Icoana Maicii Domnului „Igorevskaia” - 5 iunie

Trimite acest articol mai departe!

Icoana Maicii Domnului „Igorevskaia”, o reprezentare foarte veche a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, este varianta restrânsă a uneia dintre cele mai cinstite icoane ortodoxe aparținând iconografiei bizantine-Icoana Sfintei Fecioare din Vladimir.

Fragment din Evanghelia zilei: Ioan VI, 14

"Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume."

Locație

Ultima locație cunoscută în care a fost această a icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este Capela Apostolului Ioan Teologul din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pecerska Din Kiev.  În timpul ocupației Kievului, în 1941, icoana originală a dispărut, dar amintirea și cinstirea ei s-au păstrat.

În prezent există două dintre cele mai cunoscute copii ale acestei sfinte icoane, vechi din a doua jumătate a secolului al XVI, ambele din Galeria de Stat Tretiakov: una se află la Galeria de stat Tretiakov, din Moscova:

iar cealaltă la Muzeul de Istorie de Stat din Sankt Peterburg:

Ambele au fost realizate la Moscova, posibil pe vremea Mitropolitului Macarie (1542-1563), când în atelierele sale au fost create replici ale icoanelor antice venerate, cu respectarea exactă a iconografiei și dimensiunilor acestora.

Prăznuire

Icoana Maicii Domnului „Igorevskaia” este prăznuită pe 5 iunie.

Sărbătoarea icoanei coincide cu sărbătoarea transferului moaștelor Marelui Duce Igor de la Kiev la Catedrala Shimbarii la Față din Cernigov , care a avut loc la 5 iunie 1150.

Iconografie

Icoana Maicii Domnului „Igorevskaia” este o variantă restrânsă a Icoanei Maicii Domnului din Vladimir,  înfățișând doar partea superioară a icoanei  "Vladimirskaia", concentrată pe chipurile Maicii și a Pruncului. Ea reflectă o practică străveche a copierii icoanelor făcătoare de minuni (copia era făcută în mărime mai mică și cu mai puține detalii).

Icoana a circulat prin intermediul a mai multe copii, chiar înainte de a fi foarte cunoscută icoana Maicii Domnului din Vladimir.

După tipul iconografic, caracterizăm Icoana Igor a Maicii Domnului drept „ Eleussa” (Tandrețea).

Preasfânta Maica Domnului atinge obrazul Pruncului Dumnezeu, care se uită la Ea cu o privire serioasă. Chipul Preasfintei Maicii Domnului este trist, explicat prin faptul că Maica Domnului realizează nevoia de jertfă de sine de către Fiul Său, Domnul Isus Hristos, de dragul mântuirii omenirii.

Istoric

Numele acestei icoane a Maicii Domnului provine de la Marele Cneaz al Kievului, Igor Olegovici (comemorat la 18 iunie și 2 octombrie după noul stil) mult-pătimitorul, care a fost martirizat în fața icoanei pe 19 septembrie 1147.

Cneazul Igor Olegovici a fost atras împotriva voinței sale în lupta pentru tron din Rusia.

Două grupuri de prinți au luptat pentru domnia Kievului: Olegovichi și Mstislavich , toți strănepoții lui Yaroslav cel Înțelept. Prințul Kievului Vsevolod Olgovich, cu domnia sa plină de mândrie, a stârnit ura locuitorilor din Kiev față de sine și rudele sale.

După moartea lui Vsevolod, fratele său Igor a primit orașul Kiev spre conducere, dar după numai două săptămâni de deținere a puterii,  boierii din Kiev au chemat imediat dușmanii familiei Olgovich, pe Mstislavich,  cu o armată.

O bătălie a avut loc lângă Kiev între trupele prințului Igor și Izyaslav Mstislavich. În apogeul bătăliei, trupele de la Kiev l-au trădat pe Igor și au trecut de partea lui Izyaslav. Timp de patru zile, Igor Olgovici s-a ascuns în mlaștinile de lângă Kiev. Acolo a fost luat prizonier, adus la Kiev și închis într-o casă din bușteni - o casă rece din bușteni fără ferestre sau uși (pentru a-l elibera pe prizonier, au trebuit să taie lemnul).

În timpul unei astfel de detenții crude prințul s-a îmbolnăvit grav. Crezând că va muri, adversarii prințului i-au permis să fie „eliminat” din captivitate și dus la Mănăstirea Feodorov din Kiev - a Sfântului Ioan.

Departe de idolii acestei lumi, și grav bolnav, el a început să se pocăiască de păcatele sale și a cerut permisiunea de a fi tuns în monahism. Pe 5 ianuarie 1147 a fost tuns în monahism de către Episcopul Eftimie de Pereiaslavl, primind numele Gabriel.

 Fericitul Principe Igor

Dar la scurt timp gloata dorind să se răzbune pe toți cei din neamul Olgovici, a decis să se ocupe și de prințul monahal.

Mitropolitul și clerul au încercat să-i oprească pe locuitorii Kievului. Prințul Izyaslav Mstislavich, care a domnit la Kiev, și în special fratele său, prințul Vladimir, au încercat să prevină vărsarea de sânge fără a reuși să-l salveze pe sfântul martir; ei înșiși erau în pericol din cauza mulțimii violente.

Așa încât, răzvrătiții au dat buzna în biserică în timpul Sfintei Liturghii, l-au apucat pe Igor, care se ruga în fața icoanei Maicii Domnului și l-au târât la moarte. Așa a murit martirul nevinovat, sfântul prinț Igor.

Icoana înaintea căreia s-a rugat Igor înainte de martiriul său a primit numele „Igorevskaia”.

Curând, această icoană  a Preasfintei Maicii Domnului a început să fie venerată ca miraculoasă  și a fost mutată în capela Apostolului Ioan Teologul din Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Lavrei Pecerska din Kiev, unde a rămas până la începutul secolului XX.

În timpul ocupației Kievului, în 1941, icoana originală a dispărut, dar amintirea și cinstirea ei s-au păstrat.

Minuni

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ocrotește și ferește de necazuri poporul Său credincios care se îndreaptă către Ea în rugăciune.

Conform tradiției, această sfântă icoană a fost venerată din vremurile de demult ca fiind făcătoare de minuni. În fața icoanei Maicii Domnului “Igorevskaia” credincioșii se roagă pentru ajutor în împrejurări grele de viață,  vindecare de boli psihice și fizice grave.

Să ne amintim în acest sens și minunile săvârșite prin mijlocirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir, a cărei variantă restrânsă este icoana Maicii Domnului “Igorevskaia”.

Cuvântul Domnului și Rugăciuni

Evanghelia zilei: Ioan VI, 5-14

5. Deci ridicându-Şi Iisus ochii şi văzând că mulţime multă vine către El, a zis către Filip: De unde vom cumpăra pâine, ca să mănânce aceştia?
6. Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că El ştia ce avea să facă.
7. Şi Filip i-a răspuns: Pâini de două sute de dinari nu le vor ajunge, ca să ia fiecare câte puţin.
8. Şi a zis Lui unul din ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru:
9. Este aici un băiat care are cinci pâini de orz şi doi peşti. Dar ce sunt acestea la atâţia?
10. Şi a zis Iisus: Faceţi pe oameni să se aşeze. Şi era iarbă multă în acel loc. Deci au şezut bărbaţii în număr ca la cinci mii.
11. Şi Iisus a luat pâinile şi, mulţumind, a dat ucenicilor, iar ucenicii celor ce şedeau; asemenea şi din peşti, cât au voit.
12. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor Săi: adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să nu se piardă ceva.
13. Deci au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri de fărâmituri, care au rămas de la cei ce au mâncat din cele cinci pâini de orz.
14. Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume.

Rugăciune în fața Icoanei Maicii Domnului “Igorevskaia”

(traducere adaptată din limba rusă)

Pe cine voi chema, Doamnă, la cine voi merge în întristarea mea? Cui să duc lacrimile și suspinele, dacă nu Ție, Împărăteasa Cerului și a Pământului? Cine mă va ridica din mocirla păcatelor și fărădelegilor, dacă nu Tu, Maică Preacurată, Mijlocitoare și Adăpost al neamului omenesc? Ascultă-mi rugăciunile, mângâie-mă și ai milă de întristarea mea, ocrotește-mă în necazuri și nenorociri, izbăvește-mă de mânie și întristare, de boli  și de dușmanii văzuți și nevăzuți; potolește vrăjmășia celor ce mă asupresc, ca să fiu izbăvit de defăimarea și răutatea omenească; eliberează-mă de patimile și de obiceiurile mele urâte. Acoperă-mă sub acoperământul milei Tale, ca să aflu pacea și bucuria și curățirea de păcate. Mă încredințez în mijlocirea ta maternă: fii Mamă și speranță, ocrotitoare, ajutătoare și mijlocitoare, bucurie, mângâietoare și ajutătoare grabnică în toate. O, minunată Doamnă! Toți, care alergă spre Tine, nu vor pleca fără ajutorul Tău atotputernic. Pentru aceasta, eu, deși sunt nevrednic, vin degrabă la Tine, ca să fiu izbăvit de moartea cea fară de veste și cruntă, de scrâșnirea dinților și de chinul veșnic, și voi fi cinstit să primesc Împărăția Cerurilor în inimă.  Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, grabnica  noastră Izbăvitoare și Mijlocitoare, în vecii vecilor. Amin.

Bibliografie

https://doxologia.ro
https://azbyka.ru
https://ru.wikipedia.org
https://www.pravenc.ru
https://icon.spbda.ru

 

add_filter(‘jpeg_quality’, function($arg){return 100;});

Contact