Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” - 1 octombrie

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” este una dintre cele mai cunoscute icoane ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Sfântul Munte, un izvor nesecat de tămăduiri și mângâieri, fiind cinstită în întreaga lume, mai ales ca ocrotitoare a familiilor creștine și, în mod special, ca ajutătoare pentru femeile care nu pot naște.

Fragment din Evanghelia zilei-Luca Cap 5, 17:

"Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate satele Galileii, din Iudeea şi din Ierusalim. Şi puterea Domnului se arăta în tămăduiri."

Locație

Această sfântă icoană este o icoană veche a Sfintei Fecioare Maria, aflată la Mănăstirea Dohiariu de pe Muntele Athos. În cadrul mănăstirii icoana este poziționată  pe exteriorul peretelui estic al trapezei, iar trapeza se află în partea stângă a intrării din curtea mănăstirii.

Mănăstirea Dochiaru, este amplasată pe malul mării venind dinspre Ouranopolis, în partea de S-V a Peninsulei Atonului.
Locatia-Google maps

Această mănăstire  este închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, fiind a X-a mănăstire în ordinea ierarhică a mănăstirilor de pe Sfântul Munte;  a fost ridicată între 1030-1032, iar biserica acesteia  a fost construită prin binefacerea voievodului Alexandru Lapușneanu și a soției sale, în 1568.

Prăznuire

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” este sărbătorită în data de 01 octombrie.

Iconografie

Această sfântă icoană  aparține tipului iconografic Îndrumătoarea, în care Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu ne călăuzește cu mâna sa dreaptă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pruncul, Fiul lui Dumnezeu, cu o mână ne binecuvântează, iar în cealaltă ține un sul de hârtie care simbolizează Evanghelia.

Istoric

În exteriorul trapezei de la Dohiariu, din vremuri uitate, se află o icoană pictată pe perete, o frescă, care o înfățișează pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Cei mai în vârstă monahi spuneau că aceasta fusese zugrăvită în zilele Sfântului Neofit, ctitorul Mănăstirii Dochiaru, undeva prin sec. al XI-lea.

Cu toate că trecuseră mai multe veacuri în care mănăstirea fusese distrusă și restaurată, forma și claritatea acestei icoane nu suferise nici o deteriorare. Din această perspectivă, este evident că, deși icoanei i se arătase până atunci numai o cinstire obișnuită, ea a fost păzită de dumnezeiască purtare de grijă numai ca să se manifeste mai târziu într-o slavă, ca făcătoare de minuni și ca apărătoare și povățuitoare a mănăstirii.

Tradiția monahală menționează următoarea minune cu privire la descoperirea puterilor miraculoase ale acestei icoane:

În anul 1664 trapezarul Nil, care obișnuia să treacă zilnic cu o făclie aprinsă printr-o capelă către trapeză, a auzit o voce de la icoana Maicii Domnului, aflată deasupra ușii, prin care i s-a cerut să nu o mai afume cu fumul negru și înecăcios provenit de la făclia cu care își lumina calea.

Călugărul a crezut că este o glumă a vreunui frate și a ignorat acea cerere, continuând să treacă și în zilele următoare spre trapeză cu făclia fumegândă. Și numaidecât a auzit din nou același glas: „Monahule nemonah, cât timp îmi vei mai afuma cu dispreț icoana?” și, odată sfârșite aceste cuvinte, Nil a fost lovit de orbire. Nefericitul monah și-a adus aminte atunci că mai auzise acel glas și a recunoscut că fusese pedepsit pentru că disprețuise porunca Născătoarei de Dumnezeu.

Când a venit dimineața, Părinții l-au găsit întins cu fața la pământ înaitea sfintei icoane. Auzind care este cauza pentru orbire, frică și cutremur i-a cuprins pe toți. De atunci, treceau cu mare evlavie pe culoarul  pe care se afla icoana Preacuratei și au poruncit noului trapezar să o tămâieze în fiecare seară.

În mare suferință, Nil cel orb nu dorea să se mai întoarcă în chilia lui, nici să se odihnească cătuși de puțin.  A rămas în fața icoanei, noaptea și ziua, chemând-o cu lacrimi și cu tânguire pe Născătoarea de Dumnezeu, cerându-i să-i ierte păcatul nepăsării și, că semn al iertării, să-i redea vederea.

Și după atâtea rugăciuni și șiroaie de lacrimi vărsate în fața icoanei, călugărul cel orb nu a fost dezamăgit; milostiva și mângâietoarea tuturor celor suferinzi, a ascultat cu îndurare rugăciunile cele din inima zdrobită ale robului ei, așa încât într-o bună zi, a vorbit pentru a treia oară din icoana ei:

„Monahule, s-a auzit rugăciunea ta. Să fii iertat și primește-ți vederea ca mai înainte! Mergi și spune celorlalți Părinți și frați care se nevoiesc aici că eu sunt Maica lui Dumnezeu Cuvântul și, după Dumnezeu, povățuitoarea, ajutătoarea și puternica apărătoare a acestei Sfinte Mănăstiri a Arhanghelilor. Și de acum înainte, să vină la mine monahii pentru orice nevoie a lor și îi voi auzi degrabă, și pe toți ortodocșii creștini care aleargă la mine cu evlavie, căci Grabnic Ascultătoare mă numesc”

Apoi, numaidecât, ochii monahului Nil au fost deschiși. Toți au rămas uimiți și mulți monahi din Sfântul Munte au venit la Dohiariu ca să fie martori unei asemenea minuni și pentru a se închina la icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare.

După această întâmplare, părinții mănăstirii Dochiariu au blocat culoarul acela, așa încât nimeni să nu mai treacă pe acolo, ci fiecare să poată sta să se roage în fața sfintei icoane. Mai tărziu, părinții au construit un paraclis în cinstea icoanei Maicii Domnului "Grabnic Ascultătoare", în care au așezat o copie a frescei, ferecată în aur și argint.

De atunci și până în vremurile noastre, de acest paraclis se îngrijește un monah, care poate fi un ieromonah, sau unul dintre Părinții mănăstirii mai încercați în cele duhovnicești. Acesta slujește în cea mai mare parte a timpului, la această sfânta icoană, cântându-i paraclisul dimineața și seara și pomenindu-i pe toți cei care cer harul Preasfintei. Tot acesta are și funcția de paraclisier.

Această sfântă icoană este considerată de Părinții din Muntele Athos ca a doua icoană ca valoare din "Grădina Maicii Domnului", după icoana Icoana Maicii Domnului Portaitissa de la Mănăstirea Iviron.

Copii ale icoanei

Există în prezent mai multe copii ale acestei icoane, dintre care amintim: trei în Grecia, una în Georgia, cinci în România.

În plus în anul 1838, Mănăstirea Dohiariu a oferit o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” Episcopiei Misionare Ruse din Ierusalim.

În România o copie a Icoanei Maicii Domnului "Grabnic Ascultătoare" a fost adusă în 23 iulie 2006 de la Mănăstirea Dohiariu la Mănăstirea Lainici din România. Ulterior, pe 29 iulie 2019, o altă copie a acestei icoane a fost adusă la Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” I din Botoșani, fiind donată de ieromonahul Misail de la Mănăstirea Lainici.

De asemenea în luna noiembrie 2015, o copie în mărime naturală executată de Părinții mănăstirii după icoana făcătoare de minuni Grabnic Ascultătoare de la Sfânta Mănăstire Dohiariu, a fost așezată în Biserica Sf. Grigorie Palama din Universitatea Politehnică.

În sfârsit, în luna noiembrie 2020, la Mănăstirea Pângărați din județul Neamț a fost adusă o copie în mărime naturală a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Dohiariu din Muntele Athos, iar în anul 2021, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, tot o astfel de icoana a Maicii Domnului a fost adusă la Parohia Ortodoxă din Hășmaș.

Icoana de la Mănăstirea Pângărați din județul Neamț 

Minuni

Desigur prima minune legată de această sfântă icoană este cea care s-a petrecut, conform tradiției, în anul 1664, când glasul Maicii  Domnului s-a auzit dojenindu-l pe monahul care îi afuma chipul de la făclia sa, așa cum deja am amintit anterior.

De-a lungul veacurilor minunile săvârșite cu mijlocirea aceastei sfinte icoane, pentru cei care se închină cu credință, au fost felurite și nenumărate.

Grabnic Ascultătoarea a dăruit vedere orbilor, auz surzilor, pe cei slăbănogiți i-a ridicat sănătoși din patul durerii, pe cei bolnavi de moarte i-a tămăduit, le-a dăruit copii mamelor neroditoare, i-a scăpat pe mulți de furtuni  și de primejdi pe mare, a risipit invaziile de lăcuste, pe cei prinși de tălhari i-a slobozit, pe cei care au furat lucruri străine i-a descoperit.

Credincioșii ortodocși ruși au o mare evlavie față de această icoană, fiind menționate multe minuni atribuite rugăciunii la Maica Domnului reprezentată în această icoană.

Iată în continuare trei minuni săvârșite în fața icoanei Maicii Domnului "Grabnic Ascultătoare".

Maica Domnului văzută într-o lumină strălucitoare

Fiica cea mare a lui H.G. avea două fete. Pe a treia a pierdut-o prin avort spontan. Când a rămas din nou însărcinată, tatăl ei se ruga fierbinte la Grabnic Ascultătoare să-i dăruiască fiicei sale un copil sănătos. În data de 6 iunie 1995 s-a aflat la mănăstirea noastră (Mănăstirea Dohiariu) împreună cu trei colegi pentru închinare. După obișnuita tratație, arhondarul i-a condus pe pelerini la Icoana Maicii Domnului. Tatăl însă simțea că este în afara timpului și a spațiului. Nu i-a urmat pe ceilalți închinători, dar absența lui nu a fost simțită de nimeni. A rămas sigur cinci minute. Când și-a dat seama, a alergat să se închine și el la Icoana făcătoare de minuni.

Când s-a apropiat, a auzit un zgomot puternic și, intrând în locul unde era Icoana, a văzut-o pe Maica Domnului strălucind toată în fața lui, deasupra capului, având pe Hristos în brațele Ei. Strălucirea și razele luminoase care iradiau din fața Ei nu le mai văzuse niciodată. A rămas ca împietrit, până ce Maica Domnului s-a pierdut în adânc. Cu lacrimi în ochi a căzut în genunchi în fața Icoanei și I-a cerut să dăruiască un băiat fiicei lui.

Atunci s-a auzit foarte clar răspunsul: “Lucrul acesta se va întâmpla fără nicio complicație!”

Așa s-a născut al treilea copil al fiicei lui, deplin sănătos.

Copila care a vorbit primele cuvinte

În fiecare an pe 6 septembrie, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numita Grabnic Ascultătoarea este adusă din Muntele Athos pentru o săptămână, la Mănăstirea Sochos din nordul Greciei. Astfel, cei care nu pot merge la mănăstirea athonită Dochiariu, unde se află icoana, în special femeile și copiii, au posibilitatea să se închine în fața ei.

Mii de oameni din Grecia și Cipru vin la mănăstire pentru a se închina icoanei Maicii Domnului și să primească binecuvântarea starețului mănăstirii Dochiariu, Părintele Grigorie.

Anul acesta (2017 n.n.), după cum a dat mărturie monahia Tecla, din Mănăstirea Sochos, o femeie din Larissa a venit cu fiica ei de opt ani. Ea a povestit cu lacrimi că fetița ei era mută și că nădăjduia că, cu ajutorul Maicii Domnului, va primi darul cuvântării.

“Am citit despre minunea care s-a intamplat cu un tanar de 18 an, venit din regiunea Skoplje, in decembrie anul trecut  [2016 n.n.]. El a vorbit pentru prima oară în fața icoanei Maicii Domnului și doream să-i cer și eu Măicuței să-mi vindece copilul.“

Într-adevăr, acest tânăr din Skopje putea scoate doar câteva sunete neinteligibile și când a intrat în Mănăstirea Dochiaru și s-a aflat lângă icoana miraculoasă, a strigat dintr-o dată în limba lui maternă, „Măicuță Maria, dă-mi sănătate!“

Călugărițele au sfătuit-o pe femeie să meargă cu fetița în fața icoanei făcătoare de minuni, să îngenuncheze și să o roage cu credință să-i vindece copilul.

Acesta era ceva firesc pentru călugărițele care au văzut că s-au întâmplat atât de multe minuni în mănăstire. Mai mult decât atât, starețul mănăstirii Dochiariu, care este, de asemenea, părintele duhovnic la mănăstirea de maici din Sochos, spune în mod tipic celor care vin și îi povestesc problemele lor, după ce îi binecuvântează cu semnul crucii:

„Du-te la icoana Maicii Domnului și spune-i problema ta la ureche“.

E atât de simplu.

Când mama și fetița s-au dus să se închine icoanei făcătoare de minuni în biserică, micuța s-a uitat la Maica Domnului și a strigat pentru prima dată numele ei: Rafaela. Toți cei care erau acolo au rămas uimiți și mama a izbucnit în lacrimi.

A doua zi, mama și fetița s-au reîntors la mănăstire. Cea mică a mers la monahia Tecla și i-a spus neîncetat numele ei. Întrebată, maica Tecla, dacă fata nu a spus decât asta, a răspuns că nu a vorbit niciodată până acum și nu se poate exprima încă. Mama fetiței însă va trimite un document scris egumenului mănăstirii Dochiariu în care va descrie minunea petrecută.

 Tânărul de 18 ani care a vorbit

O minune care a avut loc la Mănăstirea Dochiariu din Muntele Athos a fost relatată de un călugăr care a fost martor la acest eveniment.

Această întâmplare minunată a fost povestită, de asemenea, și în timpul unui eveniment public la o biserică din Tesalonic.

Potrivit unui martor ocular, un tânăr în vârstă de optsprezece ani din orașul Strumica (Macedonia), care suferea grav de bâlbâială, a vizitat Mănăstirea Dochiariu pentru a se închina Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea”.

Când tânărul, care nu mai vorbise înainte și care scoatea doar sunete neinteligibile, a intrat în mănăstire și a stat lângă „Grabnic ascultătoarea”, icoana făcătoare de minuni, el a început brusc să plângă și să strige în limba sa maternă: „Maică Maria, dă-mi sănătate!”.

Toți aceia care erau cu el și cunoșteau viața tânărului au rămas uimiți. După rugăciunea pe care un călugăr din Dochiariu a citit-o netulburat, tânărul macedonean s-a adresat tuturor celor prezenți care s-au rugat împreună cu el și a spus: „Vă mulțumesc tuturor, acum mă simt foarte bine.

Acesta este încă un alt exemplu al puterii miraculoase a Preacuratei Fecioare, care, prin icoana ei „Grabnic Ascultătoare” își revarsă harul ei peste mulți credincioși în fiecare zi, în Grecia, dar și în străinătate. Credincioșii se roagă și cheamă ajutorul ei, strigând: „Bucura-te, care ești grabnic ascultătoare, îndeplinind spre folos cererile noastre!

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia dupa Luca: Cap 5, 17-26:

  1. Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate satele Galileii, din Iudeea şi din Ierusalim. Şi puterea Domnului se arăta în tămăduiri.
  2. Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi să-l pună înaintea Lui;
  3. Dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi, printre cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Iisus.
  4. Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, iertate îţi sunt păcatele tale.
  5. Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu?
  6. Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre?
  7. Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală şi umblă?
  8. Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ţie îţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta.
  9. Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu.
  10. Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate.

Acatistul Icoanei Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"


Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fară de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fară de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fară de moarte, miluiește-ne pe noi!

     Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

      Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se Numele Tău, vie Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1

Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei, care ia aminte şi degrab ascultă rugăciunile celor smeriţi şi care varsă râuri de tămăduiri prin icoana Sa cea Sfântă, peste sufletele credincioşilor, îi aducem cântare şi mulţumire, iar tu, Apărătoarea noastră cea atotmilosti-vă, pleacă-te cu bunăvoinţă la glasurile noastre de laudă şi din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei care te chemăm: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Icosul 1

Mulţimile îngerilor îţi slujesc cu evlavie şi toate puterile cereşti cu netăcute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut pe împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, păcătoşii, îndrăznim să-i urmărim şi neputând să te lăudăm cu vrednicie, cu cuget smerit cântăm aşa:
Bucură-te, sălăşluirea Dumnezeirii celei neapropiate;
Bucură-te, mirarea neîncetată a îngerilor;
Bucură-te, masă sfântă care ne hrăneşti pe noi cu Pâinea vieţii;
Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei;
Bucură-te, comoara neîmpuţinată a darurilor harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, din care pururea curg râuri de tămăduiri;
Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi;
Bucură-te, ajutătoare a celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-te, întărirea celor slăbănogi;
Bucură-te, slobozirea celor robiţi;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Condacul 2

Văzând nesecata milostivirea Ta, Stăpână, şi multele tale minuni ce pururea se arată prin Sfânta ta Icoană cu care ca şi cu nişte stele de Dumnezeu luminate, toată lumea o ai înfrumuseţat, te mărim pe tine Ceea ce ai mărit tot neamul nostru cu bunăvoinţa ta şi cu dragoste ne închinăm Prea Curatului Tău Chip, cântând Fiului Tău, Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Descoperind cereasca înţelegere, Născătoare de Dumnezeu, ai binevoit ca în grădina ta cea pământească, în Sfântul Munte al Athosului cu multe minuni să preaslăveşti icoana ta, pe care, cu glas dumnezeiesc ce din ea s-a auzit, singură ai numit-o "Grabnică ascultătoare". Iar noi toţi cunoscând milostivirea ta cea mare să-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, Maica noastră milostivă tuturor, în Hristos;
Bucură-te, locuinţa Duhului Sfânt;
Bucură-te, dragostea lui Dumnezeu spre oameni arătată;
Bucură-te, înălţarea neamului omenesc;
Bucură-te, palat luminos al cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea mult cântată;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mielul cel dumnezeiesc;
Bucură-te, Ceea ce ne-ai crescut nouă pomul vieţii;
Bucură-te, hrana cea nepieritoare din chivotul cel cu totul din aur;
Bucură-te, Ceea ce ai hrănit pe Cel ce hrăneşte toată zidirea;
Bucură-te, prin care noi toţi nădăjduim să ne mântuim;
Bucură-te, prin ale cărei rugăciuni aşteptăm să primim moştenirea cea cerească;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Condacul 3

Lucrând cu putere dumnezeiască, trapezarul Nil, care umbla fără evlavie în faţa icoanei tale din Mănăstirea Dochiar, cu orbirea şi cu slăbănogirea trupului l-ai pedepsit, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, ca să nu mai îndrăznească să ocărască prea curatul chip, pe care l-ai dăruit cu milostivire, ca pe un zălog de evlavie, întregului munte al Athosului, ca toţi cei care locuiesc aici, cu glasuri preacuvioase să cânte lui Dumnezeu-Cuvântul Cel ce S-a născut din tine: Aliluia!

Icosul 3

Având mare dragoste pentru oamenii răscumpăraţi prin sângele Fiului tău şi Dumnezeu, Stăpână preabună, pocăinţa trapezarului Nil cu milostivire ai primit-o şi i-ai dăruit tămăduire de orbirea şi slăbănogirea lui, ca să slujească neîncetat şi să-ţi aducă rugăciuni netăcute în faţa mult-tămăduitoarei tale icoane, zicând acestea:
Bucură-te, sfânta zămislire a lui Ioachim şi a Anei;
Bucură-te, Ceea ce prin naşterea ta, capul şarpelui l-ai zdrobit;
Bucură-te, Ceea ce eşti binecuvântată între femei;
Bucură-te, Ceea ce ai născut fără ardere pe Mântuitorul sufletelor noastre;
Bucură-te, Ceea ce fecioria şi nasterea le-ai unit în chip minunat;
Bucură-te, Ceea ce în amândouă neprihănită te-ai păstrat;
Bucură-te, Ceea ce eşti minunea întregii lumi;
Bucură-te, Ceea ce eşti mirarea tuturor neamurilor pământului;
Bucură-te, Ceea ce eşti îndreptarea celor ce păcătuiesc;
Bucură-te, Ceea ce eşti întărirea în fapte bune a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, Ceea ce fără de răutate pedepseşti;
Bucură-te, Ceea ce ne dăruieşti înţelepciune cu inimă bună;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Condacul 4

Fugind de furtuna vieţii şi adăpostindu-se în limanul liniştit de mântuire din muntele Athos, cei ce aleargă la tine dobândesc aici mângâiere plină de dar şi ajutor dumnezeiesc de la sfânta ta Icoană, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce străluceşti dintr-însă raze de minuni şi râu de milostivire reverşi cu neîmpuţinare. Pentru aceasta toţi cei ce doresc ca în pustietatea Athosului să dobândească mântuire, mărind îndurările tale de Maică, Îi cântă cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind glasul dumnezeiesc din Sfânta ta Icoană, trapezarul Nil te-a cunoscut pe tine ca pe o degrabă ascultătoare a tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă la chipul tău cel făcător de minuni şi, primind de la el înţelepţirea prostiei sale şi vederea ochilor săi, ţi-a cântat ţie cu multumire, din tot sufletul, aşa:
Bucură-te, Ceea ce cu o vremelnică pedeapsă înţelepţeşti pe cei proşti;
Bucură-te, Ceea ce pocăinţa celor ce păcătuiesc cu milostivire o primeşti;
Bucură-te, Ceea ce îndrepţi pe calea mântuirii pe cei ce rătăcesc;
Bucură-te, Ceea ce rănile păcatelor le tămăduiesti cu bunăvointă;
Bucură-te, Ceea ce dai pe faţă cu multă dragoste, pe cei împietriţi cu inima;
Bucură-te, Ceea ce cu amărăciunea suferinţelor trupeşti de veşnicele chinuri ne izbăveşti;
Bucură-te, Ceea ce tulburarea patimilor o potoleşti;
Bucură-te, Ceea ce întinzi mână de ajutor tuturor celor ce pier;
Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, bucuria celor scârbiţi;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, adăpostirea sărmanilor;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Condacul 5

Graiurile tale de Dumnezeu vestitoare auzindu-le călugării din Mănăstirea Dochiar, ţie, Ceea ce eşti dumnezeiască grabnică ascultătoare, au zidit o Biserică lângă trapeză, unde icoana ta făcătoare de minuni se află, preacurată Fecioară, şi unde pe toţi credincioşii îi mângâi cu semnele tale, de care să nu ne lipseşti nici pe noi, smeriţii, care după datorie te lăudăm şi cântăm lui Dumnezeu Creatorul: Aliluia!

Icosul 5

Văzând râurile de minuni, din sfântă icoana Ta izvorând, grabnică ascultătoare, toţi călugării muntelui Athos au alergat spre ea ca să se închine, iar tu, Maica lui Dumnezeu, după trebuinţa fiecăruia, darurile milostivirii tale dăruindu-le din belşug, din icoana ta cea făcătoare de minuni, ai făcut ca toţi să-ti cânte cu mulţumire, aşa:
Bucură-te, Maica milostivirii şi a îndurărilor;
Bucură-te, atotţiitoarea, Ceea ce i-ai împrumutat trup Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, palat al buneivestiri, fără de sămânţă;
Bucură-te, Ceea ce L-ai întrupat pe Cel ce este fără de trup;
Bucură-te, Ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;
Bucură-te, vederea doritoare a preacuvioşilor;
Bucură-te, dumnezeiasca bucurie a celor ce postesc;
Bucură-te, veselia lină a vieţuitorilor în pustie;
Bucură-te, nădejdea cea tare a călugărilor;
Bucură-te, Ceea ce biruieşti taberele demonilor;
Bucură-te, Ceea ce ruşinezi pe vrăjmasii mântuirii neamului omenesc;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Condacul 6

Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile tale, prea bine-cuvântată Maică a Domnului nostru Iisus Hristos şi se împodobeşte frumos cu multele tale icoane făcătoare de minuni, în mijlocul cărora icoana ta, grabnică ascultătoare, numită de tine, străluceşte ca luna plină cu razele neînserate ale minunilor, îndemnându-ne să cântăm laude Celui ce te-a proslăvit pe tine, Dumnezeului Celui ce este Unul în Treime: Aliluia!

Icosul 6

Ai strălucit în prea curata icoana ta, Marie de Dumnezeu Născătoare, lumina mântuirii tuturor celor ce rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor şi ai numit-o pe aceasta grabnică ascultătoare, celor ce se roagă cu credinţă şi evlavie, din tot sufletul, dându-le grabnicul tău ajutor, celor care-ţi cântă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, fulger care luminezi sufletele;
Bucură-te, tunet care înspăimânţi pe cei ce ispitesc;
Bucură-te, adăpost bine liniştit al celor osteniţi de întreitele valuri ale mării vieţii;
Bucură-te, liman fără furtună al celor înviforaţi de valurile patimilor;
Bucură-te, Ceea ce povăţuieşti pe cei tineri spre curăţire;
Bucură-te, acoperământul şi îngrădirea fecioriei;
Bucură-te, Ceea ce răceala sufletească o încălzeşti cu darul tău;
Bucură-te, Ceea ce povăţuieşti pe calea mântuirii pe cei credincioşi;
Bucură-te, Ceea ce abaţi din căile pierzării pe cei ce se poticnesc;
Bucură-te, chezăşia noastră în faţa Fiului tău şi Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce pururea Îl rogi ca să ne miluiască pe noi păcătoşii;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

Condacul 7

Vrând să arăţi marea ta dragoste neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu preabună, ai ales muntele Athosului şi într-însul ai înmulţit sălăşluirea căugărilor, ca toţi cei înviforaţi de deşertăciunea lumească să poată dobândi aici un liman de mântuire liniştită şi uşoară, şi ajutaţi de tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte cu sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia! 

Icosul 7

Un nou semn al milostivirii tale ai arătat, Stăpână, în minunata proslăvire a sfintei tale icoane degrabă ascultătoare, nu numai călugărilor din muntele Athosului, ci tuturor creştinilor dreptmăritori, care cu evlavie cinstesc Prea Sfântă icoana ta, pentru ca toţi să cânte:

Bucură-te, Maica Dumnezeului nostru;
Bucură-te, Ceea ce întru naştere şi după naştere fecioară ai rămas;
Bucură-te, căci pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-te, căci te-a preamărit Cel Atotputernic;
Bucură-te, căci Domnul a căutat spre smerenia ta;
Bucură-te, căci împăratul împăraţilor a dorit bunătatea ta;
Bucură-te, binecuvântată fiică a împăratului ceresc;
Bucură-te, Născătoarea Fiului Celui mai înainte de veci, neispitită de bărbat;
Bucură-te, mireasa neprihănită a Duhului Sfânt;
Bucură-te, tăinuitoarea harului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, frumuseţea lumii celei de sus;
Bucură-te, apărătoarea lumii celei de jos;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 8

Străini şi călători suntem noi pe pământ, şi, după cuvântul apostolului, nu avem aici cetate stătătoare. Către cine dar vom alerga, Stăpână, în scârbele călătoriei noastre, dacă nu către tine, atotbună. Nu ne lepăda pe noi, Maica lui Dumnezeu. Nu ne spune nouă: "nu vă cunosc pe voi din pricina păcatelor voastre" ci ne miluieşte pe noi cei sărmani şi fără ajutor şi primeşte-ne în veşnicele lăcaşuri Ceea ce eşti acoperământul nostru, şi cu dragoste să cântăm în Patria cerească Împăratului slavei, Hristos: Aliluia! 

Icosul 8

Tuturor credincioşilor o mare mângâiere este a căuta spre a ta icoană Stăpână, în care vedem ţinând pe mâna ta pe pruncul cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia ne închinăm cu evlavie, ca unui Mântuitor şi Dumnezeu al nostru, iar ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, pururea Fecioară, Ceea ce te-ai bucurat de bunavestire a arhanghelului;
Bucură-te, mireasă nenuntită;
Bucură-te, Maica luminii, înţelegere care luminezi toate sufletele;
Bucură-te, prestol însufleţit al Făcătorului Cerului şi pământului;
Bucură-te, blândă porumbiţă;
Bucură-te, mieluşea neprihănită;
Bucură-te, pahar plin de bucurie;
Bucură-te, vas nesecat plin de apa vieţii;
Bucură-te, alabastru cu mir, plin de mireasma lui Hristos;
Bucură-te, cu care se izgoneşte puterea patimilor noastre;
Bucură-te, prin care am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, prin care ne-am învătat a ne închina lui Dumnezeu, Cel ce este Unul în Treime;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 9

Toate neamurile te fericesc: "Bucură-te", atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre spre bine le împlineşti. Toate neamurile te fericesc după datorie: "Marie, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu" căci de la răsărit şi până la apus este lăudat numele tău, iar cetele călugăreşti acoperământ al lor te numesc, mai ales cele ce se nevoiesc în muntele Athosului, pe care cu deosebită bunăvoinţă i-ai umbrit, făcând multe minuni şi milele tale cele bogate arătându-le lor, şi aşa cu mulţumire îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori nu se dumiresc să cunoască taina fecioriei tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea de minuni făcătoare, care din icoana ta se revarsă spre tămăduirea celor neputincioşi, spre toată folosinţa sufletească şi trupească a creştini lor. Iar noi întru adevăr te slăvim şi fără îndoială te mărturisim pe tine Fecioară, închinându-ne cu credinţă în faţa sfintei tale icoane şi îţi cântăm acestea:

Bucură-te, mirarea celor plini de îndoială;
Bucură-te, laudă cunoscută a celor credincioşi;
Bucură-te, Ceea ce din coapse curate, fără de prihană, pe Iisus L-ai născut;
Bucură-te, Ceea ce întru naşterea ta nu ţi-ai vătămat cheile fecioriei;
Bucură-te, prea proslăvită Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, mărirea fecioarelor;
Bucură-te, curată bucurie a mamelor;
Bucură-te, Ceea ce eşti singura neprihănită şi bună;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Cel ce, potrivit făgăduinţei, a zdrobit capul şarpelui;
Bucură-te, Ceea ce ai izbăvit din osândirea cea de demult pe strămoşii cei căzuţi;
Bucură-te, Ceea ce prin naşterea ta ai deschis Edenul cel sfânt;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 10

Întocmind mântuirea oamenilor, care poartă numele lui Hristos, ai binevoit, Născătoare de Dumnezeu, să rânduieşti muntele Athosului spre locuinţă călugărilor şi ai grăit în vedere celui dintâi pustnic al Athosului, cuviosului Petru, ca să fie muntele acesta spre locuinţă călugărilor, mângâindu-l cu bunele tale făgăduinţe, că vei fi ajutătoarea şi acoperământul tuturor celor care se nevoiesc cu plăcere de Dumnezeu, îndestulându-i cu darurile cele trebuincioase şi dintru toate nevoile mântuindu-i, ca fără de împiedicare să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! 

Icosul 10

Zid de apărare eşti, Fecioară, călugărilor şi tuturor nevoitorilor fecioriei şi curăţiei, drept aceea, grădina ta pământească, muntele Athosului, l-ai făcut neapropiat femeilor, ca fără sila păcatului să vieţuiască într-însul călugării, spre tine, după Dumnezeu, punându-şi singura lor nădejde de mântuire şi să-ţi cânte acestea:

Bucură-te, neveştejita floare a fecioriei;
Bucură-te, crin de cerească curăţie;
Bucură-te, pridvor ceresc de lumină purtător, care luminezi pe nevoitorii curăţiei;
Bucură-te, cartea înţelepciunii dumnezeieşti care înţelepţeşti pe cei ce se luptă, cu întreagă înţelepciune;
Bucură-te, Ceea ce eşti mijlocitoarea mântuirii călugărilor celor ce bine se nevoiesc;
Bucură-te, Ceea ce eşti acoperământul şi îngrădirea vieţuitorilor din pustia muntelui Athos;
Bucură-te, Ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor amărâte;
Bucură-te, Ceea ce reverşi bucurie plină de dar în inimile iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, Ceea ce hrăneşti pe micile fecioare şi pe orfanii fără mamă;
Bucură-te, Ceea ce cu dragostea Mirelui Celui fără de moarte îi îndulceşti pe cei ce stau în ceata feciorelnicilor;
Bucură-te, Ceea ce eşti puternică ajutătoare celor ce duc luptă grea împotriva atacurilor patimilor trupeşti;
Bucură-te, Ceea ce eşti neadormită veghetoare a lăcaşuriior călugăreşti;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 11

Cântarea noastră smerită, din plinătatea dragostei şi osârdiei adusă ţie, nu o lepăda Curată, şi nu te întoarce dinspre noi, cei ce suntem spurcaţi cu multe păcate, ci ajută-ne nouă, Atotbună, ca prin pocăinţă să ne curăţim de întinăciunea păcatelor şi să păşim în viaţa curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe tine îndemnătoare la nevoinţă şi ajutătoare, ca să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate: Aliluia! 

Icosul 11

Cu luminoasele raze ale minunilor, Sfânta ta Icoană luminează pururea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi umple toată lumea cu lumina ei cea plină de dar, alungând orice lucrare vrăjmaşă cu puterea dumnezeiască ce dintr-însa izvorăşte. Pentru aceasta, ne bucurăm noi păcătoşii, care avem un zălog aşa de scump al bunăvoinţei tale pentru noi şi pe tine grabnică ascultătoare a rugăciunilor noastre, cu mulţumită te cântăm:

Bucură-te, luceafărul soarelui celui neapus;
Bucură-te, zorile zilei celei neapuse;
Bucură-te, Ceea ce ne-ai luminat dimineaţa mântuirii;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mirele Cel nemuritor al sufletelor noastre;
Bucură-te, Ceea ce dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu, le împlineşti;
Bucură-te, Ceea ce în scârbele şi năpastele noastre cu bunăvoinţă te grăbeşti să ne ajuţi nouă;
Bucură-te, rai înţelegător, plin de toată mângâierea duhovnicească;
Bucură-te, Ceea ce din plinătatea ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere;
Bucură-te, Ceea ce răcoreşti patimile noastre;
Bucură-te, Ceea ce dai nepătimirea cea plină de dar celor ce te laudă pe tine;
Bucură-te, Ceea ce iubeşti foarte pe toţi cei ce trăiesc în iconomia întregii înţelepciuni;
Bucură-te, Ceea ce îi cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu în somnul de noapte şi în vedenii;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 12

Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsă din Sfânta ta icoana, grabnică ascultătoare, numită de tine, Maica lui Dumnezeu, Stăpână, îi atrage spre ea pe toţi cei scârbiţi şi împovăraţi şi care nu pleacă deşerţi de la acest izvor al milelor tale şi al îndurărilor: în necazuri bucurie; în năpaste apărătoare; în boli tămăduitoare, fără împuţinare primind faceri de bine de la chipul tău cel de minuni făcător, atotbună, şi cu mulţumită cântând lui Dumnezeu, dătătorului de bunătăţi: Aliluia! 

Icosul 12

Cântând minunile tale, Stăpână, şi marea ta milostivire spre neamul creştinesc, Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, nădăjduim şi noi spre negrăită bunătatea ta şi cu cuget smerit îţi aducem unele cântări ca acestea:

Bucură-te, Ceea ce eşti o dulce vorbitoare cu cei ce se nevoiesc în tăcere;
Bucură-te, Ceea ce eşti bucuria cea plină de dar a celor ce se ostenesc în pustietăţi şi prin munţi;
Bucură-te, Ceea ce înţelepţeşti în chip tainic pe robii lui Dumnezeu cei tăinuiţi în mijlocul lumii;
Bucură-te, Ceea ce eşti împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor şi a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, Ceea ce eşti cârmuitoarea cea mai de seamă a muntelui Athos;
Bucură-te, Ceea ce pe Petru cel iubitor de pustie cu cercetarea ta l-ai luminat;
Bucură-te, Ceea ce pe Atanasie cel de Dumnezeu înţelepţit, cu starea de faţă aici l-ai umplut de dar;
Bucură-te, Ceea ce pe mulţi preacuvioşi ai Athosului i-ai proslăvit cu slava cea cerească;
Bucură-te, Ceea ce vieţuitorilor acestui munte le-ai arătat o deosebită dragoste;
Bucură-te, Ceea ce eşti tămăduitoare fără de plată a trupurilor noastre;
Bucură-te, Ceea ce conduci sufletele noastre spre Împărăţia cea de sus;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 13

O, întru tot cântată Maică, numită în Sfânta Icoană grabnică ascultătoare, Născătoare de Dumnezeu, Marie, primeşte cu milostivire, această puţină rugăciune a noastră, pe care din osârdie o aducem ţie, cu credinţă şi cu dragoste şi roagă Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de gheena focului, de întunericul cel mai dinafară şi de muncile cele veşnice, ca prin mijlocirea Ta, să moştenim împărătia cea cerească şi să ne învrednicim să cântăm cu Sfintii lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul  1 şi Condacul 1

Icosul 1

Mulţimile îngerilor îţi slujesc cu evlavie şi toate puterile cereşti cu netăcute glasuri te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut pe împăratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, păcătoşii, îndrăznim să-i urmărim şi neputând să te lăudăm cu vrednicie, cu cuget smerit cântăm aşa:

Bucură-te, sălăşluirea Dumnezeirii celei neapropiate;
Bucură-te, mirarea neîncetată a îngerilor;
Bucură-te, masă sfântă care ne hrăneşti pe noi cu Pâinea vieţii;
Bucură-te, măslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei;
Bucură-te, comoara neîmpuţinată a darurilor harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, din care pururea curg râuri de tămăduiri;
Bucură-te, mângâietoarea celor întristaţi;
Bucură-te, ajutătoare a celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-te, întărirea celor slăbănogi;
Bucură-te, slobozirea celor robiţi;
Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti! 

Condacul 1

Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei, care ia aminte şi degrab ascultă rugăciunile celor smeriţi şi care varsă râuri de tămăduiri prin icoana Sa cea Sfântă, peste sufletele credincioşilor, îi aducem cântare şi mulţumire, iar tu, Apărătoarea noastră cea atotmilosti-vă, pleacă-te cu bunăvoinţă la glasurile noastre de laudă şi din toate nevoile ne slobozeşte pe noi, cei care te chemăm: Bucură-te, atotbună, grabnică ascultătoare, Ceea ce toate cererile noastre bine le împlineşti!

 Apoi se zice aceasta rugăciune:

Rugăciune

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 Canon paraclis la Icoana Maicii Domnului "Grabnică ascultătoare"

1 Octombrie

alcătuit de Cuviosul Nicodim Aghioriotul

Acest paraclis se cântă sau se citește la întristarea sufletului și la vreme de nevoie și necaz.

Rugăciunile începătoare

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori),

Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

apoi

Doamne miluiește! (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! (cu închinăciune)

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! (cu închinăciune)

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! (cu închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

apoi

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: Toate neamurile m-au înconjurat, și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul: De la Domnul s-a făcut aceasta, și este minunat întru ochii noștri.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Și troparele acestea, Glasul al 4-lea.
Cel ce pe Cruce Te-ai suit.

Către Născătoarea de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, din adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, singură nădejde te-am câș­ti­gat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

La chipul Maicii Dumnezeului nostru să alergăm cei în primejdii și-n scârbe, și din adâncuri, fraților așa să-i strigăm: Degrabă auzi-ne rugăciunea, Fecioară, cum îți e și numele Grabnic-Ascultătoare, că apărare tare te avem și la nevoie scăpare preagrabnică.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, de a grăi noi stăpâniile tale; că pentru noi de n-ai fi stat solind la Hristos, cine ne-ar fi izbăvit dintr-atâtea primejdii?; sau cine ne-ar fi păzit nerobiți pân-acuma?; nu vom lipsi, dar, de a te ruga, că mântui pururi, Stăpână, pe robii tăi.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Apoi canonul

Cântarea I. Glasul al 8-lea. Apa  trecându-o...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Slăvită mulțimea minunilor și-a milelor tale încercând a le lauda, Grabnic-Aascultătoare Stăpână, ție din suflet mă rog, dăruiește-mi har.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cine de lucrarea chipului tău nu se minunează? Că de trei ori monahului grăitu-i-ai dintr-însul și Grabnic-Ascultătoare, Fecioară, numitu-te-ai.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Marea ta minune cum voi putea s-o vestesc, Stăpână? Că pe monahul cel nemonah întâi l-ai lovit cu nevederea, apoi vedere i-ai dat cu puterea ta.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te a Dohiariului sfântă mănăstire, că pe Doamna zidirilor acoperământ o ai și pază, cum Însăși Ea lămurit s-a făgăduit.

Cântarea a III-a. Cel ce bolta cerească...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Roditori arătat-ai, Maică, pe cei fără prunci, toată sterpiciunea, Fecioară, degrab dezlegându-o și întristarea gonind, Grabnic-Ascultătoare. Cine, dar, măririle nu ți le va vesti?

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Toată lumea vestește ale Icoanei tale minuni, Grabnic-Ascultătoare Fecioară, la Apus și la Răsărit; că tu fântână te-arăți, izvorâtoare de haruri, celor ce cu dragoste cheamă numele tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

De la mâna femeii celei cucernice s-a gonit boala cea cumplită, Fecioară, cu cercetarea ta; ci, izbăvindu-se din durere aceea, mulțumire a adus degrab, bucurându-se.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Chipul tău, Precurată, s-a arătat prea-nfrumusețat, strălucind mai mult decât raza cea curată a soarelui; Cine să poată, dar, să te cânte pe tine de care și îngerii de frică se-acoperă?

Și aceste două tropare

Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea robilor tăi și scapă-ne din primejdia de tot felul.

Norii puținătății-de-suflet, Maică Fecioară, gonește-mi cu harul tău și bucurie dă mie celui ce-ți cânt, al Bucuriei vasule precurate.

Apoi sedealna. Glas 2. Fierbinte solești..

Cu mare război acum înconjurându-ne vrajmașii văzuți, Stăpână, și cei nevăzuți, îți strigăm cu dragoste: Sfărâmă armele lor cu puterea ta, Grabnic-Ascultătoare, dăruind celor ce-ți cântă viață pașnică.

Cântarea a IV-a. Auzit-am Doamne...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Pân’ la margini vestitu-s-a cu-har-dăruită sfânta Icoana ta și pe limba tuturora stă numele Grabnic-Ascultătoarei Maici.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Arătându-ți minunile și-n vis și aievea, Maică a Domnului, săvârșești în lume pururea lucruri preaslăvite cu puterea ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cine, Maică, în strâmtorări chematu-ți-a numele cel preminunat și să nu-l fi auzit degrab, arăndu-te Grabnic-Ascultătoare lui?

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fericită făcutu-te-ai, sfântă mănăstirea Dohiariului, cu al Grabnicei-Ascultătoare Maici chip dumnezeiesc îmbogățindu-te.

Cântarea a V-a. Luminează-ne pe noi...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cum, dar, voi privi eu, nevrednicul, la chipul tău cel preacurat, Născătoare-de-Dumnezeu, Grabnic-Ascultătoare, ochii avându-i preîntinați?

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Mare și uscat, Împărăteasa a zidirilor, vestesc minunile chipului tău slăvit, că amândouă desfătatu-s-au de harul tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Furul l-ai vădit, ce-a răpit banii aproapelui, Împărăteasă și Maică a Domnului, și cu dreptate înapoi i-ai dat aceluia.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Chipul tău curat zugrăvit întru Icoana ta ca lumina-i strălucește pe cei ce-l văd și i se-nchină, sărutându-l cu evlavie.

Cântarea a VI-a. Rugăciunea voi vărsa...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cu dragoste slugii arătându-te, ca o maică l-ai chemat către tine, până ce, Maică-Fecioară, scăpat-a nevătămat din prinsoarea tâlharilor; ci și noi, dară, robii tăi, să te-aflăm maică plină de dragoste.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Nu avem, Preacurată, robii tăi, altă scăpare afară de tine; pentru aceasta strigăm cu credință: Scapă, Fecioară, din toată primejdia preasfântă mănăstirea ta și pe cei care vin cu evlavie.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Scăpatu-l-ai pe acela ce-n valuri a chemat precuratul tău nume; ci și pe noi de înecul, Fecioară, cel sufletesc și trupesc mântuiește-ne și la limanul cel senin al mântuirii, cu harul tău, scoate-ne.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe tine mântuire te are și scăpare-n primejdie lumea; pentru aceasta șa icoana ta sfântă de pretutindeni aleargă toți oamenii; și toți te află în nevoi mângâiere, Stăpână, și pavăză.

Și aceste două tropare

Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea robilor tăi și scapă-ne din primejdia de tot felul.

Norii puținătății-de-suflet, Maică Fecioară, gonește-mi cu harul tău și bucurie dă mie celui ce-ți cânt, al Bucuriei vasule precurate.

Cumplit tulburați de viforul ispitelor și rău potopiți de-nălțările patimii pe marea cea amară a vieții pământești, către Icoana ta acum cu credință alergăm ca la un liman preliniștit; Mâna spre noi îndinte-ți, ca Fiul tău către Petru, și din tot valul preacumplit, Fecioară, pe toți izbăvește-ne.

și numaidecât Prochimenul. Glasul 4.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa poporului tău, și va pofti împăratul frumusețea ta.

Evanghelia
Din cea după Luca (1, 39-56).

În zilele acelea, sculându-se Maria, a mers cu grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Și a fost, când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, că a săltat pruncul în pântecele ei; și s-a umplut de Duh Sfânt Elisabeta, și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie acestea, ca să vină Maica Domnului meu la mine? Că iată, cum a ajuns glasul închinăciunii tale la urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este cea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie măriri Cel Puternic, și sfânt numele Lui. Și mila Lui în neamul neamurilor spre cei ce se tem de El. Făcut-a tărie cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri întru cugetul inimii lor. Surpat-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a trimis afară deșerți. Sprijinit-a pe Israil, sluga Sa, ca să pomenească mila, precum a grăit către părinții noștri lui Avraam și seminției lui, în veac. Și a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; și s-a întors la casa ei.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Părinte, Cuvântule, Duhule, Treime în Unime, curățește mulțimea greșalelor mele.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile, Maicii Grabnic-Ascultătoare, Milostive, curățește mulțimea greșalelor mele.

Stihul: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.

Prosomia aceasta. Glas 6. Cu totul nădejdile...

Cererea plinește-o, dumnezeiască Mireasă, celora ce pururea alergăm cu dragoste la Icoana ta, cerând cu evlavie, Grabnic-Ascultătoare, apărarea ta și sprijinul, și slobozește-ne dintru tot necazul și bolile și toate strâmtorările cele sufletești și cele trupești, ca să-ți cântăm totdeauna, slăvind pe Fiul Tău și Dumnezeu, pe Care, Maică, Înduplecă-L să ne mântuiască pe noi.

Cântareaa VII-a. Tinerii din Iudeea...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Dăruit-ai vederea, Grabnic-Ascultătoare Stăpână, orbilor; ci grabnic luminează și ochii noștri, Maică, cei trupești și cei sufletești, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle, Stăpână.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Dăruit-ai auzul, Precurată Fecioară Marie, surzilor; Deschide, dar, și nouă urechea sufletească și trupească asemenea, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle, Stăpână.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

După cum izbăvit-ai oarecând de lăcuste pe cinstitorii tăi, asemeni de acestea și toată vătămarea izbăvește-ne și pe noi, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle, Stăpână.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

După cum îndreptat-ai, Preacurată Fecioară, pe slăbănog oarecând, îndreapă-ne asemeni cu-a ta ocrotire și pe noi slăbonogiți, ca ne-ncetat să-ți cântăm măririle, Stăpână.

Cântarea a VIII-a. Pe Împăratul ceresc...

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Din felurite boli, Precurată Fecioară, izbăvește-ne cu apărarea ta caldă, precum izbăvit-ai pe mulți odinioară.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Izvor de daruri, Grabnic-Ascultătoare, Icoana ta arătatu-s-a lumii, din care iau pururi cei însetați, Fecioară.

Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul.

Descoperindu-l pe cel pierdut, Preacurată, bucurie tuturor dăruit-ai, că mare e, Maică, harul Icoanei tale.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Poruncii tale, Împărăteasa zidirii, toate stihiile grabnic se pleacă; de carii izbăvește-i pe cei care te cheamă.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-L și preaînălțându-L întru toți vecii.

și Irmosul

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă Oștile Îngerești, lăudați-L și preaînățați-L întru toți vecii.

Cântarea a IX-a. Întâi Irmosul, fără stih.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Fecioară Preacurată, cei mântuiți prin tine de-Dumnezeu-Născătoare te mărturisim, cu netrupeștile Cete pe tine mărindu-te.

Stihul: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Într-a Dohiariului sfântă mănăstire cetele celor bolnavi adunați-vă, ca-ntr-însa Doctorul șade, cel fără de arginți.

Iar de suntem în altă parte, zicem așa:

Cu râvnă la Icoana Grabnic-Ascultătoarei cetele celor bolnavi adunați-vă, veniți la Doctorul mare, cel fără de arginți.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Iocana Precuratei, cea din Dohiariu, ca o făclie lucește marginilor și-mbelșugat luminează pe cei ce o laudă.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu toții la Icoana Grabnic-Ascultătoarei, cei din primejdii, veniți cu evlavie, ca să luați preabogatul ei har al minunilor.

apoi

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, de-Dumnezeu-Născătoare, cea pururea-fericită și cu-totul-fără-prihană și Maica Dumnezeului nostru. Pe cea mai cinstită decât Heruvimii și mai proslăvită făr-de-asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

și Megalinariile

Icoana Fecioarei, o, fraților, cea numită Grabnic-Ascultătoarea să o cinstim; că minuni lucrează și dă tămăduire; veniți, dar, cu credință și râvnă s-o sărutăm.

Turn având, Fecioară, preaîntărit și loc de scăpare minunată Icoana ta, alergăm la dânsa în vreme de primejdii, de toată uneltirea degrab izbăvindu-ne.

Acum ne-a cuprins vreme de necaz, acum trebuiește minunatul tău ajutor; Scapă-ne de toată nevoia și necazul și-ntinde-ne, Stăpână, mână de ajutor.

Cerurile-ți poartă, Stăpâna mea, sufletul și trupul, strălucind precum fulgerul, iar Dohiariu Icoana ta numită (iar acolo unde este o copie a Icoanei: Iar noi dobândit-am Icoana ta numită) Grabnic-Ascultătoare, Maica Stăpânului.

Ochii, Precurată, ridică-ți-i, căutând cu milă către cei care îți cinstesc slăvita Icoană și cu râvnă te roagă, și cererea lor toată grabnic plinește-o.

În ceasul ieșirii sufletului ajută-mi, Fecioară, să văd sfântă Icoana ta, mângâiere dându-mi și căutând cu blândețe și izgonind departe fețele dracilor.

Mă rănesc, Marie, cu dorul tău, dragostea mă arde căutând la Icoana ta; și vâzând eu slava ta și frumusețea,  nu mă mai satur, Maică, să-ți cânt, lăudându-te.

Ce vom răsplăti noi nevrednicii robii tăi, Fecioară, pentru darul tău preabogat că ne-ai dat Icoana Grabnic-Ascultătoare cerească bogăție, Maica Stăpânului?

Cu toate Oștirile îngerești, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviți și cu tot soborul Sfinților, Stăpână, Fiului tău te roagă, toți să ne mântuim.

apoi

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori),

Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

Și Troparul. Glas 1. Locuitor pustiului..

Cu icoana Ta slăvită, Născătoare de Dumnezeu, ca și cu o fântână izvorâtă-de-Dumnezeu îmbogățindu-ne, dintr-însa al minunilor șuvoi luăm îmbelșugat ca din Eden; cu tu, Grabnic-Ascultătoare, ești ajutor celora ce te laudă: Slavă, Stăpână, darurilor tale; Slavă, fecioriei tale; Slavă negrăitei tale purtări de grijă către noi.

Apoi cântăm această stihiră asemănândă.

Glasul al 2-lea. Tuturor, ca o bună, le ajuți...

Scapă-ne pe cei care cinstim, Maică Grabnic-Ascultătoare, sfântă Icoana ta dintru feluritele boli sufletești și trupești, de năvala păgânilor, de foame și ciumă, de foc și de sabie și multe alte bătăi, ca să lăudăm cu credință preadumnezeiescul tău nume, pururi din primejdii izbăvindu-ne.

Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o înalț, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Și acest tropar pe glasul întâi

Pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, Doamne, și ale Născătoarei-de-Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi, ca un singur Îndurat.

Apoi încheie, zicând:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!

Bibliografie

doxologia.ro

ro.wikipedia.org

www.monitorulbt.ro

www.crestinortodox.ro

www.pemptousia.ro

sfantulmunteathos.wordpress.com

doxologia.ro 2

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact