungat lingușirea demonică;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor nevoiași;
Bucură-te, adevărata noastră protectoare;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptiă de Dumnezeu.

Condacul 3

Aducând laudă lui Dumnezeu, Sfântă Ana, împreună cu Sfântul Ioachim soțul tău, ați adus-o pe Fecioara Maria cea curată de trei ani la templul lui Dumnezeu, așa cum ai făgăduit Domnului, cântând cântarea: Aliluia.

Icos 3

Ghidându-ți calea după porunca lui Dumnezeu, ai fost chipul virtuților, atot-fericită Ana. Dar noi, văzând viața Ta cea dreaptă, îți cântăm:
Bucură-te, adăpost și salvare pentru credincioși;
Bucură-te, speranță fără rușine a creștinilor;
Bucură-te, începutul mântuirii noastre;
Bucură-te, comoara tuturor virtuților;
Bucură-te, viță abundentă a roadelor dreptății;
Bucură-te, venerabil cort al darurilor cerești;
Bucură-te, cea ce ai primit făgăduința lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Fericita Fecioară;
Bucură-te, chipul credinței drepte;
Bucură-te, vie roditoare;
Bucură-te, râu de daruri abundente;
Bucură-te, cea care Îl slăvești cu inima bună pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 4

Conducându-ți viața cu smerenie, Sfântă Ana, mama Preafericitei Născătoare de Dumnezeu, te-ai așezat în cetele cerești și împreună cu Preacurata Ta Fiică stai în fața Tronului Ceresc, slăvind pe Cel Născut din Ea: Aliluia.

Icos 4

Te-ai înălțat din lume în slava Cerului și te-ai dus lângă Fiica ta, Mama Domnului, Ana atotfericită, te rugăm dă-ne din belșug pace și dragoste nouă, celor care îți cântă pe pământ:
Bucură-te, luminată de lumina lui Dumnezeu;
Bucură-te, sursa de bucurie neîncetată;
Bucură-te, slujitoare demnă a marii evlaviei tainei;
Bucură-te, atotștiutoare mijlocitoare a lui Dumnezeu pentru oameni;
Bucură-te, cea plină de lumină dătătoare de viață;
Bucură-te, cea ce ai primit porunca Domnului;
Bucură-te, căci ai născut-o pe Maica Domnului;
Bucură-te, că pe mulți îi instruieșți pe calea mântuirii;
Bucură-te, vindecând boli diferite;
Bucură-te, că distrugi puterea vrăjmașului;
Bucură-te, tovarășa lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoabă a Bisericii triumfătoare în Rai;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 5

Prin tine întunericul ignoranței este îndepărtat de la noi, prin Răscumpărătorul strălucirii noastre Divine, Sfânta și Dreapta Ana, iar noi îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 5

Văzându-te, Sfântă Ana neprihănită, plină de bucurie de nașterea Fiicei tale, te rugăm să ne umpli de bucurii spirituale pe noi cei care îți cântăm:
Bucură-te, cea ce ai născut izvorul harului;
Bucură-te, că ai atins viața vesnică;
Bucură-te, soție venerată;
Bucură-te, căci harul lui Dumnezeu s-a pogorât asupra ta ca o comoară;
Bucură-te, stâlp al adevăratei castități;
Bucură-te, Duhul locuinței divine;
Bucură-te, izvorul minunilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoaba sufletelor sfinților;
Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;
Bucură-te, vindecând o mulțime de patimi;
Bucură-te, că ai transformat puterea dușmanilor noștri în nimic;
Bucură-te, întărind credincioșii prin puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 6

După ce ai respins ocara nelegiuirii ai conceput la bătrânețe, Sfântă Ana cea binecuvântată Din acest motiv, ai primit har de la Dumnezeu pentru a ajuta soțiile sterpe care aleargă la tine cu credință să primească în dar copii, strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icos 6

Ai strălucit ca o stea cu viața ta dumnezeiască, Sfântă Ana cea dreptă, alungând întunericul păcatului și al necredinței. La fel te lăudăm, plângând:
Bucură-te, că eșți mama Maicii Mântuitorului nostru;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră la Tronul Ceresc;
Bucură-te, cea ce ai primit poruncă de la Domnul;
Bucură-te, rugându-te mereu pentru noi înaintea Lui;
Bucură-te, domnind mereu cu Fiica ta, Regină a tuturor;
Bucură-te, în Sionul ceresc triumfător cu lumină;
Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Mama fecioara;
Bucură-te, cea ce ai adunat roadele slavei veșnice;
Bucură-te, alungând patimile păcătoase;
Bucură-te, gonind întunericul sufletelor noastre;
Bucură-te, ajutor în nevoie;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 7

Eliberează-ne pe toți cei care venim la mijlocirea ta de toate necazurile și durerile, dă-ne binecuvântare și îndreptează-ne calea către viața veșnică, Sfântă Ana, ca în Împărăția Cerurilor să strigăm mereu: Aliluia.

Icos 7

Tu ai păzit toate poruncile lui Dumnezeu în viața ta, Sfântă și Dreaptă Ana; ajută-ne să-L slăvim pe Domnul cu inimile noastre curate, și noi te cheamăm:
Bucură-te, stea care strălucești ca o biserică din Rai;
Bucură-te, lumina arătându-ne calea mântuirii;
Bucură-te, părtașa gloriei lui Dumnezeu;
Bucură-te, moștenitoare a Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, refugiu puternic pentru creștini;
Bucură-te, mijlocire fermă către credincioși;
Bucură-te, aducând bucurie soțiilor sterpe, daruindu-le copii;
Bucură-te, cea ce îi mângâi pe cei ce se întristează;
Bucură-te, glorioasă strămoșă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocitoare harnică pentru noi;
Bucură-te, bucurie binecuvântată a sufletelor credincioase;
Bucură-te, cea binecuvântata printre femei;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 8

Ai primit rod minunat la bătrânețe, Sfântă Ana cea dreaptă, după ce ai născut pe Divina Maica Maria; Pentru aceasta, lui Dumnezeu slăvit Îi cântăm cu glas mare: Aliluia.
Icos 8
După ce ți-ai terminat călătoria pământească, Sfânta Ana neprihănită, te-ai odihnit în locuința cerească. Aceeași sfântă adormire a ta este slăvită, iar noi te lăudăm strigând:
Bucură-te, îngăduința pentru femeile neroditoare;
Bucură-te, binecuvântarea cu nașterea de copii mult așteptată;
Bucură-te, căci prin tine maternitatea este o binecuvântare;
Bucură-te, comoară inepuizabilă a darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că rupi legăturile păcatului;
Bucură-te, încurajând inimile îndurerate cu darul copiilor;
Bucură-te, că ai dobândit îndrăzneală față de Domnul;
Bucură-te, atrăgând mila lui Hristos;
Bucură-te, că închizi buzele celor necredincioși;
Bucură-te, că îi alungi pe vrăjmași;
Bucură-te, râu al milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, sursă inepuizabilă de vindecări;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 9

Toți Îngerii lui Dumnezeu și sfinții din Cer te slăvesc, binecuvântată Ana, împreună cu sfântul tău soț neprihănitul Ioachim, rugându-te pentru noi care te chemăm în ajutor, strigând pentru mijlocirea ta la Domnul: Aliluia.

Icos 9

Bucurie mare ai avut când ai născut-o pe Fericita Ta Fiică, Sfânta și Dreapta Ana, căci ea l-a născut pe Dumnezeul Atotputernic în trup, dăruindu-ne mântuirea eternă. Te lăudăm cu aceste cântări:
Bucură-te, izvor de bucurie;
Bucură-te, lumină a castității;
Bucură-te, că scoți la iveală orice înșelăciune;
Bucură-te, căci alungi întunericul nopții și poticnirea;
Bucură-te, vindecând durerea multor boli;
Bucură-te, revărsând râuri de milă;
Bucură-te, îndemnându-i la căință pe cei care păcătuiesc;
Bucură-te, cea ce nu crezi în înțelepciunea pământească;
Bucură-te, cea ce îi chemi pe păcătoși la pocăință;
Bucură-te, cea ce îi salvezi pe oameni din groapa distrugerii;
Bucură-te, că prin tine bucuria cerească este temelia noastră;
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor noastre;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 10

Izbăvește-ne de orice nevoie, boală și întristare, Sfântă Ana neprihănită, și du rugăciunile noastre către Mântuitorul tuturor Dumnezeu, și noi cei care alergăm cu sârguință în mijlocirea ta Îi cântăm cu venerație: Aliluia.

Icos 10

Cu zidul rugăciunilor tale mijlocește pentru noi, ruda lui Dumnezeu Sfântă Ana, salvându-ne și protejându-ne de toate uneltirile dușmanului, iar noi îți strigăm:
Bucură-te, stâlp al evlaviei;
Bucură-te, că ne ajuți să nu cădem în nelegiuire;
Bucură-te, căci tu îi ajuți pe cei care muncesc;
Bucură-te, slăvită înaintea mamei lui Dumnezeu;
Bucură-te, vindecând bolile muritoare;
Bucură-te, mângâierea inimilor frânte;
Bucură-te, dăruind eliberarea tuturor celor ce suferă;
Bucură-te, dând ajutor celor care îl cer;
Bucură-te, vărsând din belșug untdelemnul milei lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cea care strălucești cu lumina harului ca un fulger;
Bucură-te, văzând slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucurându-te împreună cu Îngerii;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 11

Primește cu milă cântarea noastră de laudă, Sfântă Ana, și nu ne priva de recompensa rugăciunilor tale, căci alergăm la tine în durerile inimii noastre, cerând ajutorul tău și strigând toate binecuvântările către Dătătorul de Viață Dumnezeu: Aliluia.

Icos 11

Lumina strălucitoare a îndurărilor strălucește asupra noastră Cinstită, Sfântă și Dreaptă Ana, oferind vindecare și ajutor plin de har tuturor celor care aleargă spre ea și strigă către tine:
Bucură-te, mângâierea celor nenorociți;
Bucură-te, întărirea celor obosiți;
Bucură-te, îndreptarea pântecelor spre rodire;
Bucură-te, vindecarea inimilor frânte;
Bucură-te, rupând legăturile sterilității;
Bucură-te, încetând frica de suferință;
Bucură-te, dăruind copii femeilor sterpe;
Bucură-te, dătătoarea de vindecare celor bolnavi;
Bucură-te, mamă plină de laude evlavioase;
Bucură-te, ajutoarea soțiilor neroditoare;
Bucură-te, bucurie a oamenilor evlavioși;
Bucură-te, vindecarea sufletelor și trupurilor noastre;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 12

Cere pentru noi harul lui Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne îndreptăm viața, Sfântă și Dreaptă Ana, și nu înceta să te rogi pentru noi în fața lui Hristos Cel Atotputernic, iar noi primind milă de la El, să ÎI strigăm: Aliluia.

Icos 12

Mijlocirea ta este puternică, Sfântă Ana cea neprihănită, căci tu Îl slăvești pe Domnul care te-a mărit, fiind rugătoare pentru noi care te lăudăm așa:
Bucură-te, refugiu puternic creștinilor;
Bucură-te, bucuria liniștită a monahilor;
Bucură-te, căci te rogi pentru ocrotirea și întărirea locuințelor monahale;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea jalei;
Bucură-te, mijlocire neclintită pentru toți cei care te cinstesc;
Bucură-te, izbăvindu-ne de orice nevoie;
Bucură-te, dând vindecare tuturor;
Bucură-te, mistuindu-ne patimile;
Bucură-te, arătând mila lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cea ce ne umpli de bucurie;
Bucură-te, medicul bolilor noastre;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 13

O, Sfântă Ana cea neprihănită, primește de la noi nevrednicii această cântare de laudă, și roagă-te Domnului să ne vindece de bolile mintale, sufletești și trupești, mijlocește să scăpam de toți dușmanii văzuți și nevăzuți și scapă-ne de chinurile veșnice, ca să ÎI cântăm lui Dumnezeu cu tine în Împărăția Sa: Aliluia. (Acest Condac se spune de 3 ori)

Icos 1

Ți-a apărut un înger din Rai care ți-a spus, Sfântă Ana, despre nașterea Preasfintei Fiice, care Îl va naște pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:
Bucură-te, neobosită noastră rugătoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, căci prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;
Bucură-te, vestirea slavei viitoare;
Bucură-te, slăvitoarea Dumnezeului Atotputernic;
Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;
Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;
Bucură-te, că ai lăsat totul pentru Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;
Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;
Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;
Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Condacul 1

Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, îi vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, căci prin rugăciunile sale ne eliberează de necazuri și dureri, harul său revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfântă Ana, înțeleptită de Dumnezeu.

Rugăciune

O, Sfântă și Dreaptă Ana, strămoșa Mântuitorului nostru Milostiv care ai născut-o pe Maica a lui Dumnezeu! Cu sufletul tău stai în Rai la Tronul lui Dumnezeu, dar pe pământ prin harul dat ție, împlinești diferite vindecări.

Uită-te, milostivă și Dreaptă Ana, la oamenii care vin la tine rugându-se înaintea sfintei tale icoane și cerându-ți ajutorul; întinde rugăciunile tale sfinte către Domnul pentru noi cei nevrednici și cere iertarea păcatelor noastre; dă bolnavilor vindecare, mângâiere celor îndurerati, fii ajutor celor nevoiași, dăruiește rodul pântecelui femeilor care te cheamă, înlăturând sterilitatea lor. Uită-te la rugăciunile soțiilor fără copii și dă-le darul nașterii de prunci. Primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, Sfântă Ana, și transformă durerile noastre în bucurie, căci prin rugăciunile tale primim har și milă, ca să Îl slăvim pe Dumnezeu, în Treime slăvit, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 Rugăciune către Sfânta Ana, ocrotitoarea familiei

Ori de câte ori ai o apăsare sufletească, rosteşte cu credinţă această rugăciune către Sfânta Ana şi problemele tale îşi vor găsi rezolvare, iar suferinţele tale alinare.

Într-un moment de durere, Sfantă Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, eu vin acum la tine cu speranţa că mă vei ajuta şi cu inima plină de veneraţie. Tu eşti o făptură preaiubită de credincioşi, şi mai ales de femei, pentru că, datorită sfinţeniei vieţii tale, ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii mama Sfintei Fecioare Maria, care este binecuvântată între toate femeile şi Născătoare de Dumnezeu.

Plini de încredere şi de slăvire pentru minunatele haruri pe care le-ai primit, te rog, o milostivă Sfântă Ana, să binevoieşti a mă primi în grupul celor pe care-i ocroteşti în mod deosebit.

Ia-mă sub puternica ta pază şi dobândeşte-mi de la Dumnezeu harul să pot avea o căsnicie fericită, până la adânci bătrâneţe, să am copii şi să mă aperi de necazul nerodirii.

Ajută-mă să mă bucur de acele virtuţi cu care tu ai fost înzestrată din plin. Ajută-mă să-mi recunosc greşelile, să le plâng cu amar, să am o iubire înflăcărată  faţă de Iisus şi de Maria şi să pot fi de folos semenilor necăjiţi din preajma mea.

Vreau să pot dărui şi eu săracilor aşa cum ai făcut tu şi blândul Ioachim, soţul tău. Fereşte-mă în viaţă Prea Sfântă Ana de orice primejdie trupească şi sufletească şi să fii  lângă mine în clipele de boală, de necaz şi de primejdie, până la sfârşitul vieţii mele.

Cu ajutorul tău vreau să ajung la cer, unde s-o pot lăuda împreună cu tine, pe Fecioara Maria, fiica ta.

Bibliografie

Sfintele Icoane Facatoare de Minuni-Arhimandrit Ioanichie Balan
https://ro.wikipedia.org
https://adevarul.ro
https://doxologia.ro
https://bistrita.mmb.ro
https://jurnalul.ro
https://sfantulduh.com

 

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact