Sfântul Stelian Paflagonul-26 noiembrie

Trimite acest articol mai departe!

Sfântul Stelian,  unul dintre sfinţii cei mai apropiaţi copiilor, este  considerat ocrotitorul pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, râvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit cu darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi.

Fragment din Evanghelia zilei-Luca, Cap. 18, 26-27

" Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască?

Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu."

Locație

Încă din prima jumătate a secolului VIII-lea, o parte din moaștele Sfântului Stelian se păstrează la Biserica Sf. Stelian - Lucaci din București, str. Logofăt Udriște nr. 6-8.


Locatie-Google maps

Prăznuire

În fiecare an, pe 26 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl cinsteşte pe Sfântul Cuvios Stelian, cel îndrăgit de credincioşi pentru iubirea sa faţă de copii.

Viața pe scurt

Sfântul Stelian, (în latină: Stylianus, în grecește: Στυλιανός),  s-a născut în secolul VI, în Adrianopolis, provincia Paflagonia (Turcia de azi), de unde  şi numele de Stelian Paflagonul.

Cuviosul Stelian s-a  născut dintr-o familie de buni creștini într-o vreme în care Răsăritul ortodox era frământat de prigoanele unor împărați ai Bizanțului dezlănțuiți pentru defăimarea sfintelor icoane.  Părinții săi aveau o stare materială bună, dar aveau o suferință și anume  aceea a pierderii copiilor  la scurtă vreme de la naştere.

Singurul rămas în viață a fost Stelian, către care s-a și îndreaptat dragostea părintească împletită cu teama de a nu-l pierde.

De aceea, el a crescut cu o dragoste nestinsă pentru copii și cu milă pentru cei în suferință, căci lipsa fraților și surorilor din casa părintească va lăsa urme pentru tot restul vieții Cuviosului Stelian.

Aplecat spre cele duhovnicești și îndrumat în permanență de părinți pe calea bisericii, drept mulțumire pentru darul vieții primite, Stelian va găsi în biserica din orașul său o a doua casă, iar în atmosfera religioasă din timpul slujbelor bisericești, adevăratul suflu al vieții sale.

De aceea, rămânând orfan destul de devreme, prin moartea celor doi părinți ai săi,  va vinde,  la vârstă potrivită, toată agoniseala părintească, va împărți tot ce avea la săracii lui Dumnezeu, iar el se va îndrepta spre una din numeroasele mânăstiri care împodobeau, în vremurile de atunci, pământul creștin al Asiei Mici (Turcia de azi). Se va stabili așadar într-o asemenea vatră de trăire duhovnicească în provincia Paflagonia, în apropierea străvechii așezări creștine a Cezareei Capadociei, patria Sfântului Vasile cel Mare.

Era o provincie muntoasă în care înflorea viața călugărească și pustnicească pe înălțimile munților, sau în numeroasele peșteri. Unele din acestea, rămase pustii după năvala turcilor, păstrează până azi frumusețea picturilor creștine.

Într-o astfel de mânăstire se va adăposti și tânărul Stelian, făcând ascultare și urmărind îndeaproape sfaturile duhovnicești ale bătrânilor călugări. Cunoscând râvna pentru trăirea monahicească și dragoste pentru Hristos, starețul a rânduit pregătirea lui Stelian pentru treapta preoției. Dar el, socotindu-se nevrednic a îmbrățișa un cin mai presus de al îngerilor,  a cerut duhovnicului îngăduința de a se pustnici într-una din peșterile din apropierea mânăstirii.

Acolo, primind hrană, conform tradiției de la dumnezeiescul înger,  într-o  stare de profundă smerenie, de rugăciune, râvna şi iubire de Dumnezeu, fiind  cuprins de slava cea mare a Sfântului Duh, Stelian a  fost  învrednicit de darul facerii de minuni. Atunci el a înţeles mai mult ca oricând cuvintele Mântuitorului despre inima curată a omului rugător: „De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 18, 3).

Spre deosebire de alţi monahi însă, care se însingurau sau fugeau de lume, Cuviosul Stelian intra adesea în contact cu oamenii, oferindu-le sfaturi şi ajutor, după putinţă.

Într-una dintre zile,  Sfântul Stelian şi-a pus mâna pe un copil bolnav şi a simţit cum puterea lui Dumnezeu care era în el a trecut la acel copil, care s-a vindecat chiar atunci de boala lui. Ducându-se vestea acestei vindecări miraculoase, oamenii de toate vârstele din ţinuturile apropiate şi îndepărtate au început să vină la Cuviosul Stelian mai ales cu copiii lor bolnavi, pentru a fi vindecaţi.

Atunci când a  aflat de la oameni  că în părţile acelea bântuia o molimă cumplită care omoară în primul rând copiii, Stelian, amintindu-și de plânsul părinților săi, s-a  aprins de milă  și deschizându-și  inima spre Dumnezeu a înălțat  rugăciuni smerite pentru îndepărtarea acelei molime.

Rugăciunile sale fierbinți la Dumnezeu au fost bine primite, molima a încetat și mulți copii au fost salvați de la moarte.

Oamenii care veneau la Sfântul Stelian au început, cu timpul, nu numai să ceară vindecare pentru copiii lor, ci şi educaţie. De aceea îi lăsau multă vreme pe lângă chilia acestuia. Astfel, cuviosul a fost nevoit să zidească un loc mai mare pentru a supraveghea copiii, chemând în acest scop şi alţi monahi ca să-l ajute cu acest lucru.

Se poate spune că alături de chilia Sfântului Stelian a fost organizată primul aşezământ social creştin pentru copii, unde părinţii îşi puteau lăsa pruncii cu convingerea că vor învăţa numai lucruri bune şi folositoare, care-i vor apropia de Dumnezeu.

De asemenea, Cuviosul Stelian a ajutat cu rugăciunea mulţime de femei care nu puteau avea prunci, sau tinere însărcinate care să ducă la bun sfârşit sarcina şi să nască prunci sănătoşi.

Atunci când unii oameni i-au spus să ceară bani pentru că are grijă de copiii altora, Sfântul Stelian a răspuns că el a primit răsplata sa atunci când harul Duhului Sfânt l-a umbrit în peşteră la rugăciune.

Se spune că Sfântul Stelian era aproape tot timpul cu zâmbetul pe buze.

Tradiţia a consemnat că inclusiv după ce a murit, zâmbetul pe care-l oferise întreaga viaţă pelerinilor care-l vizitau, dar mai ales copiilor, nu a dispărut.

Moaștele Sfântului Stelian

Aducerea în țara noastră a unei părți  din sfintele moaște

După ce sufletul sfântului a trecut la Domnul, trupul său neputrezit a  fost adus la biserica mânăstirii sale de metanie, având aceeași putere tămăduitoare ca atunci când Cuviosul Stelian se afla în viață.

Cunoscând evlavia mulțimilor, puterea dragostei cu care acestea înconjurau memoria sfântului, precum și minunile care se săvârșeau înaintea moaștelor sale, Biserica a hotărât canonizarea sa, adică trecerea sa în rândul cuvioșilor făcători de minuni, rânduind ca zi de pomenire 26 noiembrie, ziua trecerii sale la cele veșnice.

Atunci când peste provincia Paflagonia s-a  abătut  năvălirile turcilor, care au  trecut prin foc și sabie așezările creștine, călugării rămași în viață au părăsit  mânăstirea trecând în Grecia, la Muntele Athos, purtând cu ei printre alte odoare și moaștele Cuviosului Stelian.

În continuare soarta sfintelor moaște se pierde în negura timpurilor.

Cert este  faptul că din Sfântul Munte, o parte din cinstitele   moaște ale Cuviosului Stelian a fost adusă  în Țara Românească de Mitropolitul țării, Ștefan al II-lea, în anul  1736, atunci când el a ridicat o biserică la  marginea de atunci a târgului Bucureștilor, în "mahalaua Lucaciului".

Biserica mitropolitului Ștefan al II-lea a fost dărâmată de  cutremurul din 1838, iar preotul paroh de atunci, Ioan Călărășanul, a înălțat actuala biserică  cu ajutorul a doi bogați negustori macedoneni.

În timpul celui de-al doilea război mondial, mai precis  în 12 aprilie 1941, prin contribuția credincioșilor, sfintele moaște au fost așezate într-o nouă raclă, care în anul 2006 a fost restaurată,   interiorul ei fiind  ferecat în argint și gravat cu chipul Sfântului Cuvios Stelian.

Cu trecerea timpului, crescând evlavia creștinilor față de Cuviosul Stelian, pe lângă hramul Sfântul Nicolae, biserica a mai căpătat încă un hram, și anume pe Sfântul Stelian. Astfel, aceasta este singura biserică din București cu acest hram.

Procesiunea cu sfintele moaște

Începând cu anul 2010, Biserica Sfântul Stelian-Lucaci  organizează în cinstea cuviosului, o procesiune înălțătoare   la care participă o mulțime de clerici  și credincioși.

Astfel, în ajunul  hramului, respectiv în după amiaza zilei de  25 noiembrie, racla cu moaștele Cuviosului Stelian este scoasă din  biserică, urmând un traseu care îmbrățișează aproape întreaga parohie. De-a lungul acestei procesiuni sunt intonate icoase și condace din acatistul sfântului, iar la fiecare  oprire sunt rostite ectenii  speciale.

La finalul acestei ceremonii religioase,  racla cu sfintele moaște este așezată spre închinare într-un baldachin special amenajat în curtea bisericii, iar în interiorul locașului de cult  are loc slujba de priveghere.

Sfintele moaște în alte locuri

Credincioșii mai pot găsi fragmente  ale moaștelor Sfântului Stelian  în București la Biserica Mihai-Vodă și la Biserica Icoanei,  precum și la Catedrala Sf. Sava din orașul  Buzău, toate acestea fiind oferite în dar de parohia Lucaci.

Este de menționat  faptul că în prezent mai multe biserici și mănăstiri din România au hramul Sfântului Stelian, acesta  fiind ales și ca ocrotitor al multor centre, gradinite, asociații, fundații etc. sociale și filantropice din România.

Minuni legate de Sfântul Stelian

După cum am amintit,  Sfântul Stelian, fiind cuprins de slava cea mare a Sfântului Duh, cu rugăciunile sale, a făcut nenumărate minuni în timpul vieții sale: a pus capăt unei molime cumplite  care secera  în primul rând copiii, a tămăduit,  atât mulţimi de femei care nu puteau avea prunci, cât si pe  acele tinere însărcinate care nu puteau să ducă la bun sfârşit sarcina, pe care  le-a  ajutat  să   nască prunci sănătoşi.

Deasemeni cuvioasul a ajutat la  vindecarea multor boli sufletești și trupești ale celor care și-au îndreptat rugăciunea către el, așa cum se relatează și în acatistul Sfântului Stelian: „Spre tine nădăjduind, de multe boli sufleteşti şi trupeşti ne-ai tămăduit şi ne-ai ferit de primejdii şi necazuri pe noi, cei care ne rugăm ţie.”

Conform tradiției, se spune că după trecerea sa la Domnul,  trupul neputrezit al sfântului a  fost adus la biserica mânăstirii sale de metanie, având aceeași putere tămăduitoare ca atunci când acesta  se afla în viață.

În prezent,  așa cum mărturisea unul din părinții slujitori ai Bisericii Sfântul Stelian-Lucaci, oamenii care sunt în nevoință, merg și își pleacă genunchii la rugăciune în fața sfintelor moaște ale  Cuviosului  Stelian, spunându-i acestuia   durerile și greutățile pe care le întâmpină în viață.

„Am întâlnit în biserică tineri aflați în situații-limită. Soți care vin mereu în biserică și-i cer Sfântului Stelian să le dăruiască prunci. Părinți și bunici care se roagă pentru copiii și nepoții lor bolnavi. Uneori vin unii să mulțumească lui Dumnezeu și Sfântului Stelian pentru ajutorul primit. Folosul cererilor la Sfântul Stelian este, în primul rând, de natură spirituală.”

Iată și un exemplu viu în care  ajutorului Cuviosului Stelian s-a făcut simțit în viața unor credincioși:

“În urmă cu un an, o familie de tineri, George și Delia, căsătoriți de 10 ani, își doreau foarte mult un copil. Dumnezeu i-a binecuvântat și Sfântul Stelian le-a ascultat rugăciunea, iar ca mulțumire i-au pus la botez micuței numele Ilinca-Steliana. Ne-am bucurat foarte mult de acest gest și am aflat că mai sunt părinți care s-au rugat Sfântului Stelian să primească prunci în dar, iar după nașterea lor le-au pus ­numele sfântului ocrotitor al ­copiilor. În felul acesta vedem cum Sfântul Stelian într-adevăr ia în grijă pe mame și pe prunci.”

În articolul Copilul tău e pui de om și pui de Cer,  semnat de Ionela Cristina Râciu,  autoarea consemnează  la un moment dat: “Cunosc personal atâtea și atâtea familii care fie au primit în dar de la Sfântul Stelian darul nașterii de prunci, atunci când medicii nu dădeau nici o șansă, fie s-au bucurat de însănătoșirea vreunui copil pe care au fost la un pas de a-l pierde, fie pur și simplu mărturisesc cu mare recunoștință câte minuni a făcut sfântul în viața lor, trimițându-le casă, masă, ajutor, povățuire și daruri, pentru a-și crește cu bine familia numeroasă.”

În casa în care se aude zilnic chemarea numelui Sfântului Stelian vine și binecuvântarea lui Dumnezeu. Sfinte Cuvioase Steliane, roagă-te pentru noi!

Cuvântul Domnului şi Rugăciuni

Evanghelia după Luca, Cap. 18, 18-27:

18. Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?

19. Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.

20. Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.

21. Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele.

22. Auzind Iisus i-a zis: Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino de urmează Mie.

23. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.

24. Şi văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!

25. Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.

26. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască?

27. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.

28. Iar Petru a zis: Iată, noi, lăsând toate ale noastre, am urmat Ţie.

Acatistul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor

Troparul Sfântului Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat, şi cu suspinurile tale cele din adânc, spre însutite osteneli o ai făcut roditoare. Şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Stelian, Părintele nostru; roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, Cuvioase Părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfinţit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ţie. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamăreşti cu viaţa ta îngerească numele Sfintei Treimi, şi lepădând purtarea de grijă a lumii, ca o rază prealuminoasă a Soarelui dreptăţii strălucind viaţa ta, noi, privind preacinstitele tale nevoinţe, cu smerenie şi cu bucurie zicem unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii Sfinte;
Bucură-te, stâlpul cel puternic al Paflagoniei;
Bucură-te, rugătorul cel mare al pustiei;
Bucură-te, îndreptătorul credinţei şi al iubirii;
Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;
Bucură-te, mângâierea credincioşilor;
Bucură-te, îndreptătorul cel bun al păcătoşilor;
Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;
Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor;
Bucură-te, îngrădirea cea lină a pustnicilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Văzându-te pe tine Dumnezeu a fi seminţie sfântă şi aleasă, de la sânul maicii tale te-a sfinţit pe tine şi vas al Sfântului Duh te-a arătat. Îndreptându-ţi viaţa spre însingurare, cu Sfânta Cruce pe care ai purtat-o până la sfârşitul vieţii, ai însemnat dragostea cea mare pentru noi a lui Hristos-Dumnezeu, Căruia Îi aduci cântare: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegere cerească s-a dăruit ţie, Părinte Stelian, că din tinereţile tale necontenit ai cugetat la cele înalte şi, împărţind averea ta la săraci, ai aflat adăpostire peştera întunecată, pe care luminând-o cu sfintele tale rugăciuni, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, lauda cea vestită a pământului Paflagoniei;
Bucură-te, strălucirea monahilor cea dorită;
Bucură-te, floarea cuvioşiei de Dumnezeu împodobită;
Bucură-te, frumuseţea sfinţilor cea strălucită;
Bucură-te, cel ce pentru Domnul Hristos lumea ai părăsit;
Bucură-te, cel ce în peşteră ai locuit;
Bucură-te, că din tinereţe lui Dumnezeu ai urmat;
Bucură-te, că, în viaţă fiind, de trup te-ai depărtat;
Bucură-te, cel ce până la moarte cu Crucea Domnului ai biruit;
Bucură-te, cel ce numai pe Hristos în tot locul şi în tot chipul L-ai slujit;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 3-lea

Spre tine nădăjduind, de multe boli sufleteşti şi trupeşti ne-ai tămăduit şi ne-ai ferit de primejdii şi necazuri pe noi, cei care ne rugăm ţie. Năzuind la tine, cu lacrimi cerem să duci la tronul Celui Preaînalt rugăciunile celor ce slăvesc pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având osârdie spre lupta vieţii monahiceşti şi iubind sihăstria, într-o peşteră luminată doar de dragostea lui Dumnezeu ţi-ai făcut chilie şi acolo hrană de la înger ai primit, sfârşindu-ţi viaţa cea bineplăcută lui Dumnezeu în nevoinţe, în post şi în rugăciune. Iar noi, minunându-ne de ostenelile tale cele sfinte, aducem aceste cântări:
Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat;
Bucură-te, că de Împărăţia cerească cu dorul inimii ai fost legat;
Bucură-te, că pe Hristos Domnul cu toată inima L-ai iubit;
Bucură-te, cel ce mintea şi inima prin rugăciune întru Domnul le-ai întărit;
Bucură-te, înţelepte al înţelepţilor luminător;
Bucură-te, cald binevestitor al bucuriei cereşti;
Bucură-te, izvorul de viaţă purtător al pustiei;
Bucură-te, glasul cel puternic risipitor al trândăviei;
Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor şi al durerilor sufleteşti;
Bucură-te, grabnicule tămăduitor al suferinţelor trupeşti;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea

Viforul ispitelor celor rele alungând, ai trecut calea cea strâmtă şi cu suferinţe de multe feluri, purtând jugul lui Hristos, jugul tăcerii şi al privegherii de multe nopţi, cu darul lui Dumnezeu te-ai suit pe calea desăvârşirii, învrednicindu-te ca împreună cu îngerii să slăveşti pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind şi văzând viaţa ta cea curată şi sfântă, Sfinte Părinte Stelian, toată ceata monahilor din ţara Paflagoniei s-a minunat şi s-a întrecut în a te lăuda pe tine; iar noi, credincioşii cu credinţă şi bucurie grăim aşa:
Bucură-te, cel ce la înălţimea sfinţeniei ai ajuns;
Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei;
Bucură-te, cel ce eşti a cerului minune şi vas de cinste al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, ostaşule al lui Hristos cu daruri cereşti înarmat;
Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Marelui Împărat;
Bucură-te, slugă bună a Domnului cel spre bine folositor;
Bucură-te, ostenitorule preaplăcut al lui Dumnezeu;
Bucură-te, sprijinitorul nostru cel tare şi grabnic ajutător;
Bucură-te, că lui Hristos Domnul cu smerenie ai slujit;
Bucură-te, că ai întărit pe credincioşi în rugăciunile lor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea

Năprasnica moarte a pruncilor ai contenit, Sfinte Stelian, punându-i în afară de primejdie şi de moarte prin chemarea numelui tău şi prin zugrăvirea icoanei tale; şi atunci maicile cele mâhnite s-au bucurat de vederea fiilor lor şi au slăvit pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dând lor naştere de prunci buni şi ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc; pentru aceasta noi, credincioşii, cunoscând faptele tale cele minunate şi sfinte, cântăm către tine aşa:
Bucură-te, cel ce cu blândeţea ai depărtat duhul cel rău;
Bucură-te, că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor;
Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulţi prunci;
Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat;
Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat;
Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale;
Bucură-te, liniştirea celor înfricoşaţi;
Bucură-te, pururea ajutător al familiilor noastre;
Bucură-te, pururea ocrotitor al pruncilor;
Bucură-te, pustnice, înarmat cu daruri cereşti;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 6-lea

Ţinutul Paflagoniei laudă şi astăzi luptele şi nevoinţele tale, Sfinte Stelian; că locurile cele neumblate ale pustiei, cu rugăciunile tale, le-ai umplut de bună mireasmă, ca un alt Ilie Tesviteanul, odraslă pustiei arătându-te; pentru aceasta, laudă aducem lui Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinţei ai risipit, şi cu numele tău cel sfinţit pe mulţi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat; pentru aceasta şi darul de a face minuni de la Domnul ai primit. Pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti cântăm către tine aşa:
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu prealuminat;
Bucură-te, lăcaş preaînfrumuseţat al Sfântului Duh;
Bucură-te, prin care se împodobesc cuvioşii;
Bucură-te, prin care se întăresc credincioşii;
Bucură-te, că ai gustat dulceaţa raiului, aflându-te în trup stricăcios;
Bucură-te, că te-ai îndulcit de pâinea vieţii;
Bucură-te, că te-ai adăpat cu apa vieţii;
Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea la cer;
Bucură-te, focule care arzi taberele demonilor;
Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 7-lea

Toată firea omenească s-a minunat de viaţa ta cea însingurată, Sfinte Stelian, îmbrăcat fiind în haina smereniei celei adevărate şi de la Domnul învrednicindu-te de mari daruri; pentru aceea, împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor prin tine, Sfinte, prin tine, care toată viaţa pentru Domnul Hristos în pustie ai petrecut, cu smerenie gândind spre cele înalte şi cu rugăciunea izvor de daruri îmbelşugând. Iar noi, cei întunecaţi cu grijile şi patimile, cu umilinţă lăudăm dragostea ta cea curată şi sfântă pentru Dumnezeu şi cu bucurie cântăm către tine aşa:
Bucură-te, trandafir înmiresmat cu mirosul cel de taină;
Bucură-te, izvor nesecat de bunătate;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei cuprinşi de patimi;
Bucură-te, păstorul nostru cel preabun;
Bucură-te, părintele nostru cel milostiv şi blând;
Bucură-te, vindecătorul suferinţelor noastre;
Bucură-te, călăuzitorul vieţii noastre;
Bucură-te, mângâietorul sufletelor întristate;
Bucură-te, liniştitorul sufletelor tulburate;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în păcat;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 8-lea

În trup fiind tu încă, toţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă, iar acum, în slăvile cereşti fiind, înaintea Împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi, cei ce săvârşim pomenirea ta; ci te roagă pentru noi, cerând pentru noi iertare de păcate şi împărtăşire de veşnicele bunătăţi, ca să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Văzându-te pe tine vas ales al Sfântului Duh, din locuri îndepărtate au alergat mulţimile de credincioşi şi de la tine au cerut ajutor; cărora vindecări revărsând, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, rugătorule spre mântuire al celor ce te cinstesc;
Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi şi a celor suferinzi;
Bucură-te, cel ce ai biruit cu rugăciunea săgeţile vrăjmaşului;
Bucură-te, că Dumnezeu a sălăşluit în inima ta curată;
Bucură-te, că nevoinţele tale pe îngeri au veselit;
Bucură-te, că prin ele pe cel rău ai biruit;
Bucură-te, că ai izbăvit pe credincioşi de vrăjmaşi cu rugăciunile tale;
Bucură-te, stâlpul cel drept al monahilor;
Bucură-te, cinstea şi podoaba credincioşilor;
Bucură-te, cel ce te rogi necontenit pentru toţi către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 9-lea

Când ai ajuns la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuitoare, Sfinte Stelian, ţi-ai încredinţat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu; iar Sfinţii Îngeri l-au purtat la tronul cel mai presus de ceruri, cântând cântare de laudă către Dumnezeu, Care este minunat întru Sfinţii Lui: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Înţelepţii cei binevorbitori nu pot lăuda cum se cuvine puterea dragostei tale către Dumnezeu, că ai miluit cu rugăciunea şi cu fapta, arătându-te bună călăuzire celor rătăciţi, bolnavilor tămăduire, maicilor rămase fără de prunci mângâiere; iar noi, bucurându-ne de darul acesta minunat dat ţie, cu mulţumire cântăm:
Bucură-te, că din lume în pustie te-ai ascuns ca pe Dumnezeu să-L lauzi;
Bucură-te, că şi acum nu încetezi a te ruga pentru noi;
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat ţie darul facerii de minuni;
Bucură-te, că pe maicile mâhnite de moartea pruncilor cu rodire iarăşi le-ai mângâiat;
Bucură-te, că te-ai arătat tămăduitor de multe patimi;
Bucură-te, doctor grabnic tămăduitor;
Bucură-te, ajutătorul nostru cel fierbinte;
Bucură-te, cel ce aperi pe prunci de boli;
Bucură-te, mare folositor al celor ce-ţi poartă numele;
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea

Având îndrăzneală către Hristos, Dumnezeul nostru, pe Acesta roagă-L, Sfinte Stelian, pentru noi, cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta, preaslăvind pe Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cu smerenie ne închinăm lui Dumnezeu şi cu credinţă sărutăm sfântă icoana ta, Sfinte Părinte Stelian; şi sufletul nostru şi trupul nostru primesc ajutor şi izbăvire de patimi, de ispite şi de primejdii; pentru aceasta te lăudăm cântând:
Bucură-te, mirul cel bine mirositor al lui Hristos;
Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bineprimite;
Bucură-te, că prin ele credincioşii primesc har;
Bucură-te, cel ce biruieşti ispitele de tot felul;
Bucură-te, cel ce doreşti mântuirea sufletelor noastre;
Bucură-te, curăţitorule de patimi al trupurilor noastre;
Bucură-te, ocrotitorul celor din primejdii;
Bucură-te, că tu ne eşti apărător la Judecată;
Bucură-te, cel ce prin împărtăşire eşti fiu al lui Dumnezeu;
Bucură-te, înălţarea credincioşilor spre mântuire;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea

Sfinte Părinte Stelian, tu, care toată viaţa te-ai arătat împlinitor al poruncilor Domnului, dă-ne şi nouă ajutor, ca să fim lucrători poruncilor Sale şi, moştenitori ai Împărăţiei cerurilor făcându-ne, să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm în biserica Domnului şi să ne rugăm Sfântului Stelian, căruia, cinstindu-l cu cântări duhovniceşti şi cu făclii aprinse, să-i cântăm aşa:
Bucură-te, înger de trup purtător;
Bucură-te, om cu îngerii vorbitor;
Bucură-te, că viaţa toată Domnului o ai închinat;
Bucură-te, că prin aceasta slugă bună a Domnului te-ai arătat;
Bucură-te, că tu cununa nemuririi de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că cereasca fericire cu toţi Sfinţii ai moştenit;
Bucură-te, că de acolo pe noi ne priveghezi;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe noi ne întăreşti;
Bucură-te, că şi acum la ajutorul tău alergăm;
Bucură-te, învăţătorul tinerilor şi sprijinitorul bătrânilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 12-lea

Lăudând proslăvirea ta, te fericim toţi credincioşii, Sfinte Părinte Stelian, lauda Bisericii şi podoaba monahilor; roagă pe Milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica şi pe credincioşii robii Săi de toată reaua întâmplare; ocroteşte casele noastre cu căldura rugăciunilor tale, ca împreună să cântăm cântare sfântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Ca un trandafir neveştejit, cu buna mireasmă a darului lui Dumnezeu ai umplut, Sfinte Părinte, marginile lumii; umple de bună mireasmă duhovnicească pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta şi ţi-au alcătuit laude ca acestea:
Bucură-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioşi ai luminat;
Bucură-te, cel ce cu dar dumnezeiesc pe bolnavi ai vindecat;
Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;
Bucură-te, desfătarea celor minunate şi negrăite;
Bucură-te, alinarea cea dulce a pruncilor celor iubiţi;
Bucură-te, că pe toţi îi mângâi, făcându-i fericiţi;
Bucură-te, că toţi primim îndemnurile tale;
Bucură-te, că urmându-ţi pilda vieţii ne mântuim;
Bucură-te, mângâierea celor ce cer la tine ajutor;
Bucură-te, sprijin şi Sfânt ocrotitor al creştinilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea

O, preafericite, Sfinte şi făcătorule de minuni Părinte Stelian, primind această puţină rugăciune ce se înalţă întru lauda ta, mijloceşte la Bunul Dumnezeu pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, iertare de păcate să ne dăruiască, sănătate nouă şi copiilor noştri, pace lumii şi linişte caselor noastre, ale celor ce slăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăşi se zice Icosul 1: Făcătorul îngerilor şi al oamenilor…, Condacul 1: Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni…,

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamăreşti cu viaţa ta îngerească numele Sfintei Treimi, şi lepădând purtarea de grijă a lumii, ca o rază prealuminoasă a Soarelui dreptăţii strălucind viaţa ta, noi, privind preacinstitele tale nevoinţe, cu smerenie şi cu bucurie zicem unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii Sfinte;
Bucură-te, stâlpul cel puternic al Paflagoniei;
Bucură-te, rugătorul cel mare al pustiei;
Bucură-te, îndreptătorul credinţei şi al iubirii;
Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;
Bucură-te, mângâierea credincioşilor;
Bucură-te, îndreptătorul cel bun al păcătoşilor;
Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;
Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor;
Bucură-te, îngrădirea cea lină a pustnicilor;
Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

Condacul 1

Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, Cuvioase Părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfinţit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ţie. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!

şi această

Rugăciune către Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor

Sfinte Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită Sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. Acum, în mărirea cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău.

Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Şi se face otpustul.

Bibliografie

https://ro.orthodoxwiki.org
https://ziarullumina.ro
https://www.crestinortodox.ro
https://ziarullumina.ro
https://adevarul.ro
https://ziarullumina.ro
https://doxologia.ro
https://doxologia.ro
https://sfintulnicolae.wordpress.com

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact